ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม

[แก้]
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตภูกามยาว)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตภูลังกา)
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนทั้งหมด 273 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองพะเยา 3 28 - 31 7 8 1 - 47
จุน 2 23 1 26 2 1 - - 29
เชียงคำ 2 38 - 40 1 6 - - 47
เชียงม่วน 1 13 - 14 - - - - 14
ดอกคำใต้ 3 24 - 27 2 2 - - 31
ปง 3 40 - 43 3 - - - 46
ภูกามยาว 2 12 - 14 - - - - 14
ภูซาง 1 19 - 20 1 1 - - 22
แม่ใจ 1 19 - 20 1 2 - - 23
รวม 18 216 1 235 17 20 1 - 273

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยาแบ่งตามสังกัด

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพะเยาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[แก้]
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 235 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยากลาง

พะเยา (สพม.พะเยา) จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาทั้ง 2 เขตจำนวน 216 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพะเยาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

[แก้]

จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ภูลังกา ขุนควร ปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ภูกามยาว ห้วยลาน ดอกคำใต้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม ภูลังกา ห้วยข้าวก่ำ จุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ภูกามยาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ภูลังกา หย่วน เชียงคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ภูลังกา เชียงม่วน เชียงม่วน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ภูกามยาว ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ภูกามยาว บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ภูลังกา งิม ปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ภูลังกา นาปรัง ปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภูลังกา ฝายกวาง เชียงคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ภูลังกา ทุ่งรวงทอง จุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ภูกามยาว ท่าจำปี เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภูกามยาว เวียง เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภูกามยาว บ้านตุ่น เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูซางวิทยาคม ภูลังกา สบบง ภูซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ภูกามยาว ศรีถ้อย แม่ใจ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

[แก้]

สพป.พะเยา เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาว มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 83 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองพะเยา 28 โรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ 24 โรงเรียน อำเภอแม่ใจ 19 โรงเรียน และอำเภอภูกามยาว 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจริญใจ ศรีถ้อย แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ท่าจำปี เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี ป่าแฝก แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก แม่สุก แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส แม่ใส เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน ห้วยลาน ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สันป่าม่วง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อุปถัมภ์) ดงเจน ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดถี ห้วยแก้ว ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่า ป่าซาง ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค่าบน ป่าซาง ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำไก่ สันโค้ง ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย จำป่าหวาย เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) ดงเจน ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบุญนาค บ้านเหล่า แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงอินตา บ้านเหล่า แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) ท่าวังทอง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) บ้านตุ่น เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) จำป่าหวาย เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล บ้านต๊ำ เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า ท่าจำปี เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี ห้วยลาน ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า ศรีถ้อย แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยลาน ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) บุญเกิด ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคา แม่ปืม เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาง คือเวียง ดอกคำใต้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าตึง แม่ใจ แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ ป่าแฝก แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ป่าแฝก แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี ศรีถ้อย แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปิน บ้านปิน ดอกคำใต้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านใหม่ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง คือเวียง ดอกคำใต้ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูเงิน แม่ปืม เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงคำ ห้วยแก้ว ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กา แม่กา เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่จว้า แม่สุก แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ แม่สุก แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) แม่ใจ แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง แม่กา เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อิง แม่อิง ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องคำ แม่นาเรือ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องจว้า สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องห้า บ้านต๋อม เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ แม่นาเรือ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย บ้านเหล่า แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง ห้วยลาน ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา ท่าวังทอง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันจกปก ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง แม่อิง ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง เจริญราษฎร์ แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ บ้านสาง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาง บ้านสาง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระ ป่าแฝก แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ดอกคำใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ห้วยแก้ว ภูกามยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง แม่ปืม เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ หนองหล่ม ดอกคำใต้ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอิงโค้ง ห้วยแก้ว ภูกามยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) บุญเกิด ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวียง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก แม่กา เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) ศรีถ้อย แม่ใจ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

[แก้]

