โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
200px
เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำวินัย ใฝ่กีฬา
6/1 ถ.สนามกีฬา ซ.5 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chiangmai Thepbodint School
อักษรย่อ ท.บ. / T.D.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ก่อตั้ง ก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2513
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2513 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ (คำเมือง: LN-School Thepbodin.png) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 97 ตารางวา เปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ในลักษณะการลงทุนร่วมกันระหว่าง นายประกอบ สื่อกระแสร์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ในฐานะผู้รับใบอนุญาต) กับผู้ร่วมลงทุนภายใต้กำหนดระยะเวลา 25 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการใหม่โดยทายาทของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ซื้อโอนกิจการ ทั้งหมดมาดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว โดยมี ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ เป็นเจ้าของ ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียน

นับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นต้นมา ผู้ดำเนินการได้ยึดนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพและมาตรฐานในทุกด้าน โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการจัดการหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2544 ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถรองรับและให้บริการเยาวชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่[แก้]

ตราประจำโรงเรียน เป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน วงกลมวงในเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์เป็นเทพประจำโรงเรียน ประทับอยู่ในเทวาลัย ภายในกรอบโดยมีชื่อโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา วงกลมวงนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ด้านล่างชื่อที่ตั้ง ๖/๑ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ มีอาคารเรียนจำนวน 5 อาคาร

 • อาคารวิฆเนศวร์
 • อาคารนเรศ
 • อาคารกอบบุญ
 • อาคารอนุบาล
 • อาคารเทพบดินทร์

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่จัดทำตามหลักสูตรการศึกษา 15 ปี 5 ช่วงชั้น

 • อนุบาล
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แผนกวิทย์-คณิต
  • แผนกศิลป์-คำนวณ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.ปลาย ตั้งแต่ปี 2544 โดยเป้าหมายอย่างแน่ชัดที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สามารถเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาได้ 100 % และการที่นักเรียนจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมาจากองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วน อันได้แก่ โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้น ม.6 จบการศึกษาไปแล้วรวม 16 รุ่น รวม 1,798 คน ซึ่งมีข้อมูลการศึกษาต่อดังนี้

มหาวิทยาลัย รวมเป็น 1,798 คน คิดเป็นร้อยละ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 590 คน 32.81
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 477 คน 26.53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 184 คน 10.23
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 228 คน 12.68
มหาวิทยาลัยนเรศวร 61 คน 3.39
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 57 คน 3.17
มหาวิทยาลัยพะเยา 73 คน 4.06
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน 0.11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 คน 0.28
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 คน 0.06
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 คน 0.17
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 คน 0.39
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 10 คน 0.56
โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน 1 คน 0.06
อื่นๆ 100 คน 5.56
รวม 1,798 คน 100.00


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]