เทศบาลเมืองนครนายก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองนครนายก
Nakhon Nayok Municipality
เทศบาล
NakhonNayok.JPG
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก เลขที่ ข1 300 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายอภิชาติ เทพวุฒิสถาพร
พื้นที่
 • ทั้งหมด 15.87 ตร.กม. (6.13 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 16,188
 • ความหนาแน่น 1,020 คน/ตร.กม. (2,600 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 2699
โทรศัพท์ 0 3731 1097
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองนครนายก เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

อาณาเขต[แก้]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองนครนายกเดิมก่อตั้งมาในรูปสุขาภิบาล โดยมีพระราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลในตัวเมืองนครนายกและได้กำหนดเขตไว้ตามประกาศพระราชโองการเมื่อ พ.ศ. 2456 มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการจังหวัด เป็นกรรมการสุขาภิบาลบริหารงาน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมืองนครนายก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และได้บริหารงานในรูปแบบเทศบาล มีคณะเทศมนตรีเป็นผู้บริหารงาน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2478

เทศบาลเมืองนครนายกมีการขยายเขต 2 ครั้งครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครนายก พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 3.37 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2528 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 102 ตอนที่ 130 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 ขยายเขตจากเดิมเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ 15.87 ตารางกิโลเมตร ในสมัยที่นายอภิชาติ เทพวุฒิสถาพร เป็นนายกเทศมนตรี

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีทั้งหมด 8 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนวัดศรีเมือง
 • ชุมชนวัดโพธิ์นายก
 • ชุมชนบ้านตลาดเก่า
 • ชุมชนบ้านต่ำบุญศิริ
 • ชุมชนผ่านชื่อสามัคคี
 • ชุมชนบ้านเกาะกระชาย
 • ชุมชนบ้านครองเหมือง
 • ชุมชนวัดโพธิ์ไทร

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก มีทั้งหมด 3 แห่งดังนี้

 • โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง
 • โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
 • โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองนครนายก มีสถานบริการด้านสาธารณสุข 1 แห่ง นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ

 • โรงพยาบาลนครนายก (360 เตียง)
 • คลินิกเอกชน 29 แห่ง

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

วัดในเขตเทศบาลเมืองนครนายก มีทั้งหมด 12 วัด