รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2 เลม็ด ไชยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 1 บ้านใต้ เกาะพะงัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 ลิปะน้อย เกาะสมุย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 ป่าเว ไชยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 คลองฉนวน เวียงสระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 เคียนซา เคียนซา มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 3 สองแพรก ชัยบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 ตลาดไชยา ไชยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 ตะกุกใต้ วิภาวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สุราษฎร์ธานี 2 เขาถ่าน ท่าฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2 ท่าชนะ ท่าชนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 น้ำพุ บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี 1 กรูด กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 ท่าสะท้อน พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี 1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 แม่น้ำ เกาะสมุย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 น้ำรอบ พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 บางสวรรค์ พระแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 บางเดือน พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 เขาวง บ้านตาขุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 บ้านนา บ้านนาเดิม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3 นาสาร บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 บ้านเสด็จ เคียนซา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 1 ปากแพรก ดอนสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 พนม พนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 อิปัน พระแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 พรุพี บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 พ่วงพรมคร เคียนซา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 ท่าข้าม พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี 2 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุราษฎร์ธานี 1 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 2 ตะกุกเหนือ วิภาวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 เขาพัง บ้านตาขุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 3 เวียงสระ เวียงสระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี 1 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี 2 เสวียด ท่าฉาง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1[แก้]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านสุชน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านท่าเพชร มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดท่าทอง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านโพหวาย บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านสันติสุข บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านควนยูง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านซอย 10 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านซอย 2 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดบางใบไม้ บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดนทีคมเขต คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดแหลมทอง คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดประสิทธาราม บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านคลองสุข บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดชลธาร บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดบุญบันเทิง คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะเต่า เกาะพะงัน
โรงเรียนบ้านหาดริ้น บ้านใต้ เกาะพะงัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ บ้านใต้ เกาะพะงัน
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
โรงเรียนบ้านศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
โรงเรียนวัดสันติวราราม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
โรงเรียนวัดภูเขาทอง แม่น้ำ เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านแหลมหอย แม่น้ำ เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ่างทอง เกาะสมุย
โรงเรียนวัดแจ้ง อ่างทอง เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง เกาะสมุย
โรงเรียนวัดกลาง หน้าเมือง เกาะสมุย
โรงเรียนวัดประเดิม หน้าเมือง เกาะสมุย
โรงเรียนวัดคุณาราม หน้าเมือง เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านหน้าค่าย มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านดอนธูป ลิปะน้อย เกาะสมุย
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ลิปะน้อย เกาะสมุย
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านบ่อผุด บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนบ้านปลายแหลม บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนวัดกาญจนาราม กะแดะ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านบางสำโรง ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดเขาแก้ว ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านทับท้อน ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านวังหวาย ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านคลองกรูด ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดนิกรประสาท ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดวังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดคงคาล้อม คลองสระ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านหนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านปากกะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดพ่วง พลายวาส กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านดอนสน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดดอนยาง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดประสพ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดปากคู ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดกงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านควนราชา ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านไสขาม ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านไสตอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดพุฒ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านห้วยโศก ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน กรูด กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กรูด กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดเขานางเภา กรูด กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านศิลางาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดบ้านใน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดอุทยาราม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านกงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านดอนหลวง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก
โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก
โรงเรียนวัดชลคราม ชลคราม ดอนสัก
โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ชลคราม ดอนสัก
