รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Orange pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนยวมวิทยา กลุ่มดอยกองมู ขุนยวม ขุนยวม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มดอยช้าง กองก๋อย สบเมย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ กลุ่มดอยกองมู สบป่อง ปางมะผ้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนปายวิทยาคาร กลุ่มดอยกองมู เวียงใต้ ปาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มดอยช้าง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" กลุ่มดอยช้าง บ้านกาศ แม่สะเรียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มดอยช้าง แม่คะตวน สบเมย มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1[แก้]

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ปางหมู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ปางหมู
โรงเรียนบ้านสบสอย ปางหมู
โรงเรียนบ้านในสอย ปางหมู
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ปางหมู
โรงเรียนบ้านสบป่อง ปางหมู
โรงเรียนบ้านใหม่ ปางหมู
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ปางหมู
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านคาหาน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยตอง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านป่าลาน ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านน้ำส่อม ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเสรีวิทยา ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2[แก้]

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียง แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แม่สะเรียง แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านโพซอ เสาหิน แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านสบหาร บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านเสาหิน เสาหิน แม่สะเรียง
โรงเรียนเพียงหลวง 11 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสาหิน แม่สะเรียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่สะเรียง แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านพะมอลอ บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านป่าหมาก บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สาขาบ้านท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่เหาะ แม่สะเรียง

สำนักบริหารงานการศีกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติง ปาย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลขุนยวม โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย เวียงใต้ ปาย อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ยวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล

โรงเรียนเอกชน[แก้]

  • โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย
  • โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อำเภอเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)