บุษยา มาทแล็ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559
กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส โลร็องท์ ชิลส์ มาทแล็ง
ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมิชิแกน

บุษยา มาทแล็ง (เกิด 15 ธันวาคม 2502) เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ[1] หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019​ (โควิด-19) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[2] กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[3] กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ[4] กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[5] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[6]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์[7] ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[8]กรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[9]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ[10]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ[11]กรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า[12]กรรมการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและอดีตผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติ[แก้]

นางบุษยา เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2502 สมรสกับ นาย โลร็องท์ ชิลส์ มาทแล็ง

นางบุษยาจบการศึกษาจาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาภาษาฝรั่งเศส เกียรตินิยมอันดับที่ 1 และเหรียญทอง จากนั้นจึงไปศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์และเอเชียศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน จากนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยและเข้ารับราชการที่ กระทรวงการต่างประเทศ

รับราชการ[แก้]

นางบุษยารับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 ขณะอายุได้ 27 ปีในตำแหน่งนายเวร (ผู้ช่วยเลขานุการ) ประจำกองยุโรป กรมการเมือง หลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ

จนกระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 นางบุษยาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1547/2539 [13] และเมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 อัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล และ พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นางบุษบา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน ควบตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐอันดอร์รา[14]ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม [15] วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียม ควบตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป อีกตำแหน่งหนึ่ง[16]

ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งให้นางบุษยาซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศแทนนายอภิชาติ ชินวรรโณ ที่เกษียณอายุราชการโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

 1. Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png - เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2554

[18]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0026.PDF
 3. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/2.PDF
 8. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/271/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0104.PDF
 13. คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1547/2539 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 85 ง หน้า 143 22 ตุลาคม พ.ศ. 2539
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/070/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/11.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/2.PDF
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 18. ปลัดกระทรวง