มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North Bangkok University
North-Bkk.jpg
คติพจน์ วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
สถาปนา 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553[1] โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ไม่ได้เป็นสถาบันในเครือเดียวกันแต่อย่างใด[2]

ที่อยู่[แก้]

เส้นทางการติดต่อสอบถาม[แก้]

วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร.0-2972-7200 , วิทยาเขตรังสิต โทร.0-2533-1000 http://www.northbkk.ac.th , http://www.facebook.com/northbkk

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้[5]

ปริญญาตรี[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสะพานใหม่)
  • วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วท.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
  • บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จัดการเรียนการสอนทั้งสองวิทยาเขต)
  • วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คณะบริหารธุรกิจ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต)
  • บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน
  • บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
  • บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
  • บช.บ. สาขาวิชาบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต)
  • ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย
  • ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • ศศ.บ. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • คณะนิเทศศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต)
  • นศ.บ. สาขาวิชาเอกวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล
  • นศ.บ. สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
 • คณะรัฐศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต)
  • รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสะพานใหม่)
  • ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
  • ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 5 ปี)

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอน

ปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สโมสรฟุตบอล[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีสโมสรฟุตบอลในสังกัดคือ สโมสรฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ฉายา "อาชาผยอง ปัจจุบันเล่นอยู่ในดิวิชั่น 2 ของไทย (โซนกรุงเทพและปริมณฑล)[6]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′43″N 100°37′02″E / 13.895207°N 100.617164°E / 13.895207; 100.617164