รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะแกกรัง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอู่ไทย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพนารักษ์)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดอุทัยธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท[แก้]

จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อู่ไทย ดอนกลอย หนองขาหย่าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม พนารักษ์ เมืองการุ้ง บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สะแกกรัง ตลุกดู่ ทัพทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม พนารักษ์ คอกควาย บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สะแกกรัง ทัพทัน ทัพทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อู่ไทย เขากวางทอง หนองฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อยางวิทยาคม สะแกกรัง บ่อยาง สว่างอารมณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อู่ไทย เขาบางแกรก หนองฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา พนารักษ์ บ้านบึง บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สะแกกรัง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อู่ไทย ลานสัก ลานสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนลานสักวิทยา อู่ไทย ป่าอ้อ ลานสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม พนารักษ์ วังหิน บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ พนารักษ์ ทองหลาง ห้วยคต มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สะแกกรัง สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อู่ไทย หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ พนารักษ์ หนองจอก บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อู่ไทย หนองฉาง หนองฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สะแกกรัง หนองเต่า เมืองอุทัยธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พนารักษ์ สุขฤทัย ห้วยคต มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สะแกกรัง สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1[แก้]

สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดหนองตางู ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์) โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดหนองแก หนองแก เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดหาดทนง หาดทนง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดสะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านท่าซุง ท่าซุง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ ท่าซุง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านภูมิธรรม น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สิน อุปถัมภ์) น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดจักษา สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดอุโปสถาราม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) เนินแจง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) สาขาวัดเขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดตานาด เนินแจง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดเนื้อร้อน หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดดงแขวน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองยายดา สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านเนินก้าว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านบ่อยาง บ่อยาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดดอนหวาย บ่อยาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน บ่อยาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองแว่น หนองหลวง สว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง หนองหลวง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ หนองหลวง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง หนองหลวง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองกี่ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านเขาผาลาด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดเขาหินเทิน พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองรัก ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านหนองเข้ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดวังบุญ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมน ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านวังเกษตร ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านคลองข่อย ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง ดงขวาง หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ หนองไผ่ หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดดอนกลอย ดอนกลอย หนองขาหย่าง
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดหนองแฟบ หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดหนองเขื่อน ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดท่าโพ ท่าโพ หนองขาหย่าง
โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 หลุมเข้า หนองขาหย่าง
โรงเรียนบ้านปากดง หลุมเข้า หนองขาหย่าง
โรงเรียนวัดห้วยรอบ ห้วยรอบ หนองขาหย่าง
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) ทัพทัน ทัพทัน
โรงเรียนวัดดงพิกุล หนองกลางดง ทัพทัน
โรงเรียนบ้านหนองเมน หนองยายดา ทัพทัน
โรงเรียนวัดหนองสระ หนองสระ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านท่าดาน หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน
โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย เขาขี้ฝอย ทัพทัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ โคกหม้อ ทัพทัน
โรงเรียนวัดตลุกดู่ (อุทิศเสมาประชาบำรุง) ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนวัดเขาปฐวี ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านวังเตย ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงเรียนวัดวังสาริกา หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงเรียนบ้านคอดยาง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) หนองกระทุ่ม ทัพทัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2[แก้]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอหนองฉาง อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านดงประดาพระ เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านประดาหัก เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านท่าชะอม เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านป่าเลา เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนวัดเทพนิมิต เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนบ้านวังผาลาด เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต
โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนบ้านเนินพยอม ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ บ้านเก่า หนองฉาง
โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ หนองสรวง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อุทัยเก่า หนองฉาง
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองนางนวล หนองฉาง
โรงเรียนวัดทุ่งโพ ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง) ทุ่งพง หนองฉาง
โรงเรียนวัดปทุมทอง หนองนางนวล หนองฉาง
โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองนางนวล หนองฉาง
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หนองฉาง หนองฉาง
โรงเรียนวัดหัวเมือง อุทัยเก่า หนองฉาง
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองสรวง หนองฉาง
โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) ห้วยคต ห้วยคต
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต ห้วยคต
โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขบ้านหนองจอกพัฒนา ห้วยคต ห้วยคต
โรงเรียนบ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต
โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สุขฤทัย ห้วยคต
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สุขฤทัย ห้วยคต
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สุขฤทัย ห้วยคต
โรงเรียนบ้านสมอทอง ทองหลาง ห้วยคต
โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ทองหลาง ห้วยคต
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ทองหลาง ห้วยคต
โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ทองหลาง ห้วยคต
โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ทองหลาง ห้วยคต
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก ลานสัก
โรงเรียนบ้านร่องตาที ลานสัก ลานสัก
โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ลานสัก ลานสัก
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก ลานสัก
โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก ลานสัก
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน ลานสัก
โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ประดู่ยืน ลานสัก
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ประดู่ยืน ลานสัก
โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน ลานสัก
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ลานสัก ลานสัก
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ป่าอ้อ ลานสัก
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) ป่าอ้อ ลานสัก
โรงเรียนบ้านเขาวง ป่าอ้อ ลานสัก
โรงเรียนบ้านคลองชะนี ป่าอ้อ ลานสัก
โรงเรียนบ้านห้วยขาแข้งวิทยาคม ระบำ ลานสัก
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ระบำ ลานสัก
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ระบำ ลานสัก
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ระบำ ลานสัก
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม ลานสัก
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ทุ่งนางาม ลานสัก
โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ทุ่งนางาม ลานสัก
โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ทุ่งนางาม ลานสัก
โรงเรียนบ้านห้วยโศก ทุ่งนางาม ลานสัก
โรงเรียนน้ำรอบ น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนโกรกลึก น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนวัดเขาผาแรต น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนบ้านห้วยทราย น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนบ้านหนองม่วง น้ำรอบ ลานสัก
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย แก่นมะกรูด บ้านไร่
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ แก่นมะกรูด บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น หนองจอก บ้านไร่
โรงเรียนบ้านจัน หนองจอก บ้านไร่
โรงเรียนบ้านวังหิน วังหิน บ้านไร่
โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ วังหิน บ้านไร่
โรงเรียนบ้านวังพง วังหิน บ้านไร่
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านบึง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านห้วยบง บ้านบึง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี บ้านบึง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านคลองหวาย คอกควาย บ้านไร่
โรงเรียนบ้านดง คอกควาย บ้านไร่
โรงเรียนวัดทองหลาง คอกควาย บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
โรงเรียนบ้านลานคา หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนบ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหูช้าง หูช้าง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หูช้าง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหนองฝาง หูช้าง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หูช้าง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เจ้าวัด บ้านไร่
โรงเรียนบ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น เจ้าวัด บ้านไร่
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม เจ้าวัด บ้านไร่
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 เมืองการุ้ง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านตะกรุด เมืองการุ้ง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหนองอาสา เมืองการุ้ง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง เมืองการุ้ง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย เมืองการุ้ง บ้านไร่
โรงเรียนวัดห้วยแห้ง ห้วยแห้ง บ้านไร่
โรงเรียนวัดผาทั่ง ห้วยแห้ง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยแห้ง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่
โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง บ้านไร่
โรงเรียนวัดทัพคล้าย ทัพหลวง บ้านไร่
โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพหลวง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านพุต่อ ทัพหลวง บ้านไร่
โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ทัพหลวง บ้านไร่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอุทัยธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองอุทัยธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา หนองสรวง หนองฉาง
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลรจนา ตลุกดู่ ทัพทัน
โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ บ้านไร่ บ้านไร่
โรงเรียนนอนุบาลรัศมี เมืองการุ้ง บ้านไร่
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองฉาง หนองฉาง

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)