โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ)
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
สัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี.jpg
การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ
184/2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benchamatheputhit Phetchaburi School
อักษรย่อ บ.ม. / BMP
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
รหัส 1005760102
ผู้อำนวยการ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
รองอาจารย์ใหญ่ นายวสรรณ์ น้อยภาษี
นายชูชัย เพชรรอด
นางกมลวรรณ เกียร์ช
ครู/อาจารย์ 187 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

ห้องเรียน 75 ห้องเรียน
เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 78.05 ตารางวา
เพลง มาร์ชกรมท่า - ขาว
ต้นไม้ ไทร
พระพุทธรูป พระพุทธพัชรไพโรจนาธิฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศปฏิมา
เว็บไซต์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ[ต้องการอ้างอิง] ประจำจังหวัดเพชรบุรี[1] รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชื่อเดิม โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ

ประวัติ[แก้]

ใน พ.ศ. 2453 ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 2,700 บาท เพื่อจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) แต่ยังไม่ทันได้สร้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 5 ก็ได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ลงเสียก่อน

มหาอำมาตย์ตรีพระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น จึงได้ขอพระราชทานเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว มาสร้างเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า เบญจมเทพอุทิศ[2] อันเป็นมงคลนาม เพื่ออุทิศวิทยาทานทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนจึงมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460

ใน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 6,000 บาท เพื่อรื้ออาคารเดิม และก่อสร้างอาคารใหม่ที่เดิม นอกจากนี้ยังพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

ใน พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน พระเกี้ยว
 • คำขวัญ ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
 • คติพจน์ สิกขะกาโม ภวังโหติ " ผู้ใดใฝ่การศึกษา ย่อมเป็นผู้เจริญ "
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธพัชรโรจนาธิฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศปฏิมา
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นไทร
 • โทรศัพท์ 0-3242-5052 (อำนวยการ), 0-3242-5404 (ประชาสัมพันธ์)
 • โทรสาร 0-3240-0804

การเรียนการสอนที่เปิดให้ศึกษา[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.(Science Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
 • ห้องเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทดโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)(Science Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ME Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (EF Smart)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน (EC Smart)
 • แผนการเรียนปกติ
 1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 6. แผนการเรียนธุรกิจการจัดการ

พระอนุสาวรีย์[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นพระรูปยืนเต็มพระองค์ สูง 170 เซนติเมตร หล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาว ต่อมา ได้มีการปรับปรุงโดยรอบบริเวณพระอนุสาวรีย์ โดยเปลี่ยนพื้นโดยรอบเป็นหินแกรนิตทั้งหมด และได้ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาวองค์ใหม่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังยกพื้นให้สูงขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งประดับไฟเพิ่มแสงสว่าง อันเนื่องมาจาก เดิมโดยรอบบริเวณจะมืดมากในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ ยังจัดสวนดอกไม้ไว้รอบพระอนุสาวรีย์ด้วย

ข้อมูลอาคารเรียนทั้งหมดในโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียน จำนวน ๙ หลัง ได้แก่[3]

อาคาร ๑        เป็นอาคาร ๒ ชั้นใช้เป็นห้องเรียนจำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องพักครู ๒ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนา เชาว์ปรีชา สำนักงาน-อำนวยการ หอจดหมายเหตุ สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลุ่มอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานกลุ่มแผนและพัฒนา (ห้องปิติพัฒนะโฆษิต ) ห้องเรียนรวม (ห้องรำไพ เลี้ยงจันทร์) ศูนย์ให้คำปรึกษาห้องพัสดุ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๒       (อาคารเฟื้องฟ้า อุทิศ รุ่งธีระ) เป็นอาคาร ๒ ชั้น ใช้เป็นห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์บริการเอกสารการพิมพ์ ห้องเรียนจำนวน ๕ ห้อง และห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๒๐ ห้อง

อาคาร ๓       (หอสมุด) เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน (กำลังดำเนินการจัดทำ)

อาคาร ๔       เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๙ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้อง EP ห้องประชุมศรีเบญจม์ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องปฏิบัติการภาษา กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษาจีน  ห้องทะเบียน ห้อง ๘ เหลี่ยม (รำไพ เลี้ยงจันทร์) ห้องวัดผล ห้องศูนย์ EP ห้องปฏิบัติการคุณแม่บุญรวม เสนาดิศัย และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๕       เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๒ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องวชิรเบญจม์ ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์  ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Smart Classroom เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  ห้องซ่อมสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๖        เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๕ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศูนย์ฯสังคมศึกษา ศูนย์ธรรมปฏิบัติ ศูนย์ฯภาษาไทย ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยศูนย์ธรรมปฏิบัติ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง

อาคาร ๗       (อาคารนางสาวอัมพร บุญประคอง) เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๐ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องประชุม อุบล ชาญใช้จักร    ห้อง Smart classroom วิชาคณิตศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์     ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องน้ำครู ๒ ห้อง และห้องน้ำนักเรียน ๒ ห้อง

อาคาร ๘     (อาคารบุญรวม เสนาดิศัย) เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนและห้องอื่น ๆ เช่น ห้องประชุมห้องประชุมนางสาวอัมพร บุญประคอง ธนาคารโรงเรียน ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Smart Classroom ๒ (ห้องเหรียญเพชร ตาลวันนา) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ห้องดนตรีสากล ๑ ห้องดนตรีสากล ๒ ห้องนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๔ ห้อง และห้องน้ำ ๗ ห้อง

อาคาร ๑๒   เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๘ ห้อง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๒๐ ห้องห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ป้ายชื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อาคารทรงไทย (อาคารเอื้อน สิงห์ประเสริฐ) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ไม่พบหลักฐานแน่ชัด ครูใหญ่ พ.ศ. 2460
2 นายอุ๋ย ทรัพย์วณิช ครูใหญ่ ธันวาคม พ.ศ. 2462
3 นายชิ้น สำราญสุข ครูใหญ่ 1 พฤษภาคม 2463
4 นายเพชร วงษ์โมราประฬาฬ ครูใหญ่ 17 กรกฎาคม 2465
5 ขุนบันลือศึกษาการ ครูใหญ่ 1 สิงหาคม 2467
6 นางสาวเหรียญเพชร ตาลวันนา ครูใหญ่ 3 มิถุนายน 2475
7 นางสาวปริ่ง โชติพินธุ ครูใหญ่ 1 มุถุนายน 2503
8 นางโฉมยง สุพัฒนบุตร อาจารย์ใหญ่ 10 กรกฎาคม 2510
9 นางสาวลัดดา ชาคร ผู้อำนวยการระดับ 8 25 กันยายน 2516
10 นายสมพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการระดับ 8 17 มีนาคม 2527
11 นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2528
12 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล ผู้อำนวยการระดับ 8 1 พฤศจิกายน 2532
13 นางอุบล ชาญใช้จักร ผู้อำนวยการระดับ 9 2 ตุลาคม 2533
14 นางสาวไพรำ เลี้ยงจันทร์ ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2537
15 นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการระดับ 8 25 ตุลาคม 2539
16 นายนคร ตังคะพิภพ ผู้อำนวยการระดับ 10 30 ตุลาคม 2544
17 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการระดับ 8 7 กุมภาพันธ์ 2551
18 ดร. ไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการระดับ 9 8 กุมภาพันธ์ 2554
19 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการชำญการพิเศษ (ค.ศ. 3) 9 พฤศจิกายน 2559

เกียรติประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 ครั้ง[4] คือ ในปีการศึกษา 2522, 2527, 2537, 2541, 2546 และ 2552[5]
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อเนื่อง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีการศึกษา 2546
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรักษาคุณภาพมาตรฐานสูง ในทศวรรษ พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตร ระดับกรมสามัญศึกษา ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2544 และเกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการ ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2546
 • โรงเรียนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) พ.ศ. 2546
 • เกียรติบัตรระดับทอง ในฐานะเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน) พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 4 พ.ศ. 2548
 • โรงเรียน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ระดับทอง พ.ศ. 2548
 • โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ พ.ศ. 2549
 • โรงเรียน "รักการอ่าน" ยอดเยี่ยม และ "ห้องสมุดมีชีวิต" ยอดเยี่ยม พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2551

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์[แก้]

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์ (อังกฤษ: Benjama Group) คือ กลุ่มโรงเรียนที่ขึ้นต้นนามว่า "เบญจมฯ" มีทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์
ชื่อสถาบัน วันที่ก่อตั้ง สัญลักษณ์ สี ต้นไม้ คติพจน์ ปรัชญา ที่ตั้ง เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (บ.ช.)
(Benjamarachutit Ratchaburi School (B.J.))
21 กันยายน พ.ศ. 2429 (131 ปี) Benjamarat.jpg
อุณาโลม
████
น้ำเงิน-ชมพู
ทองกวาว "สจฺจํ เว อมตา วาจา"
(วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย)
คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม นำชุมชน
เลขที่ 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 BEN
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (บ.ฉ.)
(Benchamaracharungsarit School (B.R.R.))
20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 (125 ปี) BRR.jpg
พระเกี้ยว
████
น้ำเงิน-เหลือง
"สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"
(ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข)
การเรียนเด่น กิจกรรมดี
มีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม
นำสู่มาตรฐานสากล
เลขที่ 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 BRR
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (บ.ม.)
(Benchama Maharat School (B.M.))
28 กันยายน พ.ศ. 2440 (120 ปี) BM-Ubon logo.jpg
มงกุฎ ๕
████
เขียว-แดง
ไทร "สุพฺพตธมมฺสํคโม วฑฺฒติ"
(ผู้มีความประพฤติธรรม สังคมดี ย่อมเจริญ)
ประพฤติดี
มีวัฒนธรรม นำสังคม
เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 BMU
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (บ.ม.)
(Benjamarachutit School (B.M.))
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 (118 ปี) Banjama.jpg
มงกุฎ ๕
████
ขาว-แดง
ประดู่แดง "ขนฺติ หิต สุขาวหา"
(ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก)
การเรียนดี ฝีมือเก่ง
กีฬาเยี่ยม มารยาทยอด
เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 BM
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (บ.บ.)
(Matthayom Wat Benchamabophit School (B.B.))
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 (117 ปี) Mwbb logo color.svg
พระเกี้ยว
████
ชมพู-เหลือง
อโศก "อุฎฐาตา วินทฺเต ธนํ"
(ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้)
มุ่งจัดการศึกษา
พัฒนาสู่สากล
บนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เลขที่ 69 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 MWBB
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (บ.จ.)
(Benchamarachuthit School Chanthaburi (B.J.))
6 กันยายน พ.ศ. 2454 (106 ปี) Benjamarjan.jpg
พระเกี้ยว
████
ฟ้า-เหลือง
แก้ว "ปญฺญา นรานํ รตฺนํ"
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
ดีเด่นวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 BJ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (บ.ม.)
(Benjamarachutit School Pattani (B.M.))
22 ตุลาคม พ.ศ. 2455 (105 ปี) Phra Kiao Colored.svg
พระเกี้ยว
████
เขียว-ขาว
จามจุรี "นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา"
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สะอาด สามัคคี
เรียนดี มีวินัย
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 BMPN
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(บ.ร.)
(Benjamarachalai School Under the Royal
Patronage of His Majesty the King (B.R.))
9 มิถุนายน พ.ศ. 2456 (104 ปี) Br logo.jpg
พระเกี้ยว
████
เลือดหมู-ขาว
บัวจงกลนี "สวาจารตา พาหุสฺสจฺจํ นารีนาภรณํวรํ"
(ศึกษาดี มีจริยา เป็นอาภาของกุลสตรี)
การเรียนเด่น เล่นกีฬาดี
มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม
เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 BR
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (บ.ม.)
(Benchamatheputhit Phetchaburi School (B.M.P.))
1 สิงหาคม พ.ศ. 2460 (100 ปี) สัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี.jpg
พระเกี้ยว
████
กรมท่า-ขาว
ไทร "สิกขากาโม ภวํ โหติ"
(ผู้ใดใฝ่การศึกษา ย่อมเป็นผู้เจริญ)
ซื่อสัตย์ กตัญญู
รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
เลขที่ 184/2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 BMP
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (บ.ส.)
(Benjamarachanusorn School (B.S.))
4 เมษายน พ.ศ. 2521 (39 ปี) Emblem of Benjamarachanusorn School.jpg
พระเกี้ยว
████
เลือดหมู-ขาว
เฟื่องฟ้า "อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ"
(ควรรีบทำความเพียรในวันนี้)
เรียนเด่น เล่นกีฬาดี
มีคุณธรรม ถือความซื่อสัตย์
เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 BS


อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โรงเรียนประจำจังหวัด 139 แห่งทั่วประเทศเปิดศูนย์รับร้องเรียนปัญหาสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต)
 2. แจ้งความ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 38
 3. http://it.bmp.ac.th/ictben/index.php?option=com_content&view=article&id=98:2014-06-20-09-24-09&catid=82&Itemid=468
 4. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2506 - 2551 จังหวัดเพชรบุรี
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°06′51″N 99°56′18″E / 13.11430°N 99.93847°E / 13.11430; 99.93847