โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
Omnoisophonchanooprathum School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ส.ช. / O.S.C.
ประเภทรัฐบาล
สถาปนาพ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้งพระครูโสภณธรรมสาคร
หน่วยงานกำกับสพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1074590118
ผู้อำนวยการนายนพพร สุขวงศ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี██████ แสด-ฟ้า
เพลงมาร์ช อ.ส.ช.
เว็บไซต์www.osc.ac.th

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (อังกฤษ: Omnoisophonchanooprathum School) (อักษรย่อ: อ.ส.ช. / O.S.C.) ก่อตั้งโดย พระครูโสภณธรรมสาคร เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดตั้งเป็นทางการในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 โดยมีนายสมปอง สุวรรณโฉม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระครูโสภณธรรมสาครและประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อยให้การอุปถัมภ์เป็นมงคลนามแก่โรงเรียนจึงขอใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์" และในปี พ.ศ. 2557 มีนักเรียน 1,600 คน [1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

"อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในปี พ.ศ. 2556"

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยพระครูโสภณธรรมสาคร เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลอ้อมน้อย ได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ต่อดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นโดยขอจัดตั้งโรงเรียนในที่ธรณีสงฆ์ของวัดอ้อมน้อยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 โดยให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" และประกาศจัดตั้งเป็นทางการในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 โดยมีนายสมปอง สุวรรณโฉม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระครูโสภณธรรมสาครและประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อยให้การอุปถัมภ์เป็นมงคลนามแก่โรงเรียนจึงขอใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์"

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2525 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 88 คน ครูอาจารย์จำนวน 5 คนเป็นโรงเรียนสหศึกษา ในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 318/30 เป็นอาคาร เรียน 3 ชั้น (อาคาร1) และอาคารโรงฝึกงาน แบบ 107/27 ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 107/27 เป็นอาคารฝึกงานหลังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับมอบ"พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล" จากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นหลักในการอบรมให้นักเรียนยึดมั่น ในพระศาสนาเป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาอันดี ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาตะเคียนนุช ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น และได้รับพระราชทานนามว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา" [2]

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ข้อมูลด้านการบริหาร[แก้]

  • นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่มาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีผู้อำนวยการ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้[3]
ลำดับ ชื่อ-สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสมปอง สุวรรณโฉม พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2535
2 นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2539
3 นายประโยชน์ โภคสมบัติ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
4 นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2545
5 นางลัดดาวัลย์ บางท่าไม้ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
6 นายบุญส่ง แป้นน้อย พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2552
7 นายวัลลภ สุภิสิงห์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555
8 นายวินัย สิงห์ทอง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
9 นายนพพร สุขวงศ์ พ.ศ. 2555 พ.ศ.

2559

10 นายพงศกร พูลสมบัติ พ.ศ.

2561

พ.ศ.

2565

11 นางกรองแแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ พ.ศ.

2565

ปัจจุบัน

ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ[แก้]

ข้อมูลอาคารเรียน[แก้]

ข้อมูลอาคารเรียน
ลำดับ อาคาร จำนวน
1 อาคารเรียน 3 หลัง
2 โรงฝึกงาน 2 หลัง
3 เรือนประชาสัมพันธ์ 2 หลัง
4 ร้านสวัสดิการ 2 หลัง
5 ห้องน้ำ 4 หลัง
6 สนามฟุตบอล 1 สนาม
7 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
8 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
9 โรงอาหาร 1 หลัง
10 อาคารห้องสมุด 1 หลัง
11 ห้องฟิตเนส 1 หลัง
12 อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลจำนวนคนของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
  2. "ประวัติ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-14. สืบค้นเมื่อ 2015-03-18.
  3. ทำเนียบผู้บริหารสภานศึกษา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูถัมภ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]