รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสกลราช)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปัญจวิทย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจพัฒน์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตดำรงธรรม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสว่างศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
สังกัดเทศบาลนครสกลนคร

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนครแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสกลนครตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสกลนคร

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสกลนครแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร[แก้]

จังหวัดสกลนครอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 8 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ลุ่มน้ำอูน กุดบาก กุดบาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ลุ่มน้ำสงคราม กุดเรือคำ วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ปัญจวิทย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ลุ่มน้ำสงคราม คำตากล้า คำตากล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สกลราช โคกภู ภูพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สว่างศึกษา โคกสี สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์) ลุ่มน้ำสงคราม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เบญจพัฒน์ พังขว้าง เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ดำรงธรรม ช้างมิ่ง พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ปัญจวิทย์ ขมิ้น เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม เบญจพัฒน์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เบญจพัฒน์ เต่างอย เต่างอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลราช สร้างค้อ ภูพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สกลราช ท่าแร่ เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ลุ่มน้ำยาม ท่าก้อน อากาศอำนวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ดำรงธรรม ไร่ พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ลุ่มน้ำอูน คำบ่อ วาริชภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปัญจวิทย์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ลุ่มน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สว่างศึกษา บงเหนือ สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำรงธรรม บะฮี พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ดำรงธรรม สว่าง พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ลุ่มน้ำสงคราม ม่วง บ้านม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ดำรงธรรม พรรณา พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ดำรงธรรม ไฮหย่อง พังโคน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ลุ่มน้ำสงคราม หนองกวั่ง บ้านม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ปัญจวิทย์ อุ่มจาน กุสุมาลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามศึกษา ลุ่มน้ำยาม โพนงาม อากาศอำนวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนพิทยาคม ปัญจวิทย์ บ้านโพน โพนนาแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ดำรงธรรม นาใน พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ลุ่มน้ำยาม วานรนิวาส วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ลุ่มน้ำอูน ปลาโหล วาริชภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า เบญจพัฒน์ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ดำรงธรรม ต้นผึ้ง พังโคน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาริชวิทยา ลุ่มน้ำอูน วาริชภูมิ วาริชภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงพิทยาคม สว่างศึกษา แวง สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ลุ่มน้ำสงคราม แพด คำตากล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เบญจพัฒน์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลราช ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ลุ่มน้ำอูน ส่องดาว ส่องดาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สว่างศึกษา หนองหลวง สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยา ลุ่มน้ำยาม หนองแวงใต้ วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ลุ่มน้ำยาม อากาศ อากาศอำนวย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1[แก้]

สพป.สกลนคร เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
โรงเรียนนายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
โรงเรียนท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" ห้วยยาง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สาขาศรีคงคำ นาเพียง กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
โรงเรียนไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
โรงเรียนบ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
โรงเรียนบ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
โรงเรียนบ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
โรงเรียนบ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
โรงเรียนบ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านโนนกุง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
โรงเรียนบ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
โรงเรียนบ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
โรงเรียนอนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
โรงเรียนบ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
โรงเรียนบ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
โรงเรียนบ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
โรงเรียนเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2[แก้]

สพป.สกลนคร เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอเจริญศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3[แก้]

สพป.สกลนคร เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศอำนวย มีโรงเรียนอยู่ 182 แห่ง[3] ดังนี้

