รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7[แก้]

โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม น.ว.ค. พ.ศ. 2457 ███ ม่วง

███ ชมพู

http://www.nakorn.ac.th
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ น.ว.ม. พ.ศ. 2515 ███ น้ำเงิน

███ เหลือง

http://www.nawama.ac.th
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ป.ช.พ. พ.ศ. 2532 ███ ม่วง

███ ขาว

http://www.piyajat.ac.th
โรงเรียนเมืองนครนายก ม.น.ย. พ.ศ. 2496 ███ แดง

███ เหลือง

http://www.mny.ac.th
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.ร.ว. พ.ศ. 2536 ███ แดง

███ ขาว

http://www.urw.ac.th
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
ไฟล์:ดาวน์โหลด (1).jpg
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี
ป.พ.ว. พ.ศ. 2501 ███ เลือดหมู

███ ขาว

http://www.parkplee.com
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" น.พ.ก. พ.ศ. 2479 ███ เขียว

███ เหลือง

http://npk.ac.th
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา พ.น. พ.ศ. 2521 ███ น้ำตาล

███ เหลือง

http://www.knws.ac.th
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ล.ก.ว. พ.ศ. 2495 ███ ม่วง

███ เหลือง

http://www.lkv.ac.th
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนองครักษ์ อ.ร. พ.ศ. 2500 ███ แสด

███ ขาว

http://www.ongkharakschool.ac.th
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ภ.จ. พ.ศ. 2519 ███ ม่วง

███ ขาว

http://ptjschool.com

โรงเรียนทหาร-ตำรวจ[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม[แก้]

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก[แก้]

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ถึง ม.3) (ทุกโรงสังกัด สพป.นครนายก)[แก้]

 • อำเภอเมืองนครนายก
โรงเรียน (กลุ่ม) สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนยอ (กลุ่มเมือง 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดดอนยอ.gif
โรงเรียนวัดดอนยอ อ.เมืองนครนายก
ด.ย. พ.ศ. 2477 290
 • สีโรงเรียน

███ แดง

 • ธงประถม

███ เขียว ███ แดง

 • ธงมัธยม

███ แดง ███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) (กลุ่มเมือง 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา).jpg
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) อ.เมืองนครนายก
ค.ด.ร. พ.ศ. 2494 247
 • ธงประถม

███ เขียว ███ เขียวอ่อน

 • ธงมัธยม

███ เขียว ███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดหนองทองทราย (กลุ่มเมือง 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดหนองทองทราย.png
โรงเรียนวัดหนองทองทราย อ.เมืองนครนายก
น.ท.ท. พ.ศ. 2465 197 ███ เขียว

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดศรีจุฬา (กลุ่มเมือง 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดศรีจุฬา.jpg
โรงเรียนวัดศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก
ศ.ฬ. พ.ศ. 2481 258
 • ธงประถม

███ เขียว ███ ชมพู

 • ธงมัธยม

███ ชมพู ███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์) (กลุ่มเมือง 3)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสันตยาราม.jpg
โรงเรียนวัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์) อ.เมืองนครนายก
ส.ย.ร. พ.ศ. 2481 484
 • สีโรงเรียน

███ แดงเลือดหมู ███ ขาว

 • ธงประถม

███ ม่วง ███ แสด

 • ธงมัธยม

███ แดงเลือดหมู ███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา (กลุ่มเมือง 3)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดธรรมปัญญา.jpg
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา อ.เมืองนครนายก
ธ.ป. พ.ศ. 2497 121
 • ธงประถม

███ ม่วง ███ ขาว

 • ธงมัธยม

███ ขาว ███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) (กลุ่มเมือง 3)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล).jpg
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) อ.เมืองนครนายก
ส.บ. พ.ศ. 2477 123
 • ธงประถม

███ ฟ้า ███ ขาว

 • ธงมัธยม

███ ฟ้า ███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนสาริกา (กลุ่มเมือง 4) ส.ก. พ.ศ. 2501 196
 • ธงประถม

███ แดง

 • ธงมัธยม

███ แสด ███ เหลือง

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร (กลุ่มเมือง 4) บ.ว.ค. พ.ศ. 2496 359
 • ธงประถม

███ เขียว

 • ธงมัธยม

███ เขียว ███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดคีรีวัน (กลุ่มเมือง 4)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดคีรีวัน.jpg
โรงเรียนวัดคีรีวัน อ.เมืองนครนายก
ค.ร.ว. พ.ศ. 2498 166
 • สีโรงเรียน

