โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
Phenpittayakhom School (P.P.K.)
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.พ.
คำขวัญรู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย
(ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)
สถาปนาวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายพลศิลป์ จันทบุตร
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
สี██ ม่วง
██ ขาว
เพลงมาร์ชเพ็ญพิทย์
เว็บไซต์http://www.phenpit.ac.th/

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม (อังกฤษ: Phenpittayakhom School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอเพ็ญ จังหวัด อุดรธานี โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6) แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมีทั้งหมด 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผน 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และแผน 2 แผนการเรียนทั่วไป รวมทั้งเปิดสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น โรงเรียน ตั้งอยู่บนถนน เพ็ญ - นิคม ห่างจากอำเภอเพ็ญ ประมาณ 2 กิโลเมตร บ้านวังบัวเหลือง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่นิยมเรียกชื่อสั้นๆ ว่า “เพ็ญพิทย์”

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ไฟล์:ภาพบรรยากาศตอนเช้าหน้าโรงเรียน.jpg
ภาพหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

ปี พ.ศ. 2509 ระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมได้เกิดอุทกภัยร้ายแรงเป็นเหตุให้พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ก็ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย ประชาชน ทั่วประเทศต่างมีจิตเมตตาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือเป็นอันมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถและสมเด็จพระราชชนนี ทรงเป็นห่วงราษฎรได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย การเสด็จครั้งแรกมีนายสุวรรณ รื่นยศ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ได้มารอรับเสด็จที่อำเภอเพ็ญด้วย อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ได้กล่าวกับนายอำเภอเพ็ญว่า "เพื่อเป็นการปลอบขวัญประชาชน นายอำเภอเห็นควรทำอย่างไร" นายอำเภอเพ็ญได้เรียนว่า "ใคร่จะได้โรงเรียนสัก 1 หลัง ฝากเป็นอนุสรณ์แก่พี่น้องชาวอำเภอเพ็ญ"

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้รับการจัดสรรเงินที่กรมประชาสงเคราะห์ได้รับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมมาให้สร้างโรงเรียนดังกล่าว ในวงเงิน 350,000 บาท อำเภอจึงได้ดำเนินการสร้างโรงเรียน 1 หลังตามแบบ 104 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมี 7 ห้องเรียน สร้างในที่ดินราชพัสดุ หลังที่ว่าการอำเภอเพ็ญ เยื้องด้านทิศตะวันตกในที่ดิน 15 ไร่เศษพร้อมด้วยบ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 4 ที่ สร้างเสร็จทำการส่งมอบอำเภอเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2511 และได้ตั้งชื่อตามกรมที่จัดสรรเงินว่า " โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 7 "

อนึ่ง อำเภอได้พิจารณาว่าอำเภอนี้ยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเลยแม้กระทั่งโรงเรียนราษฎร์ อำเภอจึงขอใช้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษารับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเปิดป้ายโรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2511 มีนายองอาจ วุฒิเสน เป็นผู้บริหารคนแรก

ต่อมาโรงเรียนเห็นว่าที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งมีจำนวน 15 ไร่เศษนั้นจะน้อยเกินไปสำหรับการขยายตัวของนักเรียนซึ่งมีอัตราเพิ่มอย่างรวดเร็วจึงได้ดำเนินการติดต่อขอที่ดินเอกชนและได้รับความร่วมมือบริจาคที่ดิน โรงเรียนได้รับมอบที่ดินดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านวังบัวเหลือง หมู่ที่ 13 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวนรวมกันได้ 66 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาเมื่อ พ.ศ. 2515 และเปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]