สพป.พะเยา เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง และอำเภอภูซาง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 133 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปง 40 โรงเรียน อำเภอเชียงคำ 38 โรงเรียน อำเภอจุน 23 โรงเรียน อำเภอภูซาง 19 โรงเรียน และอำเภอเชียงม่วน 13 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ปง ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก ป่าสัก ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม ป่าสัก ภูซาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา งิม ปง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควรดง ควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจุน จุน จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ร่มเย็น เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา ร่มเย็น เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยพรม เวียง เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ออย ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเงิน ออย ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไชย เชียงแรง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนมูล จุน จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนลาว เจดีย์คำ เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ ปง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด แม่ลาว เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแต งิม ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" เชียงบาน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ฝายกวาง เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาบัว สระ เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขุนควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจุน ลอ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำปุก ขุนควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย เชียงแรง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุญเรือง ปง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแบ่ง งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปง สบบง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้วยยางขาม จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปัว งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม ฝายกวาง เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคา ควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางผักหม งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปี้ เวียง เชียงคำ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ขุนควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วง ปง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ทาย ออย ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่องค้อม เจดีย์คำ เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องย้าง ลอ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลี้ยว งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ เจดีย์คำ เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบง ควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงลอ ลอ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวน น้ำแวน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม ลอ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสถาน ภูซาง ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสบขาม ขุนควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) แม่ลาว เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบบง สบบง ภูซาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น เชียงคำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี จุน จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระ สระ เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะแล่ง เชียงแรง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสักลอ หงส์หิน จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ งิม ปง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติสุข ขุนควร ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันหลวง ทุ่งรวงทอง จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีพรม ควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย นาปรัง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อ่างทอง เชียงคำ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนุน ปง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมุ้น นาปรัง ปง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) หย่วน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง ออย ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง เชียงม่วน เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง จุน จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาบ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ควร ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ร่มเย็น เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮวก ภูซาง ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแฮะ งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัวพิทยา เจดีย์คำ เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง หย่วน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) นาปรัง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

[แก้]

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ทุ่งรวงทอง จุน
โรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา แม่กา เมืองพะเยา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองพะเยา (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 10 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ บุญเกิด ดอกคำใต้ อนุบาล
เทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เวียง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ แม่ต๋ำ เมืองพะเยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เวียง เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล แม่ต๋ำ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เวียง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เวียง เมืองพะเยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลงิม โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) งิม ปง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจุน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จุน จุน อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า แม่ใจ อนุบาล
เทศบาลตำบลปง โรงเรียนเทศบาลตำบลปง ปง ปง อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ปืม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม แม่ปืม เมืองพะเยา อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ยม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ปง ปง อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียง โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง เวียง เชียงคำ อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงลอ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) ลอ จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลสบบง โรงเรียนเทศบาลสบบง สบบง ภูซาง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยาซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 20 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน เชียงบาน เชียงคำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา บ้านต๋อม เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ศรีถ้อย แม่ใจ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา เวียง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาบำรุง เวียง เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปาณัทคุณา หย่วน เชียงคำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปิยมาตย์ แม่นาเรือ เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา หย่วน เชียงคำ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ห้วยข้าวก่ำ จุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพินิตประสาธน์ เวียง เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน ทุ่งกล้วย ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า บุญเกิด ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีชัยวิทยา ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ หย่วน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา แม่ใส เมืองพะเยา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา ท่าวังทอง เมืองพะเยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก บ้านต๋อม เมืองพะเยา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา เชียงบาน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุนทรารม แม่ใจ แม่ใจ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา หย่วน เชียงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

[แก้]

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา[8]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยาแบ่งตามที่ตั้ง

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพะเยาตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองพะเยา

[แก้]

อำเภอเมืองพะเยามี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ปืม 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ท่าจำปี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส แม่ใส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา บ้านต๋อม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สันป่าม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ แม่ต๋ำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองพะเยา
โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล แม่ต๋ำ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองพะเยา
โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย จำป่าหวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) ท่าวังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) บ้านตุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) จำป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านต๋อม บ้านต๋อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล บ้านต๊ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน บ้านต๊ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า ท่าจำปี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าคา แม่ปืม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านภูเงิน แม่ปืม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่กา แม่กา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง แม่กา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ แม่นาเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องคำ แม่นาเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องห้า บ้านต๋อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ แม่นาเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลา ท่าวังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ บ้านสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสาง บ้านสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน แม่กา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยบง แม่ปืม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประชาบำรุง เวียง มัธยมศึกษาตอนปลาย สช.
โรงเรียนปิยมาตย์ แม่นาเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ท่าจำปี มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนพินิตประสาธน์ เวียง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม บ้านตุ่น มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แม่กา มัธยมศึกษา ม.พะเยา
โรงเรียนพินิตประสาธน์ แม่ใส เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา ท่าวังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม แม่ปืม อนุบาล เทศบาลตำบลแม่ปืม
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก บ้านต๋อม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก แม่กา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

อำเภอจุน

[แก้]

อำเภอจุนมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลจุน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงลอ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้วยข้าวก่ำ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ห้วยข้าวก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) ลอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลเวียงลอ
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านจุน จุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมูล จุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำจุน ลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้วยยางขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านพวงพยอม หงส์หิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านยางขาม ห้วยยางขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องย้าง ลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านเวียงลอ ลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม ลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี จุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง หงส์หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสักลอ หงส์หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสันหลวง ทุ่งรวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี จุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ห้วยข้าวก่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ทุ่งรวงทอง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ทุ่งรวงทอง สศศ.
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จุน อนุบาล เทศบาลตำบลจุน

