โรงเรียนไชยปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนไชยปราการ
ที่ตั้ง
99 หมู่ 2 ถนนโชตนา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญปัญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน
ปรัชญา
ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางระพีพรรณ สุขสงวน
จำนวนนักเรียน442 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี███ ███ ฟ้า - ขาว
เพลงมาร์ชฟ้า-ขาว ไชยปราการรำลึก
เว็บไซต์http://www.chaiprakarn.ac.th/index.html

โรงเรียนไชยปราการ (อังกฤษ: Chaiprakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอไชยปราการ[2] เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[3]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนไชยปราการ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ณ บริเวณป่าช้าเก่า ซึ่งประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอฝาง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอฝาง และคณะสงฆ์ในตำบลปงตำ (เดิม) ได้ร่วมมือกันตัดโค่นต้นไม้ปรับสนามจนเรียบใช้การได้ พร้อมกันนั้น นายโท ลีฬหาชีวะ ได้มอบที่ดินของตนสมทบอีก 3 ไร่ 2 งาน รวมเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ขณะก่อตั้งเริ่มแรกได้ไปอาศัยเรียนที่ศาลาวักสุกาวาส (วัดแม่ขิ) เปิดสอนระดับ ม.1 – ม.3 (เทียบ ป.58 – ป.7) เดิมชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมแม่ขิ”

 • ปี พ.ศ. 2504 สร้างอาคารเรียนหลังหนึ่ง โดยเงินของนายน้อย – นางกิมเหรียญ สุวรรณ มอบให้นายโท ลีฬหาชีวะ (บุตร) สมทบกับเงินบริจาคของนายอุดม ลีฬหาชีวะ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ ป.6 ก จำนวน 7 ห้อง ชื่อว่า “อาคารกิมเหรียญอนุสรณ์” สร้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2504 เปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 250 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 อาคารนี้ถูกพายุพัดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขออนุญาตรื้อถอน
 • ปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนการสอนจาก ม.1 – ม.3 เป็นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “แม่ขิประถมตอนปลาย”
 • ปี พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน “แม่ขิประถมปลาย” เป็น “โรงเรียนไชยปราการ” ทั้งนี้เนื่อจากชื่อเดิมไปพ้องกับชื่อโรงเรียนบ้านแม่(ประถมต้น)(ตามหนังสือราชการของจังหวัดที่ ช.ม. 59/1148 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2508)
 • ปี พ.ศ. 2517ได้ริเริ่มหาทุนซื้อที่ดินสมทบ โดยความร่วมมือของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พ่อค้าคหบดีในตำบลปงตำและศรีดงเย็น (เดิมมีตำบลปงตำต่อมาแยกเป็นตำบลศรีดงเย็นอีกตำบลหนึ่ง) ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและการสวมทบของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธฺมโม ซื้ที่ดินของนายนวล สุตัน จำนวน 13 ไร่ 3 ตารางวา ซึ่งเป็ฯที่ดินที่ติดกับโรงเรียนไชยปราการทางทอศตะวันตก รวมเป็นที่ดิน ทั้งสิ้น 30 ไร่ 3 งาน 67.42 ตารางวา การตจัดหาที่ดินสมทบในครั้งนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522
 • ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1 – ม.ศ.3) โอนวังกัดจากกองการประถมศึกษาเข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 เมษายน 2518)
 • ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1152/2532 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2532
 • ปี พ.ศ. 2532-2533 เข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส)
 • ปี พ.ศ. 2534 สร้างอาคารหอประชุม โรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ชื่อ “อาคารพรหมประดิษฐ์”
 • ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 216 ล(ปรับปรุง) 1 หลังชื่อ “อาคารพรหมคุณ”
 • ปี พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนในฝัน
 • ปี พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนไชยปราการ จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา[4]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญทา สุภา พ.ศ. 2504-2513
2 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสังวาลย์ พ.ศ. 2515-2517
3 นายทองทัต ลัดดาพันธุ์ พ.ศ. 2518-2520
4 ว่าที่ร.ต.มงคล ชัยมงคล พ.ศ. 2521-2525
5 นายวิชัย วาสิการ พ.ศ. 2526-2540
6 นายประมวล พุทธานนท์ พ.ศ. 2540-2544
7 นายบุญส่ง สมมิตร พ.ศ. 2544-2550
8 นางนิตยา บุญเป็ง พ.ศ. 2550-2554
9 นายไพโรจน์ ศิริ พ.ศ. 2554-2556
10 นายนิรันดร หมื่นสุข พ.ศ. 2557-2558
11 นางลภัสนันท์ เรียนยอย พ.ศ. 2558-2561
12 นางระพีพรรณ สุขสงวน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

การศึกษา[แก้]

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

มีทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 4 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 3 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 2 ห้องเรียน

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

มีทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 4 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 3 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 3 ห้องเรียน[5]

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคารเรียน 3 หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
 • อาคารหอประชุม 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
 • อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
 • บ้านพักครู 5 หลัง
 • บ้านพักภารโรง 1 หลัง
 • ห้องส้วม 6 หลัง
 • สนามกีฬาวอลเลย์บอล 1 สนาม[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 จำนวนนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ
 2. ข้อมูลโรงเรียน
 3. อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 4. [http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1050131020&page=history ประวัติโรงเรียนไชยปราการ
 5. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนไชยปราการ
 6. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 อาคารสถานที่โรงเรียนไชยปราการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]