รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิงกัน)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิมิลัน)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Brown pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพังงาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง[แก้]

จังหวัดพังงาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกะปงพิทยาคม สิมิลัน เหมาะ กะปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พิงกัน เกาะยาวน้อย เกาะยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พิงกัน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สิมิลัน คุระ คุระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สิมิลัน ท้ายช้าง เมืองพังงา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พิงกัน กะไหล ตะกั่วทุ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สิมิลัน บางนายสี ตะกั่วป่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สิมิลัน บางไทร ตะกั่วป่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับปุดวิทยา พิงกัน บ่อแสน ทับปุด มัธยมศึกษา
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สิมิลัน นาเตย ท้ายเหมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พิงกัน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สิมิลัน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพังงา พิงกัน ท้ายช้าง เมืองพังงา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดพังงา และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 140 โรงเรียนใน 8 อำเภอ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกะปง ท่านา กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะหมากน้อย เกาะปันหยี เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกียรติประชา เกาะพระทอง คุระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคุระบุรี คุระ คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) บ่อแสน ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ลำภี ท้ายเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กระโสม ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง บางเตย เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกะปง กะปง กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า บางเตย เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว พรุใน เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองไส คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางเหรียง ทับปุด ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุรอด บางวัน คุระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุระ แม่นางขาว คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ ทับปุด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาง บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เหล กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด้ง บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตำหนัง บางวัน คุระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านติเตะ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตรียม คุระ คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ้ำทองหลาง ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจูด บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ พรุใน เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสนุก มะรุ่ย ทับปุด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งดอน บางทอง ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ โคกเจริญ ทับปุด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ทับปุด ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ แม่นางขาว คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งละออง บางวัน คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โคกเคียน ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนอกนา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม บางม่วง ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในวัง ถ้ำทองหลาง ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในหยง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแสน บ่อแสน ทับปุด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบากัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกรัก โคกเคียน ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางแก้ว เหมาะ กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางครั่ง บางวัน คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคลี นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางจัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหลาม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางหว้า คุระ คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากคลอง รมณีย์ กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากถัก ท่านา กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา กะปง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 คึกคัก ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพอแดง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรมณีย์ รมณีย์ กะปง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านริมทะเล เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำวะ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนใหม่ คุระ คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 คุระ คุระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด คุระ คุระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหญ่ บางทอง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพังงา นบปริง เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคมนียเขต คึกคัก ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกสวย โคกเจริญ ทับปุด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชนาธิการาม นบปริง เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช้างนอน ลำภี ท้ายเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 (นายประยงค์ นางเล็ก ตั้งตรงจิตร) โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนารายณิการาม เหล กะปง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร มะรุ่ย ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชาธิการาม นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ทุ่งคาโงก เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปัตติการาม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ทับปุด ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองแพรก สองแพรก เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กระโสม ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส บางทอง ท้ายเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทับปุด ทับปุด ทับปุด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพังงา ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พรุใน เกาะยาว อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่าวมะม่วง พรุใน เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพังงามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บางม่วง ตะกั่วป่า
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ทับปุด ทับปุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพังงามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองพังงา (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองพังงา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ท้ายช้าง เมืองพังงา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลช้าง ท้ายช้าง เมืองพังงา อนุบาล
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลำแก่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล
เทศบาลตำบลบางเตย โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย บางเตย เมืองพังงา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลโคกกลอย โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางนายสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โรงเรียนบ้านสามช่อง กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โรงเรียนอนุบาลลำภี ลำภี ท้ายเหมือง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพังงามีจำนวน 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
โรงเรียนโคกกลอยวิทยา โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา คุระ คุระบุรี
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ บ่อแสน ทับปุด
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา บ่อแสน ทับปุด
โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน บ่อแสน ทับปุด
โรงเรียนมารีรัก พังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา
โรงเรียนศรัทธาธรรม เกาะยาวน้อย เกาะยาว
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล บางนายสี ตะกั่วป่า
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คุระ คุระบุรี
โรงเรียนอนุบาลไพรัช ท้ายช้าง เมืองพังงา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงาแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)