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนวัดคีรีวง ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านคลองคราม ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนชุมชนวัดสุทธิชลาราม ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านน้ำฉา ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนวัดสิงขร ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ดอนสัก ดอนสัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2[แก้]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางเหนือและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอวิภาวดี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขด 3[แก้]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเคียนซา อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง และอำเภอชัยบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 โรงเรียน) เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (5 โรงเรียน) และเทศบาลนครเกาะสมุย (4 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองท่าข้าม (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองดอนสัก (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองนาสาร (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) บ้านนา บ้านนาเดิม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี อนุบาล-มัธยมต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี อนุบาล-มัธยมปลาย
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี อนุบาล-มัธยมปลาย
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม ลิปะน้อย เกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส ตลิ่งงาม เกาะสมุย
เทศบาลเมืองท่าข้าม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 ท่าข้าม พุนพิน
เทศบาลเมืองนาสาร โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งนาเกรียน) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนทราภิวัฒก์) นาสาร บ้านนาสาร
เทศบาลเมืองดอนสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
เทศบาลตำบลวัดประดู่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก) วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบางชุมโถ วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลขุนทะเล โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทอง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) กะแดะ กาญจนดิษฐ์
เทศบาลตำบลช้างขวา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน โรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน เขาวง บ้านตาขุน
เทศบาลตำบลพรุพี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี พรุพี บ้านนาสาร
เทศบาลตำบลบ้านนา โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนา บ้านนาเดิม
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (สกูล เอี่ยมอุปถัมภ์) เกาะพะงัน เกาะพะงัน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) ทุ่งหลวง เวียงสระ
เทศบาลตำบลเมืองเวียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองเวียง เวียงสระ เวียงสระ
เทศบาลตำบลย่านดินแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อิปัน พระแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ตะปาน พุนพิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร โรงเรียนอนุบาลบ้านบางไทร บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนธิดาแม่พระ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปัญญาทิพย์ เวียงสระ เวียงสระ
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย
โรงเรียนประถมพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เวียง ไชยา
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
โรงเรียนพุทธยาศรม นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก บ้านส้อง เวียงสระ
โรงเรียนอนุบาลนวพร นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ อิปัน พระแสง
โรงเรียนธีราศรม พุนพิน ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนพันธศึกษา มะลวน พุนพิน
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม พุมเรียง ไชยา
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา พุมเรียง ไชยา
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ชัยบุรี ชัยบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ต้นยวน พนม
โรงเรียนเวียงสระศึกษา บ้านส้อง เวียงสระ
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลคิดดี ปากแพรก ดอนสัก
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนจอย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสัมพันธศึกษา มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนยุวศึกษา บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนจงฮั้ว นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา เคียนซา เคียนซา
โรงเรียนธัญวรัตม์เลิศวิชญ์ บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนพะงันขอบฟ้า เกาะพะงัน เกาะพะงัน
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก พังกาญจน์ พนม
โรงเรียนไออุ่น บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย แม่น้ำ เกาะสมุย
โรงเรียนการกุศลวัดละไม มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนยุวรัตน์ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนดารุสสลามวิทยา ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ
โรงเรียนศิริสาธิต มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนนานาชาติสมุย บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนนานาชาติละไม มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา บ้านใต้ เกาะพะงัน
โรงเรียนนานาชาติดาเนียล ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนนานาชาติพีบิสส์ บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนนานาชติวินฟิลด์ มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์ หน้าเมือง เกาะสมุย
โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน
โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลศรีสุรัตน์ ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลขวัญแม่ บ้านส้อง เวียงสระ
โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ พ่วงพรมคร เคียนซา
โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ บ้านนา บ้านนาเดิม
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต บ้านส้อง เวียงสระ
โรงเรียนอนุบาลกัญจนา พรุพี บ้านนาสาร
โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ บ้านส้อง เวียงสระ
โรงเรียนอนุบาลวริศสา บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
โรงเรียนอนุบาลงามทอง เคียนซา เคียนซา
โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก กะแดะ กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข บ่อผุด เกาะสมุย
โรงเรียนอนุบาลชนะพร ตะกุกเหนือ วิภาวดี
โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใส กรูด กาญจนดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านครู (รุ่งธรรม) มะลวน พุนพิน
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
โรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก บ้านเสด็จ เคียนซา
โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส บางสวรรค์ พระแสง
โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
โรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ พ่วงพรมคร เคียนซา
โรงเรียนอนุบาลเมธัส ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา พ่วงพรมคร เคียนซา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)