โรงเรียนวชิรวิทย์

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนวชิรวิทย์
Wachirawitlogo.jpg
วินัยดี วิชาเก่ง มีความสุข
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wachirawit School
อักษรย่อ ว.ช. (ประถม)/ว.ช.ม. (มัธยม)
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง * พ.ศ. 2540 โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถม
* พ.ศ. 2546 โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม
รหัส 1150100304
เพลง มาร์ชวชิรวิทย์

โรงเรียนวชิรวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ที่ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประวัติ[edit]

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 จากแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร และนายวัชระ ตันตรานนท์ นักธุรกิจชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากบุคลากรในแวดวงวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร และคณะฯ เป็นที่ปรึกษาในการขออนุญาตเปิดการสอนเป็นโรงเรียนเอกชน สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสามัญศึกษา แบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวชิรวิทย์ ได้รับอนุญาตไห้เปิดดำเนินการสอน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา โดยมีนายวัชระ ตันตรานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์เจษฎา บุญรติวงค์ เป็นครูใหญ่เปิดทำการสอน ในปีแรกเพียง 3 ชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 15 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมกันประมาณ 600 คน ตั้งอยู่ในเขตชุมชน

หลักสูตรการศึกษา[edit]

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]