รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจมิตรสระบุรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปัญจภาคี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรี)
สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 340 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองสระบุรี 2 22 - 24 11 12 - - 47
แก่งคอย 3 39 - 42 5 5 - - 52
เฉลิมพระเกียรติ 1 17 - 18 1 - - - 19
ดอนพุด 1 5 - 6 2 - - - 8
บ้านหมอ 1 20 - 21 1 1 - - 23
พระพุทธบาท 2 25 - 27 1 3 1 - 32
มวกเหล็ก 2 28 - 30 - 3 - - 33
วังม่วง 1 10 - 11 - 1 - - 12
วิหารแดง 1 22 - 23 - 1 - - 24
เสาไห้ 2 18 - 20 - 1 - - 21
หนองแค 3 37 - 40 7 2 - - 49
หนองแซง 1 10 - 11 - - - - 11
หนองโดน 1 6 - 7 1 1 - - 9
รวม 21 259 - 280 29 30 1 - 340

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) จำนวน 21 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีทั้ง 2 เขตจำนวน 259 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสระบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี[แก้]

จังหวัดสระบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[4]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแก่งคอย บูรพาสระบุรี แก่งคอย แก่งคอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ปัญจภาคี งิ้วงาม เสาไห้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม บูรพาสระบุรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนพุดวิทยา ปัญจภาคี ดอนพุด ดอนพุด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เบญจมิตรสระบุรี คชสิทธิ์ หนองแค มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปัญจภาคี พุแค เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา บูรพาสระบุรี ท่ามะปราง แก่งคอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ปัญจภาคี บ้านหมอ บ้านหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เบญจมิตรสระบุรี หนองสรวง วิหารแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" พระพุทธบาทเมืองสระบุรี พุกร่าง พระพุทธบาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บูรพาสระบุรี มิตรภาพ มวกเหล็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม บูรพาสระบุรี วังม่วง วังม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พระพุทธบาทเมืองสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พระพุทธบาทเมืองสระบุรี ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม บูรพาสระบุรี สองคอน แก่งคอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาทเมืองสระบุรี พระพุทธบาท พระพุทธบาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ปัญจภาคี เสาไห้ เสาไห้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เบญจมิตรสระบุรี หนองแค หนองแค มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแซงวิทยา เบญจมิตรสระบุรี หนองควายโซ หนองแซง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโดนวิทยา พระพุทธบาทเมืองสระบุรี หนองโดน หนองโดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินกองวิทยาคม เบญจมิตรสระบุรี ห้วยทราย หนองแค มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1[แก้]

สพป.สระบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง และอำเภอหนองโดน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 123 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอพระพุทธบาท 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระบุรี 22 โรงเรียน อำเภอบ้านหมอ 20 โรงเรียน อำเภอเสาไห้ 18 โรงเรียน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 โรงเรียน อำเภอหนองแซง 10 โรงเรียน อำเภอหนองโดน 6 โรงเรียน และอำเภอดอนพุด 5 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ตลาดน้อย บ้านหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) บ้านกลับ หนองโดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล) ตลาดน้อย บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หนองโน เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) หนองโดน หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) พระพุทธบาท พระพุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 พุคำจาน พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ธารเกษม พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ หัวปลวก เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาวง พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว พุกร่าง พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) บ้านครัว บ้านหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับครก นายาว พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับชะอม เขาวง พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารทองแดง พุคำจาน พระพุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) พุกร่าง พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุซาง ธารเกษม พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย หัวปลวก เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระลำใย นายาว พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) บ้านยาง เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกะเบา หัวปลวก เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) หนองบัว บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พุคำจาน พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี บ้านกลับ หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) หนองปลาไหล เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ เขาวง พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกงาม สร่างโศก บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี) ดงตะงาว ดอนพุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเสลา หนองบัว บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง หนองปลาไหล เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่ บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์) เมืองเก่า เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) สวนดอกไม้ เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช้าง บ้านหลวง ดอนพุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) ดงตะงาว ดอนพุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต้นตาล เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ธารเกษม พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ม่วงงาม เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์) หนองแก พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถนนเหล็ก โคกสว่าง เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา) ท่าช้าง เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าวัว ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนายาว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) นายาว พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาร่อง หนองโน เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สร่างโศก บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) ม่วงงาม เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) เริงราง เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ไก่เส่า หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) หัวปลวก เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก หนองโน เมืองสระบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สร่างโศก บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าคา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าสัก ดาวเรือง เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) พระยาทด เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแพะโคก ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) พระยาทด เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตลาดน้อย บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดม่วงน้อย บ้านครัว บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) บ้านครัว บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะขามเรียง ไผ่ขวาง บ้านหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สร่างโศก บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังเลน พุแค เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดส้มป่อย หนองแก พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501) สวนดอกไม้ เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) สร่างโศก บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ดอนทอง หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสารภี บางโขมด บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 บางโขมด บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนันทาราม บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ โคกสะอาด หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองแซง หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง หนองยาว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) พุกร่าง พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคล้า (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) หนองบัว บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองทางบุญ หนองกบ หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล) บ้านหลวง ดอนพุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ หนองยาว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง หนองยาว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ม่วงหวาน หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา หนองแซง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหว้า พุแค เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพ หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยลี่ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยหวาย หัวปลวก เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวถนน บ้านโปร่ง หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม พุแค เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ดอนพุด ดอนพุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) บ้านหมอ บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เสาไห้ เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ หนองควายโซ หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) หนองโดน หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2[แก้]

