ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ==
{| class="toccolours"| width=75% | align="center"
|-
! colspan="6" align="center"| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
|-
| colspan = "6" style="background: Black" align="center" |<span style="color:white">'''นายกสภามหาวิทยาลัย'''</span>
|-
! style="background: Green; " align="center" |'''ลำดับ</br><small> (สมัย) </small>'''
! style="background: Green; " align="center" |'''รูป'''
! style="background: Green; " align="center" |'''รายนาม'''
! style="background: Green; " align="center" |'''ตำแหน่ง'''
! style="background: Green; " align="center" |'''สถานะสถานศึกษา'''
! style="background: Green; " align="center" |'''วาระการดำรงตำแหน่ง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''15''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Pracha.jpg‎|50px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' พล ตำรวจเอกประชา พรหมนอก''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' นายกสภามหาวิทยาลัย ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ 12 ธ.ค. 2547]] - 13ม.ค. 2552
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''16''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|50px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' นายพจน์ สะเพียรชัย''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' นายกสภามหาวิทยาลัย ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ 13ม.ค. 2552]] - ปัจจุบัน
|-
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "6" style="background: Black" align="center" |<span style="color:white">'''รายนามผู้บริหารและอธิการบดี'''</span>
|-
! style="background: Green; " align="center" |'''ลำดับ</br><small> (สมัย) </small>'''
! style="background: Green; " align="center" |'''รูป'''
! style="background: Green; " align="center" |'''รายนาม'''
! style="background: Green; " align="center" |'''ตำแหน่ง'''
! style="background: Green; " align="center" |'''สถานะสถานศึกษา'''
! style="background: Green; " align="center" |'''วาระการดำรงตำแหน่ง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''1''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ขุนประสม คุรุการ (ชื้น เชษฐสมุน) ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ครูใหญ่ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมลฑลอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[6 ก.ค.2471]] - 10 ม.ค.2495
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''2''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' นายอมร วรรณิสร ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ครูใหญ่ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[10 ม.ค.2495]] - 1 ต.ค. 2495
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''3''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' จำนงค์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ครูใหญ่ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[1 ต.ค.2495]] - 1 พ.ค.2501
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''4''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' นายศิริ สุขกิจ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อาจารย์ใหญ่ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[1 พ.ค.2501]] - 1 ก.ค. 2501
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''5''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' น.ส.บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อาจารย์ใหญ่ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[1 ก.ค.2502]] - 12 ต.ค. 2515
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''6''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' สกล นิลวรรณ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผู้อำนวยการ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''วิทยาลัยครูอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[12 ต.ค.2515]] - 6 พ.ย. 2516
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''7''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' สุวิช อำนาจบุดดี ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' รักษาการผู้อำนวยการ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''วิทยาลัยครูอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[6 พ.ย.2516]] - 14 พ.ย. 2517
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''8''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ทวี ห่อแก้ว ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผู้อำนวยการ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''วิทยาลัยครูอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[14 พ.ย.2517]] - 23 มี.ค. 2520
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''9''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' วิชัย แข่งขัน ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผู้อำนวยการ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''วิทยาลัยครูอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[23 มี.ค.2520]] - 1 ต.ค. 2523
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''10''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' จารึก เพชรจรัส ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผู้อำนวยการ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''วิทยาลัยครูอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[1 ต.ค.2523]] - 17 ก.ค. 2529
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''11''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' สุนทร คำโตนด ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผู้อำนวยการ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''วิทยาลัยครูอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[17 ก.ค.2495]] - 16 ก.ค. 2537
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''12''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผศ.ดร.พล คำปัวสุ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อธิการบดี ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''สถาบันราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[27 ก.ย.2537]] - พ.ศ. 2542
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''13''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อธิการบดี ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''สถาบันราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[พ.ศ. 2542]] - 8 ก.ค. 2546
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''14''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อธิการบดี ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[7 ก.ค.2546]] - 12 ธ.ค. 2547
|-
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''15''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อธิการบดี ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[12 ธ.ค. 2547]] - 12 ม.ค. 2552
|-
 
| bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|'''16''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[ไฟล์:Udru_logo.jpg‎‎|60px]] ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรักษ์ ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|''' อธิการบดี ''' ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี '''||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|[[13 ม.ค.2552]] - ปัจจุบัน
|-
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์