███ ฟ้า ███ แสด

 • ธงประถม

███ ชมพู ███ ฟ้า

 • ธงมัธยม

███ ฟ้า ███ แสด ███ เหลือง

เฟซบุ๊ค เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดท่าด่าน (กลุ่มเมือง 4)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดท่าด่าน.jpg
โรงเรียนวัดท่าด่าน อ.เมืองนครนายก
ท.ด. พ.ศ. 2479 177
 • ธงประถม

███ ขาว ███ ม่วง

 • ธงมัธยม,ธงโรงเรียน

███ ม่วง ███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
 • อำเภอปากพลี
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) อ.บ.ป. พ.ศ. 2492 68 ███ เขียว

███ ชมพู

โรงเรียนวัดเกาะกา ว.ก.ก. พ.ศ. 2471 150 ███ เลือดหมู เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดพรหมเพชร
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดพรหมเพชร.gif
โรงเรียนวัดพรหมเพชร อ.ปากพลี
พ.พ. พ.ศ. 2465 90 ███ เขียว เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านโคกสว่าง.jpg
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ปากพลี
ค.ส.ว. พ.ศ. 2477 161 ███ ชมพู

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ (ไม่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล) บ.ข. พ.ศ. 2483 40 ███ ชมพู

███ ม่วง

เฟซบุ๊ค
 • อำเภอบ้านนา
โรงเรียน (กลุ่ม) สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองรี (กลุ่มบ้านนา 1)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดหนองรี.jpg
โรงเรียนวัดหนองรี อ.บ้านนา
น.ร. พ.ศ. 2473 330 ███ ฟ้า

███ ขาว

โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) (กลุ่มบ้านนา 1) บ.ด. พ.ศ. 2496 187 ███ น้ำเงิน

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ (กลุ่มบ้านนา 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่.jpg
โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ อ.บ้านนา
บ.ม. พ.ศ. 2498 74 ███ ม่วง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง (กลุ่มบ้านนา 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง.jpg
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อ.บ้านนา
บ.ส.ก. พ.ศ. 2501 289 ███ ม่วง

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดบ้านพริก (กลุ่มบ้านนา 2) ว.บ.พ. พ.ศ. 2465 416 ███ เขียว

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม (กลุ่มบ้านนา 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม.jpg
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม อ.บ้านนา
พ.ก. พ.ศ. 2486 247 ███ ชมพู

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
 • อำเภอองครักษ์
โรงเรียน (กลุ่ม) สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) (กลุ่มองครักษ์ 1)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี.png
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี อ.องครักษ์
ว.พ.ศ. พ.ศ. 2478 151 ███ แสด

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดอรุณรังษี (พระครูอรุณวิริยกิจ (สายตาบ) อุปถัมภ์) (กลุ่มองครักษ์ 1) ว.ษ. พ.ศ. 2451 105 ███ น้ำเงิน

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเข็มทอง (กลุ่มองครักษ์ 1) ข.ท. พ.ศ. 2510 174 ███ แดง

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม (กลุ่มองครักษ์ 1)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม.jpg
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม อ.องครักษ์
ส.ท. พ.ศ. 2478 238 ███ ม่วง เฟซบุ๊ค
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ (กลุ่มองครักษ์ 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียน ช.ว.ช..jpg
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อ.องครักษ์
ช.ว.ช. พ.ศ. 2478 398 ███ ม่วง

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช (กลุ่มองครักษ์ 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดประสิทธิเวช.jpg
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์
ป.ส.ว. พ.ศ. 2465 340 ███ ฟ้า

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน (กลุ่มองครักษ์ 2)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดโพธิ์แทน.jpg
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์
พ.ท. พ.ศ. 2478 347 ███ เขียว

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) (กลุ่มองครักษ์ 3)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร).jpg
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) อ.องครักษ์
ด.ก. พ.ศ. 2471 192 ███ เขียว

███ ชมพู

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) (กลุ่มองครักษ์ 3) ช.พ. พ.ศ. 2480 180 ███ เขียว

███ ส้ม

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 14 (กลุ่มองครักษ์ 3) บ.ส. พ.ศ. 2482 239 ███ เขียว

