รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะแกกรัง)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอู่ไทย)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพนารักษ์)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดอุทัยธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท[แก้]

จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อู่ไทย ดอนกลอย หนองขาหย่าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม พนารักษ์ เมืองการุ้ง บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สะแกกรัง ตลุกดู่ ทัพทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม พนารักษ์ คอกควาย บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สะแกกรัง ทัพทัน ทัพทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อู่ไทย เขากวางทอง หนองฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อยางวิทยาคม สะแกกรัง บ่อยาง สว่างอารมณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อู่ไทย เขาบางแกรก หนองฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา พนารักษ์ บ้านบึง บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สะแกกรัง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อู่ไทย ลานสัก ลานสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนลานสักวิทยา อู่ไทย ป่าอ้อ ลานสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม พนารักษ์ วังหิน บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ พนารักษ์ ทองหลาง ห้วยคต มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สะแกกรัง สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อู่ไทย หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ พนารักษ์ หนองจอก บ้านไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อู่ไทย หนองฉาง หนองฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สะแกกรัง หนองเต่า เมืองอุทัยธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พนารักษ์ สุขฤทัย ห้วยคต มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สะแกกรัง สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1[แก้]

สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้เเก่อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2[แก้]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอหนองฉาง อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านดงประดาพระ เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านประดาหัก เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านท่าชะอม เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขากวางทอง หนองฉาง
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ หนองยาง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านป่าเลา เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนวัดเทพนิมิต เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนบ้านวังผาลาด เขาบางแกรก หนองฉาง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต
โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนบ้านเนินพยอม ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ บ้านเก่า หนองฉาง
โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ หนองสรวง หนองฉาง
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อุทัยเก่า หนองฉาง
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองนางนวล หนองฉาง
โรงเรียนวัดทุ่งโพ ทุ่งโพ หนองฉาง
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง) ทุ่งพง หนองฉาง
โรงเรียนวัดปทุมทอง หนองนางนวล หนองฉาง
โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองนางนวล หนองฉาง
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หนองฉาง หนองฉาง
โรงเรียนวัดหัวเมือง อุทัยเก่า หนองฉาง
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองสรวง หนองฉาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองอุทัยธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)