ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี
1
1
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทับทิม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตมรกต)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตาร์บุษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตไพลิน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุษราคัม)
สังกัดเทศบาลเมืองขลุง

จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 244 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองจันทบุรี 4 25 - 29 3 9 1 - 42
แก่งหางแมว 1 16 - 17 - 1 - - 18
ขลุง 3 25 - 28 2 2 - - 32
เขาคิชฌกูฏ 2 11 1 14 - - - - 14
ท่าใหม่ 4 26 - 30 4 4 - - 38
นายายอาม 2 16 - 18 - 2 - - 20
โป่งน้ำร้อน 3 25 - 28 - 2 - - 30
มะขาม 1 12 - 13 - - - - 13
สอยดาว 2 20 - 22 1 - - - 23
แหลมสิงห์ 1 13 - 14 - - - - 14
รวม 23 189 1 213 10 20 1 - 244

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 213 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (สพม.จันทบุรี ตราด) จำนวน 23 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีทั้ง 2 เขตรวม 189 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดจันทบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด[แก้]

จังหวัดจันทบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับจังหวัดตราด[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 23 โรงเรียน จัดอยู่ใน 5 สหวิทยาเขต โดยชื่อสหวิทยาเขตในจังหวัดจันทบุรีตั้งชื่อตามอัญมณีได้แก่[5]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ไพลิน แก่งหางแมว แก่งหางแมว มัธยมศึกษา
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก บุษราคัม วันยาว ขลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองพลูวิทยา มรกต คลองพลู เขาคิชฌกูฏ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา มรกต พลวง เขาคิชฌกูฏ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สตาร์บุษ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร บุษราคัม ตกพรม ขลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ไพลิน ท่าใหม่ ท่าใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สตาร์บุษ ทุ่งขนาน สอยดาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ทับทิม นายายอาม นายายอาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร บุษราคัม บ่อ ขลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางกะจะ ทับทิม บางกะจะ เมืองจันทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ทับทิม วัดใหม่ เมืองจันทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ บุษราคัม ตลาด เมืองจันทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สตาร์บุษ ทับไทร โป่งน้ำร้อน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มรกต มะขาม มะขาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ทับทิม สนามไชย นายายอาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ไพลิน เขาบายศรี ท่าใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรียานุสรณ์ มรกต วัดใหม่ เมืองจันทบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ไพลิน ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสอยดาววิทยา สตาร์บุษ ทรายขาว สอยดาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ไพลิน ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สตาร์บุษ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" บุษราคัม พลิ้ว แหลมสิงห์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1[แก้]

สพป.จันทบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 83 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอท่าใหม่ 26 โรงเรียน อำเภอเมืองจันทบุรี 25 โรงเรียน อำเภอแก่งหางแมว 16 โรงเรียน และอำเภอนายายอาม 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สองพี่น้อง ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย เขาแก้ว ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้ว ท่าช้าง เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้ว ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขามะปริง นายายอาม นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองครก พวา แก่งหางแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) ท่าช้าง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองลาว วังใหม่ นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัด ขุนซ่อง แก่งหางแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว คลองขุด ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด แก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำโสม แสลง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) สามพี่น้อง แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นกระบก นายายอาม นายายอาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเลียว เขาแก้ว ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาหม้อ คลองขุด ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ บางกะจะ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินจำปา พวา แก่งหางแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาบายศรี ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประแกต สามพี่น้อง แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งวัว แก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบโอน เขาบายศรี ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางระหง กระแจะ นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลา เขาแก้ว ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สามพี่น้อง แก่งหางแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ตะกาดเง้า ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ วังโตนด นายายอาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) เกาะขวาง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) เกาะขวาง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) เกาะขวาง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาน้อย คมบาง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแขมหนู ตะกาดเง้า ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) กระแจะ นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร) โขมง ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร) คมบาง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขุด คลองขุด ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช้างข้าม ช้างข้าม นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตาล พลับพลา เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะกาดเง้า (ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์) ตะกาดเง้า ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองทั่ว คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) สนามไชย นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าศาลา รำพัน ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ท่าใหม่ ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาซา กระแจะ นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนายายอาม นายายอาม นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินยาง คมบาง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร) พลับพลา เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) บางกะจะ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลับพลา พลับพลา เมืองจันทบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) รำพัน ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังเวียน วังโตนด นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหิน วังโตนด นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามผาน สองพี่น้อง ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสิงห์ บางกะจะ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร) โขมง ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม หนองบัว เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสลง แสลง เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตะกาดเง้า ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองไทร ช้างข้าม นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) หนองบัว เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสีงา วังใหม่ นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแหวน กระแจะ นายายอาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหมูดุด คลองขุด ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2[แก้]

