ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแก้วกินรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตมุก-นิคม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตคำชะอี-หนองสูง)
สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนทั้งหมด 295 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองมุกดาหาร 11 79 1 91 3 8 - - 102
คำชะอี 5 34 - 39 1 1 - - 41
ดงหลวง 2 29 - 31 - 1 - - 32
ดอนตาล 3 37 - 40 - 1 - - 41
นิคมคำสร้อย 5 34 - 39 1 1 - - 41
หนองสูง 3 19 - 22 - - - - 22
หว้านใหญ่ 1 15 - 16 - - - - 16
รวม 30 247 1 278 5 12 - - 295

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 278 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร (สพม.มุกดาหาร) จำนวน 30 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจำนวน 247 โรงเรียน[3]และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร[แก้]

จังหวัดมุกดาหารอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 4 สหวิทยาเขต[5]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก มุก-นิคม กกตูม ดงหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คำชะอี-หนองสูง คำชะอี คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คำชะอี-หนองสูง น้ำเที่ยง คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คำชะอี-หนองสูง คำบก คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สะพานอินโดจีน คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ มุก-นิคม นากอก นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คำชะอี-หนองสูง บ้านค้อ คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโชคชัยวิทยา มุก-นิคม โชคชัย นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม แก้วกินรี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม แก้วกินรี ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงหลวงวิทยา สะพานอินโดจีน ดงหลวง ดงหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา แก้วกินรี ดอนตาล ดอนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สะพานอินโดจีน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สะพานอินโดจีน บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร แก้วกินรี นาโสก เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร แก้วกินรี ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาเทิบวิทยา แก้วกินรี บ้านแก้ง ดอนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ คำชะอี-หนองสูง บ้านเป้า หนองสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา แก้วกินรี โพธิ์ไทร ดอนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สะพานอินโดจีน บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุกดาหาร แก้วกินรี มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม มุก-นิคม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุก-นิคม ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สะพานอินโดจีน บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุก-นิคม หนองแวง นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คำชะอี-หนองสูง หนองสูงใต้ หนองสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คำชะอี-หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สะพานอินโดจีน หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คำชะอี-หนองสูง เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทย์ มุก-นิคม นาอุดม นิคมคำสร้อย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร[แก้]

สพป.มุกดาหารมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 247 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร 79 โรงเรียน อำเภอดอนตาล 37 โรงเรียน อำเภอคำชะอี 34 โรงเรียน อำเภอนิคมคำสร้อย 34 โรงเรียน อำเภอดงหลวง 29 โรงเรียน อำเภอหนองสูง 19 โรงเรียน และอำเภอหว้านใหญ่ 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 นาอุดม นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร ประถมศึกษา
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน โชคชัย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ นากอก นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) บ้านค้อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ นาสะเม็ง ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง คำบก คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก้ง 2 บ้านแก้ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งนาง กกตูม ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคันแท หนองสูง หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเขือง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำนางโอก ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำบง 1 โชคชัย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำบง 2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โนนยาง หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอก 2 โชคชัย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพี้ บ้านเป้า หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเม็ก คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำไหล นาอุดม นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคก 1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคก 2 บ้านค้อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 เหล่าหมี ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนยาง หนองสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ชะโนด หว้านใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซ่ง บ้านซ่ง คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง 1 บ้านค้อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน กุดแข้ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน โพนงาม คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดานคำ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านมน นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไค้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากอก นากอก นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ป่งขาม หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 บ้านแก้ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดี 2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 บ้านเป้า หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนามน ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง นากอก นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 หนองเอี่ยน คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 กกแดง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 นากอก นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 น้ำเที่ยง คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 หนองแวง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบะ กกแดง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาก 1 คำบก คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาก 2 บ้านบาก ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านเป้า หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง กกแดง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเตย นาอุดม นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผึ่งแดด ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง พังแดง ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแฝก โพนงาม คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภู บ้านเป้า หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านเหล่า คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไฮ บ้านเป้า หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" นาสีนวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบง หนองเอี่ยน คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คำชะอี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง น้ำเที่ยง คำชะอี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 นากอก นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง คำบก คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบปิ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า คำชะอี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หนองแวง นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม หนองแวง นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ป่าไร่ ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนงาม โพนงาม คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองใหม่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า หนองแคน ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย (ราษฏร์ประสงค์) คำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ดงหมู หว้านใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสยามกลการ 4 เหล่าหมี ดอนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ หนองแวง นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี ดงมอน เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กกตูม ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยตาเปอะ บ้านค้อ คำชะอี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองมุกดาหาร (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 3 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลคำชะอี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี น้ำเที่ยง คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลดงเย็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหารซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 12 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสเซอรี่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี น้ำเที่ยง คำชะอี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลยศวดี นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุพร ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองมุกดาหาร[แก้]

