รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ใน Thailand Mukdahan
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue 00ffff pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแก้วกินรี)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตมุก-นิคม)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตคำชะอี-หนองสูง)
Purple pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร

}}

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22[แก้]

จังหวัดมุกดาหารอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ร่วมกับจังหวัดนครพนม[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก มุก-นิคม กกตูม ดงหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คำชะอี-หนองสูง คำชะอี คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คำชะอี-หนองสูง น้ำเที่ยง คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คำชะอี-หนองสูง คำบก คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สะพานอินโดจีน คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ มุก-นิคม นากอก นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คำชะอี-หนองสูง บ้านค้อ คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโชคชัยวิทยา มุก-นิคม โชคชัย นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม แก้วกินรี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม แก้วกินรี ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงหลวงวิทยา สะพานอินโดจีน ดงหลวง ดงหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา แก้วกินรี ดอนตาล ดอนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สะพานอินโดจีน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สะพานอินโดจีน บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร แก้วกินรี นาโสก เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร แก้วกินรี ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาเทิบวิทยา แก้วกินรี บ้านแก้ง ดอนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ คำชะอี-หนองสูง บ้านเป้า หนองสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา แก้วกินรี โพธิ์ไทร ดอนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สะพานอินโดจีน บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุกดาหาร แก้วกินรี มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม มุก-นิคม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุก-นิคม ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สะพานอินโดจีน บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุก-นิคม หนองแวง นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คำชะอี-หนองสูง หนองสูงใต้ หนองสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คำชะอี-หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สะพานอินโดจีน หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คำชะอี-หนองสูง เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทย์ มุก-นิคม นาอุดม นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองมุกดาหาร (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลคำชะอี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี น้ำเที่ยง คำชะอี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลดงเย็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)