แคว้นเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แคว้นเชียงใหม่
ส่วนหนึ่งของราชวงศ์ตองอู

พ.ศ. 22072317
 

เมืองหลวง เวียงเชียงใหม่
ภาษา ไทยวน
รัฐบาล ประเทศราช
ประวัติศาสตร์
 -  พระเจ้าพระเจ้าปเยปฏิรูปการปกครองหัวเมือง พ.ศ. 2207 พ.ศ. 2207
 -  อังวะแบ่งเมืองเชียงแสนและใกล้เคียงตั้งเป็นแคว้นเชียงแสน พ.ศ. 2243
 -  เมืองเชียงใหม่ปกครองตนเอง พ.ศ. 2270
 -  อังวะปกครองเชียงใหม่โดยตรง พ.ศ. 2306
 -  ย้ายกำลังพลไปแคว้นเชียงแสน หนีการโจมตีของสยาม พ.ศ. 2317
 -  สยามตีได้เชียงใหม่ พ.ศ. 2317 2317
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ เป็นส่วนหนึ่งของ
- ภาคเหนือของไทย
- บางส่วนของรัฐฉาน

แคว้นเชียงใหม่ เป็นอาณาจักรอันเป็นหัวเมืองประเทศราชของราชวงศ์ตองอู ตั้งแต่ พ.ศ. 2207–2317 โดยข้าหลวงแห่งอังวะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเชียงใหม่ทั้งหมด

พ.ศ. 2207 พระเจ้าปเยแห่งอังวะได้ปฏิรูปการปกครองหัวเมือง รวมเอาล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรรัตนปุระอังวะ ในฐานะ แคว้นเชียงใหม่ คู่กับแคว้นเชียงแสน พม่าได้ใช้ล้านนาเป็นฐานสำคัญในการยกกองทัพเข้าไปตีกรุงศรีอยุธยา และเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2[1]

รายนามผู้ปกครองแคว้นเชียงใหม่[แก้]

แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองของอาณาจักรอังวะ (พ.ศ. 2207 - 2270)[แก้]

1 เจ้าเมืองแพร่ พ.ศ. 2202 - 2215 (13 ปี)
2 อุปราชอึ้งแซะ (เจ้าเมืองอังวะ) พ.ศ. 2215 - 2218 (3 ปี)
3 เจพูตราย พ.ศ. 2218 - 2250 (32 ปี)
4 มังแรนร่า พ.ศ. 2250 - 2270 (20 ปี)

แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองอิสระ (พ.ศ. 2270 - 2306)[แก้]

1 เทพสิงห์ พ.ศ. 2270 - 2270 (1 เดือน)
2 องค์คำ พ.ศ. 2270 - 2302 (32 ปี)
3 องค์จันทร์ พ.ศ. 2302 - 2304 (2 ปี)
4 เจ้าขี้หุด (อดีตภิกษุวัดดวงดี) พ.ศ. 2304 - 2306 (2 ปี)
ThaiHistory Placide CarteDuRoyaumeDeSiam.png
ThaiHistory SiamPlacide.jpg
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
บ้านเชียง ประมาณ 2500 ปีก่อน พ.ศ.
บ้านเก่า ประมาณ 2000 ปีก่อน พ.ศ.
ยุคอาณาจักร
สุวรรณภูมิ
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 3- พุทธศตวรรษที่ 5
สุวรรณโคมคำ
พุทธศตวรรษที่ 4-5
ทวารวดี-นครชัยศรี-ศรีจนาศะ
ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 5-15
ฟูนัน
พุทธศตวรรษที่ 6-11
โยนกนาคพันธุ์
พ.ศ. 638-1088
โจฬะ
พุทธศตวรรษที่ 8-17
คันธุลี
พ.ศ. 994-1202
  เวียงปรึกษา
1090-1181
ศรีวิชัย
พ.ศ. 1202-1758
  ละโว้
1191 -1470
หิรัญเงินยางฯ
1181 - 1805
  หริภุญชัย
1206-1835
 
สงครามสามนคร พ.ศ. 1467-1470
  สุพรรณภูมิ
ละโว้
ตามพรลิงค์
ลังกาสุกะ
 
พริบพรี
นครศรีธรรมราช
  สุโขทัย
1792-1981
พะเยา
1190-2011
เชียงราย
1805-1835
ล้านนา
1835-2101
อยุธยา (1)
พ.ศ. 1893-2112  
  สค.ตะเบ็งชเวตี้  
  สค.ช้างเผือก
  เสียกรุงครั้งที่ 1
   พ.ศ. 2112
พิษณุโลก
2106-2112
ล้านนาของพม่า
2101-2317
  แคว้นล้านนา
  แคว้นเชียงใหม่
กรุงศรีอยุธยา (2)
พ.ศ. 2112-2310
เสียกรุงครั้งที่ 2
สภาพจลาจล
กรุงธนบุรี
พ.ศ. 2310-2325
ล้านนาของสยาม
2317-2442
  นครเชียงใหม่
  
  
กรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน
  สงครามเก้าทัพ
  อานามสยามยุทธ
  การเสียดินแดน
  มณฑลเทศาภิบาล
  สงครามโลก: ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2
 
ยุครัฐประชาชาติ
ประเทศไทย
  ปฏิวัติ พ.ศ. 2475
  เปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
  พ.ศ. 2475–2516
  พ.ศ. 2516–ปัจจุบัน
สหรัฐไทยเดิม
พ.ศ. 2485-2489
 

แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองของอาณาจักรอังวะ (พ.ศ. 2306 - 2317)[แก้]

1 โป่อภัยคามินี (โป่อะเกียะคามุนี) พ.ศ. 2306 - 2311 (5 ปี)
2 โป่มะยุง่วน พ.ศ. 2311 - 2317 (6 ปี)

ดินแดนล้านนาในฐานะเมืองขึ้นของพม่าไม่ได้มีความสงบสุข มีแต่การกบฏแก่งแย่งชิงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลา หัวเมืองล้านนาพยายามฟื้นม่านมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่ง พระยาจ่าบ้าน (บุญมา) เจ้ากาวิละ และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สามารถตีเอาเชียงใหม่คืนมาได้ในปี พ.ศ. 2317 ทำให้อิทธิพลของพม่าหมดไปจากแผ่นดินล้านนา[2]

อ้างอิง[แก้]

เว็บย่อ:
  1. ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว. 200 ปี พม่าในล้านนา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2545. 181 หน้า. ISBN 974-7206-09-9
  2. ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว. 200 ปี พม่าในล้านนา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2545. 181 หน้า. ISBN 974-7206-09-9