รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ในThailand Maha Sarakham
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจริญราชเดช)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตักศิลา)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบรบือ)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสารคามใต้)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะดืออีสาน)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Cyan pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดมหาสารคาม

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[แก้]

จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันทรวิชัย ตักศิลา โคกพระ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เจริญราชเดช กุดรัง กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สะดืออีสาน กู่ทอง เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตักศิลา แกดำ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สะดืออีสาน หัวขวาง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตักศิลา เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สะดืออีสาน เขวาไร่ โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สะดืออีสาน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สะดืออีสาน ชื่นชม ชื่นชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สะดืออีสาน เชียงยืน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พุทธมณฑลเทพปทุม ดงบัง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พุทธมณฑลเทพปทุม ดงใหญ่ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สารคามใต้ นาเชือก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พุทธมณฑลเทพปทุม นาดูน นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจริญราชเดช นาโพธิ์ กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาภูพิทยาคม สารคามใต้ นาภู ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ โนนแดง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนราษีวิทยา ตักศิลา โนนราษี บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือ บรบือ บรบือ บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ หนองสิม บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา พุทธมณฑลเทพปทุม ประชาพัฒนา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สารคามใต้ ปอพาน นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงนารี ตักศิลา ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สารคามใต้ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สะดืออีสาน โพนงาม โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาวิชานุกูล เจริญราชเดช แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เจริญราชเดช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สารคามใต้ บ้านกู่ ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพ ตักศิลา มิตรภาพ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางวิทยาคม บรบือ ยาง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สะดืออีสาน วังยาว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาปีปทุม พุทธมณฑลเทพปทุม หนองแสง วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม เจริญราชเดช ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร บรบือ หนองม่วง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ กำพี้ บรบือ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัดได้แก่อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ และอำเภอกันทรวิชัย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 201 โรงเรียน[3] โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองมหาสารคาม

ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ขามเรียง กันทรวิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า มะค่า กันทรวิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า แกดำ แกดำ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวา (รัฐประชาวิทยากร) เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองตื่น เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเอียด เขวา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโคกก่อ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านสมศรี โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองหิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนวัดนาดีวราราม บรบือ บรบือ
โรงเรียนวันครู 2502 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนอนุบาลแกดำ แกดำ แกดำ
โรงเรียนอนุบาลบรบือ บรบือ บรบือ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านนานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านกุดแคน หนองโน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หนองโน เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโคกศรี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านจำนัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านโดท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ แกดำ
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ แกดำ แกดำ
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี แกดำ แกดำ
โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล โนนภิบาล แกดำ
โรงเรียนบ้านโสกแดง โนนภิบาล แกดำ
โรงเรียนบ้านโคกลิ่น โนนภิบาล แกดำ
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย มิตรภาพ แกดำ
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน มิตรภาพ แกดำ
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ
โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านหนองบัว วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง วังแสง แกดำ
โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองกุง แกดำ
โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองกุง แกดำ
โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองกุง แกดำ
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านคอกม้า โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเหล่า โคกพระ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ มะค่า กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านส้มโฮง เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านคันธาร์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านนาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านทัน นาสีนวน กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านบัวมาศ บัวมาศ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ บัวมาศ บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วังไชย บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านโสกภารา หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง หนองคูขาด บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองสิม หนองสิม บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิม บรบือ
โรงเรียนบ้านพงโพด หนองสิม บรบือ
โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) ยาง บรบือ
โรงเรียนบ้านบกพร้าว ยาง บรบือ
โรงเรียนบ้านแดง ยาง บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโก บรบือ
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองโก บรบือ
โรงเรียนบ้านบรบือ บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือ บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว บรบือ
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อใหญ่ บรบือ
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านเป้า กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านแดงน้อย กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนบม หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิก บรบือ
โรงเรียนบ้านดงมัน หนองม่วง บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า หนองม่วง บรบือ
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง หนองม่วง บรบือ
โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วังใหม่ บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนทอง วังใหม่ บรบือ
โรงเรียนบ้านวังปลาโด วังใหม่ บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวขัว โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง โนนราษี บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านดอนพยอม โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกุง โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ โนนแดง บรบือ
โรงเรียนบ้านศาลา โนนแดง บรบือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 223 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3[แก้]

สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 145 โรงเรียน[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (20 โรงเรียน) เทศบาลเมืองมหาสารคาม (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม งัวบา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ดอนเงิน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ขามเรียง กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา หนองเหล็ก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
เทศบาลตำบลนาดูน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน นาดูน นาดูน
เทศบาลตำบลนาเชือก โรงเรียนเทศบาลนาเชือก นาเชือก นาเชือก
เทศบาลตำบลบรบือ โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ บรบือ บรบือ
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
เทศบาลตำบลหนองกุง โรงเรียนบ้านหลุบแซง หนองกุง ชื่นชม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน โรงเรียนอนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ บรบือ บรบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หนองแสง วาปีปทุม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง วังแสง แกดำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสาธิตจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
  4. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
  5. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3
  6. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)