มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North Bangkok University
Northbkk.png
คติพจน์ วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
สถาปนา 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553[1] โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ไม่ได้เป็นสถาบันในเครือเดียวกันแต่อย่างใด[2]

ที่อยู่[แก้]

เส้นทางการติดต่อสอบถาม[แก้]

วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร.0-2972-7200 , วิทยาเขตรังสิต โทร.0-2533-1000 http://www.northbkk.ac.th , http://www.facebook.com/northbkk

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้[5]

ปริญญาตรี[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสะพานใหม่)
  • วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วท.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
  • บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จัดการเรียนการสอนทั้งสองวิทยาเขต)
  • วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คณะบริหารธุรกิจ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต)
  • บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน
  • บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
  • บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
  • บช.บ. สาขาวิชาบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต)
  • ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย
  • ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • ศศ.บ. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • คณะนิเทศศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต)
  • นศ.บ. สาขาวิชาเอกวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล
  • นศ.บ. สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
 • คณะรัฐศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต)
  • รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสะพานใหม่)
  • ศษ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
  • ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 5 ปี)

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอน

ปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สโมสรฟุตบอล[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีสโมสรฟุตบอลในสังกัดคือ สโมสรฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ฉายา "อาชาผยอง ปัจจุบันเล่นอยู่ในดิวิชั่น 2 ของไทย (โซนกรุงเทพและปริมณฑล)[6]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′43″N 100°37′02″E / 13.895207°N 100.617164°E / 13.895207; 100.617164