รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอน่ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตละโว้ธานี)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวงพระจันทร์)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Purple pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี[แก้]

จังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนรามวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ละโว้ธานี เขาพระงาม เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วงพระจันทร์ โคกเจริญ โคกเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกตูมวิทยา ละโว้ธานี โคกตูม เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ โคกสลุง พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วงพระจันทร์ คลองเกตุ โคกสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ป่าสักชลสิทธิ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ป่าสักชลสิทธิ์ ม่วงค่อม ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงตาลวิทยา ละโว้ธานี งิ้วราย เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ละโว้ธานี ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ป่าสักชลสิทธิ์ ซับจำปา ท่าหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ละโว้ธานี บ้านข่อย เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านชีวิทยา วงพระจันทร์ บ้านชี บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ละโว้ธานี บ้านเบิก ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา วงพระจันทร์ สนามแจง บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิยะบุตร์ วงพระจันทร์ โพนทอง บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ์ ละโว้ธานี ท่าศาลา เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนานิคม ป่าสักชลสิทธิ์ พัฒนานิคม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ละโว้ธานี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนยางรากวิทยา วงพระจันทร์ ยางราก โคกเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำสนธิวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ หนองรี ลำสนธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ป่าสักชลสิทธิ์ ห้วยโป่ง โคกสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร วงพระจันทร์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วงพระจันทร์ หนองม่วง หนองม่วง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1[แก้]

สพป.ลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี
โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง
โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน 1 รอ. อุปถัมภ์) เขาสามยอด เมืองลพบุรี
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก หินปัก บ้านหมี่
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ท่าศาลา เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 วังเพลิง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ห้วยโป่ง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านดงกลาง ชอนม่วง บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านดอนดึง ดอนดึง บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สะแกราบ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) บางลี่ ท่าวุ้ง
โรงเรียนบ้านโป่งยอ วังเพลิง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านพรมทิน หลุมข้าว โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง
โรงรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก บ้านเบิก ท่าวุ้ง
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วังเพลิง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านวังจั่น วังจั่น โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านวังไผ่ ดงมะรุม โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านหนองนางาม ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โคกตูม เมืองลพบุรี
โรงเรียนบ้านหัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านหัวบึง ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ป่าตาล เมืองลพบุรี
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สนามแจง บ้านหมี่
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดเกตุ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม บ้านเบิก ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดเขาวงกฏ สนามแจง บ้านหมี่
โรงเรียนวัดเขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดคลองเม่า โคกสลุด ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดคอกกระบือ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา บางพึ่ง บ้านหมี่
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตะลุง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดโคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดชีแวะ งิ้วราย เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดดงพลับ ดงพลับ บ้านหมี่
โรงเรียนวัดดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
โรงรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บ้านชี บ้านหมี่
โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม บางขันหมาก เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดท่าข้าม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต เขาพระงาม เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดเทพอำไพ บางขาม บ้านหมี่
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ งิ้วราย เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดธรรมิการาม บางขาม บ้านหมี่
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดบ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่
โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดบ้านทราย บ้านทราย บ้านหมี่
โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านเบิก ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ โพนทอง บ้านหมี่
โรงเรียนวัดโบสถ์ โก่งธนู เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ บางคู้ ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่
โรงเรียนวัดไผ่แตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ บ้านเบิก ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัด บางขันหมาก เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) บางงา ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดมหาสอน มหาสอน บ้านหมี่
โรงเรียนวัดมะค่า หัวสำโรง ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดยวด หัวสำโรง ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ตะลุง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดรัตนาราม โคกสำโรง โคกสำโรง
โรเรียนวัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง
โรงเรียนวัดสนามไชย โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง หนองเต่า บ้านหมี่
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ เขาสามยอด เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง
โรงเรียนวัดสะพานคง สะแกราบ โคกสำโรง
โรงเรียนวัดสำราญ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์" บางขันหมาก เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) เขาพระงาม เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่
โรงเรียนวัดหนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดหนองคู ห้วยโป่ง โคกสำโรง
โรงเรียนวัดหนองคู หนองกระเบียน บ้านหมี่
โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ พุคา บ้านหมี่
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เขาสามยอด เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก บางลี่ ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดหนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดหนองพิมาน โคกสำโรง โคกสำโรง
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่
โรงเรียนวัดหนองมน บางงา ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่
โรงเรียนวัดหนองหลวง บางลี่ ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดหนองหอย ห้วยโป่ง โคกสำโรง
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว มหาสอน บ้านหมี่
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง โคกสำโรง
โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
โรงเรียนวัดอัมพวัน บางขันหมาก เมืองลพบุรี
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เขาพระงาม เมืองลพบุรี
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ บางลี่ ท่าวุ้ง
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง บางคู้ ท่าวุ้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เชียงงา บ้านหมี่
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2[แก้]

สพป.ลพบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนช่องสาริกา ช่องสาริกา พัฒนานิคม
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัว พัฒนานิคม
โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดช หนองม่วง
โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 หนองรี ลำสนธิ
โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลัง พัฒนานิคม
โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม
โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม
โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนน้อย พัฒนานิคม
โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย มะนาวหวาน พัฒนานิคม
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง หัวลำ ท่าหลวง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) โคกสลุง พัฒนานิคม
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ น้ำสุด พัฒนานิคม
โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชร ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านเกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านเขาขวาง โคกสลุง พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ซับตะเคียน ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านเขารวก เขารวก ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านเขาราบ ยางราก โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน นิยมชัย สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาแหลม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านคลอง มหาโพธิ สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา น้ำสุด พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดงดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว บัวชุม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม นาโสม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านซับจำปา ซับจำปา ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านซับไทร ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านซับผาสุก ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านซับโศก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านดงดินแดง ดงดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนบ้านดงน้อย นิยมชัย สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านดงน้อย ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ นิยมชัย สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซับจำปา ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านทะเลทอง โคกเจริญ โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด ท่าหลวง ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านท่ากรวด แก่งผักกูด ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ท่าดินดำ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านท่าตะโก ท่าหลวง ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านท่ามะกอก ชัยบาดาล ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ลำสนธิ ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง หัวลำ ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ห้วยหิน ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี บัวชุม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านนาโสม นาโสม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านเนินทอง แก่งผักกูด ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ดงดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านบัวชุม บัวชุม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เขาน้อย ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ซับจำปา ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านพุกะชัด วังทอง โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ม่วงค่อม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน มะกอกหวาน ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านยางโทน ยางโทน หนองม่วง
โรงเรียนบ้านยางราก ยางราก โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง กุดตาเพชร ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ ยางโทน หนองม่วง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ เกาะรัง ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง ชัยบาดาล ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร หนองมะค่า โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านลำสนธิ ลำสนธิ ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ท่าดินดำ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านวังแขม นิยมชัย สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ยางราก โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านวังทอง เขารวก ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านศรีเมือง ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านสระเพลง ยางราก โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง หนองบัว พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านสันตะลุง ท่ามะนาว ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองรี ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียน ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ยางโทน หนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองขาม ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองจาน หัวลำ ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ยางโทน หนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองไทร ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองบง เกาะรัง ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองผักแว่น ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เกาะรัง ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ท่าดินดำ ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ช่องสาริกา พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ ดงดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองเสมา บ่อทอง หนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองผักแว่น ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า นิยมชัย สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ห้วยหิน ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านห้วยนา ม่วงค่อม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด ช่องสาริกา พัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านห้วยสาราม วังทอง โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์
โรงเรียนบ้านหัวลำ หัวลำ ท่าหลวง
โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เขาน้อย ลำสนธิ
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน หนองมะค่า โคกเจริญ
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นาโสม ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล
โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ บ่อทอง หนองม่วง
โรงเรียนพรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม
โรงเรียนวัดโคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม
โรงเรียนวัดดำรงบุล ช่องสาริกา พัฒนานิคม
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล
โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ช่องสาริกา พัฒนานิคม
โรงเรียนวัดศิริบรรพต ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ม่วงค่อม ชัยบาดาล
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง โคกสลุง พัฒนานิคม
โรงเรียนวัดหนองนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ลำสนธิ ลำสนธิ
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) หนองรี ลำสนธิ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ป่าตาล เมืองลพบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ บางกะพี้ บ้านหมี่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองลพบุรี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเขาสามยอด (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองเขาสามยอด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ บ้านหมี่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 49 บ้านหมี่ บ้านหมี่ อนุบาล
เทศบาลตำบลเขาพระงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลโคกสำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล
เทศบาลตำบลบางงา โรงเรียนเทศบาลบางงา บางงา ท่าวุ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองม่วง โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ เขาสมอคอน ท่าวุ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)