███ ม่วง

เฟซบุ๊ค

โรงเรียนประถมศึกษา (ทุกโรงสังกัด สพป.นครนายก)[แก้]

 • อำเภอเมืองนครนายก
  • กลุ่มเมือง 1 (ท่าช้าง-ท่าทราย-วังกระโจม)
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ไฟล์:ตราโรงเรียนอนุบาลนครนายก.jpg
โรงเรียนอนุบาลนครนายก อ.เมืองนครนายก
อบ.นย. พ.ศ. 2493 1612 ███ ฟ้า

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)
ไฟล์:ตราโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร).jpg
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) อ.เมืองนครนายก
พ.ศ. 2464 135 ███ แดง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง พ.ศ. 2500 31 ███ ม่วง

███ ขาว

โรงเรียนบ้านดอนเจริญ พ.ศ. 2501 35 ███ เขียวอ่อน

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) จ.ท. พ.ศ. 2465 74 ███ เหลือง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) ท.ช. พ.ศ. 2518 72 ███ ส้ม

███ ขาว

โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ไฟล์:ตราโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์.jpg
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ อ.เมืองนครนายก
ช.น.ส. พ.ศ. 2494 253 ███ เขียว

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ว.บ. พ.ศ. 2478 63 ███ น้ำเงิน

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดท่าทราย (ภิรมย์ประชานุกูล) ว.ท. พ.ศ. 2461 165 ███ ชมพู

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
  • กลุ่มเมือง 2 (ดงละคร-ดอนยอ-ศรีจุฬา)
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม.jpg
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม อ.เมืองนครนายก
ส.ว.ร. พ.ศ. 2497 43 ███ เขียว

███ แสด

โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสุวรรณศิริ.jpg
โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ อ.เมืองนครนายก
ส.ว. 18 ███ เขียว

███ เลือดหมู

โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดคลองโพธิ์.jpg
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ อ.เมืองนครนายก
ค.พ. พ.ศ. 2482 58 ███ เขียว

███ เขียวอ่อน

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านชวดบัว (ถวัลย์เจริญราษฎร์วิทยา)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านชวดบัว.jpg
โรงเรียนบ้านชวดบัว (ถวัลย์เจริญราษฎร์วิทยา) อ.เมืองนครนายก
ช.บ. พ.ศ. 2481 44 ███ เขียว

███ ชมพู

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา (ประชาสามัคคี) พ.ศ. 2520 46 ███ เขียว

███ แสด

โรงเรียนวัดบางปรัง บ.ป. พ.ศ. 2478 223 ███ เขียว

███ ม่วง

โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร.jpg
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร อ.เมืองนครนายก
ก.ศ. พ.ศ. 2503 92 ███ เขียว

███ แสด

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดบางหอย บ.ห. พ.ศ. 2470 71 ███ เขียว

███ น้ำเงิน

เฟซบุ๊ค
  • กลุ่มเมือง 3 (บ้านใหญ่-เขาพระ-พรหมณี)
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล).jpg
โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) อ.เมืองนครนายก
ท.ข. พ.ศ. 2449 72 ███ แดง

███ ขาว

โรงเรียนวัดวังไทร ว.ทร. พ.ศ. 2497 81 ███ แสด

███ ขาว

โรงเรียนวัดวังตูม ว.ต. พ.ศ. 2486 46 ███ ม่วง

███ ขาว

โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดกุดตะเคียน.jpg
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน อ.เมืองนครนายก
ก.ค. พ.ศ. 2499 45 ███ เขียว

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ว.พ. พ.ศ. 2500 75 ███ ชมพู

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ก.ช. พ.ศ. 2482 67 ███ เหลือง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม.jpg
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม อ.เมืองนครนายก
ย.ธ. พ.ศ. 2491 168 ███ ม่วง

███ ดำ

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์.jpg
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ อ.เมืองนครนายก
อ.ป. พ.ศ. 2498 78 ███ ม่วง

███ เขียว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโคกลำดวน ค.ล. พ.ศ. 2501 27 ███ ม่วง

███ น้ำเงิน

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม.jpg
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม อ.เมืองนครนายก
ส.ธ. พ.ศ. 2497 231 ███ ม่วง

███ เหลือง

โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร).jpg
โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) อ.เมืองนครนายก
ข.น. พ.ศ. 2478 103 ███ ม่วง