สพป.จันทบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอขลุง อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว และอำเภอแหลมสิงห์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 106 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอขลุง 25 โรงเรียน อำเภอโป่งน้ำร้อน 25 โรงเรียน อำเภอสอยดาว 20 โรงเรียน อำเภอแหลมสิงห์ 13 โรงเรียน อำเภอมะขาม 12 โรงเรียน และอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนโฆวินฑะ ปะตง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด (เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ ขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกลอย ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรอกนอง ตรอกนอง ขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ทรายขาว สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) บ่อ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อ บ่อ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตะปอน ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองระหาน บ่อ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี มะขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) วังแซ้ม มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดซึ้งบน ซึ้ง ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม ขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน ขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งเพล ฉมัน มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสระเก้า บางสระเก้า แหลมสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฏ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) ปัถวี มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมาบไผ่ มาบไพ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส ขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอิมั้ง ซึ้ง ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ตั้งอยู่ที่ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ[4] จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และอยู่ในสหวิทยาเขตมรกตร่วมกับอีก 4 โรงเรียนในสังกัด สพม. 17[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองขลุง (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองจันทนิมิต (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองจันทบุรี (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองท่าใหม่ (4 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลทับช้าง (1 โรงเรียน)[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองขลุง โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) ขลุง ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 ขลุง ขลุง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองจันทนิมิต โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต จันทนิมิต เมืองจันทบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองจันทบุรี โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองท่าใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ท่าใหม่ ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ท่าใหม่ ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ท่าใหม่ ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ท่าใหม่ ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทับช้าง โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ทับช้าง สอยดาว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 20 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนตังเอ็ง ตลาด เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตากสินศึกษา ท่าช้าง เมืองจันทบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมศึกษาแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม นายายอาม นายายอาม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว ทรายขาว สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญสมวิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญสมอนุบาล ตลาด เมืองจันทบุรี อนุบาล
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ท่าใหม่ ท่าใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง สอยดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ ท่าใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม นายายอาม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง ขลุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุดแสวงวิทยา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล พลับพลา เมืองจันทบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ เขาบายศรี ท่าใหม่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอำนวยศึกษา ขลุง ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงประถมศึกษา[8]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองจันทบุรี[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตังเอ็ง ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนตากสินศึกษา ท่าช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 วัดใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.จันทบุรี
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 วัดใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.จันทบุรี
โรงเรียนบางกะจะ บางกะจะ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านแก้ว ท่าช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านชำโสม แสลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ บางกะจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบุญสมวิทยา ตลาด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบุญสมอนุบาล ตลาด อนุบาล สช.
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ตลาด มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทนิมิต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) เกาะขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) เกาะขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) เกาะขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาน้อย คมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร) คมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนิมิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตาล พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทองทั่ว คลองนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินยาง คมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) คลองนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร) พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทนิมิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) บางกะจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพลับพลา พลับพลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสิงห์ บางกะจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแสลง แสลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ท่าช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.รำไพพรรณี
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต จันทนิมิต อนุบาล ทม.จันทนิมิต
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา ตลาด อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล พลับพลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอแก่งหางแมว[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเตรียมศึกษาแก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคลองครก พวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกวัด ขุนซ่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) สามพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินจำปา พวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ พวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านประแกต สามพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งวัว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สามพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว แก่งหางแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดขุนซ่อง ขุนซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาวงกต เขาวงกต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

อำเภอขลุง[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาว มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตกพรม มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ขลุง
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 ขลุง มัธยมศึกษา ทม.ขลุง
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร บ่อ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตรอกนอง ตรอกนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อ บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตะปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองระหาน บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดซึ้งบน ซึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) ตะปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมาบไผ่ มาบไพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอิมั้ง ซึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอำนวยศึกษา ขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเขาคิชฌกูฏ[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลู มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวง มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 พลวง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ตะเคียนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

อำเภอท่าใหม่[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ท่าใหม่ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ท่าใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ท่าใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ท่าใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ท่าใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ท่าใหม่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย เขาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองกะพง เขาบายศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านตาเลียว เขาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเตาหม้อ คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาบายศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบโอน เขาบายศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปลา เขาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เขาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ตะกาดเง้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ท่าใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรี มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดแขมหนู ตะกาดเง้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร) โขมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองขุด คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตะกาดเง้า (ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์) ตะกาดเง้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าศาลา รำพัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ท่าใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) รำพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสามผาน สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร) โขมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตะกาดเง้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหมูดุด คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจา มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจา มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนสุดแสวงวิทยา ทุ่งเบญจา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์ เขาบายศรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอนายายอาม[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม นายายอาม อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นายายอาม มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านเขามะปริง นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองลาว วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นกระบก นายายอาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านยางระหง กระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ วังโตนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สนามไชย มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) กระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดช้างข้าม ช้างข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) สนามไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนาซา กระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนายายอาม นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังหิน วังโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังเวียน วังโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองไทร ช้างข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองสีงา วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองแหวน กระแจะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 1

อำเภอโป่งน้ำร้อน[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทร มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคง มัธยมศึกษา สพม.17

อำเภอมะขาม[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขาม มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) วังแซ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งเพล ฉมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) ปัถวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

อำเภอสอยดาว[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโฆวินฑะ ปะตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนาน มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทับช้าง
โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาว มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

อำเภอแหลมสิงห์[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด (เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองกลอย ปากน้ำแหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางสระเก้า บางสระเก้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" พลิ้ว มัธยมศึกษา สพม.17

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.จันทบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ 79/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 30 มีนาคม 2561. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-20. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.