ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 7 คน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (จำนวน ๗ ราย)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref> ดังนี้
 
# ศาสตราจารย์ ดร. [[วิจิตร ศรีสุพรรณ]]
# ศาสตราจารย์ ดร. [[ไผทชิต เอกจริยกร]]
# รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ [[สรนิต ศิลธรรม]]
# รองศาสตราจารย์ [[สุธรรม อยู่ในธรรม]]
# ดร. [[เลอสรร ธนสุกาญจน์]]
# นาย [[วุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์]]
# นาง [[บุษยา มาทแล็ง]]
 
== ส่วนงาน ==
34,995

การแก้ไข