คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิกัด: 18°47′54″N 98°56′57″E / 18.798225°N 98.94904°E / 18.798225; 98.94904
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
ชื่อย่อสถ. / ARCH
สถาปนา3 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (23 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ[1]
ที่อยู่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942806
โทรสาร : 053-942828
วารสารวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม
เว็บไซต์https://www.arc.cmu.ac.th/index.php

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Chiang Mai University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ง “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2543

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( FACMU ) เปิดการเรียนการสอนวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้ริเริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภูมิภาคเหนือนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยในขณะนั้นยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538 - 2539 จากการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมด้วยแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแต่ละภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละคน เริ่มจากภาควิชาเล็กๆก็เติบโตขึ้นเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยโครงการจัดตั้งคณะฯได้ประสบความสำเร็จ และได้จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดของคณะฯเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแนวทางที่เชื่อว่า การเรียนการสอนและเข้าใจสถาปัตยกรรมนั้น จะเกิดได้จากการเรียนรู้กระบวนการ และองค์ความรู้ต่างๆที่ประสานกันขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Interdisciplinary Subject ซึ่งเราจะไม่สอนสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมโดยตรง แต่จะเสริมสร้างพื้นฐาน และทางคณะได้เปิดโอกาสให้ทดลองค้นหาแนวทางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมตามความสนใจ และความรอบรู้ของผู้เรียน ด้วยศักยภาพที่สูงที่สุดที่คณะฯ จะสามารถสนับสนุนได้ เพื่อให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

18°47′54″N 98°56′57″E / 18.798225°N 98.94904°E / 18.798225; 98.94904

  1. รายนามผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่