ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:รายชื่อโรงเรียนในจังหวัด กิติยา

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจริญราชเดช)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตักศิลา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบรบือ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสารคามใต้)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะดืออีสาน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนทั้งหมด 670 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองมหาสารคาม 4 63 - 67 10 9 2 - 88
กันทรวิชัย 2 48 - 50 4 2 1 - 57
กุดรัง 2 23 - 25 1 - - - 26
แกดำ 2 20 - 22 1 1 - - 24
โกสุมพิสัย 5 73 - 79 1 4 - - 83
ชื่นชม 1 12 - 13 1 1 - - 15
เชียงยืน 2 37 - 39 1 6 - - 46
นาเชือก 2 44 - 46 3 5 - - 54
นาดูน 2 29 - 31 2 - - - 33
บรบือ 7 66 - 73 3 1 - - 77
พยัคฆภูมิพิสัย 1 54 - 55 3 2 - - 60
ยางสีสุราช 2 23 - 25 - 1 - - 26
วาปีปทุม 3 71 - 74 6 2 - - 82
รวม 35 563 - 598 36 34 3 - 671

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 598 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (สพม.มหาสารคาม) จำนวน 35 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามทั้ง 3 เขตรวม 563 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[แก้]

จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันทรวิชัย ตักศิลา โคกพระ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เจริญราชเดช กุดรัง กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สะดืออีสาน กู่ทอง เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตักศิลา แกดำ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สะดืออีสาน หัวขวาง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สะดืออีสาน เขวาไร่ โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตักศิลา เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สะดืออีสาน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สะดืออีสาน ชื่นชม ชื่นชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สะดืออีสาน เชียงยืน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พุทธมณฑลเทพปทุม ดงบัง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พุทธมณฑลเทพปทุม ดงใหญ่ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สารคามใต้ นาเชือก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พุทธมณฑลเทพปทุม นาดูน นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจริญราชเดช นาโพธิ์ กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาภูพิทยาคม สารคามใต้ นาภู ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ โนนแดง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนราษีวิทยา ตักศิลา โนนราษี บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือ บรบือ บรบือ บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ หนองสิม บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา พุทธมณฑลเทพปทุม ประชาพัฒนา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สารคามใต้ ปอพาน นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงนารี ตักศิลา ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สารคามใต้ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สะดืออีสาน โพนงาม โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาวิชานุกูล เจริญราชเดช แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เจริญราชเดช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สารคามใต้ บ้านกู่ ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพ ตักศิลา มิตรภาพ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางวิทยาคม บรบือ ยาง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สะดืออีสาน วังยาว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาปีปทุม พุทธมณฑลเทพปทุม หนองแสง วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม เจริญราชเดช ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร บรบือ หนองม่วง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ กำพี้ บรบือ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัดได้แก่อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ และอำเภอกันทรวิชัย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 197 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบรบือ 66 โรงเรียน อำเภอเมืองมหาสารคาม 63 โรงเรียน อำเภอกันทรวิชัย 48 โรงเรียน และอำเภอแกดำ 20 โรงเรียน

ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า แกดำ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ กำพี้ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแคน หนองโน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โนนราษี บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ วังแสง แกดำ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เขวาใหญ่ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี เขวาใหญ่ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวา (รัฐประชาวิทยากร) เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกม้า โคกพระ กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคันธาร์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วังแสง แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโก บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง บรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โนนราษี บรบือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่อ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกุง โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองกุง แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือ บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกลิ่น โนนภิบาล แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกศรี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำนัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิก บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงมัน หนองม่วง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วังไชย บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม วังแสง แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบม หนองจิก บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนพยอม โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดง ยาง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงน้อย กำพี้ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโดท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัน นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วังไชย บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง วังใหม่ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โนนแดง บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า หนองม่วง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา โนนราษี บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล โนนภิบาล แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วังไชย บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกพร้าว ยาง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบรบือ บรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบัวมาศ บัวมาศ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน มิตรภาพ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองโก บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้า กำพี้ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว หนองคูขาด บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพงโพด หนองสิม บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองกุง แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองกุง แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง หนองคูขาด บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง หนองม่วง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) ยาง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลาโด วังใหม่ บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง แกดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วังใหม่ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมศรี โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง โคกพระ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มโฮง เขวาใหญ่ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย กำพี้ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย มิตรภาพ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกแดง โนนภิบาล แกดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกภารา หนองคูขาด บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองจิก บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด หนองคูขาด บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น บัวค้อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ แกดำ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิม บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตื่น เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หนองโน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว วังแสง แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง โนนราษี บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ บัวมาศ บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสิม หนองสิม บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัว โนนราษี บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี แกดำ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิก บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนแดง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วังไชย บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัยธมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่า โคกพระ กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือ บรบือ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โนนแดง บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน โนนราษี บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กำพี้ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเอียด เขวา เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาดีวราราม บรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวันครู 2502 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแกดำ แกดำ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบรบือ บรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 221 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอวาปีปทุม 71 โรงเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 54 โรงเรียน อำเภอนาเชือก 44 โรงเรียน อำเภอนาดูน 29 โรงเรียน และอำเภอยางสีสุราช 23 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ นาดูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สร้างแซ่ง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ดงบัง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สำโรง นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หนองเม็ก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนจานวิทยา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส หนองเม็ก นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว หนองเม็ก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกทา (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) พระธาตุ นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขามป้อม วาปีปทุม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) เขวาไร่ นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเครือซูด ดงยาง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคน แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเต่า นาข่า วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สันป่าตอง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาว ดงดวน นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไร่ งัวบา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่า วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ หนองไฮ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงแคน แวงดง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง ดงยาง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่า วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ หนองแสน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวน นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโดน แวงดง ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง หนองเรือ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สร้างแซ่ง ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สันป่าตอง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝาย ดงดวน นาดูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาภู นาภู ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่ม วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนแร่ ปอพาน นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาขาว สันป่าตอง นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ปอพาน นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง หนองกุง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สันป่าตอง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนทราย สำโรง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง หนองคู นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเม็กดำ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 หนองคู นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ นาข่า วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง แวงดง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคน วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา นาภู ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู งัวบา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสว่าง ดงเมือง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกยาง หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา หัวเรือ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก พระธาตุ นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง หนองกุง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่ม วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย หนองคู นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า หนองคู นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปอ หนองเรือ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผง ดงยาง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา) นาเชือก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อม วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระ ปอพาน นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก หนองเม็ก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ ดงยาง นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเชือก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นาเชือก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวงัว หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้าง นาเชือก นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง บ้านกู่ ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง นาดูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวสระ หนองเรือ นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหมูวิทยาสรรค์ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาญฮี เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่า (คุรุประชานุเคราะห์) เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำโรง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ นาภู ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือ วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัย วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ดงเมือง ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 145 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอโกสุมพิสัย 74 โรงเรียน อำเภอเชียงยืน 36 โรงเรียน อำเภอกุดรัง 23 โรงเรียน และอำเภอชื่นชม 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร เหล่าดอกไม้ ชื่นชม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจินดาอารมณ์ ดอนเงิน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก ชื่นชม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โพนงาม โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ดอนกลาง โกสุมพิสัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา กุดปลาดุก ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) หนองซอน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดจอก หนองกุง ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดรัง กุดรัง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แก้งแก โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก หนองซอน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 เสือเฒ่า เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน เหล่า โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) เขื่อน โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้อ ดอนเงิน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยเชือก หนองบัว โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยแพง หนองบัว โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ชื่นชม ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกข่า เสือเฒ่า เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมทอง หนองแวง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง เสือเฒ่า เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโชคชัย หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ โพนงาม โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนสันติ แห่ใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นาทอง เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ หนองบอน โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทิพโสต ดอนกลาง โกสุมพิสัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู เหล่า โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทอง นาทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก แห่ใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทัน กุดปลาดุก ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ ยางน้อย โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ เขื่อน โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน แพง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสือเฒ่า เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง เลิงแฝก กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง วังยาว โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) นาทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าปอ แห่ใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเป้า ยางน้อย โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักแว่น เหล่าดอกไม้ ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักหนอก ยางน้อย โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผำ ดอนเงิน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผือ หนองกุง ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ แพง โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพน โพนทอง เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย แพง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา โพนงาม โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด เหล่า โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ยางน้อย โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิงใต้ เลิงใต้ โกสุมพิสัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเลิงบัว เลิงใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกุง เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพน เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วังยาว โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีสุข หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มกบ เหล่าดอกไม้ ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ห้วยเตย กุดรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว โพนทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา เสือเฒ่า เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง เลิงแฝก กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกคลอง เลิงแฝก กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง ชื่นชม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ แก้งแก โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว กุดรัง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) โพนทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย ห้วยเตย กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชาด กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซอน หนองซอน เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น เหล่าบัวบาน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดน นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กุดปลาดุก ชื่นชม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบอน เลิงแฝก กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว หนองบอน โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง หนองบัว โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา กู่ทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองล่าม เหล่าบัวบาน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ หนองแวง กุดรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยเตย กุดรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหน นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไห โพนทอง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง หนองแวง กุดรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แห่ใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัว แก้งแก โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นาโพธิ์ กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย หนองบัว โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา เขวาไร่ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน เหล่า โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เหล่าบัวบาน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ แห่ใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ แพง โกสุมพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ เลิงใต้ โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ วังยาว โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ชื่นชม ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (20 โรงเรียน) เทศบาลเมืองมหาสารคาม (7 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม งัวบา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ดอนเงิน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ขามเรียง กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา หนองเหล็ก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลนาดูน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน นาดูน นาดูน อนุบาล
เทศบาลตำบลนาเชือก โรงเรียนเทศบาลนาเชือก นาเชือก นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบรบือ โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ บรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองกุง โรงเรียนบ้านหลุบแซง หนองกุง ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน โรงเรียนอนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ บรบือ บรบือ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง วังแสง แกดำ อนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1 แห่ง จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่[8][9][10]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขามเรียง กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคามซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 33 โรงเรียน[11]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ หนองปลิง เมืองมหาสารคาม อนุบาล
โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา เชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจอนวิทยกุล เชียงยืน เชียงยืน ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทนภาศึกษา กู่ทอง เชียงยืน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์ โพนทอง เชียงยืน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารศึกษา ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพระกุมารสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนศึกษา ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ หนองแสง วาปีปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรัญญาวิทย์ นาเชือก นาเชือก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่านาเชือก นาเชือก นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศุภประภา เขวาไร นาเชือก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข ท่าขอนยาง กันทรวิชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล เชียงยืน เชียงยืน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี กุดปลาดุก ชื่นชม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลธันยพร แกดำ แกดำ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขศรี แวงน่าง เมืองมหาสารคาม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรเทพ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิสมัย หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ บรบือ บรบือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย นาเชือก นาเชือก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวิทย์ นาเชือก นาเชือก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ ตลาด เมืองมหาสารคาม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง หัวขวาง โกสุมพิสัย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา ตลาด เมืองมหาสารคาม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก ยางสีสุราช ยางสีสุราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองมหาสารคาม[แก้]

อำเภอเมืองมหาสารคามมี 87 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 63 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 7 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ หนองปลิง อนุบาล สช.
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ลาดพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ แก่งเลิงจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านกุดแคน หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดซุย ลาดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด แวงน่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) เกิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเขวา (รัฐประชาวิทยากร) เขวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกก่อ โคกก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ บัวค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ห้วยแอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกศรี หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านจำนัก หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ท่าสองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงน้อย แวงน่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนดู่ เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด แก่งเลิงจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโดท่างาม ห้วยแอ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ท่าตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม เกิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านนานกเขียน หนองโน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ห้วยแอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ท่าสองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ลาดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านภูดิน โคกก่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ลาดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 แวงน่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น ลาดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านสมศรี โคกก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย บัวค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคู หนองปลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น บัวค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตื่น เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หนองโน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ บัวค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง แวงน่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ดอนหว่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน โคกก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โคกก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ดอนหว่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ท่าสองคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเอียด เขวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนผดุงนารี ตลาด มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนพระกุมารสารคาม ตลาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนศึกษา ท่าสองคอน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอน มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนมหาวิชานุกูล แวงน่าง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนวันครู 2502 แก่งเลิงจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา ม.มหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษา มรภ.มหาสารคาม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตลาด มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลกิติยา ตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขศรี แวงน่าง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรเทพ แวงน่าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ ตลาด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) ท่าสองคอน อนุบาล อบต.ท่าสองคอน
โรงเรียนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา ตลาด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอกันทรวิชัย[แก้]

อำเภอกันทรวิชัยมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 4 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกันทรวิชัย โคกพระ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ขามเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ศรีสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ขามเรียง มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เขวาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา กุดใส้จ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี เขวาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านคอกม้า โคกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านคันธาร์ คันธารราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ท่าขอนยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก เขวาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนดู่ คันธารราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ขามเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ท่าขอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ขามเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านทัน นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสีนวน นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กุดใส้จ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนงาม คันธารราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ขามเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ขามเฒ่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ขามเฒ่าพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง โคกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านส้มโฮง เขวาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กุดใส้จ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ขามเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าขอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่า โคกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา คันธารราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขามเรียง มัธยมศึกษา ม.มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข ท่าขอนยาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

อำเภอกุดรัง[แก้]

อำเภอกุดรังมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดรัง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านจอมทอง หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง เลิงแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีอรุณ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ห้วยเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง เลิงแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกคลอง เลิงแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย ห้วยเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโดน นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบอน เลิงแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแหน นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม

อำเภอแกดำ[แก้]

อำเภอแกดำมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร แกดำ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ วังแสง ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกลิ่น โนนภิบาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล โนนภิบาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกแดง โนนภิบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว วังแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนมิตรภาพ มิตรภาพ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนอนุบาลแกดำ แกดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลธันยพร แกดำ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง วังแสง อนุบาล อบต.วังแสง

อำเภอโกสุมพิสัย[แก้]

อำเภอโกสุมพิสัยมี 83 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 จำนวน 73 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา เขวาไร่ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้ง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ดอนกลาง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แก้งแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน เหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) เขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านคุยเชือก หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านคุยแพง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโชคชัย หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง หัวขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ โพนงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนสันติ แห่ใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ หนองเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านทิพโสต ดอนกลาง ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู เหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง หนองเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก แห่ใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ ยางน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ เขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ ยางท่าแจ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน แพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี หนองเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสัง หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก หนองเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง วังยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ยางท่าแจ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าปอ แห่ใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเป้า ยางน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านผักหนอก ยางน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ แพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโพนทอง แห่ใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย แพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด เหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ยางน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเลิงใต้ เลิงใต้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเลิงบัว เลิงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกุง เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านวังจาน ดอนกลาง ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านวังโพน เขวาไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วังยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีสุข หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ยางท่าแจ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว หนองกุงสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ แก้งแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว หนองบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน ยางท่าแจ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย หนองเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง หนองเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แห่ใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวขัว แก้งแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ หนองกุงสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน เหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ แห่ใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล โพนงาม มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม หัวขวาง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ วังยาว มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนวัดกลางโกสุม หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หัวขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร หนองกุงสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ แพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ เลิงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ วังยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพิสมัย หัวขวาง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง หัวขวาง อนุบาล สช.

อำเภอชื่นชม[แก้]

อำเภอชื่นชมมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหนองกุง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร เหล่าดอกไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชม มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา กุดปลาดุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดจอก หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนทัน กุดปลาดุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านผักแว่น เหล่าดอกไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านผือ หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านส้มกบ เหล่าดอกไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กุดปลาดุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหลุบแซง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หนองกุง
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ชื่นชม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี กุดปลาดุก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอเชียงยืน[แก้]

อำเภอเชียงยืนมี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กู่ทอง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจอนวิทยกุล เชียงยืน ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจันทนภาศึกษา กู่ทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนจินดาอารมณ์ ดอนเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ดอนเงิน มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) หนองซอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านกู่ทอง กู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก หนองซอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 เสือเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านค้อ ดอนเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกข่า เสือเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสูง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง เสือเฒ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน กู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านนาทอง นาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสือเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) นาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านผำ ดอนเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านโพน โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง กู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา เสือเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชาด กู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองซอน หนองซอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น เหล่าบัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู กู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา กู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองล่าม เหล่าบัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวง เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไห โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เหล่าบัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์ โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า เชียงยืน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล เชียงยืน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอนาเชือก[แก้]

อำเภอนาเชือกมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาเชือก 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.นาเชือก
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส หนองเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) เขวาไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านคึมบง หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแร่ ปอพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านปลาขาว สันป่าตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ปอพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแดง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สันป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนทราย สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปอ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา) นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสระ ปอพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหลาว เขวาไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวสระ หนองเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปอพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพาน มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนวรัญญาวิทย์ นาเชือก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดป่านาเชือก นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศุภประภา เขวาไร่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนหนองกุงวิทยา หนองกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา หนองเม็ก มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย นาเชือก อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวิทย์ นาเชือก อนุบาล สช.

