รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
1.
1.
2.
2.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสองทะเล)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทักษิณสงขลา)
Cyan pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Steel pog.svg สังกัดเทศบาลนครสงขลา
Pink pog.svg สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสงขลาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสงขลา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสงขลาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล[แก้]

จังหวัดสงขลาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สองทะเล เชิงแส กระแสสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ทักษิณสงขลา พังลา สะเดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา ทักษิณสงขลา เขาแดง สะบ้าย้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองแดนวิทยา สองทะเล คลองแดน ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนเนียงวิทยา นครหาดใหญ่ รัตภูมิ ควนเนียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูเต่าวิทยา นครหาดใหญ่ คูเต่า หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ทักษิณสงขลา คู จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจะนะวิทยา ทักษิณสงขลา สะกอม จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ทักษิณสงขลา จะโหนง จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สองทะเล ชะแล้ สิงหนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สองทะเล ตะเครียะ ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ทักษิณสงขลา ทับช้าง นาทวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ทักษิณสงขลา ลำไพล เทพา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพา ทักษิณสงขลา เทพา เทพา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมโฆสิต สองทะเล นาหม่อม นาหม่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สองทะเล พะวง เมืองสงขลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทักษิณสงขลา คลองทราย นาทวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นครหาดใหญ่ บางกล่ำ บางกล่ำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากจ่าวิทยา นครหาดใหญ่ ควนโส ควนเนียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ทักษิณสงขลา ปาดังเบซาร์ สะเดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ นครหาดใหญ่ พะตง หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สองทะเล บ่อยาง เมืองสงขลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครหาดใหญ่ คูหาใต้ รัตภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ทักษิณสงขลา สะพานไม้แก่น จะนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนพลวิทยา นครหาดใหญ่ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา นครหาดใหญ่ กำแพงเพชร รัตภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนระโนด สองทะเล ระโนด ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนระโนดวิทยา สองทะเล ระโนด ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สองทะเล บ่อยาง เมืองสงขลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สองทะเล ชิงโค สิงหนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สองทะเล วัดจันทร์ สทิงพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา สองทะเล จะทิ้งพระ สทิงพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ทักษิณสงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ทักษิณสงขลา สะเดา สะเดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามบ่อวิทยา สองทะเล วัดสน ระโนด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นครหาดใหญ่ ฉลุง หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม นครหาดใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นครหาดใหญ่ ควนลัง หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นครหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 นครหาดใหญ่ บ้านพรุ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา นครหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1[แก้]

สพป.สงขลา เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร และอำเภอนาหม่อม

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน เกาะแต้ว เมืองสงขลา
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 คลองรี สทิงพระ
โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว บ้านขาว ระโนด
โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ ระวะ ระโนด
โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ท่าบอน ระโนด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) พังยาง ระโนด
โรงเรียนในเมือง จะทิ้งพระ สทิงพระ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 คลองแดน ระโนด
โรงเรียนวัดท้ายยอ เกาะยอ เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ เกาะยอ เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดสามกอง เกาะแต้ว เมืองสงขลา
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย พะวง เมืองสงขลา
โรงเรียนบ้านบางดาน พะวง เมืองสงขลา
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา
โรงเรียนบ้านกลาง พะวง เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดอ่างทอง ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ทุ่งหวัง เมืองสงขลา
โรงเรียนวัดนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม
โรงเรียนบ้านควนจง นาหม่อม นาหม่อม
โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม นาหม่อม นาหม่อม
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร พิจิตร นาหม่อม
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พิจิตร นาหม่อม
โรงเรียนวัดโพธาราม ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
โรงเรียนบ้านนาทองสุก ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
โรงเรียนบ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม
โรงเรียนวัดแม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม
โรงเรียนวัดโตนดด้วน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งบัว กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) โรง กระแสสินธุ์
โรงเรียนวัดกาหรำ โรง กระแสสินธุ์
โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
โรงเรียนบ้านแหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
