โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ)
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
สัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี.jpg
การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ
184/2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benchamatheputhit Phetchaburi School
อักษรย่อ บ.ม. (BMP)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
รหัส 1005760102
ผู้อำนวยการ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
จำนวนนักเรียน 3,302 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

เพลง มาร์ชกรมท่า - ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ[ต้องการอ้างอิง] ประจำจังหวัดเพชรบุรี[1] รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชื่อเดิม โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ

ประวัติ[แก้]

ใน พ.ศ. 2453 ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 2,700 บาท เพื่อจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) แต่ยังไม่ทันได้สร้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 5 ก็ได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ลงเสียก่อน

มหาอำมาตย์ตรีพระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น จึงได้ขอพระราชทานเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว มาสร้างเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า เบญจมเทพอุทิศ[2] อันเป็นมงคลนาม เพื่ออุทิศวิทยาทานทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนจึงมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460

ใน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 6,000 บาท เพื่อรื้ออาคารเดิม และก่อสร้างอาคารใหม่ที่เดิม นอกจากนี้ยังพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

ใน พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน พระเกี้ยว
 • คำขวัญ ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
 • คติพจน์ สิกขะกาโม ภวังโหติ " ผู้ใดใฝ่การศึกษา ย่อมเป็นผู้เจริญ "
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธพัชรโรจนาธิฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศปฏิมา
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นไทร
 • โทรศัพท์ 0-3242-5052 (อำนวยการ), 0-3242-5404 (ประชาสัมพันธ์)
 • โทรสาร 0-3240-0804

การเรียนการสอนที่เปิดให้ศึกษา[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.(Science Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
 • ห้องเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทดโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)(Science Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ME Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (EF Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน (EC Smart)
 • แผนการเรียนปกติ
 1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 6. แผนการเรียนธุรกิจการจัดการ

พระอนุสาวรีย์[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นพระรูปยืนเต็มพระองค์ สูง 170 เซนติเมตร หล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาว ต่อมา ได้มีการปรับปรุงโดยรอบบริเวณพระอนุสาวรีย์ โดยเปลี่ยนพื้นโดยรอบเป็นหินแกรนิตทั้งหมด และได้ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาวองค์ใหม่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังยกพื้นให้สูงขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งประดับไฟเพิ่มแสงสว่าง อันเนื่องมาจาก เดิมโดยรอบบริเวณจะมืดมากในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ ยังจัดสวนดอกไม้ไว้รอบพระอนุสาวรีย์ด้วย

ข้อมูลอาคารเรียนทั้งหมดในโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียน จำนวน ๙ หลัง ได้แก่[3]

อาคาร ๑        เป็นอาคาร ๒ ชั้นใช้เป็นห้องเรียนจำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องพักครู ๒ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนา เชาว์ปรีชา สำนักงาน-อำนวยการ หอจดหมายเหตุ สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลุ่มอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานกลุ่มแผนและพัฒนา (ห้องปิติพัฒนะโฆษิต ) ห้องเรียนรวม (ห้องรำไพ เลี้ยงจันทร์) ศูนย์ให้คำปรึกษาห้องพัสดุ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๒       (อาคารเฟื้องฟ้า อุทิศ รุ่งธีระ) เป็นอาคาร ๒ ชั้น ใช้เป็นห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์บริการเอกสารการพิมพ์ ห้องเรียนจำนวน ๕ ห้อง และห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๒๐ ห้อง

อาคาร ๓       (หอสมุด) เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน (กำลังดำเนินการจัดทำ)

อาคาร ๔       เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๙ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้อง EP ห้องประชุมศรีเบญจม์ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องปฏิบัติการภาษา กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษาจีน  ห้องทะเบียน ห้อง ๘ เหลี่ยม (รำไพ เลี้ยงจันทร์) ห้องวัดผล ห้องศูนย์ EP ห้องปฏิบัติการคุณแม่บุญรวม เสนาดิศัย และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๕       เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๒ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องวชิรเบญจม์ ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์  ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Smart Classroom เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  ห้องซ่อมสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๖        เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๕ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศูนย์ฯสังคมศึกษา ศูนย์ธรรมปฏิบัติ ศูนย์ฯภาษาไทย ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยศูนย์ธรรมปฏิบัติ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๗       (อาคารนางสาวอัมพร บุญประคอง) เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๐ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องประชุม อุบล ชาญใช้จักร    ห้อง Smart classroom วิชาคณิตศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์     ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องน้ำครู ๒ ห้อง และห้องน้ำนักเรียน ๒ ห้อง