สพป.สระบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแค มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 136 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแก่งคอย 39 โรงเรียน อำเภอหนองแค 37 โรงเรียน อำเภอมวกเหล็ก 28 โรงเรียน อำเภอวิหารแดง 22 โรงเรียน และอำเภอวังม่วง 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ วิหารแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม โคกแย้ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) วิหารแดง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) มวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มิตรภาพ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) หนองโรง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตาลเดี่ยว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อง บ้านป่า แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับสนุ่น มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับดินดำ ลำสมพุง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับบอน ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับพริก มิตรภาพ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าพลู ลำสมพุง มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง บ้านป่า แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง วังม่วง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อน แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน วังม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม วิหารแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 1) ห้วยขมิ้น หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองย่างเสือ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง แก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ลำพญากลาง มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังเขา มวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวถนน หนองหมู วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อน แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) หนองปลิง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) กุ่มหัก หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธิ์ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขอนหอม ตาลเดี่ยว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม ห้วยแห้ง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองห้า หนองโรง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองใหม่ หนองหมู วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคำพราน คำพราน วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านลำ วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกกรุง ชำผักแพว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกกลาง โพนทอง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม) คชสิทธิ์ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชำผักแพว ชำผักแพว แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าคล้อ ท่าคล้อ แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ท่าตูม แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาบุญ ตาลเดี่ยว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอน แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) หนองแค หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านจาน หนองนาก หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดง ชำผักแพว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านลำ วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) บ้านธาตุ แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ หนองจิก หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านลาด ห้วยขมิ้น หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านลำ (บ้านลำวิทยาคาร) หนองสรวง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงไม้ ชะอม แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุรีการาม ห้วยแห้ง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ คำพราน วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งมงคล ท่ามะปราง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หนองโรง หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ไผ่ต่ำ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำบัว หนองโรง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ห้วยแห้ง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล คลองเรือ วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสร้างบุญ หนองหมู วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังม่วง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอน แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ชำผักแพว แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองครก หนองนาก หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โคกแย้ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) หนองจิก หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้ หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) ห้วยแห้ง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองผักชี โคกแย้ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองสรวง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้ หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) หนองสรวง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) หนองปลิง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู วิหารแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองแขม หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ท่าคล้อ แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี บัวลอย หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วังม่วง วังม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองสรวง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) หนองไข่น้ำ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสระบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 4 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองแก่งคอย (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองทับกวาง (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท (1 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองสระบุรี (10 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) หรเทพ บ้านหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองแก่งคอย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา แก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองทับกวาง โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์) ทับกวาง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท พระพุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองสระบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลดอนพุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านหลวง บ้านหลวง ดอนพุด อนุบาล
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก หนองโน เมืองสระบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองแค โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง หนองแค หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร หนองแค หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล หนองแค หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ หนองแค หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง หนองแค หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลหนองโดน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หนองโดน หนองโดน อนุบาล
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล
เทศบาลตำบลหินกอง โรงเรียนเทศบาลหินกอง ห้วยทราย หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 30 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกล่อมดินการศึกษา ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนกลั่นวิทยา หนองแค หนองแค เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา หนองแก พระพุทธบาท เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี โคกสว่าง เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจำรัสวิทยา คำพราน วังม่วง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ บ้านป่า แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติจอห์น ไวแอท มอนเตสซอรี หนองโดน หนองโดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี หนองยาว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน มวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงปัญญา หนองสรวง วิหารแดง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบำรุงวิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพีระวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา หนองแก พระพุทธบาท เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา แก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา บ้านหมอ บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา มิตรภาพ มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท พระพุทธบาท เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมถวิล สระบุรี ทับกวาง แก่งคอย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ปากเพรียว เมืองสระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย แก่งคอย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ปากเพรียว เมืองสระบุรี
โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เสาไห้ เสาไห้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ปากเพรียว เมืองสระบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ห้วยทราย หนองแค เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดสระบุรีมีโรงเรียนสาธิตจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา[7]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองสระบุรี[แก้]

อำเภอเมืองสระบุรีมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกล่อมดินการศึกษา ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี โคกสว่าง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หนองโน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ปากเพรียว อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ปากเพรียว อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา ปากเพรียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ปากเพรียว อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี หนองยาว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ปากข้าวสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบำรุงวิทยา ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) หนองปลาไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดถนนเหล็ก โคกสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนาร่อง หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก หนองโน ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป่าสัก ดาวเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากข้าวสาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง หนองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัว ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ หนองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง หนองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยลี่ ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปากเพรียว มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ปากข้าวสาร มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ปากเพรียว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ปากเพรียว สช.
โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก หนองโน อนุบาล เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ปากเพรียว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ปากเพรียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ปากเพรียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

อำเภอแก่งคอย[แก้]

อำเภอแก่งคอยมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่งคอย แก่งคอย มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม ทับกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองทับกวาง
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์) ทับกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองทับกวาง
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย อนุบาล–มัธยมศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย
โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ บ้านป่า อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ทับกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตาลเดี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านช่อง บ้านป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับบอน ทับกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ท่ามะปราง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง บ้านป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ทับกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา แก่งคอย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดขอนหอม ตาลเดี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม ห้วยแห้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกกรุง ชำผักแพว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชำผักแพว ชำผักแพว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าคล้อ ท่าคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนาบุญ ตาลเดี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง ชำผักแพว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) บ้านธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบึงไม้ ชะอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบุรีการาม ห้วยแห้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ทับกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโป่งมงคล ท่ามะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ห้วยแห้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ชำผักแพว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) ห้วยแห้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ท่าคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนสมถวิล สระบุรี ทับกวาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอน มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ทับกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

อำเภอเฉลิมพระเกียรติมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหน้าพระลาน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุแค มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) หน้าพระลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) หน้าพระลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจาน หน้าพระลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ผึ้งรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าวัว ผึ้งรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป่าคา ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพุแค พุแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแพะโคก ผึ้งรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมงคล เขาดินพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังเลน พุแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสุนันทาราม บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหว้า พุแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม พุแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หน้าพระลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน หน้าพระลาน อนุบาล เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

อำเภอดอนพุด[แก้]

อำเภอดอนพุดมี 8 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลดอนพุด 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดอนพุดวิทยา ดอนพุด มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี) ดงตะงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดช้าง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) ดงตะงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล) บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ดอนพุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดอนพุด ดอนพุด อนุบาล เทศบาลตำบลดอนพุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านหลวง บ้านหลวง อนุบาล เทศบาลตำบลดอนพุด

อำเภอบ้านหมอ[แก้]

