รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10[แก้]

จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โคกขาม เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หลักสาม บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ท่าไม้ กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ยกกระบัตร บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หลักสอง บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, เทศบาลนครสมุทรสาคร, เทศบาลนครอ้อมน้อย, เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน, เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และเทศบาลตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ท่าไม้ กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครอ้อมน้อย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๓ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน อนุบาล
เทศบาลตำบลนาดี โรงเรียนเทศบาลนาดี (ท.นด.๑) นาดี เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบางปลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล
เทศบาลตำบลสวนหลวง โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 25 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
โรงเรียนประชินนุสรณ์
โรงเรียนปัญจพรพิทยา
โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์
โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน
โรงเรียนอนุบาลยุวธัช
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
โรงเรียนอันนาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัด{{{1}}}ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

โรงเรียนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร[แก้]

 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ [3]
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย [4]
 • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย [5]
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 • โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
 • โรงเรียนอันนาลัย
 • โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
 • โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย
 • โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก
 • โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 • โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 • โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดบางปลา
 • โรงเรียนวัดศิริมงคล
 • โรงเรียนวัดเกาะ
 • โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์
 • โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 • โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 • โรงเรียนเทพนรรัตน์
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 • โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
 • โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
 • โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
 • โรงเรียนวัดบางปิ้ง [6]
 • โรงเรียนวัดคลองครุ
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง
 • โรงเรียนบ้านท่าทราย
 • โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
 • โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ [7]
 • โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
 • โรงเรียนวัดบางขุด
 • โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ [8]
 • โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
 • โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
 • โรงเรียนวัดปากบ่อ
 • โรงเรียนวัดน่วมกานนท์
 • โรงเรียนวัดศรีวนาราม
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
 • โรงเรียนวัดบางพลี
 • โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
 • โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
 • โรงเรียนวัดบางน้ำวน
 • โรงเรียนบ้านนาโคก
 • โรงเรียนปัจจันตาราม
 • โรงเรียนวัดกาหลง
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง
 • โรงเรียนวัดนาขวาง
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
 • โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 • โรงเรียนสาครวิทยา
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
 • โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
 • โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
 • โรงเรียนบ้านโคก
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม
 • โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดโคกขาม
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95
 • โรงเรียนบ้านสันดาบ
 • โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์
 • โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
 • โรงเรียนวัดชัยมงคล
 • โรงเรียนนานาชาติ นอริช
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

โรงเรียนในอำเภอกระทุ่มแบน[แก้]

โรงเรียนในอำเภอบ้านแพ้ว[แก้]

 • โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
 • โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
 • โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
 • โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
 • โรงเรียนบ้านดอนไผ่
 • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
 • โรงเรียนวัดโรงเข้
 • โรงเรียนวัดธรรมโชติ
 • โรงเรียนบ้านโรงเข้
 • โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • โรงเรียนทำนบแพ้ว
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
 • โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
 • โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนเจ็ดริ้ว
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน
 • โรงเรียนบ้านรางสายบัว
 • โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนวัดกระโจมทอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม
 • โรงเรียนวัดสุนทรสถิต
 • โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก
 • โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • โรงเรียนบ้านวังจระเข้
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
 • โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
 • โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
 2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
 3. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 4. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 5. [https://skwc.ac.th/ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย]
 6. โรงเรียนวัดบางปิ้ง
 7. โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ
 8. โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
 9. โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ
 10. [1]
 11. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 12. [ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C]
 13. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
 14. โรงเรียนบ้านคลองแค
 15. โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง