โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ)
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
สัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี.jpg
การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ
184/2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benchamatheputhit Phetchaburi School
อักษรย่อ บ.ม. (BMP)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
รหัส 1005760102
ผู้อำนวยการ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
จำนวนนักเรียน 3,302 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

เพลง มาร์ชกรมท่า - ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ[ต้องการอ้างอิง] ประจำจังหวัดเพชรบุรี[1] รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชื่อเดิม โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ

ประวัติ[แก้]

ใน พ.ศ. 2453 ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 2,700 บาท เพื่อจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) แต่ยังไม่ทันได้สร้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 5 ก็ได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ลงเสียก่อน

มหาอำมาตย์ตรีพระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น จึงได้ขอพระราชทานเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว มาสร้างเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า เบญจมเทพอุทิศ[2] อันเป็นมงคลนาม เพื่ออุทิศวิทยาทานทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนจึงมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460

ใน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 6,000 บาท เพื่อรื้ออาคารเดิม และก่อสร้างอาคารใหม่ที่เดิม นอกจากนี้ยังพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

ใน พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน พระเกี้ยว
 • คำขวัญ ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
 • คติพจน์ สิกขะกาโม ภวังโหติ " ผู้ใดใฝ่การศึกษา ย่อมเป็นผู้เจริญ "
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธพัชรโรจนาธิฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศปฏิมา
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นไทร
 • โทรศัพท์ 0-3242-5052 (อำนวยการ), 0-3242-5404 (ประชาสัมพันธ์)
 • โทรสาร 0-3240-0804

การเรียนการสอนที่เปิดให้ศึกษา[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.(Science Smart) จำนวน 1 ห้อง 40 คน
 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS Smart) จำนวน 1 ห้อง 40 คน
 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 2 ห้อง 60 คน
 -ห้องเรียนปกติ จำนวน 8 ห้อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.(Science Smart) จำนวน 1 ห้อง 30 คน
 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS Smart) จำนวน 2 ห้อง 80 คน
 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ME Smart) จำนวน 1 ห้อง 20 คน
 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (EF Smart) จำนวน 1 ห้อง 20 คน
 -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน (EC Smart) จำนวน 1 ห้อง 40 คน
 -แผนการเรียนปกติ
   1.แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
   2.แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
   3.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 ห้อง
   4.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
   5.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1ห้อง
   6.แผนการเรียนธุรกิจการจัดการ จำนวน 1ห้อง

พระอนุสาวรีย์[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นพระรูปยืนเต็มพระองค์ สูง 170 เซนติเมตร หล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาว ต่อมา ได้มีการปรับปรุงโดยรอบบริเวณพระอนุสาวรีย์ โดยเปลี่ยนพื้นโดยรอบเป็นหินแกรนิตทั้งหมด และได้ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาวองค์ใหม่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังยกพื้นให้สูงขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งประดับไฟเพิ่มแสงสว่าง อันเนื่องมาจาก เดิมโดยรอบบริเวณจะมืดมากในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ ยังจัดสวนดอกไม้ไว้รอบพระอนุสาวรีย์ด้วย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ป้ายชื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อาคารทรงไทย (อาคารเอื้อน สิงห์ประเสริฐ) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ไม่พบหลักฐานแน่ชัด ครูใหญ่ พ.ศ. 2460
2 นายอุ๋ย ทรัพย์วณิช ครูใหญ่ ธันวาคม พ.ศ. 2462
3 นายชิ้น สำราญสุข ครูใหญ่ 1 พฤษภาคม 2463
4 นายเพชร วงษ์โมราประฬาฬ ครูใหญ่ 17 กรกฎาคม 2465
5 ขุนบันลือศึกษาการ ครูใหญ่ 1 สิงหาคม 2467
6 นางสาวเหรียญเพชร ตาลวันนา ครูใหญ่ 3 มิถุนายน 2475
7 นางสาวปริ่ง โชติพินธุ ครูใหญ่ 1 มุถุนายน 2503
8 นางโฉมยง สุพัฒนบุตร อาจารย์ใหญ่ 10 กรกฎาคม 2510
9 นางสาวลัดดา ชาคร ผู้อำนวยการระดับ 8 25 กันยายน 2516
10 นายสมพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการระดับ 8 17 มีนาคม 2527
11 นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2528
12 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล ผู้อำนวยการระดับ 8 1 พฤศจิกายน 2532
13 นางอุบล ชาญใช้จักร ผู้อำนวยการระดับ 9 2 ตุลาคม 2533
14 นางสาวไพรำ เลี้ยงจันทร์ ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2537
15 นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการระดับ 8 25 ตุลาคม 2539
16 นายนคร ตังคะพิภพ ผู้อำนวยการระดับ 10 30 ตุลาคม 2544
17 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการระดับ 8 7 กุมภาพันธ์ 2551
18 ดร. ไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการระดับ 9 8 กุมภาพันธ์ 2554
19 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน 9 พฤศจิกายน 2559

เกียรติประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 ครั้ง[3] คือ ในปีการศึกษา 2522, 2527, 2537, 2541, 2546 และ 2552[4]
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อเนื่อง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีการศึกษา 2546
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรักษาคุณภาพมาตรฐานสูง ในทศวรรษ พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตร ระดับกรมสามัญศึกษา ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2544 และเกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการ ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2546
 • โรงเรียนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) พ.ศ. 2546
 • เกียรติบัตรระดับทอง ในฐานะเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน) พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 4 พ.ศ. 2548
 • โรงเรียน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ระดับทอง พ.ศ. 2548
 • โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ พ.ศ. 2549
 • โรงเรียน "รักการอ่าน" ยอดเยี่ยม และ "ห้องสมุดมีชีวิต" ยอดเยี่ยม พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2551

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°06′51″N 99°56′18″E / 13.11430°N 99.93847°E / 13.11430; 99.93847