รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีจำแนกตามสังกัด

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)[แก้]

แผนที่จังหวัดสระบุรีแสดงเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี

โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวน 280 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา 21 โรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (สพม.4) และโรงเรียนประถมศึกษา 259 โรงเรียน[1] โดยโรงเรียนประถมศึกษาเหล่านี้บางส่วนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในจังหวัดสระบุรีจะอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดังนี้

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.4[แก้]

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรีอยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (สพม.4) ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี[2] โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรีที่สังกัด สพม.4 มีจำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1[แก้]

อำเภอเมืองสระบุรี[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ตำบลหนองโน[a]
 • โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ตำบลปากข้าวสาร[a]
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล
 • โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ตำบลกุดนกเปล้า
 • โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ตำบลหนองปลาไหล[a]
 • โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง ตำบลหนองปลาไหล
 • โรงเรียนวัดถนนเหล็ก ตำบลโคกสว่าง
 • โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) ตำบลกุดนกเปล้า
 • โรงเรียนวัดนาร่อง ตำบลหนองโน
 • โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ตำบลกุดนกเปล้า
 • โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด
 • โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน[b]
 • โรงเรียนวัดป่าสัก ตำบลดาวเรือง
 • โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล
 • โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากข้าวสาร
 • โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ตำบลหนองยาว
 • โรงเรียนวัดหนองบัว ตำบลตลิ่งชัน
 • โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว
 • โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ตำบลหนองยาว
 • โรงเรียนวัดห้วยลี่ ตำบลตลิ่งชัน
 • โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ตำบลปากเพรียว
 • โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

 • โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ตำบลหน้าพระลาน
 • โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ตำบลหน้าพระลาน
 • โรงเรียนบ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน
 • โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ตำบลผึ้งรวง
 • โรงเรียนวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง
 • โรงเรียนวัดป่าคา ตำบลห้วยบง
 • โรงเรียนวัดพุแค ตำบลพุแค
 • โรงเรียนวัดแพะโคก ตำบลผึ้งรวง
 • โรงเรียนวัดมงคล ตำบลเขาดินพัฒนา
 • โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง
 • โรงเรียนวัดวังเลน ตำบลพุแค
 • โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ตำบลห้วยบง
 • โรงเรียนวัดสุนันทาราม ตำบลบ้านแก้ง
 • โรงเรียนวัดหนองหว้า ตำบลพุแค
 • โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ตำบลห้วยบง
 • โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ตำบลพุแค
 • โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ตำบลหน้าพระลาน[a]

อำเภอดอนพุด[แก้]

 • โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงตะงาว
 • โรงเรียนวัดช้าง ตำบลบ้านหลวง
 • โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) ตำบลดงตะงาว
 • โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล) ตำบลบ้านหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ตำบลดอนพุด

อำเภอบ้านหมอ[แก้]

 • โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ตำบลตลาดน้อย[a]
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล) ตำบลตลาดน้อย
 • โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ตำบลบ้านครัว[a]
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองบัว
 • โรงเรียนวัดโคกงาม ตำบลสร่างโศก
 • โรงเรียนวัดโคกเสลา ตำบลหนองบัว
 • โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่
 • โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ตำบลสร่างโศก
 • โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลตลาดน้อย
 • โรงเรียนวัดม่วงน้อย ตำบลบ้านครัว
 • โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) ตำบลบ้านครัว
 • โรงเรียนวัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง[a]
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตำบลสร่างโศก
 • โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) ตำบลสร่างโศก
 • โรงเรียนวัดสารภี ตำบลบางโขมด
 • โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 ตำบลบางโขมด
 • โรงเรียนวัดหนองคล้า (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) ตำบลหนองบัว
 • โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ตำบลโคกใหญ่
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ตำบลบ้านหมอ

อำเภอพระพุทธบาท[แก้]

 • โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ตำบลพระพุทธบาท[a]
 • โรงเรียนธารเกษม ตำบลธารเกษม
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ตำบลพุคำจาน
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ตำบลธารเกษม
 • โรงเรียนบ้านเขาพลัด ตำบลเขาวง
 • โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ตำบลพุกร่าง
 • โรงเรียนบ้านซับครก ตำบลนายาว
 • โรงเรียนบ้านซับชะอม ตำบลเขาวง
 • โรงเรียนบ้านธารทองแดง ตำบลพุคำจาน[a]
 • โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) ตำบลพุกร่าง
 • โรงเรียนบ้านพุซาง ตำบลธารเกษม
 • โรงเรียนบ้านสระลำใย ตำบลนายาว
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตำบลพุคำจาน
 • โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ตำบลพระพุทธบาท
 • โรงเรียนพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน
 • โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ ตำบลเขาวง
 • โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ตำบลธารเกษม
 • โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์) ตำบลหนองแก
 • โรงเรียนวัดนายาว (สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) ตำบลนายาว
 • โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ตำบลห้วยป่าหวาย
 • โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ตำบลห้วยป่าหวาย
 • โรงเรียนวัดส้มป่อย ตำบลหนองแก
 • โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) ตำบลพุกร่าง
 • โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ตำบลห้วยป่าหวาย
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน

อำเภอเสาไห้[แก้]

 • โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ตำบลหัวปลวก
 • โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ตำบลหัวปลวก
 • โรงเรียนบ้านหนองกะเบา ตำบลหัวปลวก
 • โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ตำบลบ้านยาง
 • โรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์) ตำบลเมืองเก่า
 • โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ตำบลสวนดอกไม้
 • โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ตำบลต้นตาล
 • โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ตำบลม่วงงาม
 • โรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา) ตำบลท่าช้าง
 • โรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) ตำบลม่วงงาม
 • โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) ตำบลเริงราง
 • โรงเรียนวัดบ้านยาง ตำบลบ้านยาง
 • โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) ตำบลหัวปลวก
 • โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) ตำบลพระยาทด
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) ตำบลพระยาทด
 • โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501) ตำบลสวนดอกไม้
 • โรงเรียนวัดห้วยหวาย ตำบลหัวปลวก
 • โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ตำบลเสาไห้

อำเภอหนองแซง[แก้]

 • โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ตำบลไก่เส่า
 • โรงเรียนวัดเขาดิน ตำบลเขาดิน
 • โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลไก่เส่า
 • โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ตำบลโคกสะอาด
 • โรงเรียนวัดหนองกีบม้า ตำบลหนองแซง
 • โรงเรียนวัดหนองทางบุญ ตำบลหนองกบ
 • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ตำบลม่วงหวาน
 • โรงเรียนวัดหนองสีดา ตำบลหนองสีดา[a]
 • โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ตำบลหนองหัวโพ
 • โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ตำบลหนองควายโซ

อำเภอหนองโดน[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ตำบลบ้านกลับ[a]
 • โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) ตำบลหนองโดน
 • โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี ตำบลบ้านกลับ
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง
 • โรงเรียนวัดหัวถนน ตำบลบ้านโปร่ง
 • โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) ตำบลหนองโดน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2[แก้]

อำเภอแก่งคอย[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ตำบลทับกวาง[a]
 • โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ตำบลชะอม[a]
 • โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ตำบลทับกวาง
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลตาลเดี่ยว
 • โรงเรียนบ้านช่อง ตำบลบ้านป่า
 • โรงเรียนบ้านซับบอน ตำบลทับกวาง
 • โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ตำบลบ้านป่า
 • โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน
 • โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทับกวาง
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลแก่งคอย
 • โรงเรียนบ้านหินซ้อน ตำบลหินซ้อน[a]
 • โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ตำบลชะอม[a]
 • โรงเรียนวัดขอนหอม ตำบลตาลเดี่ยว
 • โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม ตำบลห้วยแห้ง
 • โรงเรียนวัดโคกกรุง ตำบลชำผักแพว
 • โรงเรียนวัดชำผักแพว ตำบลชำผักแพว[a]
 • โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว
 • โรงเรียนวัดเตาปูน ตำบลเตาปูน[a]
 • โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อ[a]
 • โรงเรียนวัดท่าคล้อ ตำบลท่าคล้อ
 • โรงเรียนวัดท่ามะปราง ตำบลท่ามะปราง
 • โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม
 • โรงเรียนวัดนาบุญ ตำบลตาลเดี่ยว
 • โรงเรียนวัดบ่อโศรก ตำบลสองคอน
 • โรงเรียนวัดบ้านดง ตำบลชำผักแพว
 • โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ตำบลบ้านธาตุ
 • โรงเรียนวัดบึงไม้ ตำบลชะอม
 • โรงเรียนวัดบุรีการาม ตำบลห้วยแห้ง
 • โรงเรียนวัดป่าไผ่ ตำบลทับกวาง[a]
 • โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง[a]
 • โรงเรียนวัดโป่งมงคล ตำบลท่ามะปราง
 • โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ตำบลสองคอน[a]
 • โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ตำบลห้วยแห้ง
 • โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ตำบลสองคอน
 • โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ตำบลชำผักแพว
 • โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) ตำบลห้วยแห้ง
 • โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ตำบลห้วยแห้ง[a]
 • โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ตำบลท่าคล้อ
 • โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง[a]

อำเภอมวกเหล็ก[แก้]

