ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-121.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่
ถนนวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:52.957 กิโลเมตร (32.906 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่
จาก:Thai Highway-108.svg ทล.108 ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
ถึง:Thai Highway-108.svg ทล.108 ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ หรือ ถนนวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นวงแหวนล้อมรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยแนวเส้นทางด้านทิศตะวันออกเป็นแนวโค้งออกผ่านอำเภอต่าง ๆ ที่ล้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นแนวตรงเลียบคูน้ำ และทิวถนนธงชัยตะวันออก

เส้นทางเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 บริเวณเขตการปกครองระหว่างตำบลหนองควายกับตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออก ผ่านตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเข้าเขตอำเภอสารภี ผ่านตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง ตำบลไชยสถาน และตำบลป่าบง แล้วเข้าเขตอำเภอสันกำแพง ผ่านตำบลสันกลาง และตำบลต้นเปา เข้าเขตตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด แล้วเข้าเขตอำเภอสันทราย ผ่านตำบลสันพระเนตร ตำบลสันทรายน้อย ตำบลหนองจ๊อม แล้วผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่อีกครั้งทางทิศเหนือที่ตำบลสันผีเสื้อ แล้วเข้าตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม แล้วเลี้ยวซ้ายเลียบคูน้ำเข้าอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 3 ผ่านตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ และตำบลแม่เหียะ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าหาจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 52.957 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-121.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) ทิศทาง: ทวนเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: เข้าเมือง, ด้านขวา: ออกจากเมือง)[1]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-121.svg ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ หางดง 0+000 แยกสะเมิง เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-121.svg ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ จาก อ.สะเมิง
Thai Highway-108.svg ทล.108 จากเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-108.svg ทล.108 จาก อ.หางดง, อ.สันป่าตอง, อ.ฮอด, แม่ฮ่องสอน
เมืองเชียงใหม่ ≈4+300
(ใต้สะพาน)
ชม.4032 ทางหลวงชนบท ชม.4032 เข้าเมืองเชียงใหม่ ชม.4032 ทางหลวงชนบท ชม.4032 ไป ต.หนองตอง, บ.ท่าวังพร้าว
≈4+350 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
สารภี ≈8+450 แยกกองทราย Thai Highway-106.svg ทล.106 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-106.svg ทล.106 ไป อ.สารภี, ลำพูน, ลำปาง
≈9+450 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายเหนือ
ซ้าย: ไปสถานีรถไฟเชียงใหม่ ขวา: ไปสถานีรถไฟสารภี
10+071 แยกต่างระดับเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-11.svg ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-11.svg ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ ไป ลำพูน, ลำปาง
สันกำแพง 13+010 แยกสันกลาง Thai Highway-1317.svg ทล.1317 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-1317.svg ทล.1317 ไป อ.สันกำแพง
15+315 แยกต้นเปาพัฒนา
(หลุยส์)
Thai Highway-1006.svg ทล.1006 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-1006.svg ทล.1006 ไป อ.สันกำแพง
ดอยสะเก็ด ≈19+140 แยกท่ารั้ว ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.ร้องขุ่น, บรรจบ ทล.1006 ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.บ่อหิน
สันทราย 22+022 แยกแม่กวง Thai Highway-118.svg ทล.118 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-118.svg ทล.118 ไป อ.ดอยสะเก็ด, เชียงราย
23+122 แยกสันคะยอม Thai Highway-1367.svg ทล.1367 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-1367.svg ทล.1367 ไป อ.สันทราย
26+362 แยกหนองจ๊อม
(ลิขิตชีวัน)
Thai Highway-1001.svg ทล.1001 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-1001.svg ทล.1001 ไป อ.พร้าว
แม่ริม ≈30+700 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
32+185 แยกกองพันสัตว์ต่าง (ดอนแก้ว) Thai Highway-107.svg ทล.107 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-107.svg ทล.107 ไป อ.แม่ริม
35+555 แยกโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ Thai Highway-1364.svg ทล.1364 ไปบรรจบ ทล.107 (แยกกองพันพัฒนาที่ 3) ไม่มี
36+105 แยกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี Thai Highway-1365.svg ทล.1365 แยกไปบรรจบ ทล.107 (แยกศาลเชียงใหม่) / ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ทางลอดแยกศูนย์ราชการร่วมใจ) ไปทางเข้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เมืองเชียงใหม่ 38+042 แยกหนองฮ่อ Thai Highway-1366.svg ทล.1366 ไปบรรจบ ทล.107 (แยกกองกำลังผาเมือง) ไปทางเข้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
≈40+150 แยกเชียงใหม่ภูคำ ถนนห้วยแก้ว เข้าเมืองเชียงใหม่ (ประตูช้างเผือก) ถนนห้วยแก้ว ไปดอยสุเทพ, พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ (ต่อเชื่อมกับ Thai Highway-1004.svg ถนนศรีวิชัย)
≈41+400 แยกเกษตรคันคลอง ถนนเชียงราย 2 ไปบรรจบถนนนิมมานเหมินทร์ (แยกนิมมานเหมินทร์) ถนนเชียงราย 2 ไปทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
≈41+860 แยกต้นพยอม ถนนสุเทพ ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ไป บ.เชิงดอย
≈44+750 แยกเทศบาลสุเทพ ไป บ.ใหม่ ไป บ.โป่งน้อย
≈47+450 แยกอุโบสถวารีประทาน Thai Rural Road-ชม.3029.svg ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไป Thailand road sign Airport (green).svg ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มี
หางดง ≈49+000 แยกหนองควาย Thai Rural Road-ชม.3028.svg ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ ไปบรรจบ ทล.108 (แยกราชพฤกษ์), อ.หางดง Thai Rural Road-ชม.3028.svg ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ ไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, วัดพระธาตุดอยคำ
51+000 แยกต้นเกว๋น Thai Highway-121.svg ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ไป อ.หางดง, อ.สารภี, อ.สันกำแพง Thai Highway-1269.svg ทล.1269 ไป อ.สะเมิง
ตรงไป: Thai Rural Road-ชม.3035.svg ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง–หางดง ไป อ.สันป่าตอง
52+957 แยกสะเมิง Thai Highway-108.svg ทล.108 เข้าเมืองเชียงใหม่ Thai Highway-108.svg ทล.108 ไป อ.หางดง, อ.สันป่าตอง, อ.ฮอด, แม่ฮ่องสอน
ตรงไป: Thai Highway-121.svg ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ไป อ.สารภี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]