รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระนองที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนองแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดระนองตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14[แก้]

จังหวัดระนองอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ร่วมกับจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์[3]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น กระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กำพวน สุขสำราญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

เทศบาลเมืองระนอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2563.