ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*[[คณะวิจิตรศิลป์]]<sup>[http://www.finearts.cmu.ac.th/ เว็บ]</sup>
*[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
 
==ศูนย์และสถาบันวิจัย==
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_plant.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช] 5 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_molecule.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล] 3 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_nutron.php ศูนย์วิจัยนิวตรอนและเทคโนโลยีรังสี] 2 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_energy.php ศูนย์วิจัยพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม] 2 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_postharvest.php ศูนย์วิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว] 3 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_material.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและวัสดุ] 2 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_ceramics.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์] 3 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_medicine.php ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ] 3 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_electronics.php ศูนย์วิจัยอิเล็คทรอนิกส์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์] 1 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_bio.php ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์] 6 หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_exp.php ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ] 10 หน่วยวิจัย
 
==ลิงก์ภายนอก==
*[http://www.cmu.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
*[http://www.cmupark.com เว็บสาธารณะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
 
===ศูนย์และสถาบันวิจัย===
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_plant.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช] 5- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_molecule.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล] 3- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_nutron.php ศูนย์วิจัยนิวตรอนและเทคโนโลยีรังสี] 2- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_energy.php ศูนย์วิจัยพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม] 2- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_postharvest.php ศูนย์วิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว] 3- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_material.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและวัสดุ] 2- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_ceramics.php ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์] 3- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_medicine.php ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ] 3- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_electronics.php ศูนย์วิจัยอิเล็คทรอนิกส์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์] 1- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_bio.php ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์] 6- หน่วยวิจัย
*[http://www.ist.cmu.ac.th/centre/centre_exp.php ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ] 10- หน่วยวิจัย
 
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
72,517

การแก้ไข