ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== อาจารย์===
* [[ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์]] อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรม
* [[ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด]] ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์
 
=== ปริญญากิตติมศักดิ์ ===
ผู้ใช้นิรนาม