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปาดง กุดเรือคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง กุดเรือคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขัวก่าย ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขาม ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเวิน ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านส้งเปือย ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกถาวร ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง คอนสวรรค์ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คอนสวรรค์ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแสง คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเจริญ คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนภูมิ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางคำ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนแพง เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหว้า ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตากวย ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฮาง ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแต้ ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดจิก นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเรือ นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาซอ นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเหิบ วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบง วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ศรีวิชัย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีวิชัย ศรีวิชัย วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านแก้ง ศรีวิชัย วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ศรีวิชัย วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านห้วยแสง ศรีวิชัย วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองแวง วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด หนองแวง วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านนาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ หนองแวงใต้ วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านหนองสนม หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโพนแพง หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านนาคอย หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านก่อ หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านบะนกทา หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านบะป่าคา หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านนาจาร หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านตาดโตน หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านเชียงพ็ง หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ หนองสนม วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง อินทร์แปลง วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม อินทร์แปลง วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านวังโพน อินทร์แปลง วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านนายม อินทร์แปลง วานรนิวาส
โรงเรียนบ้านอากาศ อากาศ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อากาศ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านนายอ อากาศ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านนาเมือง อากาศ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านนาฮี นาฮี อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านนากะทาด นาฮี อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านสงเปือย นาฮี อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นาฮี อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านบะยาว บะหว้า อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านวังม่วง บะหว้า อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านเม่นน้อย บะหว้า อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านหนองสามขา สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านหนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านดอนทอย สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านท่าก้อน ท่าก้อน อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านนาหวาย ท่าก้อน อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านโพนก่อ ท่าก้อน อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านท่าควาย ท่าก้อน อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านแพงน้อย โพนแพง อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โพนแพง อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย
โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง โพนแพง อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านเซือม โพนแพง อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านวาน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านกุดจอก วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านดงสาร โพนงาม อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก โพนงาม อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านดงเสียว โพนงาม อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านเสาวัด โพนงาม อากาศอำนวย
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนบ้านนาแต้ นาแต้ คำตากล้า
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ นาแต้ คำตากล้า
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง นาแต้ คำตากล้า
โรงเรียนบ้านดอนคำ นาแต้ คำตากล้า
โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว นาแต้ คำตากล้า
โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ แพด คำตากล้า
โรงเรียนบ้านตาด แพด คำตากล้า
โรงเรียนบ้านดงบัง แพด คำตากล้า
โรงเรียนบ้านดงอีด่อย แพด คำตากล้า
โรงเรียนบ้านกุดจาน แพด คำตากล้า
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม หนองบัวสิม คำตากล้า
โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ หนองบัวสิม คำตากล้า
โรงเรียนบ้านนาถ่อน หนองบัวสิม คำตากล้า
โรงเรียนบ้านท่างาม หนองบัวสิม คำตากล้า
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย มาย บ้านม่วง
โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย มาย บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ มาย บ้านม่วง
โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ม่วง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านจาร ม่วง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านดงยาง ม่วง บ้านม่วง
โรงเรียนประชานาดอกไม้ ม่วง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด โนนสะอาด บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านพุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ โนนสะอาด บ้านม่วง
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฎร์ 347) โนนสะอาด บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย ดงหม้อทอง บ้านม่วง
โรงเรียนนาข่าวิทยา ดงหม้อทอง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองลาด ดงหม้อทอง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ามะดัน ดงหม้อทอง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ ดงหม้อทอง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านคำภูทอง บ่อแก้ว บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านสรศรี บ่อแก้ว บ้านม่วง
โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) บ่อแก้ว บ้านม่วง
โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ บ่อแก้ว บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา บ่อแก้ว บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านคำยาง ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านดงเหนือ ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนคำปลาฝานาทวี ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านโนนไทย ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านน้ำจั้น ดงเหนือ บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี หนองกวั่ง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น หนองกวั่ง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านบ่อแดง หนองกวั่ง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี หนองกวั่ง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย หนองกวั่ง บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านโนนแสบง หนองกวั่ง บ้านม่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ห้วยหลัว บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส ห้วยหลัว บ้านม่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสกลนครมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสกลนครมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (6 โรงเรียน) เทศบาลนครสกลนคร (4 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 13 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โรงเรียนคำยางพิทยาคม ดงเหนือ บ้านม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ธาตุ วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา หนองสนม วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา นาม่อง กุดบาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลทวาปี โนนหอม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
เทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลเชียงเครือ โรงเรียนเทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลดงมะไฟ โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น เมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลแพด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด แพด คำตากล้า
เทศบาลตำบลคำตากล้า โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า คำตากล้า คำตากล้า
เทศบาลตำบลวานรนิวาส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส
เทศบาลตำบลส่องดาว โรงเรียนเทศบาลส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
เทศบาลตำบลบะหว้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย
เทศบาลตำบลโพนแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง อากาศอำนวย
เทศบาลตำบลวาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) อากาศ อากาศอำนวย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน พังโคน พังโคน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ วานรนิวาส วานรนิวาส
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง ม่วง บ้านม่วง
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน
โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม
โรงเรียนภูพานหลวง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
โรงเรียนสองภาษาสกลนคร ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
โรงเรียนนิรมลวิทยา เชียงเครือ เมืองสกลนคร
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา แวง สว่างแดนดิน
โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนอุดมจิตวิทยา พังโคน พังโคน
โรงเรียนธารปัญญา วาใหญ่ อากาศอำนวย
โรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร
โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร ฮางโฮง เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลณิชากรบัณฑิต ม่วง บ้านม่วง
โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ เต่างอย เต่างอย
โรงเรียนอนุบาลภนิตา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลภวิกา ขมิ้น เมืองสกลนคร
โรงเรียนต้นเกษพิทยา บงใต้ สว่างแดนดิน
โรงเรียนปารวรรณศึกษา วาริชภูมิ วาริชภูมิ
โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ คำตากล้า คำตากล้า
โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ โพนแพง อากาศอำนวย
โรงเรียนอนุบาลนวลมณี ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัฒนา เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
โรงเรียนอนุบาลสิริพร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
โรงเรียนอนุบาลรพีพร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท วานรนิวาส วานรนิวาส
โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข เต่างอย เต่างอย
โรงเรียนอนุบาลแสงมณี ส่องดาว ส่องดาว
โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง กุดบาก กุดบาก
โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนอนุบาลเพลินพิพัฒน์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลรัตนพร ท่าแร่ เมืองสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลจินดาพร พรรณา พรรณานิคม
โรงเรียนอนุบาลสรัลพร ส่องดาว ส่องดาว
โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา พังโคน พังโคน
โรงเรียนอนุบาลอังสนา กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
โรงเรียนอนุบาลจุฬาลักษณ์ แวง สว่างแดนดิน
โรงเรียนอนุบาลกชวีร์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ คำบ่อ วาริชภูมิ

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-20. สืบค้นเมื่อ 2022-04-25.
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)