รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในThailand Phatthalung
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตควนขนุน)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตะโหมด)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปากพะยูน)
Purple pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดพัทลุง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพัทลุงแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[แก้]

จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงหราพิชากร ตะโหมด คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาชัยสน ตะโหมด เขาชัยสน เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ฝาละมี ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ตะโหมด สมหวัง กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน มะกอกเหนือ ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะแพนพิทยา ควนขนุน ตะแพน ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด แม่ขรี ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน นาขยาด ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ควนขนุน ลานข่อย ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปากพะยูน โคกสัก บางแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง นาท่อม เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน แพรกหา ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน ดอนประดู่ ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปากพะยูน วังใหม่ ป่าบอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ควนขนุน บ้านพร้าว ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน พนางตุง ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง ชัยบุรี เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง ตำนาน เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ควนขนุน เขาย่า ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ตะโหมด หานโพธิ์ เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน หารเทา ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน ปันแต ควนขนุน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1[4][แก้]

สพป.พัทลุงเขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต

โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท
วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนแร่ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดบ้านสวน ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนกุฎ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดประดู่ทอง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดปากสระ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดท่าสำเภาใต้ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดท่าสำเภาเหนือ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดสุวรรณวิหารน้อย ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดประจิมทิศาราม ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไสถั่ว ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดอภยาราม ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนอินทร์นิมิตร ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดนาท่อม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโคกแย้ม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านนาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหัวหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านต้นไทร นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแหลมยาง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเขาแดง พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดกลาง ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเตาปูน ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านควนพลี ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดพิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดไทรโกบ ชะมวง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหยีในสามัคคี ชะมวง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านใสอ้อย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหรังแคบ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดป่าตอ โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโคกโดน โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านหัวป่าเขียว ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านขันหมู่ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเกาะยาง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโงกน้ำ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดพังดาน นาขยาด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนปันตาราม ปันแต ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดสุนทราวาส ปันแต ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านปากสระ ปันแต ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านสำนักกอ ปันแต ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมชนบ้านควนปริง พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดทุ่งขึงหนัง พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งยางเปล พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านระหว่างควน พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านธรรมเถียร(สุขประชารัฐ) พนางตุง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนพนางตุง (สินประชา) พนางตุง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดไทรงาม พนางตุง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านชายคลอง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านท่าช้าง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเขาป้าเจ้ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนแพรกหา แพรกหา ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเขาอ้อ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดดอนศาลา มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเขาทอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดประดู่เรียง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดแหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านเตง แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านเขาปู่ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านเหรียงงาม เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดใสประดู่ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุณหะวัณ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโพรงงู เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
ประชารัฐบำรุง 2 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดคลองใหญ่ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านห้วยกรวด เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านปากเหมือง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านไสเลียบ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเนินทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านบ่อทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไสกุน ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านห้วยน้ำดำ ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านถ้ำลา ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านขัน ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุบาลศรีนครินทร์ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดบ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดลำใน บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโตน ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเกษตรนิคม ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโหละหนุน อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านอ่างทอง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดร่มเมือง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2[5][แก้]

สพป.พัทลุงเขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท
บ้านพน กงหรา กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดเขาวงก์ กงหรา กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
สามัคคีอนุสรณ์ กงหรา กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านนาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านป่าแก่ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านพูด กรป.กลาง คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านคู คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนประกอบ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านหน้าวัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลกงหรา คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านวังปริง ชะรัด กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านต้นประดู่ ชะรัด กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนขี้แรด ชะรัด กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดพังกิ่ง สมหวัง กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหวัง สมหวัง กงหรา พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนโคกยา เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเทพราช เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดท่านางพรหม ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดชุมประดิษฐ์ ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนสามโพธิ์ ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านไสนายขัน ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโพธิยาราม ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนหมอทอง โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านเกาะทองสม โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนยวน โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดท่าควาย โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดแหลมจองถนน จองถนน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) จองถนน เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดหานโพธิ์ หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง ประถมศึกษา
บ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านท่าเชียด คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านพรุนายขาว คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านทุ่งหนองสิบบาท คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนอินนอโม ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านร่มโพธิ์ไทร แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดสุภาษิตาราม เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดแหลมดินสอ เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านท่าเนียน เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเกาะนางคำ เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านเกาะนางคำเหนือ เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเกาะเสือ เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านปากบางนาคราช เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเกาะโคบ เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านท่าวา เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านช่องฟืน เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโคกทราย ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดไทรพอน ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนเผยอ ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านดอนประดู่ ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหัวควน ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
ปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโรจนาราม ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดฝาละมี ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแหลม ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดบางขวน ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดพระเกิด ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนนางพิมพ์ ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านม่วงทวน หารเทา ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) หารเทา ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ หารเทา ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนนกหว้า หารเทา ปากพะยูน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนเพ็ง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนแหวง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโคกตะเคียน โคกทราย ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดพรุพ้อ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านควนหินแท่น โคกทราย ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านทุ่งคลองควาย ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโหล๊ะหาร ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านยางขาคีม ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดท่าดินแดง วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านน้ำตก วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดควนเคี่ยม วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหนองธง หนองธง ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มิตรมวลชน 1 หนองธง ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง ป่าบอน พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโคกสัก โคกสัก บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดลอน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านต้นสน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดรัตนวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดสังฆวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ประถมศึกษา
วัดปัณณาราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ประถมศึกษา
อนุบาลบางแก้ว ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหาดไข่เต่า นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดนาปะขอ นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดโตนด นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดนาหม่อม นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านปากพล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพัทลุง (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองพัทลุง โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขาชัยสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโคกชะงาย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ โคกชะงาย เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจองถนน โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) จองถนน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตะโหมด โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตำนาน โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล
เทศบาลตำบลบางแก้ว โรงเรียนบ้านหูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลานข่อย โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงจำแนกตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียน". data.bopp-obec.info.
  5. "รายชื่อโรงเรียน". data.bopp-obec.info.