อำเภอบ้านหมอมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ตลาดน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล) ตลาดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) บ้านครัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" บ้านหมอ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโคกงาม สร่างโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกเสลา หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สร่างโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สร่างโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตลาดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดม่วงน้อย บ้านครัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) บ้านครัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมะขามเรียง ไผ่ขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สร่างโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) สร่างโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสารภี บางโขมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 บางโขมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคล้า (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) หรเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.สระบุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) บ้านหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

อำเภอพระพุทธบาท[แก้]

อำเภอพระพุทธบาทมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา หนองแก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) พระพุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
โรงเรียนธารเกษม ธารเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 พุคำจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ธารเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว พุกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านซับครก นายาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านซับชะอม เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านธารทองแดง พุคำจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) พุกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุซาง ธารเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสระลำใย นายาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พุคำจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนพระพุทธบาท ขุนโขลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" พุกร่าง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา หนองแก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ธารเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์) หนองแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนายาว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) นายาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ห้วยป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ห้วยป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดส้มป่อย หนองแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) พุกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ห้วยป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขุนโขลน มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ขุนโขลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

อำเภอมวกเหล็ก[แก้]

อำเภอมวกเหล็กมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ลำพญากลาง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน มวกเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขานมนาง ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองไทร หนองย่างเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับดินดำ ลำสมพุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับพริก มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าพลู ลำสมพุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งไทร ลำสมพุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองย่างเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ลำพญากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหลังเขา มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนพีระวิทยา มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มิตรภาพ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดบ้านหมาก มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

อำเภอวังม่วง[แก้]

อำเภอวังม่วงมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจำรัสวิทยา คำพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วังม่วง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนวัดคำพราน คำพราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปากน้ำ คำพราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วังม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2

อำเภอวิหารแดง[แก้]

อำเภอวิหารแดงมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบางกง วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวถนน หนองหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบำรุงปัญญา หนองสรวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน หนองสรวง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองใหม่ หนองหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลำ (บ้านลำวิทยาคาร) หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล คลองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสร้างบุญ หนองหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ บ้านลำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

อำเภอเสาไห้[แก้]

อำเภอเสาไห้มี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา งิ้วงาม มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ หัวปลวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย หัวปลวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกะเบา หัวปลวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์) เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) สวนดอกไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต้นตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ม่วงงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) ม่วงงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) เริงราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) หัวปลวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) พระยาทด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) พระยาทด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501) สวนดอกไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยหวาย หัวปลวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" เสาไห้ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เสาไห้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เสาไห้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

อำเภอหนองแค[แก้]

อำเภอหนองแคมี 49 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหินกอง 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลั่นวิทยา หนองแค เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม โคกแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี คชสิทธิ์ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลหนองแค
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลหนองแค
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลหนองแค
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง หนองแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลหนองแค
โรงเรียนเทศบาลหินกอง ห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลหินกอง
โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) หนองโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 1) ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) กุ่มหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองห้า หนองโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกกลาง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม) คชสิทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) หนองแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านจาน หนองนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลาด ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หนองโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ไผ่ต่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลำบัว หนองโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองครก หนองนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โคกแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองผักชี โคกแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี บัวลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" หนองแค มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนหินกองวิทยาคม ห้วยทราย มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.หนองปลาหมอ
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ห้วยทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) หนองไข่น้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

อำเภอหนองแซง[แก้]

อำเภอหนองแซงมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ไก่เส่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองทางบุญ หนองกบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ม่วงหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองควายโซ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ หนองควายโซ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

อำเภอหนองโดน[แก้]

อำเภอหนองโดนมี 9 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) บ้านกลับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนนานาชาติจอห์น ไวแอท มอนเตสซอรี หนองโดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี บ้านกลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหัวถนน บ้านโปร่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา หนองโดน มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หนองโดน อนุบาล เทศบาลตำบลหนองโดน
โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.สระบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-06. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "สหวิทยาเขต สพม.เขต ๔ (ปทุมธานี - สระบุรี)". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4. 6 พฤศจิกายน 2561. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-24. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)