ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ชื่ออังกฤษChachoengsao Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
วารสารเวชสารโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ที่อยู่174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก ณ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตราสัญลักษณ์[แก้]

[1]

ประวัติ[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมผลิตใน โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

   กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2550  เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร (เดิม โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา) เมื่อปีพ.ศ. 2551 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2554 งบประมาณการก่อสร้าง 147 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนนทบุรี
    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 652/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ดังนี้ ให้จัดตั้ง “ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก” โดยใช้ชื่อย่อว่า “ศพค” เป็นหน่วยงานภายในของโรงพยาบาลพุทธโสธรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธโสธร และมีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิต

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
 • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
 • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]