อาคาร ๘     (อาคารบุญรวม เสนาดิศัย) เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนและห้องอื่น ๆ เช่น ห้องประชุมห้องประชุมนางสาวอัมพร บุญประคอง ธนาคารโรงเรียน ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Smart Classroom ๒ (ห้องเหรียญเพชร ตาลวันนา) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ห้องดนตรีสากล ๑ ห้องดนตรีสากล ๒ ห้องนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๔ ห้อง และห้องน้ำ ๗ ห้อง

อาคาร ๑๒   เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๘ ห้อง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๒๐ ห้องห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ป้ายชื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อาคารทรงไทย (อาคารเอื้อน สิงห์ประเสริฐ) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ไม่พบหลักฐานแน่ชัด ครูใหญ่ พ.ศ. 2460
2 นายอุ๋ย ทรัพย์วณิช ครูใหญ่ ธันวาคม พ.ศ. 2462
3 นายชิ้น สำราญสุข ครูใหญ่ 1 พฤษภาคม 2463
4 นายเพชร วงษ์โมราประฬาฬ ครูใหญ่ 17 กรกฎาคม 2465
5 ขุนบันลือศึกษาการ ครูใหญ่ 1 สิงหาคม 2467
6 นางสาวเหรียญเพชร ตาลวันนา ครูใหญ่ 3 มิถุนายน 2475
7 นางสาวปริ่ง โชติพินธุ ครูใหญ่ 1 มุถุนายน 2503
8 นางโฉมยง สุพัฒนบุตร อาจารย์ใหญ่ 10 กรกฎาคม 2510
9 นางสาวลัดดา ชาคร ผู้อำนวยการระดับ 8 25 กันยายน 2516
10 นายสมพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการระดับ 8 17 มีนาคม 2527
11 นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2528
12 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล ผู้อำนวยการระดับ 8 1 พฤศจิกายน 2532
13 นางอุบล ชาญใช้จักร ผู้อำนวยการระดับ 9 2 ตุลาคม 2533
14 นางสาวไพรำ เลี้ยงจันทร์ ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2537
15 นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการระดับ 8 25 ตุลาคม 2539
16 นายนคร ตังคะพิภพ ผู้อำนวยการระดับ 10 30 ตุลาคม 2544
17 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการระดับ 8 7 กุมภาพันธ์ 2551
18 ดร. ไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการระดับ 9 8 กุมภาพันธ์ 2554
19 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการชำญการพิเศษ (คศ.3) 9 พฤศจิกายน 2559

เกียรติประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 ครั้ง[4] คือ ในปีการศึกษา 2522, 2527, 2537, 2541, 2546 และ 2552[5]
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อเนื่อง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีการศึกษา 2546
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรักษาคุณภาพมาตรฐานสูง ในทศวรรษ พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตร ระดับกรมสามัญศึกษา ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2544 และเกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการ ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2546
 • โรงเรียนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) พ.ศ. 2546
 • เกียรติบัตรระดับทอง ในฐานะเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน) พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 4 พ.ศ. 2548
 • โรงเรียน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ระดับทอง พ.ศ. 2548
 • โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ พ.ศ. 2549
 • โรงเรียน "รักการอ่าน" ยอดเยี่ยม และ "ห้องสมุดมีชีวิต" ยอดเยี่ยม พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2551

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โรงเรียนประจำจังหวัด 139 แห่งทั่วประเทศเปิดศูนย์รับร้องเรียนปัญหาสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต)
 2. แจ้งความ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 38
 3. http://it.bmp.ac.th/ictben/index.php?option=com_content&view=article&id=98:2014-06-20-09-24-09&catid=82&Itemid=468
 4. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2506 - 2551 จังหวัดเพชรบุรี
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°06′51″N 99°56′18″E / 13.11430°N 99.93847°E / 13.11430; 99.93847