อำเภอเมืองมุกดาหารมี 102 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 79 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นาโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ คำป่าหลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คำป่าหลาย มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนคำสายทองวิทยา มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทราย ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนนาโสก นาโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนโพนทราย โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ดงมอน มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ดงเย็น มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ศรีบุญเรือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) มุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.มุกดาหาร
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต มุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.มุกดาหาร
โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ บ้านโคก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร นาโสก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านกุดแข้ กุดแข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำเขือง คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำบง 2 ดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย คำป่าหลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำเม็ก คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคก 1 บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ดงเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดงมอน ดงมอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน กุดแข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดงเย็น ดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดานคำ มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านท่าไค้ นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ผึ่งแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 คำป่าหลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาดี 2 ดงมอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาโด่ นาโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 คำป่าหลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาถ่อน โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ คำป่าหลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาหัวภู นาโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนตูม ผึ่งแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนศรี นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่งเปือย นาโสก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่งโพน ดงเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่าหวาย บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านผึ่งแดด ผึ่งแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านพังคอง บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนสวาง ดงเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านม่วงหัก โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านไร่ ดงมอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสงเปือย บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" นาสีนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสามขัว ดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า นาโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย บางทรายใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า คำอาฮวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ผึ่งแดด มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล บางทรายใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสเซอรี่ มุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คำอาฮวน มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนเมืองใหม่ มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร บางทรายใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร สศศ.
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี ดงมอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ดงเย็น
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก มุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์ มุกดาหาร อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก มุกดาหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุพร ผึ่งแดด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ มุกดาหาร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอคำชะอี[แก้]

อำเภอคำชะอีมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลคำชะอี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คำชะอี มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร น้ำเที่ยง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล คำบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คำบก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ บ้านค้อ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านกลาง คำบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคก 2 บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 เหล่าสร้างถ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านซ่ง บ้านซ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดงยาง 1 บ้านค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านตูมหวาน โพนงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาปุ่ง คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 หนองเอี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 น้ำเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านบาก 1 คำบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแฝก โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแมด บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองกะปาด คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองบง หนองเอี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง น้ำเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง คำบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนโพนงาม โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย (ราษฏร์ประสงค์) คำชะอี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนห้วยตาเปอะ บ้านค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ เหล่าสร้างถ่อ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี น้ำเที่ยง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี น้ำเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.คำชะอี

อำเภอดงหลวง[แก้]

อำเภอดงหลวงมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กกตูม มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดงหลวง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง หนองแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแก้งนาง กกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านขัวสูง กกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาหลัก พังแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาหินกอง กกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านปากช่อง กกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง พังแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนแดง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนไฮ หนองแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านมะนาว พังแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองคอง พังแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองยาง ชะโนดน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองหนาว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าดง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู พังแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนร่มเกล้า หนองแคน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนสยามกลการ 5 กกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลดงหลวง ดงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอดอนตาล[แก้]

อำเภอดอนตาลมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ดอนตาล มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ นาสะเม็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแก้ง 2 บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำดู่ บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 เหล่าหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดง บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาป่ง ป่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนามน ป่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาม่วง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนายอ เหล่าหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนายาง บ้านบาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาสะโน นาสะเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป่าไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านบาก 2 บ้านบาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่าพยอม เหล่าหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านภูล้อม บ้านบาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านภูวง บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองบอน บ้านบาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป่าไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 ป่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ป่าไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนผาเทิบวิทยา บ้านแก้ง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนสยามกลการ 4 เหล่าหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล ดอนตาล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอนิคมคำสร้อย[แก้]

อำเภอนิคมคำสร้อยมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 นาอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ กกแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ นากอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านขอนแก่น นาอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำนางโอก ร่มเกล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำบง 1 โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำพอก 2 โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำไหล นาอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านด่านมน นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนากอก นากอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง นากอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 กกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 นากอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านบะ กกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่าแดง กกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่าเตย นาอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 นากอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ กกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ร่มเกล้า มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ หนองแวง มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย อนุบาล ทต.นิคมคำสร้อย
โรงเรียนอนุบาลยศวดี นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุดมวิทย์ นาอุดม มัธยมศึกษา สพม.22

อำเภอหนองสูง[แก้]

อำเภอหนองสูงมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 19 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคันแท หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โนนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านคำพี้ บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หนองสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนยาง โนนยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านภู บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านวังนอง โนนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านวังไฮ บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านแวง หนองสูงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหลุบปิ้ง หนองสูงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ บ้านเป้า มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ มัธยมศึกษา สพม.22
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูงเหนือ มัธยมศึกษา สพม.22

อำเภอหว้านใหญ่[แก้]

อำเภอหว้านใหญ่มี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 15 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านขามป้อม บางทรายน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ชะโนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านทรายทอง บางทรายน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ป่งขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านป่งขาม ป่งขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสองคอน ป่งขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ดงหมู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา หว้านใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.22

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.มุกดาหาร". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-12-06. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-20. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)