เทศบาลเมืองนครนายก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองนครนายก
วงเวียนนาฬิกากลางเมืองนครนายก
วงเวียนนาฬิกากลางเมืองนครนายก
ทม.นครนายกตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก
ทม.นครนายก
ทม.นครนายก
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองนครนายก
ทม.นครนายกตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทม.นครนายก
ทม.นครนายก
ทม.นครนายก (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°12′25″N 101°12′51″E / 14.20694°N 101.21417°E / 14.20694; 101.21417พิกัดภูมิศาสตร์: 14°12′25″N 101°12′51″E / 14.20694°N 101.21417°E / 14.20694; 101.21417
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอภิชาติ เทพวุฒิสถาพร
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.87 ตร.กม. (6.13 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด16,009 คน
 • ความหนาแน่น1,008.76 คน/ตร.กม. (2,612.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04260102
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก เลขที่ ข1 300 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์0 3731 1097
เว็บไซต์www.nayokcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นครนายก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางของจังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรประมาณ 16,000 คน[1]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองนครนายกเดิมก่อตั้งมาในรูปสุขาภิบาล โดยมีพระราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลในตัวเมืองนครนายกและได้กำหนดเขตไว้ตามประกาศพระราชโองการเมื่อ พ.ศ. 2456 มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการจังหวัด เป็นกรรมการสุขาภิบาลบริหารงาน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมืองนครนายก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และได้บริหารงานในรูปแบบเทศบาล มีคณะเทศมนตรีเป็นผู้บริหารงาน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2478

เทศบาลเมืองนครนายกมีการขยายเขต 2 ครั้งครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครนายก พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 3.37 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2528 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 102 ตอนที่ 130 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 ขยายเขตจากเดิมเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ 15.87 ตารางกิโลเมตร ในสมัยที่นายอภิชาติ เทพวุฒิสถาพร เป็นนายกเทศมนตรี

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีทั้งหมด 8 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนวัดศรีเมือง
 • ชุมชนวัดโพธิ์นายก
 • ชุมชนบ้านตลาดเก่า
 • ชุมชนบ้านต่ำบุญศิริ
 • ชุมชนผ่านชื่อสามัคคี
 • ชุมชนบ้านเกาะกระชาย
 • ชุมชนบ้านครองเหมือง
 • ชุมชนวัดโพธิ์ไทร

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก มีทั้งหมด 3 แห่งดังนี้

 • โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง
 • โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
 • โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ

สาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองนครนายกมีสถานบริการด้านสาธารณสุข 1 แห่ง นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ

 • โรงพยาบาลนครนายก (360 เตียง)
 • คลินิกเอกชน 29 แห่ง

อ้างอิง[แก้]