โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
WAT LAKSI PIPAT RAT UPPATHAM SCHOOL
พ.ร..jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ร.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญผู้รู้ดี ผู้ปฏิบัติดี คือผู้เจริญ
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ผู้ก่อตั้งพระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สีม่วง - ขาว
เพลงมาร์ช โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เว็บไซต์http://watlaksipipat.blogspot.com, http://laksipiput.blogspot.com, http://laksipipat.blogspot.com

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ใกล้คลองดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เดิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "ส.ป." ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน ใช้อักษรย่อ "พ.ร." ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพ้ว และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงเรียนในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดินเอกชนที่ติดกับวัด จำนวน 37ไร่ 2 งาน 60ตารางวา โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ในปีการศึกษา 2534 มีท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สีประจำโรงเรียน ม่วงขาว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล พระพุทธสีวลี และหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นพระประธานประดิษฐานที่วิหารหน้าคลองดำเนินสะดวก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านแพ้ว และของโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ผู้อุปการคุณแก่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 3. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ส.ป.พ.ร. 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาด โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ มีเนื้อที่ 37 ไร่ 26 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นเนื้อที่ของพื้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 1. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค จำนวน 1 หลัง 2. อาคารถาวร CS 208 B จำนวน 1 หลัง 3. อาคารโรงฝึกงาน (อาคารอุตสาหกรรม) Gen l จำนวน 1 หลัง 4. อาคารโรงฝึกงาน (อาคารคหกรรม) Gen H จำนวน 1 หลัง 5. อาคารฝึกงาน (อาคารเกษตร) A จำนวน 1 หลัง 6. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 100/27 จำนวน 1 หลัง 7. บ้านพักครู แบบ 202 จำนวน 1 หลัง 8. บ้านพักครู แบบ 202 พิเศษ จำนวน 1 หลัง 9. บ้านพักครู แบบ 201 จำนวน 1 หลัง 10. บ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง 11. บ้านพักภารโรงชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง 12. ห้องส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 4 หลัง 13. อาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง 14. อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

คณะกรรมการสถานศึกษา[แก้]

1. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการ 2. นายเอกศักดิ์ คงตระกลู กรรมการ 3. นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้ กรรมการ 4. นายบัญชา เลิศศักดิ์ศรีสกุล กรรมการ 5. นายวิบูลย์ น้ำชัยศรี กรรมการ 6. นายบุญทวี อุปพันธ์พงศ์ชัย กรรมการ 7. นายวิมล บุญนาค กรรมการ 8. นายสุรัตน์ พจสุวรรณ กรรมการ 9. นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา กรรมการ 10. นางสาวประคอง สุพิรพยพฤนท์ กรรมการ 11. นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย กรรมการ 12. นายพิษณุ รัตน์วิจิตต์เวช กรรมการ 13. พระทวีศักดิ์ วชิรสกโก กรรมการ 14.นายวิไลย์ บุญเรือง กรรมการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://watlaksipipat.blogspot.com,http://laksipiput.blogspot.com,http://laksipipat.blogspot.com