โรงเรียนวัดอ่าวบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
โรงเรียนบ้านรัดปูน เชิงแส กระแสสินธุ์
โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) พังยาง ระโนด
โรงเรียนวัดหน้าเมือง พังยาง ระโนด
โรงเรียนวัดพังยาง พังยาง ระโนด
โรงเรียนบ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด
โรงเรียนวัดสีหยัง บ่อตรุ ระโนด
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม บ่อตรุ ระโนด
โรงเรียนวัดประดู่ บ่อตรุ ระโนด
โรงเรียนวัดสน วัดสน ระโนด
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่ ระโนด
โรงเรียนวัดหัววัง บ้านใหม่ ระโนด
โรงเรียนวัดผักกูด บ้านใหม่ ระโนด
โรงเรียนบ้านขี้นาก บ้านใหม่ ระโนด
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ระโนด ระโนด
โรงเรียนวัดหัวเค็ด ระโนด ระโนด
โรงเรียนวัดจาก ระโนด ระโนด
โรงเรียนวัดมหาการ ระโนด ระโนด
โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด
โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ท่าบอน ระโนด
โรงเรียนบ้านมาบบัว ท่าบอน ระโนด
โรงเรียนวัดคลองเป็ด ท่าบอน ระโนด
โรงเรียนบ้านรับแพรก ท่าบอน ระโนด
โรงเรียนวัดปากแตระ ปากแตระ ระโนด
โรงเรียนวัดตะพังหม้อ ปากแตระ ระโนด
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) ตะเครียะ ระโนด
โรงเรียนบ้านดอนแบก ตะเครียะ ระโนด
โรงเรียนวัดทุ่งสงวน แดนสงวน ระโนด
โรงเรียนบ้านมาบหัวทึง แดนสงวน ระโนด
โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ แดนสงวน ระโนด
โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) บ้านขาว ระโนด
โรงเรียนวัดคูวา บ้านขาว ระโนด
โรงเรียนบ้านหน้าทอง ระวะ ระโนด
โรงเรียนวัดใหญ่ ระวะ ระโนด
โรงเรียนวัดแจ้ง ระวะ ระโนด
โรงเรียนวัดเถรแก้ว ระวะ ระโนด
โรงเรียนวัดพังตรี ระวะ ระโนด
โรงเรียนวัดดีหลวง ดีหลวง สทิงพระ
โรงเรียนบ้านชะแม ดีหลวง สทิงพระ
โรงเรียนวัดนางเหล้า ชุมพล สทิงพระ
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) บ่อแดง สทิงพระ
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง คลองแดน ระโนด
โรงเรียนวัดผาสุการาม บ่อดาน สทิงพระ
โรงเรียนบ้านวัดใหม่ บ่อดาน สทิงพระ
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์ สทิงพระ
โรงเรียนวัดท่าหิน ท่าหิน สทิงพระ
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ท่าหิน สทิงพระ
โรงเรียนวัดห้วยลาด ท่าหิน สทิงพระ
โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงา สทิงพระ
โรงเรียนวัดกลาง กระดังงา สทิงพระ
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย สทิงพระ
โรงเรียนวัดพังกก สนามชัย สทิงพระ
โรงเรียนวัดประเจียก สนามชัย สทิงพระ
โรงเรียนวัดคูขุด คูขุด สทิงพระ
โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ
โรงเรียนวัดศรีไชย คูขุด สทิงพระ
โรงเรียนวัดแหลมวัง คูขุด สทิงพระ
โรงเรียนบ้านท่าคุระ คลองรี สทิงพระ
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ คลองรี สทิงพระ
โรงเรียนวัดประดู่หอม คลองรี สทิงพระ
โรงเรียนวัดชะแล้ ชะแล้ สิงหนคร
โรงเรียนวัดป่าขาด ป่าขาด สิงหนคร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ป่าขาด สิงหนคร
โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ปากรอ สิงหนคร
โรงเรียนบ้านบางไหน ปากรอ สิงหนคร
โรงเรียนวัดบางเขียด บางเขียด สิงหนคร
โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) บางเขียด สิงหนคร
โรงเรียนวัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
โรงเรียนวัดป่าขวาง รำแดง สิงหนคร
โรงเรียนบ้านหัวเขา หัวเขา สิงหนคร
โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) หัวเขา สิงหนคร
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ หัวเขา สิงหนคร
โรงเรียนวัดทำนบตางหน ทำนบ สิงหนคร
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ทำนบ สิงหนคร
โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง ทำนบ สิงหนคร
โรงเรียนวัดขนุน วัดขนุน สิงหนคร
โรงเรียนบ้านขนุน วัดขนุน สิงหนคร
โรงเรียนวัดวาส วัดขนุน สิงหนคร
โรงเรียนวัดหนองหอย วัดขนุน สิงหนคร
โรงเรียนวัดบ่อปาบ สทิงหม้อ สิงหนคร
โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สทิงหม้อ สิงหนคร
โรงเรียนวัดโลกา สทิงหม้อ สิงหนคร
โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ชิงโค สิงหนคร
โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ชิงโค สิงหนคร
โรงเรียนวัดตาหลวงคง ชิงโค สิงหนคร
โรงเรียนวัดประตูไชย ชิงโค สิงหนคร
โรงเรียนวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร
โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ม่วงงาม สิงหนคร
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ม่วงงาม สิงหนคร
โรงเรียนวัดปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร
โรงเรียนวัดมะขามคลาน ม่วงงาม สิงหนคร
โรงเรียนวัดประตูเขียน ม่วงงาม สิงหนคร
โรงเรียนวิเชียรชม บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ชุมพล สทิงพระ
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน พะวง เมืองสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2[แก้]

สพป.สงขลา เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านฉลุง ฉลุง หาดใหญ่
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ฉลุง หาดใหญ่
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ควนลัง หาดใหญ่
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) คอหงส์ หาดใหญ่
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม พะตง หาดใหญ่
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 พะตง หาดใหญ่
โรงเรียนวัดควนเนียง พะตง หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนวัดพรุเตาะ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม บ้านพรุ หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่ บ้านพรุ หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองปอม บ้านพรุ หาดใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย น้ำน้อย หาดใหญ่
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา น้ำน้อย หาดใหญ่
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี น้ำน้อย หาดใหญ่
โรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) น้ำน้อย หาดใหญ่
โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ท่าข้าม หาดใหญ่
โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
โรงเรียนวัดแม่เตย ท่าข้าม หาดใหญ่