███ ชมพู

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8.jpg
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 อ.เมืองนครนายก
น.ต.จ. พ.ศ. 2465 81 ███ ม่วง

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดวังปลาจีด
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดวังปลาจีด.jpg
โรงเรียนวัดวังปลาจีด อ.เมืองนครนายก
ว.จ. 159 ███ ม่วง

███ แดง

เฟซบุ๊ค
  • กลุ่มเมือง 4 (หินตั้ง-ศรีนาวา-สาริกา)
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนวัดวังยายฉิม
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดวังยายฉิม.jpg
โรงเรียนวัดวังยายฉิม อ.เมืองนครนายก
ว.ย.ฉ. พ.ศ. 2480 103 ███ ขาว

███ เขียว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดท่าชัย ท.ช. พ.ศ. 2475 44 ███ ขาว

███ เลือดหมู

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดหุบเมย ว.ห.ม. พ.ศ. 2522 43 ███ ขาว

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
ไฟล์:ตราโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา).gif
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) อ.เมืองนครนายก
ศ.ว. พ.ศ. 2460 166 ███ ชมพู

███ น้ำเงิน

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสบกเขียว
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสบกเขียว.jpg
โรงเรียนวัดสบกเขียว อ.เมืองนครนายก
ส.ข. พ.ศ. 2483 82 ███ ชมพู

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนหัวเขาแก้ว พ.ศ. 2511 104 ███ แสด
โรงเรียนวังดอกไม้
ไฟล์:ตราโรงเรียนวังดอกไม้.jpg
โรงเรียนวังดอกไม้ อ.เมืองนครนายก
ว.ด.ม. พ.ศ. 2505 43 ███ ชมพู
โรงเรียนวัดพราหมณี
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดพราหมณี.jpg
โรงเรียนวัดพราหมณี อ.เมืองนครนายก
พ.ณ. พ.ศ. 2482 128 ███ ม่วง เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์).jpg
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) อ.เมืองนครนายก
ต.น. พ.ศ. 2479 125 ███ น้ำเงิน เฟซบุ๊ค
 • อำเภอปากพลี
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงแขวน ด.ข. พ.ศ. 2443 124 ███ เขียว

███ แดง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดเนินหินแร่.jpg
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) อ.ปากพลี
น.ห.ร. พ.ศ. 2487 43 ███ ฟ้า

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวันครู 2504 ว.ค.2504 พ.ศ. 2502 54 ███ ม่วง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโพธิ์ ว.พ. พ.ศ. 2464 186 ███ ชมพู

███ ขาว

โรงเรียนวัดลำบัวลอย
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดลำบัวลอย.jpg
โรงเรียนวัดลำบัวลอย อ.ปากพลี
ล.บ. พ.ศ. 2482 87 ███ ฟ้า

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดนาหินลาด
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดนาหินลาด.jpg
โรงเรียนวัดนาหินลาด อ.ปากพลี
ว.น.ล. 70 ███ น้ำเงิน

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท.ป. พ.ศ. 2479 39 ███ ชมพู

███ ม่วง

เฟซบุ๊ค
 • อำเภอบ้านนา
  • กลุ่มบ้านนา 1 (บ้านนา-ศรีกระอาง-บ้านพร้าว-ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา)
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) พ.ศ. 2485 713 ███ ฟ้า

███ เหลือง (แถบธงใช้ฟ้า-เหลือง-ฟ้า)

เว็บไซต์
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล).png
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) อ.บ้านนา
ท.ย. พ.ศ. 2465 719 ███ เทา

███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) ช.ว.ท. พ.ศ. 2483 148 ███ เหลือง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดทองจรรยา ท.จ. พ.ศ. 2476 125 ███ น้ำเงิน

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ก.พ. 119 ███ เหลือง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ไฟล์:ตราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว).jpg
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) อ.บ้านนา
ท.ร.73 พ.ศ. 2464 91 ███ เขียว

███ ขาว

โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ป.ว.ท. พ.ศ. 2475 81 ███ ชมพู

███ ขาว

โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา น.ก. พ.ศ. 2498 134 ███ น้ำเงิน

███ ม่วง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ).jpg
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) อ.บ้านนา
ล.ก. พ.ศ. 2459 174 ███ เหลือง

███ แดง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) พ.ศ. 2482 71 ███ ม่วง

███ ฟ้า

โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร).jpg
โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) อ.บ้านนา
ป.ท.ล. พ.ศ. 2465 69 ███ ม่วง

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ว.พ. พ.ศ. 2462 51 ███ น้ำตาล

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย.jpg
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย อ.บ้านนา
ว.ต. พ.ศ. 2483 105 ███ ม่วง

███ แดง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร).jpeg
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) อ.บ้านนา
ท.พ. พ.ศ. 2478 59 ███ น้ำเงิน

███ เหลือง

โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม บ.ธ. พ.ศ. 2502 99 ███ เขียว

███ ขาว

เฟซบุ๊ค เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 30 บ.ค.30 91 ███ แดง

███ ขาว

  • กลุ่มบ้านนา 2 (ป่าขะ-เขาเพิ่ม-บ้านพริก-พิกุลออก)
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ช.ป.ข. พ.ศ. 2476 141 ███ ชมพู

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม น.ค. พ.ศ. 2479 47 ███ เขียว

███ ขาว

โรงเรียนวัดเนินสะอาด น.ส.อ. พ.ศ. 2483 88 ███ แสด

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม.jpg
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา
ข.พ. พ.ศ. 2499 67 ███ น้ำเงิน

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดโคกสว่าง
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดโคกสว่าง.jpg
โรงเรียนวัดโคกสว่าง อ.บ้านนา
ค.ว. พ.ศ. 2482 50 ███ แดง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านเขาหัวนา.jpg
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา อ.บ้านนา
บ.ข.น. พ.ศ. 2510 267 ███ เลือดหมู

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ว.ก. พ.ศ. 2465 307 ███ เขียว

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย (ประชาสัมมนาคาร) ล.ม.ย. พ.ศ. 2476 59 ███ เขียว

███ ม่วง

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ศ.ว. พ.ศ. 2483 59 ███ แดง

███ เหลือง

โรงเรียนบ้านชะวากยาว
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านชะวากยาว.jpg
โรงเรียนบ้านชะวากยาว อ.บ้านนา
ช.ย. พ.ศ. 2482 57 ███ ฟ้า

███ ขาว

โรงเรียนวัดหนองคันจาม ว.จ. พ.ศ. 2478 62 ███ น้ำเงิน

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 31 บ.ค.31 พ.ศ. 2503 154 ███ ฟ้า

███ ม่วง

[เฟซบุ๊ค]
โรงเรียนบ้านคลอง 33 บ.ค.33 พ.ศ. 2479 95 ███ ม่วง

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
 • อำเภอองครักษ์
  • กลุ่มองครักษ์ 1 มีพื้นที่ได้แก่ ตำบลบางสมบูรณ์ บางลูกเสือ ศีรษะกระบือ บางส่วนของตำบลทรายมูลและพระอาจารย์
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลอง 1 พ.ศ. 2485 48 ███ ม่วง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ.jpg
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ อ.องครักษ์
พ.ศ. 2478 19 ███ น้ำเงิน

███ เหลือง

โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์.jpg
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ อ.องครักษ์
ป.ค.จ. พ.ศ. 2482 62 ███ เขียว

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดจันทร์เรือง.jpg
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง อ.องครักษ์
พ.ศ. 2482 45 ███ น้ำเงิน

███ เขียว

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านเตยใหญ่.jpg
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ อ.องครักษ์
ต.ญ. พ.ศ. 2486 74 ███ ฟ้า

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก (เรียนรวมกับโรงเรียนวัดอรุณรังษีทุกระดับชั้น) บ.ล. พ.ศ. 2483 11 ███ เลือดหมู

███ เหลือง

โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ว.อ.ร. พ.ศ. 2478 70 ███ ชมพู

███ แดง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 24 บ.ค.24 พ.ศ. 2486 169 ███ น้ำเงิน

███ เหลือง

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลอง 23 บ.ค.23 พ.ศ. 2474 67 ███ ชมพู

███ ม่วงอ่อน

โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาบเอิบจิตรอุปถัมภ์)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาบเอิบจิตรอุปถัมภ์).jpg
โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาบเอิบจิตรอุปถัมภ์) อ.องครักษ์
บ.ค.22 พ.ศ. 2483 255 ███ ชมพู

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22.jpg
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 อ.องครักษ์
พ.ศ. 2481 81 ███ ชมพู

███ ชมพูอ่อน

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์.jpg
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.องครักษ์
พ.ศ. 2458 80 ███ ชมพู