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ตำบลมวกเหล็ก[a]
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ตำบลมิตรภาพ
 • โรงเรียนบ้านเขานมนาง ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ตำบลมวกเหล็ก
 • โรงเรียนบ้านคลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ
 • โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านซับกระดาน ตำบลซับสนุ่น
 • โรงเรียนบ้านซับดินดำ ตำบลลำสมพุง
 • โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ตำบลซับสนุ่น
 • โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ตำบลลำพญากลาง[a]
 • โรงเรียนบ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ
 • โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น[a]
 • โรงเรียนบ้านท่าพลู ตำบลลำสมพุง[a]
 • โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตำบลซับสนุ่น[a]
 • โรงเรียนบ้านโป่งไทร ตำบลลำสมพุง[a]
 • โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านลำสมพุง ตำบลลำสมพุง[a]
 • โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ[a]
 • โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ตำบลหนองย่างเสือ
 • โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ตำบลลำพญากลาง
 • โรงเรียนบ้านหลังเขา ตำบลมวกเหล็ก
 • โรงเรียนวัดบ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก
 • โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ตำบลมิตรภาพ
 • โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ตำบลหนองย่างเสือ[a]
 • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก

อำเภอวังม่วง[แก้]

 • โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด ตำบลวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ตำบลวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ตำบลแสลงพัน[a]
 • โรงเรียนวัดคำพราน ตำบลคำพราน
 • โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) ตำบลวังม่วง
 • โรงเรียนวัดปากน้ำ ตำบลคำพราน
 • โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ตำบลวังม่วง
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลวังม่วง
 • โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ตำบลวังม่วง[a]

อำเภอวิหารแดง[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) ตำบลคลองเรือ[a]
 • โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ตำบลวิหารแดง
 • โรงเรียนบ้านบางกง ตำบลวิหารแดง
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลเจริญธรรม[a]
 • โรงเรียนบ้านหัวถนน ตำบลหนองหมู
 • โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ตำบลวิหารแดง
 • โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ตำบลคลองเรือ
 • โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ตำบลเจริญธรรม
 • โรงเรียนวัดคลองใหม่ ตำบลหนองหมู
 • โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ้านลำ
 • โรงเรียนวัดเจริญธรรม ตำบลเจริญธรรม
 • โรงเรียนวัดบ้านดอน ตำบลบ้านลำ
 • โรงเรียนวัดบ้านลำ (บ้านลำวิทยาคาร) ตำบลหนองสรวง
 • โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ตำบลบ้านลำ
 • โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ตำบลคลองเรือ
 • โรงเรียนวัดสร้างบุญ ตำบลหนองหมู
 • โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ตำบลหนองสรวง
 • โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ตำบลบ้านลำ[a]
 • โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง
 • โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) ตำบลหนองสรวง
 • โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) ตำบลหนองหมู[a]
 • โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองแค[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ตำบลโคกแย้
 • โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) ตำบลหนองโรง
 • โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 1) ตำบลห้วยขมิ้น
 • โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) ตำบลหนองปลิง
 • โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) ตำบลกุ่มหัก
 • โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคชสิทธิ์
 • โรงเรียนวัดคลองห้า ตำบลหนองโรง
 • โรงเรียนวัดโคกกลาง ตำบลโพนทอง
 • โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม) ตำบลคชสิทธิ์
 • โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) ตำบลหนองแค
 • โรงเรียนวัดบ้านจาน ตำบลหนองนาก
 • โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ตำบลหนองจิก
 • โรงเรียนวัดบ้านลาด ตำบลห้วยขมิ้น
 • โรงเรียนวัดโพนทอง ตำบลโพนทอง
 • โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ตำบลหนองปลาหมอ
 • โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองแขม
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตำบลหนองโรง[a]
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลไผ่ต่ำ
 • โรงเรียนวัดลำบัว ตำบลหนองโรง
 • โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) ตำบลโคกตูม
 • โรงเรียนวัดหนองครก ตำบลหนองนาก
 • โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ตำบลโคกแย้
 • โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) ตำบลหนองจิก
 • โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้[a]
 • โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ
 • โรงเรียนวัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง[a]
 • โรงเรียนวัดหนองผักชี ตำบลโคกแย้
 • โรงเรียนวัดหนองโรง ตำบลหนองโรง
 • โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ตำบลโคกแย้[a]
 • โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) ตำบลหนองปลิง
 • โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ตำบลหนองแขม
 • โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น
 • โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ตำบลห้วยทราย
 • โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น
 • โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ตำบลบัวลอย
 • โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ตำบลห้วยขมิ้น[a]
 • โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองไข่น้ำ

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ไม่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. สระบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563.
 2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563.