รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจริญราชเดช)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตักศิลา)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบรบือ)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสารคามใต้)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะดืออีสาน)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Cyan pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดมหาสารคาม

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[แก้]

จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันทรวิชัย ตักศิลา โคกพระ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เจริญราชเดช กุดรัง กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สะดืออีสาน กู่ทอง เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตักศิลา แกดำ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สะดืออีสาน หัวขวาง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตักศิลา เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สะดืออีสาน เขวาไร่ โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สะดืออีสาน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สะดืออีสาน ชื่นชม ชื่นชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สะดืออีสาน เชียงยืน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พุทธมณฑลเทพปทุม ดงบัง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พุทธมณฑลเทพปทุม ดงใหญ่ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สารคามใต้ นาเชือก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พุทธมณฑลเทพปทุม นาดูน นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจริญราชเดช นาโพธิ์ กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาภูพิทยาคม สารคามใต้ นาภู ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ โนนแดง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนราษีวิทยา ตักศิลา โนนราษี บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือ บรบือ บรบือ บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ หนองสิม บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา พุทธมณฑลเทพปทุม ประชาพัฒนา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สารคามใต้ ปอพาน นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงนารี ตักศิลา ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สารคามใต้ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สะดืออีสาน โพนงาม โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาวิชานุกูล เจริญราชเดช แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เจริญราชเดช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สารคามใต้ บ้านกู่ ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพ ตักศิลา มิตรภาพ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางวิทยาคม บรบือ ยาง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สะดืออีสาน วังยาว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาปีปทุม พุทธมณฑลเทพปทุม หนองแสง วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม เจริญราชเดช ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร บรบือ หนองม่วง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ กำพี้ บรบือ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัดได้แก่อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ และอำเภอกันทรวิชัย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 201 โรงเรียน[3] โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองมหาสารคาม 67 โรงเรียน อำเภอแกดำ 20 โรงเรียน อำเภอบรบือ 66 โรงเรียน และอำเภอกันทรวิชัย 48 โรงเรียน

ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า แกดำ แกดำ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวา (รัฐประชาวิทยากร) เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตื่น เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเอียด เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่อ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านสมศรี โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนวัดนาดีวราราม บรบือ บรบือ
โรงเรียนวันครู 2502 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนอนุบาลแกดำ แกดำ แกดำ
โรงเรียนอนุบาลบรบือ บรบือ บรบือ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านนานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านกุดแคน หนองโน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หนองโน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกศรี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านจำนัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโดท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ แกดำ
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ แกดำ แกดำ
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี แกดำ แกดำ
โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล โนนภิบาล แกดำ
โรงเรียนบ้านโสกแดง โนนภิบาล แกดำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกลิ่น โนนภิบาล แกดำ
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย มิตรภาพ แกดำ
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน มิตรภาพ แกดำ
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ
โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง แกดำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองกุง แกดำ
โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองกุง แกดำ
โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองกุง แกดำ
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านคอกม้า โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเหล่า โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านส้มโฮง เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านคันธาร์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านนาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านทัน นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านบัวมาศ บัวมาศ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ บัวมาศ บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านโสกภารา หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองสิม หนองสิม บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิม บรบือ
โรงเรียนบ้านพงโพด หนองสิม บรบือ
โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) ยาง บรบือ
โรงเรียนบ้านบกพร้าว ยาง บรบือ
โรงเรียนบ้านแดง ยาง บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโก บรบือ
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองโก บรบือ
โรงเรียนบ้านบรบือ บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว บรบือ
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านเป้า กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านแดงน้อย กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนบม หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านดงมัน หนองม่วง บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า หนองม่วง บรบือ
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง หนองม่วง บรบือ
โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วังใหม่ บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนทอง วังใหม่ บรบือ
