รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ และอำเภอกันทรวิชัย รวมทั้งสิ้น 201 โรงเรียน[1]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช รวมทั้งสิ้น 223 โรงเรียน[2]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม รวมทั้งสิ้น 145 โรงเรียน[3]

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]