ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจ้าพระยา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขุนอินทประมูล)
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง สิงห์บุรี[แก้]

จังหวัดอ่างทองอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง สิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม เจ้าพระยา บางเสด็จ ป่าโมก มัธยมศึกษา
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เจ้าพระยา ป่าโมก ป่าโมก มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่วงวิทยา ขุนอินทประมูล ไผ่วง วิเศษชัยชาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี) ขุนอินทประมูล อ่างแก้ว โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ขุนอินทประมูล โคกพุทรา โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เจ้าพระยา จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา เจ้าพระยา ราชสถิตย์ ไชโย มัธยมศึกษา
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม ขุนอินทประมูล บ้านพราน แสวงหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม เจ้าพระยา ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) เจ้าพระยา ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีอ่างทอง เจ้าพระยา ศาลาแดง เมืองอ่างทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ขุนอินทประมูล สามโก้ สามโก้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ขุนอินทประมูล แสวงหา แสวงหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เจ้าพระยา บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอ่างทอง[2] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 145 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระทุ่มราย บ้านรี เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) นรสิงห์ ป่าโมก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สายทอง ป่าโมก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า บ้านพราน แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์) บางเสด็จ ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) ชะไว ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) บ้านพราน แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนตาวง อบทม สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา) ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเสือ สีบัวทอง แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ห้วยไผ่ แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ แสวงหา แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกำแพง หลักฟ้า ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษทอง สามโก้ สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สีบัวทอง แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดข่อย โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุมทอง ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองพูล (บุญส่งอนุสรณ์) บางจัก วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองสำโรง หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคำหยาด คำหยาด โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกพุทรา โคกพุทรา โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคศุภราช คลองวัว เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดงิ้วราย ยางซ้าย โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทราราม โคกพุทรา โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์มณี วังน้ำเย็น แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจำปาหล่อ จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด เทวราช ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม ชัยฤทธิ์ ไชโย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) ไชโย ไชโย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเซิงหวาย หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดต้นทอง ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์) ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี-เพิ่ม เกษมสุวรรณ) ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ทางพระ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถนน โผงเผง ป่าโมก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) องครักษ์ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองเลื่อน แสวงหา แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่า บางเสด็จ ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 บ่อแร่ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางพระ ทางพระ โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าตลาด อินทประมูล โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายย่าน ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) องครักษ์ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าอิฐ บางพลับ โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทำนบ สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ) ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) จรเข้ร้อง ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์) ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฎ์) คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางเล่ว ชัยฤทธิ์ ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำอาบ อินทประมูล โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์) บางจัก วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแก ศรีพราน แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านป่า ตรีณรงค์ ไชโย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านพราน ศรีพราน แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเพชร แสวงหา แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านอิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุญเกิด โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม อินทประมูล โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ ไชยภูมิ ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) บางระกำ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2) บ้านรี เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่ามุนี อินทประมูล โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่วง ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ โผงเผง ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพทูล จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ สามง่าม โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์) คำหยาด โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ บ้านแห เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน รำมะสัก โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดม่วงคัน รำมะสัก โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) มหาดไทย เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหานาม ไชยภูมิ ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) จรเข้ร้อง ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยาง ห้วยไผ่ แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางซ้าย ยางซ้าย โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดยางทอง บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม เทวราช ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนาราม จำลอง แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรางฉนวน วังน้ำเย็น แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราชปักษี โพสะ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์) ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) บ้านรี เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดละมุด ไชโย ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลั่นทม รำมะสัก โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา) นรสิงห์ ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดเป็ด (ราษฎร์บำรุง) ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลานช้าง หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) มหาดไทย เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ราชสถิตย์ ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีกุญชร ยางซ้าย โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โรงช้าง ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาดิน ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนธิธรรม หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่าง สามง่าม โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามโก้ สามโก้ สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามขาว อบทม สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) บางระกำ โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสิทธาราม สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสีบัวทอง สีบัวทอง แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกร่าง ราษฎรพัฒนา สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองยาง วังน้ำเย็น แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหมื่นเกลา วังน้ำเย็น แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวง ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักแก้ว หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยโรง (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160) ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบำรุง) หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวสะแกตก จำลอง แสวงหา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเอกราช เอกราช ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น สามโก้ สามโก้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) สายทอง ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง บางพลับ โพธิ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) โพสะ เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง บางแก้ว เมืองอ่างทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) ไชยภูมิ ไชโย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา แสวงหา แสวงหา อนุบาล-ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอ่างทองมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองอ่างทอง (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล บางแก้ว เมืองอ่างทอง อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโคกพุทรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกพุทรา โคกพุทรา โพธิ์ทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลทางพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพระ ทางพระ โพธิ์ทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าโมก โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบำรุง) บางปลากด ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (ศรีราษฎร์อุปกฤติ) ป่าโมก ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร (วิบูลย์วิทย์อุปถัมภ์) บางปลากด ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข บางปลากด ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน ป่าโมก ป่าโมก อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารตำบลส่วนตำบลชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารตำบลส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ชัยฤทธิ์ ไชโย อนุบาล
องค์การบริหารตำบลส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารตำบลส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอ่างทองซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 7 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ป่าโมก ป่าโมก
โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง
โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) บางเสด็จ ป่าโมก
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ
โรงเรียนสนิทวิทยา ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา ป่าโมก ป่าโมก
โรงเรียนอนุบาลพูนสุข ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)