รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
1.
1.
2.
2.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสองทะเล)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทักษิณสงขลา)
Cyan pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Steel pog.svg สังกัดเทศบาลนครสงขลา
Pink pog.svg สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสงขลาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสงขลา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสงขลาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล[แก้]

จังหวัดสงขลาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สองทะเล เชิงแส กระแสสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ทักษิณสงขลา พังลา สะเดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา ทักษิณสงขลา เขาแดง สะบ้าย้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองแดนวิทยา สองทะเล คลองแดน ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนเนียงวิทยา นครหาดใหญ่ รัตภูมิ ควนเนียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูเต่าวิทยา นครหาดใหญ่ คูเต่า หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ทักษิณสงขลา คู จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจะนะวิทยา ทักษิณสงขลา สะกอม จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ทักษิณสงขลา จะโหนง จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สองทะเล ชะแล้ สิงหนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สองทะเล ตะเครียะ ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ทักษิณสงขลา ทับช้าง นาทวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ทักษิณสงขลา ลำไพล เทพา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพา ทักษิณสงขลา เทพา เทพา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมโฆสิต สองทะเล นาหม่อม นาหม่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สองทะเล พะวง เมืองสงขลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทักษิณสงขลา คลองทราย นาทวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นครหาดใหญ่ บางกล่ำ บางกล่ำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากจ่าวิทยา นครหาดใหญ่ ควนโส ควนเนียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ทักษิณสงขลา ปาดังเบซาร์ สะเดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ นครหาดใหญ่ พะตง หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สองทะเล บ่อยาง เมืองสงขลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครหาดใหญ่ คูหาใต้ รัตภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ทักษิณสงขลา สะพานไม้แก่น จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนพลวิทยา นครหาดใหญ่ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา นครหาดใหญ่ กำแพงเพชร รัตภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนระโนด สองทะเล ระโนด ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนระโนดวิทยา สองทะเล ระโนด ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สองทะเล บ่อยาง เมืองสงขลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สองทะเล ชิงโค สิงหนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สองทะเล วัดจันทร์ สทิงพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา สองทะเล จะทิ้งพระ สทิงพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ทักษิณสงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ทักษิณสงขลา สะเดา สะเดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามบ่อวิทยา สองทะเล วัดสน ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นครหาดใหญ่ ฉลุง หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม นครหาดใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นครหาดใหญ่ ควนลัง หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นครหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 นครหาดใหญ่ บ้านพรุ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา นครหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
โรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
เทศบาลนครสงขลา โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) บ่อยาง เมืองสงขลา
เทศบาลนครหาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) หาดใหญ่ หาดใหญ่

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนนานาชาติ[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)