รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหริภุญชัย)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจามเทวี)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีวิชัย)
Pink pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูนแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำพูนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำพูนแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35[แก้]

จังหวัดลำพูนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับจังหวัดลำปาง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอเวียงหนองล่อง ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน หริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร หริภุญชัย ทาขุมเงิน แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ศรีวิชัย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จามเทวี น้ำดิบ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จามเทวี บ้านแป้น เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ศรีวิชัย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าซาง จามเทวี ป่าซาง ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา หริภุญชัย บ้านธิ บ้านธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยา ศรีวิชัย แม่ตื่น ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หริภุญชัย ทาสบเส้า แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรป่าซาง จามเทวี นครเจดีย์ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ศรีวิชัย ลี้ ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หริภุญชัย อุโมงค์ เมืองลำพูน มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน[แก้]

 • โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านป่าแป๋
 • โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (เอกชน)[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

 1. โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อำเภอป่าซาง
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

โรงเรียนเอกชน

 1. โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 3. โรงเรียนใบบุญลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 4. โรงเรียนดรุณพัฒนา อำเภอเมืองลำพูน
 5. โรงเรียนธนรัตน์วิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 6. โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 7. โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 8. โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 9. โรงเรียนใบบุญป่าซาง อำเภอป่าซาง
 10. โรงเรียนละอองทิพย์ อำเภอบ้านธิ
 11. โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
 12. โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ อำเภอลี้
 13. โรงเรียนจิรพิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
 3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563.