อำเภอนาดูน[แก้]

อำเภอนาดูนมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาดูน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบัง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบ้านโกทา (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเครือซูด ดงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยาว ดงดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงยาง ดงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาฝาย ดงดวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนทอง หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวคู หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดงดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองป้าน หนองคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผง ดงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ ดงยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน นาดูน อนุบาล ทต.นาดูน
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

อำเภอบรบือ[แก้]

อำเภอบรบือมี 77 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 66 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบรบือ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บ่อใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บรบือ
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม โนนแดง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนโนนราษีวิทยา โนนราษี มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบรบือ บรบือ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองสิม มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ กำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ บ่อใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกุง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดงมัน หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วังไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนบม หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนพยอม โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านแดง ยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านแดงน้อย กำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วังไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนทอง วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา โนนราษี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วังไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านบกพร้าว ยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านบรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) บ่อใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านบัวมาศ บัวมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเป้า กำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว หนองคูขาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านพงโพด หนองสิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง หนองคูขาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) ยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปลาโด วังใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลา โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย กำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกภารา หนองคูขาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด หนองคูขาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ บัวมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสิม หนองสิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บ่อใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวขัว โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วังไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือ ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน โนนราษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ กำพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนยางวิทยาคม ยาง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนวัดนาดีวราราม บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กำพี้ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนอนุบาลบรบือ บรบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ บรบือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ บรบือ อนุบาล อบต.บรบือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย[แก้]

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำนวน 54 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล นาสีนวล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนโนนจานวิทยา เมืองเตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก หนองบัวแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขามเรียน หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เวียงสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดง ปะหลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนหมี เวียงสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตาลอก เม็กดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเตาบ่า นาสีนวล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาค่าย เวียงสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแคน เวียงสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ เมืองเตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านมะโบ่ ลานสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ เม็กดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองเตา เมืองเตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแก ลานสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนาใน หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ ก้ามปู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว หนองบัวแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองห้าง ปะหลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองฮี เมืองเตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวหมูวิทยาสรรค์ ก้ามปู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหาญฮี เม็กดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่า (คุรุประชานุเคราะห์) เม็กดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย นาสีนวล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลาน มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนพระกุมารศึกษา ปะหลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ปะหลาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอยางสีสุราช[แก้]

อำเภอยางสีสุราชมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ขามเรียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนนาภูพิทยาคม นาภู มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนบ้านดงแคน แวงดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโดน แวงดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ขามเรียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ แวงดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาภู นาภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านกู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว แวงดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม แวงดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง แวงดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลา นาภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสว่าง ดงเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านกู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองบัวสันตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง บ้านกู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ นาภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ดงเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก ยางสีสุราช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอวาปีปทุม[แก้]

อำเภอวาปีปทุมมี 82 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำนวน 71 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 5 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม งัวบา มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา งัวบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านก่อ ดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านไก่นา เสือโก้ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขามป้อม ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแคน แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเต่า นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกไร่ งัวบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ หนองไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านจอกขวาง หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงน้อย เสือโก้ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนหัน ดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดู่ แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ หนองแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเลา หนองไฮ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนน ขามป้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนจาน ขามป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนท่อน หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ นาข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสนาม เสือโก้ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู งัวบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านเสือโก้ก เสือโก้ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกยาง หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกุง เสือโก้ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา หัวเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองข่า ประชาพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง หนองไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ เสือโก้ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสน หนองแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหว้า งัวบา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวงัว หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนประชาพัฒนา ประชาพัฒนา มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ หนองแสง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวาปีปทุม หนองแสง มัธยมศึกษา สพม.26
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ มัธยมศึกษา อบจ.มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ โคกสีทองหลาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.หนองแสง

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.มหาสารคาม". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-24. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-24. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "ประวัติความเป็นมา". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-14. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "เกี่ยวกับโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม). สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 10. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 11. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)