โรงเรียนบ้านวังปลาโด วังใหม่ บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวขัว โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนพยอม โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกุง โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านศาลา โนนแดง บรบือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 223 โรงเรียน[4] โดยแบ่งเป็นอำเภอวาปีปทุม 71 โรงเรียน อำเภอนาเชือก 44 โรงเรียน อำเภอนาดูน 29 โรงเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 54 โรงเรียน และอำเภอยางสีสุราช 23 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ นาดูน
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ขามเรียน ยางสีสุราช
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ดงบัง นาดูน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สำโรง นาเชือก
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หนองเม็ก นาเชือก
โรงเรียนโนนจานวิทยา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส หนองเม็ก นาเชือก
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดง นาเชือก
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว หนองเม็ก นาเชือก
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโกทา (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) พระธาตุ นาดูน
โรงเรียนบ้านไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขามป้อม วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรง นาเชือก
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) เขวาไร่ นาเชือก
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านคึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก
โรงเรียนบ้านเครือซูด ดงยาง นาดูน
โรงเรียนบ้านแคน แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดง นาเชือก
โรงเรียนบ้านโคกเต่า นาข่า วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดง นาดูน
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สันป่าตอง นาเชือก
โรงเรียนบ้านโคกยาว ดงดวน นาดูน
โรงเรียนบ้านโคกไร่ งัวบา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่า วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ หนองไฮ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรง นาเชือก
โรงเรียนบ้านดง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านดงแคน แวงดง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรง นาเชือก
โรงเรียนบ้านดงยาง ดงยาง นาดูน
โรงเรียนบ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง นาดูน
โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่า วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านดู่ แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ หนองแสน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวน นาดูน
โรงเรียนบ้านโดน แวงดง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง หนองเรือ นาเชือก
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ขามเรียน ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สันป่าตอง นาเชือก
โรงเรียนบ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านนกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือ นาเชือก
โรงเรียนบ้านนาฝาย ดงดวน นาดูน
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านนาภู นาภู ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่ม วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านโนนแร่ ปอพาน นาเชือก
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านปลาขาว สันป่าตอง นาเชือก
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ปอพาน นาเชือก
โรงเรียนบ้านป่าแดง หนองกุง นาเชือก
โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สันป่าตอง นาเชือก
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโพนทราย สำโรง นาเชือก
โรงเรียนบ้านโพนทอง หนองคู นาดูน
โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเม็กดำ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 หนองคู นาดูน
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ นาข่า วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดง นาเชือก
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง แวงดง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านศาลา นาภู ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู งัวบา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน
โรงเรียนบ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านสว่าง ดงเมือง ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านโสกยาง หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา หัวเรือ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองจิก พระธาตุ นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่ม วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย หนองคู นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า หนองคู นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองปอ หนองเรือ นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองผง ดงยาง นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองผือ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์ นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา) นาเชือก นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อม วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองสระ ปอพาน นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง นาดูน
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก หนองเม็ก นาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก
โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ ดงยาง นาดูน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเชือก นาเชือก
โรงเรียนบ้านห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก
โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นาเชือก นาเชือก
โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหัวงัว หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหัวช้าง นาเชือก นาเชือก
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง บ้านกู่ ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง นาดูน
โรงเรียนบ้านหัวสระ หนองเรือ นาเชือก
โรงเรียนบ้านหัวหมู ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านหารฮี เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่า (คุรุประชานุเคราะห์) เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำโรง นาเชือก
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ นาภู ยางสีสุราช
โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง นาเชือก
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือ วาปีปทุม อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสง วาปีปทุม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัย วาปีปทุม
โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง นาเชือก
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ดงเมือง ยางสีสุราช
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูน
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 145 โรงเรียน[5] โดยแบ่งเป็นอำเภอโกสุมพิสัย 74 โรงเรียน อำเภอเชียงยืน 36 โรงเรียน อำเภอกุดรัง 23 โรงเรียน และอำเภอชื่นชม 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร เหล่าดอกไม้ ชื่นชม
โรงเรียนจินดาอารมณ์ ดอนเงิน เชียงยืน
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก ชื่นชม
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โพนงาม โกสุมพิสัย
