เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ในปี พ.ศ. 2559
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
7 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • ยอแซฟ ปิติ โกวิทวาณิช (บิดา)
  • เทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่สอง ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ต่อมาได้เข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล[1] ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015[2]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีสถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

ประวัติการศึกษา[แก้]

ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ ระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ใน ค.ศ. 1966

ค.ศ. 1970 เข้าศึกษาที่วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด และมหาวิทยาลัยปอนติฟิคัลเออร์เบิน, กรุงโรม อิตาลี "สาขาปรัชญาและเทววิทยา" และ ค.ศ. 1982 เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน, กรุงโรม อิตาลี "สาขาชีวิตฝ่ายจิต"

ประวัติการทำงาน[แก้]

พิธีอภิเษกมุขนายกมิสซังนครสวรรค์[แก้]

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสถาปนาบาทหลวงเกรียงศักดิ์เป็นมุขนายกมิสซังนครสวรรค์ และรับการอภิเษกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อภิเษก โดยมีอาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทยในขณะนั้น และมุขนายกยอแซฟ บรรจง อารีพรรค มุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์เป็นผู้ร่วมอภิเษก

พิธีเข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ[แก้]

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โปรดให้ย้ายพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ไปรับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และเข้ารับประทานปัลลีอุมจากสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ซึ่งตรงกับวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน และมีพิธีเข้ารับตำแหน่งและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล[แก้]

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้ารับสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล 1 ใน 20 ท่าน จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. โดยมีสมณศักดิ์เป็น Cardinal-Priest of Santa Maria Addolorata[2] (โบสถ์แม่พระระทมทุกข์ กรุงโรม) และประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในฐานะพระคาร์ดินัลร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นครั้งแรก เพื่อโมทนาพระคุณพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ""โป๊ปฟรานซิส" ตั้งอาร์คบิชอปไทย-เวียดนาม-พม่าเป็นพระคาร์ดินัล". ผู้จัดการออนไลน์. 5 มกราคม 2015.
  2. 2.0 2.1 David M. Cheney. "Archbishop Francis Xavier Kriengsak Cardinal Kovithavanij". Catholic-Hierarchy.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ถัดไป
อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2558 - 2564)
มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง
มุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)
มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย