รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหริภุญชัย)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจามเทวี)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีวิชัย)
Pink pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูนแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำพูนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดลำพูน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำพูนแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน[แก้]

จังหวัดลำพูนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำปาง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอเวียงหนองล่อง ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน หริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร หริภุญชัย ทาขุมเงิน แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ศรีวิชัย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จามเทวี น้ำดิบ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จามเทวี บ้านแป้น เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ศรีวิชัย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าซาง จามเทวี ป่าซาง ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา หริภุญชัย บ้านธิ บ้านธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยา ศรีวิชัย แม่ตื่น ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หริภุญชัย ทาสบเส้า แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรป่าซาง จามเทวี นครเจดีย์ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ศรีวิชัย ลี้ ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หริภุญชัย อุโมงค์ เมืองลำพูน มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ตั้งอยู่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองลำพูน (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นาทราย ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองลำพูน โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง บ้านกลาง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ้านแป้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น หนองหนาม เมืองลำพูน อนุบาล
เทศบาลตำบลอุโมงค์ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 อุโมงค์ เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านธิ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) บ้านธิ บ้านธิ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง อนุบาล
เทศบาลตำบลทากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ ทากาศ แม่ทา อนุบาล
เทศบาลตำบลทาปลาดุก โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ทาปลาดุก แม่ทา อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ อนุบาล
เทศบาลตำบลวังผาง โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ห้วยยาบ บ้านธิ อนุบาล

โรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (เอกชน)[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

 1. โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อำเภอป่าซาง
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

โรงเรียนเอกชน

 1. โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 3. โรงเรียนใบบุญลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 4. โรงเรียนดรุณพัฒนา อำเภอเมืองลำพูน
 5. โรงเรียนธนรัตน์วิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 6. โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 7. โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 8. โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 9. โรงเรียนใบบุญป่าซาง อำเภอป่าซาง
 10. โรงเรียนละอองทิพย์ อำเภอบ้านธิ
 11. โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
 12. โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ อำเภอลี้
 13. โรงเรียนจิรพิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)