███ เลือดหมู

  • กลุ่มองครักษ์ 2 มีพื้นที่ได้แก่ ตำบลองครักษ์ บางปลากด โพธิ์แทน บางส่วนของตำบลคลองใหญ่และทรายมูล
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
ไฟล์:ตราโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา).jpg
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) อ.องครักษ์
พ.ศ. 2469 1263 ███ แสด

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) (ไม่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล).jpg
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) อ.องครักษ์
ส.อ.ร. พ.ศ. 2468 100 ███ แดง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162
ไฟล์:ตราโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162.jpg
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162 อ.องครักษ์
อ.ภ. พ.ศ. 2476 102 ███ ม่วง

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ (อัมพวันเอี่ยมสะอาดอนุสรณ์)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์.jpg
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์
ท.พ. พ.ศ. 2498 123 ███ น้ำเงิน

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ส.ธ. พ.ศ. 2485 203 ███ แสด

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30.jpg
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 อ.องครักษ์
ก.ค.30 58 ███ เหลือง

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ป.ค.31 พ.ศ. 2518 136 ███ ชมพู

███ ขาว

เฟซบุ๊ค
  • กลุ่มองครักษ์ 3 มีพื้นที่ได้แก่ ตำบลบึงศาล ชุมพล และบางส่วนของตำบลคลองใหญ่และพระอาจารย์
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง จำนวนนักเรียน ธงสีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊คโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา).jpg
โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา) อ.องครักษ์
ล.ช. พ.ศ. 2477 150 ███ เขียว

███ ขาว

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านหัวหมอน
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านหัวหมอน.jpg
โรงเรียนบ้านหัวหมอน อ.องครักษ์
ห.ม. พ.ศ. 2501 122 ███ เขียว

███ ฟ้า

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ บ.ญ. พ.ศ. 2514 82 ███ เขียว

███ แดง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม.jpg
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.องครักษ์
ว.ร. พ.ศ. 2471 124 ███ เขียว

███ น้ำเงิน

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์)
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์).jpg
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) อ.องครักษ์
ท.น. พ.ศ. 2499 81 ███ เขียว

███ เหลือง

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) บ.ช. พ.ศ. 2482 84 ███ เขียว

███ แสด

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านปากคลอง 17.jpg
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 อ.องครักษ์
พ.ศ. 2482 102 ███ ชมพู

███ เขียว

เฟซบุ๊ค
โรงเรียนบ้านคลองหกวา
ไฟล์:ตราโรงเรียนบ้านคลองหกวา.jpg
โรงเรียนบ้านคลองหกวา อ.องครักษ์
บ.ค.ว. พ.ศ. 2469 117 ███ ชมพู

███ ม่วง

เฟซบุ๊ค

โรงเรียนที่ถูกยุบไปแล้ว[แก้]

 • อำเภอเมืองนครนายก
  • โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล
  • โรงเรียนวัดกุฏิการาม (สามัคคีวิทยาคาร)
  • โรงเรียนวัดเขาทุเรียน
  • โรงเรียนวัดเกาะทอง
  • โรงเรียนบ้านโนนบก
  • โรงเรียนวัดโคกกรวด
 • อำเภอปากพลี
  • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
  • โรงเรียนบ้านหนองแสง
  • โรงเรียนบ้านหนองหัวลิง
  • โรงเรียนวัดแขมโค้ง
  • โรงเรียนวัดเบญจภาศมิตรภาพที่ 7
  • โรงเรียนวัดสะแกซึง
  • โรงเรียนวัดจินดาราม
  • โรงเรียนบ้านจิกสูง
  • โรงเรียนวัดท่าประดิษฐ์
  • โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
  • โรงเรียนวัดศรีมงคล
  • โรงเรียนวัดขุมข้าว
 • อำเภอบ้านนา
  • โรงเรียนบ้านพริก (มะลิวัลย์อนุสรณ์)
  • โรงเรียนตลาดสี่แยก
  • โรงเรียนบางมงคล (ประสิทธิ์ชนาคาร)
  • โรงเรียนบ้านหนองบัวตาโต้
  • โรงเรียนบ้านห้วยสงคราม
 • อำเภอองครักษ์
  • โรงเรียนบ้านหนองขุม (พูนแถมอุปถัมภ์)
  • โรงเรียนวัดเตยน้อย
  • โรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียน