จังหวัดฝาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดฝาง

จังหวัดฝาง (คำเมือง: Lanna-Fang.png) เป็นโครงการจัดตั้งที่มีแนวคิดจะยกฐานะอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดฝาง ได้รับการเสนอเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงก่อนจะผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงส่งผลให้การเสนอเรื่องตกไป[2]

การเสนอจัดตั้งจังหวัด[แก้]

ในปี พ.ศ. 2552 นายบดินทร์ กินาวงค์ ประธานคณะกรรมการจัดตั้งจังหวัดฝาง ยื่นรายชื่อประชาชนเพื่อประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 10,756 รายชื่อ ต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ[3] ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้มีแนวความคิดในการสนับสนุนการจัดตั้งจังหวัดฝาง โดยการรวมเอาอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ดอยวาวี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีจำนวนประชากรประมาณ 300,000 คน[4][5][6]

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ได้ผ่านการพิจารณาลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร[7] ต่อมาได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องชะลอไป จากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เป็นเรื่องด่วน รอการพิจารณาในวาระที่ 1[8] แต่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 - 2562) ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ภูมิศาสตร์[แก้]

โครงการจัดตั้งจังหวัดฝาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การจัดตั้งจังหวัดฝาง ประกอบด้วยพื้นที่การปกครองของ 3 อำเภอ ได้แก่

อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) จำนวนประชากร (คน)
ฝาง 8 128 888.164 231,495
แม่อาย 7 92 736.701 77,698
ไชยปราการ 4 44 510.9 45,949
รวม 19 264 2,135.765 355,142

สถานที่สำคัญ[แก้]

โป่งน้ำร้อนฝาง
  • ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นแหล่งวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว
  • อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย ลักษณะภูมิประเทศสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าและของป่าหลายชนิด
  • โป่งน้ำร้อนฝาง เป็นบ่อน้ำธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอน้ำพุ่งสูงถึง 50 เมตร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]