โรงเรียนวัดคลองแห คลองแห หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะหมี คลองแห หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ คลองแห หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คลองแห หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าไทร คลองแห หาดใหญ่
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ คูเต่า หาดใหญ่
โรงเรียนวัดดอน คูเต่า หาดใหญ่
โรงเรียนวัดบางลึก คูเต่า หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะนก คูเต่า หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านควน คูเต่า หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนวัดหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านนาแสน ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านหินผุด ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ควนลัง หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านบางแฟบ ควนลัง หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) ควนลัง หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ควนลัง หาดใหญ่
โรงเรียนวัดม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง แม่ทอม บางกล่ำ
โรงเรียนวัดนารังนก แม่ทอม บางกล่ำ
โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านโคกเมา ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านดินลาน ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านยางงาม ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนวัดเนินพิชัย ท่าช้าง บางกล่ำ
โรงเรียนบ้านควนโส ควนโส ควนเนียง
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ควนโส ควนเนียง
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ควนโส ควนเนียง
โรงเรียนบ้านกรอบ ควนโส ควนเนียง
โรงเรียนวัดปากจ่า ควนโส ควนเนียง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ห้วยลึก ควนเนียง
โรงเรียนวัดท่าหยี ห้วยลึก ควนเนียง
โรงเรียนบ้านหัวไทร ห้วยลึก ควนเนียง
โรงเรียนบ้านหัวปาบ ห้วยลึก ควนเนียง
โรงเรียนบ้านควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง
โรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) รัตภูมิ ควนเนียง
โรงเรียนบ้านยางงาม รัตภูมิ ควนเนียง
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน รัตภูมิ ควนเนียง
โรงเรียนบ้านหนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง
โรงเรียนบ้านบางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนบ้านคลองคล้า บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนบ้านหน้าควน บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนบ้านคลองช้าง บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนวัดบางทึง บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนบ้านโคกเมือง (ธรรมโมลีคณานุสรณ์) บางเหรียง ควนเนียง
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนวัดบางศาลา ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
โรงเรียนวัดโคกม่วง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนวัดเลียบ คลองหลา คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านต้นส้าน คลองหลา คลองหอยโข่ง
โรงเรียนวัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านปลักคล้า โคกม่วง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนวัดปรางแก้ว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านโคกพยอม ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านควนกบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านหน้าต้นโพธิ์ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ควนรู รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านไสท้อน ควนรู รัตภูมิ
โรงเรียนวัดจังโหลน คูหาใต้ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านควนขัน คูหาใต้ รัตภูมิ
โรงเรียนวัดคูหาใน คูหาใต้ รัตภูมิ
โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย คูหาใต้ รัตภูมิ
โรงเรียนวัดเจริญภูผา คูหาใต้ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านควนดินแดง เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านนาลึก เขาพระ รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านลานควาย ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านเนินนิมิตร ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านควนสะตอ ท่าชะมวง รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านห้วยโอน กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านควนนา กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านม่วง กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งคา กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านชายคลอง กำแพงเพชร รัตภูมิ
โรงเรียนบ้านปลายละหาน กำแพงเพชร รัตภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3[แก้]

สพป.สงขลา เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านนักหว้า เขามีเกียรติ สะเดา
โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) เขามีเกียรติ สะเดา
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ สะเดา
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา
โรงเรียนบ้านสำนักขาม สำนักขาม สะเดา
โรงเรียนบ้านพรุเตียว สำนักขาม สะเดา
โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา
โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักขาม สะเดา
โรงเรียนบ้านคลองแงะ พังลา สะเดา
โรงเรียนบ้านพังลา พังลา สะเดา
โรงเรียนบ้านระตะ พังลา สะเดา
โรงเรียนบ้านม่วงก็อง พังลา สะเดา
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ทุ่งหมอ สะเดา
โรงเรียนชาติตระการโกศล ทุ่งหมอ สะเดา
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ทุ่งหมอ สะเดา
โรงเรียนวัดห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักแต้ว สะเดา
โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักแต้ว สะเดา
โรงเรียนบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา
โรงเรียนบ้านน้ำลัด สำนักแต้ว สะเดา
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ปาดังเบซาร์ สะเดา
โรงเรียนบ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา
โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยคร) ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านใหม่ ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านหัวถนน ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านยางเกาะ ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ปริก สะเดา
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
