โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตั้ง
ข้อมูล
คำขวัญการเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์
สี███ น้ำเงิน
เพลงมาร์ชสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้นไม้ประจำโรงเรียนพะยอม
เว็บไซต์http://www.satitcmu.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • พ.ศ. 2511 เริ่มเปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2511 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 70 คน เป็นชาย 33 คน เป็นหญิง 37 คน ทำการสอนโดยอาจารย์ และครู ในคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 14 คน อาจารย์พิเศษ 5 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 คน ในปีแรกได้อาศัยวิทยาลัยที่ 1 อาคาร 1 ( ว.1 อ.1) เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
 • พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ขณะก่อสร้างได้ย้ายสถานที่เรียนเดิม มาใช้อาคารคณะศึกษาศาสตร์เป็นการชั่วคราว ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน เป็นชาย 66 คน เป็นหญิง 92 คน
 • พ.ศ. 2513 อาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องอาศัยเรียนที่อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ต่อ โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็นทั้งหมด 245 คน
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียน และได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลป์ และแผนกทั่วไป แผนกละ 1 ห้อง
 • พ.ศ. 2515 เป็นปีแรกที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดชั้นเรียนสายสามัญ ครบตามหลักสูตร 5 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • พ.ศ. 2521 ได้ปรับหลักสูตร ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เรียนในชั้น ม.ต้น 3 ปี และเรียนในชั้น ม.ปลาย 3 ปี
 • พ.ศ. 2533 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนมาใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ซึ่งเปลี่ยนมาจากหลักสูตร ม.ต้น ปี 2521 และหลักสูตร ม.ปลาย ปี 2524 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเปิดสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต, แผนศิลป์-คณิต กข. และแผนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2537 ได้เปิดห้องเรียนเพิ่มในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก 3 ห้องเรียน เป็น 5 ห้องเรียน จนกระทั่งปัจจุบัน ทุกระดับชั้นมีจำนวนครบชั้นละ 5 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2543 โรงเรียนสาธิตฯ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,157 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นม.ต้น 602 คน และนักเรียนชั้น ม.ปลาย 555 คน มีครู-อาจารย์ประมาณ 90 คน
 • พ.ศ. 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งจากทั้งหมด 4 ศูนย์ เพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยปีแรกเปิดรับนักเรียนโครงการดังกล่าว (วมว.มช.)รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ - จีน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตฯ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,402 คน โดยเป็นนักเรียนชั้น ม.ต้น 679 คน และนักเรียนชั้น ม.ปลาย 637 คน และนักเรียนโครงการ วมว.มช 3 ระดับชั้น รวม 86 คน มีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนการสอน จำนวน 88 คน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]