รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตภูกามยาว)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตภูลังกา)
Green pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพะเยาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดพะเยา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพะเยาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา[แก้]

จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ภูลังกา ขุนควร ปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ภูกามยาว ห้วยลาน ดอกคำใต้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม ภูลังกา ห้วยข้าวก่ำ จุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ภูกามยาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ภูลังกา หย่วน เชียงคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ภูลังกา เชียงม่วน เชียงม่วน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ภูกามยาว ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ภูกามยาว บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ภูลังกา งิม ปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ภูลังกา นาปรัง ปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภูลังกา ฝายกวาง เชียงคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ภูลังกา ทุ่งรวงทอง จุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ภูกามยาว ท่าจำปี เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภูกามยาว เวียง เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภูกามยาว บ้านตุ่น เมืองพะเยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูซางวิทยาคม ภูลังกา สบบง ภูซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ภูกามยาว ศรีถ้อย แม่ใจ มัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองพะเยา (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 10 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ บุญเกิด ดอกคำใต้ อนุบาล
เทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เวียง เมืองพะเยา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ แม่ต๋ำ เมืองพะเยา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เวียง เมืองพะเยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล แม่ต๋ำ เมืองพะเยา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เวียง เมืองพะเยา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เวียง เมืองพะเยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลงิม โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) งิม ปง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจุน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จุน จุน อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า แม่ใจ อนุบาล
เทศบาลตำบลปง โรงเรียนเทศบาลตำบลปง ปง ปง อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ปืม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม แม่ปืม เมืองพะเยา อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ยม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ปง ปง อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียง โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง เวียง เชียงคำ อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงลอ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) ลอ จุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลสบบง โรงเรียนเทศบาลสบบง สบบง ภูซาง อนุบาล

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]

จังหวัดพะเยามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)