เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่
เจ้าพงษ์อินทร์.jpg

พระนาม เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่
ฐานันดรศักดิ์ เจ้า
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2447
พิราลัย พ.ศ. 2532 (85 ชันษา)
พระบิดา พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ
พระมารดา หม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่
พระชายา หม่อมตระการ ณ เชียงใหม่
หม่อมจันทร์สม ณ เชียงใหม่
พระบุตร เจ้าประไพพันธ์ (ณ เชียงใหม่) สุขุมวาท
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่
เจ้าสมพงษ์ ณ เชียงใหม่
เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่
เจ้าพิมผกา (ณ เชียงใหม่) รอดเจริญ

เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2532) เป็นราชโอรสใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 กับ หม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่ มีขนิษฐาและอนุชา ร่วมเจ้ามารดา 3 องค์ คือ

  1. เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่
  2. เจ้าหญิงศิริประกาย ณ เชียงใหม่ - สมรสกับเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ และเป็นเจ้ามารดา ในเจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่
  3. เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ - สมรสกับเจ้าหญิงสุคันธา ณ เชียงตุง ราชธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงเชียงตุง องค์ที่ 40 ประสูติแต่เจ้านางบัวทิพย์หลวง

ประวัติ[แก้]

เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2447 เริ่มศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ ต่อมาได้ตามเสด็จพระราชชายา เจ้าดารารัศมี อยู่ประจำที่กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ภายหลังได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทางด้านการเกษตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงกลับมาเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เคยดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาจึงลาออกจากราชการ เนื่องจากต้องโยกย้ายไปต่างจังหวัดหลายครั้ง หลังจากที่ลาออกจากราชการแล้ว เจ้าพงษ์อินทร์ จึงได้ทำงานช่วยเหลือสาธารณกุศลด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวเสมอมา

เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่คุ้มแจ่งหัวริน หรือคุ้มรินแก้ว (ปัจจุบันคือ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด) ซึ่งเป็นคุ้มที่เจ้าแก้วนวรัฐ สร้างขึ้นให้เป็นที่พำนักกับครอบครัว ภายหลังจากที่เจ้าพงษ์อินทร์ สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศ[1]

โอรส-ธิดา[แก้]

หม่อมตระการ (บุนนาค) ณ เชียงใหม่[แก้]

กับ "หม่อมตระการ (บุนนาค) ณ เชียงใหม่" มีธิดา 1 คือ

  • เจ้าประไพพันธ์ (ณ เชียงใหม่) สุขุมวาท - สมรสกับ "พลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท, อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ"

หม่อมจันทร์สม (ชนะนนท์) ณ เชียงใหม่[แก้]

กับ "หม่อมจันทร์สม (ชนะนนท์) ณ เชียงใหม่" ธิดา "ขุนกันชนะนนถ์" มีโอรสธิดา 4 คือ

การสืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่[แก้]

เมื่อพลตรี เจ้าราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่), เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2515 และไม่มีโอรสสืบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าซึ่งพระราชทานให้แก่ผุ้สืบสกุลของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทำให้เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ อนุชาต่างมารดาซึ่งเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นผู้สืบตระกูลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งหมายถึงการสืบทอดภารกิจของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่มีต่อประชาชน และต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวงศ์ตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนือ

เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ เป็นผู้สืบเชื้อสายสกุล ณ เชียงใหม่ โดยตรงจากเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) และนับเป็นผู้สืบราชตระกูล ณ เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการซึ่งอาจเทียบได้กับ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475

เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2532 สิริอายุ 85 ปี[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ ถัดไป
เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่ 2leftarrow.png Seal of Prince Chiang Mai.jpg
ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
(พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2532)
2rightarrow.png เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่