รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Brown pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Yellow pog.svg สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
Pink pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2 เลม็ด ไชยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 1 บ้านใต้ เกาะพะงัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 ลิปะน้อย เกาะสมุย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 ป่าเว ไชยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 คลองฉนวน เวียงสระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 เคียนซา เคียนซา มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 3 สองแพรก ชัยบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 ตลาดไชยา ไชยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 ตะกุกใต้ วิภาวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สุราษฎร์ธานี 2 เขาถ่าน ท่าฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2 ท่าชนะ ท่าชนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 น้ำพุ บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี 1 กรูด กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 ท่าสะท้อน พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี 1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 แม่น้ำ เกาะสมุย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 น้ำรอบ พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 บางสวรรค์ พระแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 บางเดือน พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 เขาวง บ้านตาขุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 บ้านนา บ้านนาเดิม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3 นาสาร บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 บ้านเสด็จ เคียนซา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 1 ปากแพรก ดอนสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 พนม พนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 อิปัน พระแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 พรุพี บ้านนาสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 พ่วงพรมคร เคียนซา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 ท่าข้าม พุนพิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี 2 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุราษฎร์ธานี 1 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 2 ตะกุกเหนือ วิภาวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 เขาพัง บ้านตาขุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 3 เวียงสระ เวียงสระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี 1 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี 2 เสวียด ท่าฉาง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1[แก้]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2[แก้]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางเหนือและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอวิภาวดี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขด 3[แก้]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเคียนซา อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง และอำเภอชัยบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 โรงเรียน) เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (5 โรงเรียน) และเทศบาลนครเกาะสมุย (4 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองท่าข้าม (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองดอนสัก (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองนาสาร (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) บ้านนา บ้านนาเดิม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม มะเร็ต เกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม ลิปะน้อย เกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส ตลิ่งงาม เกาะสมุย
เทศบาลเมืองท่าข้าม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 ท่าข้าม พุนพิน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 ท่าข้าม พุนพิน
เทศบาลเมืองนาสาร โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งนาเกรียน) นาสาร บ้านนาสาร
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนทราภิวัฒก์) นาสาร บ้านนาสาร
เทศบาลเมืองดอนสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) ดอนสัก ดอนสัก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
เทศบาลตำบลวัดประดู่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก) วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบางชุมโถ วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลขุนทะเล โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทอง ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) กะแดะ กาญจนดิษฐ์
เทศบาลตำบลช้างขวา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน โรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน เขาวง บ้านตาขุน
เทศบาลตำบลพรุพี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี พรุพี บ้านนาสาร
เทศบาลตำบลบ้านนา โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนา บ้านนาเดิม
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (สกูล เอี่ยมอุปถัมภ์) เกาะพะงัน เกาะพะงัน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) ทุ่งหลวง เวียงสระ
เทศบาลตำบลเมืองเวียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองเวียง เวียงสระ เวียงสระ
เทศบาลตำบลย่านดินแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อิปัน พระแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ตะปาน พุนพิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร โรงเรียนอนุบาลบ้านบางไทร บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)