รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสกลราช)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปัญจวิทย์)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจพัฒน์)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตดำรงธรรม)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสว่างศึกษา)
Purple pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
Gold pog.svg สังกัดเทศบาลนครสกลนคร

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสกลนครแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสกลนครตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสกลนคร

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสกลนครแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร[แก้]

จังหวัดสกลนครอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 8 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ลุ่มน้ำอูน กุดบาก กุดบาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ลุ่มน้ำสงคราม กุดเรือคำ วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ปัญจวิทย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ลุ่มน้ำสงคราม คำตากล้า คำตากล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สกลราช โคกภู ภูพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สว่างศึกษา โคกสี สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์) ลุ่มน้ำสงคราม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เบญจพัฒน์ พังขว้าง เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ดำรงธรรม ช้างมิ่ง พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ปัญจวิทย์ ขมิ้น เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม เบญจพัฒน์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เบญจพัฒน์ เต่างอย เต่างอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลราช สร้างค้อ ภูพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สกลราช ท่าแร่ เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ลุ่มน้ำยาม ท่าก้อน อากาศอำนวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ดำรงธรรม ไร่ พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ลุ่มน้ำอูน คำบ่อ วาริชภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปัญจวิทย์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ลุ่มน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สว่างศึกษา บงเหนือ สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำรงธรรม บะฮี พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ดำรงธรรม สว่าง พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ลุ่มน้ำสงคราม ม่วง บ้านม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ดำรงธรรม พรรณา พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ดำรงธรรม ไฮหย่อง พังโคน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ลุ่มน้ำสงคราม หนองกวั่ง บ้านม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ปัญจวิทย์ อุ่มจาน กุสุมาลย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามศึกษา ลุ่มน้ำยาม โพนงาม อากาศอำนวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนพิทยาคม ปัญจวิทย์ บ้านโพน โพนนาแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ดำรงธรรม นาใน พรรณานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ลุ่มน้ำยาม วานรนิวาส วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ลุ่มน้ำอูน ปลาโหล วาริชภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า เบญจพัฒน์ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ดำรงธรรม ต้นผึ้ง พังโคน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาริชวิทยา ลุ่มน้ำอูน วาริชภูมิ วาริชภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงพิทยาคม สว่างศึกษา แวง สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ลุ่มน้ำสงคราม แพด คำตากล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เบญจพัฒน์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลราช ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ลุ่มน้ำอูน ส่องดาว ส่องดาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สว่างศึกษา หนองหลวง สว่างแดนดิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยา ลุ่มน้ำยาม หนองแวงใต้ วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ลุ่มน้ำยาม อากาศ อากาศอำนวย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1[แก้]

สพป.สกลนคร เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2[แก้]

สพป.สกลนคร เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอเจริญศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3[แก้]

สพป.สกลนคร เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศอำนวย มีโรงเรียนอยู่ 182 แห่ง[3] ดังนี้

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปาดง กุดเรือคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง กุดเรือคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขัวก่าย ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขาม ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเวิน ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านส้งเปือย ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกถาวร ขัวก่าย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง คอนสวรรค์ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คอนสวรรค์ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเจริญ คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกแสง คูสะคาม วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนภูมิ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางคำ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนแพง เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหว้า ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตากวย ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฮาง ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแต้ ธาตุ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดจิก นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก นาคำ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเรือ นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาซอ นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาซอ วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเหิบ วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบง วานรนิวาส วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ศรีวิชัย วานรนิวาส ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส ปฐมวัย - ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสกลนครมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสกลนครมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (6 โรงเรียน) เทศบาลนครสกลนคร (4 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 13 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โรงเรียนคำยางพิทยาคม ดงเหนือ บ้านม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ธาตุ วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา หนองสนม วานรนิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา นาม่อง กุดบาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลทวาปี โนนหอม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
เทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลเชียงเครือ โรงเรียนเทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลดงมะไฟ โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น เมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลแพด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด แพด คำตากล้า
เทศบาลตำบลคำตากล้า โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า คำตากล้า คำตากล้า
เทศบาลตำบลวานรนิวาส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส
เทศบาลตำบลส่องดาว โรงเรียนเทศบาลส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
เทศบาลตำบลบะหว้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย
เทศบาลตำบลโพนแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง อากาศอำนวย
เทศบาลตำบลวาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) อากาศ อากาศอำนวย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-20. สืบค้นเมื่อ 2022-04-25.
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)