โรงเรียนบ้านควนหมาก วังใหญ่ เทพา
โรงเรียนวัดคลองยอ วังใหญ่ เทพา
โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) มิตรภาพที่ 149 เกาะสะบ้า เทพา
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม เกาะสะบ้า เทพา
โรงเรียนบ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ เกาะสะบ้า เทพา
โรงเรียนบ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา เทพา
โรงเรียนบ้านเทพา เทพา เทพา
โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา เทพา
โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา เทพา
โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา เทพา
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านใหม่ ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านกระอาน ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา
โรงเรียนบ้านตาแปด ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านคลองขุด ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านตูหยง ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา
โรงเรียนบ้านลำไพล ลำไพล เทพา
โรงเรียนบ้านแม่ที ลำไพล เทพา
โรงเรียนบ้านลำเปา ลำไพล เทพา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลำไพล เทพา
โรงเรียนบ้านท่าไทร ลำไพล เทพา
โรงเรียนวัดปริก ลำไพล เทพา
โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล เทพา
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านแซะ สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านเขาน้อย สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านสวรรค์ สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ สะกอม เทพา
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คลองกวาง นาทวี
โรงเรียนบ้านเก่า คลองกวาง นาทวี
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ฉาง นาทวี
โรงเรียนบ้านวังบวบ ฉาง นาทวี
โรงเรียนวัดวังไทร ทับช้าง นาทวี
โรงเรียนบ้านกะทิง ทับช้าง นาทวี
โรงเรียนวัดลุ่ม ทับช้าง นาทวี
โรงเรียนวัดท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี
โรงเรียนวัดทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี
โรงเรียนบ้านพอบิด ท่าประดู่ นาทวี
โรงเรียนวัดนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี
โรงเรียนบ้านโมย นาหมอศรี นาทวี
โรงเรียนบ้านสม็อง ปลักหนู นาทวี
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี
โรงเรียนอายุรกิจโกศล คลองทราย นาทวี
โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม คลองทราย นาทวี
โรงเรียนบ้านลำชิง คลองทราย นาทวี
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ คลองทราย นาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี นาทวี
โรงเรียนบ้านลำลอง นาทวี นาทวี
โรงเรียนบ้านเคลียง นาทวี นาทวี
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว นาทวี นาทวี
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ นาทวี นาทวี
โรงเรียนบ้านประกอบ ประกอบ นาทวี
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล ประกอบ นาทวี
โรงเรียนบ้านพรุหวา ประกอบ นาทวี
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สะท้อน นาทวี
โรงเรียนบ้านป็อง สะท้อน นาทวี
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สะท้อน นาทวี
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สะท้อน นาทวี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ฉาง นาทวี
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา พะวง เมืองสงขลา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (2 โรงเรียน), เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครสงขลา (5 โรงเรียน) และเทศบาลนครหาดใหญ่ (6 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 8 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองคลองแห (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองควนลัง (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองคอหงส์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสิงหนคร (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสะเดา (3 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
โรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ เกาะแต้ว เมืองสงขลา
เทศบาลนครสงขลา โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) บ่อยาง เมืองสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) บ่อยาง เมืองสงขลา
เทศบาลนครหาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) หาดใหญ่ หาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) หาดใหญ่ หาดใหญ่
เทศบาลเมืองคลองแห โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) คลองแห หาดใหญ่
เทศบาลเมืองควนลัง โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนท่าใหญ่) ควนลัง หาดใหญ่
เทศบาลเมืองคอหงส์ โรงเรียนเทศบาล 1 คอหงส์ หาดใหญ่
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขารูปช้าง เมืองสงขลา
เทศบาลเมืองสิงหนคร โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ชิงโค สิงหนคร
เทศบาลเมืองสะเดา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สะเดา สะเดา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา สะเดา สะเดา
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง สะเดา สะเดา
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ สะเดา
เทศบาลตำบลพะวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง พะวง เมืองสงขลา
เทศบาลตำบลพะตง โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง พะตง หาดใหญ่
เทศบาลตำบลปริก โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ปริก สะเดา
เทศบาลตำบลจะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองจะนะ บ้านนา จะนะ
เทศบาลตำบลควนเนียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง
เทศบาลตำบลนาทวี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี นาทวี นาทวี
เทศบาลตำบลระโนด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลระโนด ระโนด ระโนด
เทศบาลตำบลสทิงพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสทิงพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง คลองกวาง นาทวี
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลเกาะสะบ้า เกาะสะบ้า เทพา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งอยู๋ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา

โรงเรียนนานาชาติ[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)