อำเภอวังยาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอวังยาง
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอวังยาง
รังต่อหนองแคน ดินแดนข้าวหอมมะลิ
พระราชดำริเขื่อนนาขาม งามพระพุทธโพธิ์ศรี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอวังยาง
อักษรโรมันAmphoe Wang Yang
จังหวัดนครพนม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่137.745 ตร.กม.
ประชากร15,432 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น112.03 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4812
รหัสไปรษณีย์48130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130
พิกัด17°3′22″N 104°27′19″E / 17.05611°N 104.45528°E / 17.05611; 104.45528
โทรศัพท์0 4257 7031
โทรสาร0 4257 7031
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอวังยาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอวังยางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนาแก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังยาง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังยางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังยาง (Wang Yang) 9 หมู่บ้าน
2. โคกสี (Khok Si) 7 หมู่บ้าน
3. ยอดชาด (Yot Chat) 7 หมู่บ้าน
4. หนองโพธิ์ (Nong Pho) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังยางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยอดชาดทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังยาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (พิเศษ 51 ง): 8. 25 มิถุนายน 2540.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.