รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ในThailand Maha Sarakham
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจริญราชเดช)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตักศิลา)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบรบือ)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสารคามใต้)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะดืออีสาน)
Cyan pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดมหาสารคาม

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[แก้]

จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันทรวิชัย ตักศิลา โคกพระ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เจริญราชเดช กุดรัง กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สะดืออีสาน กู่ทอง เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตักศิลา แกดำ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สะดืออีสาน หัวขวาง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตักศิลา เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สะดืออีสาน เขวาไร่ โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สะดืออีสาน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สะดืออีสาน ชื่นชม ชื่นชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สะดืออีสาน เชียงยืน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พุทธมณฑลเทพปทุม ดงบัง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พุทธมณฑลเทพปทุม ดงใหญ่ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สารคามใต้ นาเชือก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พุทธมณฑลเทพปทุม นาดูน นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจริญราชเดช นาโพธิ์ กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาภูพิทยาคม สารคามใต้ นาภู ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ โนนแดง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนราษีวิทยา ตักศิลา โนนราษี บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือ บรบือ บรบือ บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ หนองสิม บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา พุทธมณฑลเทพปทุม ประชาพัฒนา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สารคามใต้ ปอพาน นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงนารี ตักศิลา ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สารคามใต้ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สะดืออีสาน โพนงาม โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาวิชานุกูล เจริญราชเดช แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เจริญราชเดช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สารคามใต้ บ้านกู่ ยางสีสุราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพ ตักศิลา มิตรภาพ แกดำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางวิทยาคม บรบือ ยาง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สะดืออีสาน วังยาว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาปีปทุม พุทธมณฑลเทพปทุม หนองแสง วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม เจริญราชเดช ตลาด เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร บรบือ หนองม่วง บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ กำพี้ บรบือ มัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอบรบือ และอำเภอกันทรวิชัย รวมทั้งสิ้น 201 โรงเรียน[3]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช รวมทั้งสิ้น 223 โรงเรียน[4]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม รวมทั้งสิ้น 145 โรงเรียน[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (20 โรงเรียน) เทศบาลเมืองมหาสารคาม (6 โรงเรียน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม งัวบา วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ดอนเงิน เชียงยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ขามเรียง กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง นาดูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก กุดรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก บรบือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว โกสุมพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา หนองเหล็ก นาเชือก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ วาปีปทุม มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ตลาด เมืองมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดมหาสารคามมีโรงเรียนสาธิตจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตลาด เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขามเรียง กันทรวิชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
  4. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
  5. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3