อำเภอเชียงคำ

[แก้]

อำเภอเชียงคำมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเวียง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชัยชุมภู น้ำแวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน เชียงบาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง เวียง อนุบาล เทศบาลตำบลเวียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) ร่มเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านคะแนง แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านจำบอน อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ร่มเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา ร่มเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านไชยพรม เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนลาว เจดีย์คำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" เชียงบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ฝายกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำมิน แม่ลาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม ฝายกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ร่มเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปางมดแดง อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปี้ เวียง ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านฝายกวาง ฝายกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องค้อม เจดีย์คำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ เจดีย์คำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแวน น้ำแวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง ฝายกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ร่มเย็น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อ่างทอง ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) หย่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ร่มเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแฮะ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนปัวพิทยา เจดีย์คำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนปาณัทคุณา หย่วน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา หย่วน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ฝายกวาง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ หย่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง หย่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา เชียงบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา หย่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเชียงม่วน

[แก้]

อำเภอเชียงม่วนมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เชียงม่วน มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านไชยสถาน เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ สระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าม่าน เชียงม่วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก บ้านมาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง สระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบัว สระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสระ สระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง เชียงม่วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

อำเภอดอกคำใต้

[แก้]

อำเภอดอกคำใต้มี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ห้วยลาน มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน ห้วยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ดอนศรีชุม มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม บ้านถ้ำ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) ดอนศรีชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านค่า ป่าซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านค่าบน ป่าซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านจำไก่ สันโค้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดง ดงสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ ดอนศรีชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ บ้านถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง บ้านถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี ห้วยลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ดอนศรีชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) บุญเกิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านปาง คือเวียง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงุ้น หนองหล่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านปิน บ้านปิน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง คือเวียง ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่พริก หนองหล่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องจว้า สว่างอารมณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง ห้วยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสันจกปก ดอกคำใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ หนองหล่ม ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า บุญเกิด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีชัยวิทยา ดอกคำใต้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) บุญเกิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ บ้านถ้ำ อนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ บุญเกิด อนุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอปง

[แก้]

อำเภอปงมี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลงิม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ขุนควร มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย งิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) งิม อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลงิม
โรงเรียนเทศบาลตำบลปง ปง อนุบาล เทศบาลตำบลปง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ขุนควร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา งิม ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านควรดง ควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ออย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเงิน ออย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ออย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดู่ ปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งแต งิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขุนควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำปุก ขุนควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านบุญเรือง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแบ่ง งิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปัว งิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าคา ควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปางผักหม งิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ขุนควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วง ปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ทาย ออย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านเลี้ยว งิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านวังบง ควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสบขาม ขุนควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ งิม ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติสุข ขุนควร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสีพรม ควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย นาปรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนุน ปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหมุ้น นาปรัง ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหลวง ออย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ออย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง นาปรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน งิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาบ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ควร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแฮะ งิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม งิม มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก นาปรัง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ปง อนุบาล เทศบาลตำบลแม่ยม
โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) นาปรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

อำเภอภูกามยาว

[แก้]

อำเภอภูกามยาวมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ห้วยแก้ว มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ดงเจน มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อุปถัมภ์) ดงเจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านกาดถี ห้วยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) ดงเจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงคำ ห้วยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่อิง แม่อิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องปอ ดงเจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง แม่อิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองลาว ห้วยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ห้วยแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านอิงโค้ง ห้วยแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ดงเจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

อำเภอภูซาง

[แก้]

อำเภอภูซางมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสบบง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนเทศบาลสบบง สบบง อนุบาล เทศบาลตำบลสบบง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแก ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม ป่าสัก ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนไชย เชียงแรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ภูซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย เชียงแรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปง สบบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสถาน ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสบบง สบบง ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสะแล่ง เชียงแรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านสา ทุ่งกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนบ้านฮวก ภูซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียนภูซางวิทยาคม สบบง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน ทุ่งกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สบบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

อำเภอแม่ใจ

[แก้]

อำเภอแม่ใจมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญใจ ศรีถ้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี ป่าแฝก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก แม่สุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ศรีถ้อย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านดงบุญนาค บ้านเหล่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านดงอินตา บ้านเหล่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า ศรีถ้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าตึง แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ ป่าแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ป่าแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี ศรีถ้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่จว้า แม่สุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ แม่สุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) แม่ใจ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย บ้านเหล่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง เจริญราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสระ ป่าแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ศรีถ้อย มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า อนุบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) ศรีถ้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสุนทรารม แม่ใจ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.พะเยา". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-26. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)