รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรียนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร[แก้]

โรงเรียนนานาชาติ นอริช โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 • โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ [1]
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย [2]
 • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย [3]
 • โรงเรียนอันนาลัย
 • โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
 • โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย
 • โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก
 • โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 • โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 • โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 • โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดบางปลา
 • โรงเรียนวัดศิริมงคล
 • โรงเรียนวัดเกาะ
 • โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์
 • โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 • โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 • โรงเรียนเทพนรรัตน์
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 • โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
 • โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
 • โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
 • โรงเรียนวัดบางปิ้ง [4]
 • โรงเรียนวัดคลองครุ
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง
 • โรงเรียนบ้านท่าทราย
 • โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
 • โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ [5]
 • โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
 • โรงเรียนวัดบางขุด
 • โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ [6]
 • โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
 • โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
 • โรงเรียนวัดปากบ่อ
 • โรงเรียนวัดน่วมกานนท์
 • โรงเรียนวัดศรีวนาราม
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
 • โรงเรียนวัดบางพลี
 • โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
 • โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
 • โรงเรียนวัดบางน้ำวน
 • โรงเรียนบ้านนาโคก
 • โรงเรียนปัจจันตาราม
 • โรงเรียนวัดกาหลง
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง
 • โรงเรียนวัดนาขวาง
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
 • โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 • โรงเรียนสาครวิทยา
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
 • โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
 • โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
 • โรงเรียนบ้านโคก
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม
 • โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดโคกขาม
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95
 • โรงเรียนบ้านสันดาบ
 • โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์
 • โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
 • โรงเรียนวัดชัยมงคล

โรงเรียนในอำเภอกระทุ่มแบน[แก้]

โรงเรียนในอำเภอบ้านแพ้ว[แก้]

 • โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
 • โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
 • โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
 • โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
 • โรงเรียนบ้านดอนไผ่
 • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
 • โรงเรียนวัดโรงเข้
 • โรงเรียนวัดธรรมโชติ
 • โรงเรียนบ้านโรงเข้
 • โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • โรงเรียนทำนบแพ้ว
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
 • โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
 • โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนเจ็ดริ้ว
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน
 • โรงเรียนบ้านรางสายบัว
 • โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนวัดกระโจมทอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม
 • โรงเรียนวัดสุนทรสถิต
 • โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก
 • โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • โรงเรียนบ้านวังจระเข้
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
 • โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
 • โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

เว็บไซต์โรงเรียน[แก้]

13 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

/ww