รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในThailand Pattani
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศักดิ์เสนีย์)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Red pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดปัตตานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปัตตานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี[แก้]

จังหวัดปัตตานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 17 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เดชานุชิต สะบารัง เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ศักดิ์เสนีย์ ท่าข้าม ปะนาเระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ศักดิ์เสนีย์ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ศักดิ์เสนีย์ สะบารัง เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เดชานุชิต ตุยง หนองจิก มัธยมศึกษา
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เดชานุชิต ปิตูมุดี ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เดชานุชิต โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ลานวิทยา เดชานุชิต แม่ลาน แม่ลาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ศักดิ์เสนีย์ ไทรทอง ไม้แก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เดชานุชิต ยาบี หนองจิก มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ เดชานุชิต นาประดู่ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ศักดิ์เสนีย์ กะรุบี กะพ้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ศักดิ์เสนีย์ ดอน ปะนาเระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี เดชานุชิต ถนน มายอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะนอพิทยาคม ศักดิ์เสนีย์ สะนอ ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ศักดิ์เสนีย์ ตะลุบัน สายบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ศักดิ์เสนีย์ ยามู ยะหริ่ง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1[แก้]

สพป.ปัตตานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอหนองจิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[แก้]

สพป.ปัตตานี เขต 2 พื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง และอำเภอมายอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (2 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองปัตตานี (5 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองตะลุบัน (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านเขาตูม ยะรัง ยะรัง
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ลุโบะยิไร มายอ
เทศบาลเมืองปัตตานี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านจะบังติกอ) จะบังติกอ เมืองปัตตานี อนุบาล-มัธยมศึก๋ษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร (พิธานอำนวยกิจ) อาเนาะรู เมืองปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) สะบารัง เมืองปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สะบารัง เมืองปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี
เทศบาลเมืองตะลุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน ตะลุบัน สายบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) ตะลุบัน สายบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ตะลุบัน สายบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ ตะลุบัน สายบุรี
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ตะลุบัน สายบุรี
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ตะลุบัน สายบุรี
เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง พ่อมิ่ง ปะนาเระ
เทศบาลตำบลนาประดู่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ โรงเรียนตัรบียะห์ มะนังดาลำ สายบุรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รูสะมิแล เมืองปัตตานี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รูสะมิแล เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูสะมิแล เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)