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ดอนกลาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา กุดปลาดุก ชื่นชม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) หนองซอน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แก้งแก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) เขื่อน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านคุยเชือก หนองบัว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านคุยแพง หนองบัว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ โพนงาม โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านทิพโสต ดอนกลาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ ยางน้อย โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ เขื่อน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน แพง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง วังยาว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านป่าเป้า ยางน้อย โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านผักหนอก ยางน้อย โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ แพง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย แพง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา โพนงาม โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ยางน้อย โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเลิงใต้ เลิงใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเลิงบัว เลิงใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านวังกุง เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านวังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านวังโพน เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วังยาว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ แก้งแก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว หนองบอน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง หนองบัว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหัวขัว แก้งแก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา เขวาไร่ โกสุมพิสัย
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ แพง โกสุมพิสัย
โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ เลิงใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ วังยาว โกสุมพิสัย
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ชื่นชม ชื่นชม
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ หนองบอน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย หนองบัว โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโชคชัย หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านศรีสุข หัวขวาง โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน เหล่า โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู เหล่า โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด เหล่า โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน เหล่า โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แห่ใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านดอนสันติ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก แห่ใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านป่าปอ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านกู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองชาด กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู กู่ทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองแวง เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านโคกสูง เชียงยืน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านค้อ ดอนเงิน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านผำ ดอนเงิน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) นาทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นาทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านนาทอง นาทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองซอน หนองซอน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว โพนทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองไห โพนทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านโพน โพนทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสือเฒ่า เชียงยืน
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา เสือเฒ่า เชียงยืน
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง เสือเฒ่า เชียงยืน
โรงเรียนบ้านโคกข่า เสือเฒ่า เชียงยืน
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 เสือเฒ่า เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) โพนทอง เชียงยืน
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก หนองซอน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น เหล่าบัวบาน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เหล่าบัวบาน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านหนองล่าม เหล่าบัวบาน เชียงยืน
โรงเรียนบ้านกุดรัง กุดรัง กุดรัง
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดรัง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว กุดรัง กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองแหน นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองโดน นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นาโพธิ์ กุดรัง
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก กุดรัง
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง เลิงแฝก กุดรัง
โรงเรียนบ้านโสกคลอง เลิงแฝก กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองบอน เลิงแฝก กุดรัง
โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง เลิงแฝก กุดรัง
โรงเรียนบ้านศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง หนองแวง กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ หนองแวง กุดรัง
โรงเรียนบ้านจอมทอง หนองแวง กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย ห้วยเตย กุดรัง
โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ห้วยเตย กุดรัง
โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยเตย กุดรัง
โรงเรียนบ้านโนนทัน กุดปลาดุก ชื่นชม
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กุดปลาดุก ชื่นชม
โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ชื่นชม ชื่นชม
โรงเรียนบ้านผือ หนองกุง ชื่นชม
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง ชื่นชม
โรงเรียนบ้านกุดจอก หนองกุง ชื่นชม
โรงเรียนบ้านผักแว่น เหล่าดอกไม้ ชื่นชม
โรงเรียนบ้านส้มกบ เหล่าดอกไม้ ชื่นชม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (20 โรงเรียน) เทศบาลเมืองมหาสารคาม (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม งัวบา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ดอนเงิน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ขามเรียง กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา หนองเหล็ก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
เทศบาลตำบลนาดูน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน นาดูน นาดูน
เทศบาลตำบลนาเชือก โรงเรียนเทศบาลนาเชือก นาเชือก นาเชือก
เทศบาลตำบลบรบือ โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ บรบือ บรบือ
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
เทศบาลตำบลหนองกุง โรงเรียนบ้านหลุบแซง หนองกุง ชื่นชม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน โรงเรียนอนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ บรบือ บรบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หนองแสง วาปีปทุม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง วังแสง แกดำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสาธิตจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
  4. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
  5. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3
  6. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)