รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกระสัง)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนางรอง)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตประโคนชัย)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทไธสง)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตละหานทราย)
Blue 00ffff pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลำปลายมาศ)
Dark Green 004040 pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตึก)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองกี่)
Black pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
Cyan pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
Brown pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์จำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 66 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 9 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสัง กระสัง กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม พุทไธสง หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม พุทไธสง คูเมือง คูเมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สตึก แคนดง แคนดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม ลำปลายมาศ แสลงพัน ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชำนิพิทยาคม ลำปลายมาศ เมืองยาง ชำนิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม กระสัง ชุมแสง กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สตึก ดงพลอง แคนดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ละหานทราย ตาจง ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา พุทไธสง ตูมใหญ่ คูเมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นางรอง ถนนหัก นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ลำปลายมาศ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม นางรอง ทุ่งแสงทอง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ละหานทราย ไทยเจริญ ปะคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางรอง นางรอง นางรอง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม นางรอง นางรอง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม พุทไธสง ศรีสว่าง นาโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประโคนชัย โนนเจริญ บ้านกรวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม หนองกี่ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประโคนชัย ปราสาท บ้านกรวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ประโคนชัย จรเข้มาก ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปะคำพิทยาคม ละหานทราย หูทำนบ ปะคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมรุ้ง นางรอง ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระครูพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ พระครู เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กระสัง จันตุม พลับพลาชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ นางรอง หนองยายพิมพ์ นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประโคนชัย ไพศาล ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนภัทรบพิตร เมืองบุรีรัมย์ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พุทไธสง พรสำราญ คูเมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สตึก เมืองแก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ลำปลายมาศ เมืองแฝก ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม หนองกี่ เมืองไผ่ หนองกี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ละหานทราย โนนดินแดง โนนดินแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ละหานทราย หนองแวง ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สตึก ร่อนทอง สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน บ้านด่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนละหานทรายวิทยา ละหานทราย โคกว่าน ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม กระสัง ลำดวน กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตึก สตึก สตึก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สตึก ชุมแสง สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะแกพิทยาคม สตึก สะแก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม หนองกี่ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงหวิทยาคม นางรอง บ้านสิงห์ นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม กระสัง สูงเนิน กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ประโคนชัย แสลงโทน ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม หนองกี่ สระแก้ว หนองหงส์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม กระสัง ห้วยราช ห้วยราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม หนองกี่ ห้วยหิน หนองหงส์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม นางรอง ก้านเหลือง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม พุทไธสง บ้านดู่ นาโพธิ์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอชำนิ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอบ้านด่าน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเย็น โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดควาย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจาน หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละลูน หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำแระ หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเต็ง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายโท 1 ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนดินแดง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอแคนดง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง
โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง
โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง
โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง
โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง
โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง
โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง
โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง
โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง พุทไธสง
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง
โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง
โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ตั้งอยู่ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชุมเห็ด (1 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองนางรอง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม หนองขมาร คูเมือง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองชุมเห็ด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
เทศบาลเมืองนางรอง โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา นางรอง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง นางรอง นางรอง มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลอิสาณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
เทศบาลตำบลกระสัง โรงเรียนเทศบาลกระสัง กระสัง กระสัง อนุบาล
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโนนดินแดง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลประโคนชัย โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสามแวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง สามแวง ห้วยราช อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก บ้านตะโก ห้วยราช อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงประถมศึกษา[4]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "โรงเรียน". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-05-30. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "ประวัติความเป็นมา". มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)