วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
Yasothon Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.ยส. / YASOCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ตั้ง ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 34000
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

วิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งอยู่ ณ ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อนุปริญญา[แก้]

  • การศึกษาปฐมวัย
  • การปกครองท้องถิ่น
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การพัฒนาชุมชน

สถานที่จัดการศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]