รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ใน Thailand Samut Sakhon
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาครบุรี)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสมุทร)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Pink pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
Green pog.svg สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
Orange pog.svg สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10[แก้]

จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เมืองสมุทร ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุศลวิทยา เมืองสมุทร บางยาง กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สาครบุรี บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เมืองสมุทร โคกขาม เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สาครบุรี หลักสาม บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สาครบุรี ยกกระบัตร บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เมืองสมุทร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สาครบุรี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เมืองสมุทร บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สาครบุรี หลักสอง บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เมืองสมุทร อ้อมน้อย กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำแพง บ้านแพ้ว
โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) นาดี เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนทำนบแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านคลองแค อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองตัน เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง สวนส้ม บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำแพง บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร แคราย กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำแพง บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง กาหลง เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) สวนส้ม บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท่าเสา กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง นาดี เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ท่าเสา กระทุ่มแบน
โรงเรียนบ้านรางสายบัว คลองตัน บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านวังจระเข้ หลักสาม บ้านแพ้ว
โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดกระโจมทอง หลักสอง บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) กาหลง เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดคลองครุ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดชัยมงคล หลักสาม บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม หนองบัว บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าเสา กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเข้ บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง อำแพง บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนาขวาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ท่าไม้ กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นาดี เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางพลี (หงส์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บำรุง) ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศรีเมือง ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดศิริมงคล บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) สวนส้ม บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม แคราย กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง หลักสอง บ้านแพ้ว
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สวนหลวง กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเข้ บ้านแพ้ว
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) หลักสาม บ้านแพ้ว
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนเอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (2 โรงเรียน) เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครสมุทรสาคร (6 โรงเรียน) และเทศบาลนครอ้อมน้อย (4 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ท่าไม้ กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครอ้อมน้อย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน อนุบาล
เทศบาลตำบลนาดี โรงเรียนเทศบาลนาดี (ท.นด.1) นาดี เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบางปลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก
เทศบาลตำบลสวนหลวง โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 25 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
โรงเรียนประชินนุสรณ์
โรงเรียนปัญจพรพิทยา
โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล กระทุ่มแบน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์
โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน
โรงเรียนอนุบาลยุวธัช
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ท่าทราย เมือง เตรียมอนุบาล-ม.3
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
โรงเรียนอันนาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

โรงเรียนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร[แก้]

 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ [4]
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย [5]
 • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย [6]
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 • โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
 • โรงเรียนอันนาลัย
 • โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 • โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 • โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดบางปลา
 • โรงเรียนวัดศิริมงคล
 • โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์
 • โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 • โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 • โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ)
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 • โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
 • โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
 • โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
 • โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) [7]
 • โรงเรียนวัดคลองครุ
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง
 • โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
 • โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ [8]
 • โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)
 • โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ [9]
 • โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
 • โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
 • โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดน่วมกานนท์
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
 • โรงเรียนวัดบางพลี (หงส์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
 • โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
 • โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม)
 • โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์)
 • โรงเรียนปัจจันตาราม
 • โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง
 • โรงเรียนวัดนาขวาง
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
 • โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
 • โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
 • โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
 • โรงเรียนบ้านโคก
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล)
 • โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95
 • โรงเรียนบ้านสันดาบ
 • โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์
 • โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
 • โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ
 • โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในอำเภอกระทุ่มแบน[แก้]

โรงเรียนในอำเภอบ้านแพ้ว[แก้]

 • โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
 • โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
 • โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
 • โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
 • โรงเรียนวัดชัยมงคล
 • โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
 • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดโรงเข้
 • โรงเรียนวัดธรรมโชติ
 • โรงเรียนบ้านโรงเข้
 • โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
 • โรงเรียนทำนบแพ้ว
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
 • โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
 • โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน
 • โรงเรียนบ้านรางสายบัว
 • โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนวัดกระโจมทอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์)
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย)
 • โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • โรงเรียนบ้านวังจระเข้
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
 • โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
 • โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 3. "คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการบริหารสหวิทยาเขต จังหวัดสมุทรสาคร". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. 8 กันยายน 2560. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 5. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 6. [1]
 7. โรงเรียนวัดบางปิ้ง
 8. โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ
 9. โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
 10. โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ
 11. [2]
 12. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 13. [ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C]
 14. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
 15. โรงเรียนบ้านคลองแค
 16. โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง