รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่าน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่านตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเวียงป้อ)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวรนคร)
Gold pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศิลาทอง)
Pink pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่านแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดน่านตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดน่าน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดน่านแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน[แก้]

จังหวัดน่านอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" วรนคร เชียงกลาง เชียงกลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ศิลาทอง นาไร่หลวง สองแคว มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ศิลาทอง ท่าวังผา ท่าวังผา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งช้าง วรนคร ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เวียงภูเพียง ไชยสถาน เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนน่านนคร เวียงภูเพียง นาปัง ภูเพียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ เวียงป้อ กองควาย เมืองน่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนาน้อย เวียงป้อ นาน้อย นาน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เวียงป้อ บ่อแก้ว นาหมื่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อเกลือ วรนคร บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร เวียงภูเพียง บ่อสวก เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง เวียงภูเพียง ป่าคาหลวง บ้านหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัว วรนคร ปัว ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วรนคร พระธาตุ เชียงกลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ศิลาทอง ป่ากลาง ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วรนคร ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแงง วรนคร แงง ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ศิลาทอง ยม ท่าวังผา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี เวียงป้อ ปิงหลวง นาหมื่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่จริม เวียงภูเพียง หนองแดง แม่จริม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาทอง ศิลาเพชร ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีนครน่าน เวียงภูเพียง เมืองจัง ภูเพียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เวียงภูเพียง ดู่ใต้ เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน เวียงป้อ ในเวียง เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เวียงภูเพียง ดู่พงษ์ สันติสุข มัธยมศึกษา
โรงเรียนสา เวียงป้อ กลางเวียง เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เวียงป้อ น้ำมวบ เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม เวียงป้อ ยาบหัวนา เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ศิลาทอง ตาลชุม ท่าวังผา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ศิลาทอง ป่าคา ท่าวังผา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดน่านมีโรงเรียนในความดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กลางเวียง เวียงสา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ฝายแก้ว ภูเพียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดน่านมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองน่าน (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ตาลชุม เวียงสา มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลกลางเวียง โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) กลางเวียง เวียงสา อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา กลางเวียง เวียงสา อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) แม่สา เวียงสา ประถมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date= (help)
  5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date= (help)
  6. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)