อำเภอวังยาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอวังยาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Yang
คำขวัญ: 
รังต่อหนองแคน ดินแดนข้าวหอมมะลิ
พระราชดำริเขื่อนนาขาม งามพระพุทธโพธิ์ศรี
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอวังยาง
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอวังยาง
พิกัด: 17°3′22″N 104°27′19″E / 17.05611°N 104.45528°E / 17.05611; 104.45528
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครพนม
พื้นที่
 • ทั้งหมด137.745 ตร.กม. (53.184 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด15,621 คน
 • ความหนาแน่น113.40 คน/ตร.กม. (293.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 48130
รหัสภูมิศาสตร์4812
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วังยาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอวังยางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนาแก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังยาง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังยางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังยาง (Wang Yang) 9 หมู่บ้าน
2. โคกสี (Khok Si) 7 หมู่บ้าน
3. ยอดชาด (Yot Chat) 7 หมู่บ้าน
4. หนองโพธิ์ (Nong Pho) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังยางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยอดชาดทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังยาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (พิเศษ 51 ง): 8. June 25, 1997.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007.