โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

พิกัด: 17°20′40″N 102°46′25″E / 17.3444872°N 102.7736573°E / 17.3444872; 102.7736573
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
Udonpattanakarn School
ตราโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ที่ตั้ง
พิกัด17°20′40″N 102°46′25″E / 17.3444872°N 102.7736573°E / 17.3444872; 102.7736573
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.พก. (UPK)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
คำขวัญริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา รู้คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง
สถาปนาวันที่ 18 พฤษภาคม 2538
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1041680833
ผู้อำนวยการธิดาวรรรณ นาคเสน
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.4-ม.6
สี
เพลงเพลงประจำสถาบัน

เพลงมาร์ชอุดรพัฒนาการ
เพลงมาร์ชอุดรพัฒนาการ แดนรักร่มใจ
แดนรักร่มใจ(อุดรพัฒนาการ) ลูกแสดเทา ลูกแสดเทาอุดรพัฒนาการ) เพลงในงานสานสัมพันธ์น้องพี่
รำวงร่มทองกวาว
รำวงร่มทองกวาว) เพลงอำลาสถาบัน
ทองกวาว]

รำวงร่มทองกวาว)
โทรศัพท์042-123115
Emailusename@upk.ac.th
เว็บไซต์www.upk.ac.th

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 177 บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 ตั้งขึ้นตามนโยบายกรมสามัญศึกษาตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปลายประจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนต้นแบบเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันนางธิดาวรรรณ นาคเสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 มีผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี คือ นายวิไล รู้ปัญญา มาปฏิบัติหน้าที่บริหารโรงเรียน ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศซึ่งมีผู้อำนวยการคือ นางจริยา สารการ เป็นผู้ให้การสนับสนุน เมื่อกรมสามัญศึกษาอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอย่างเป็นทางการได้แต่งตั้ง ดร.ยืนยง ไทยใจดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร มาเป็นผู้บริหารคนแรกในตำแหน่งครูใหญ่

และต่อมาได้แต่งตั้ง นายสดุดี คีรีวงก์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร มารับตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงปี พ.ศ. 2546 ต่อมาปี พ.ศ. 2546 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ถึงปี พ.ศ. 2549 และในปีเดียวกันนั้น นายธนันต์ พิสัยสวัสดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2553 ต่อมาปี 2554 นางรัศมี วุฒิเสน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนปี 2559 ได้เกษียณอายุราชการ นางธิดาวรรรณ นาคเสน จึงรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนอุดรพัฒนาการมีอาคารเรียนทั้งหมด 8 อาคารเรียน ( กำลังดำเนินการก่อสร้าง 2 อาคาร ) และบ้านพักจำนวน 25 หลัง [1]ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2]

อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ[แก้]

 • อาคารอำนวยการ
  • ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ห้องบริหารงานวิชาการ
  • ห้องบริหารงานทั่วไป
  • ห้องการเงิน
  • ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนกลุ่มการเรียนด้านภาษาและการแนะแนว
  • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • อาคารสัตบรรณและห้องประชาสัมพันธ์
  • ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
  • ห้องประชุมหิรัญิกา
  • ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ห้องปฏิบัติการอาเซียน ( ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน )
  • ห้องประชาสัมพันธ์
  • ห้องประชุมสภานักเรียน
 • อาคารทศวรรษ ( สร้างเนื่องในงานครบรอบ ๑๐ ปีโรงเรียนอุดรพัฒนาการ )
  • ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
  • ห้องสเต็มศึกษา ( โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ) [3]
  • ROBOTROOM ( ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ )
  • ห้องสมุดโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  • ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งที่ 68
  • ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
 • อาคารไกลนุชและอาคารเรียนนาฎศิลป์
  • ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ห้องปฏิบัติการด้านนาฎศิลป์และดนตรี
 • อาคารทรงบาดาลพุดชมพูและบริเวณห้องพยาบาล
  • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
  • ลานปาริชาติ
  • ลานดุรงค์ไกรสร ( ปัจจุบันกำลังก็สร้างเป็นโรงอาหารแห่งใหม่ )
 • หอประชุมปีติมหาบารมี ๔๓
  • ห้องประชุมขนาดใหญ๋
 • โรงอาหาร
  • โรงอาหารแห่งแรก ( ชั้นใต้ดิน )
  • โรงอาหารแห่งที่สอง ( โรงอาหารใหม่ ) (โรงอาหารทองกวาว 59) บริเวณลานดุรงค์ไกรสร
 • อาคารปิติมหาบารมี 59
  • อาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • อาการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หอพักนักเรียน ( บ้านร่มพัฒน์ )[แก้]

 • คุ้มศรอนงค์ ( หอพักนักเรียนหญิง )
  • เรือนศรีจุฬาลักษณ์ ( ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ) 1 หลัง
  • ภัตตาคารชาวหอ ( โรงอาหารนักเรียนหอพัก ) 1 หลัง
  • บ้านพักครูหญิงรวม 6 หลัง
  • บ้านดอกแก้ว
  • บ้านทานตะวัน
  • บ้านทองอุไร
  • บ้านเทียนหยด
  • บ้านพวงแสด
  • บ้านปาริชาติ
  • บ้านเบญจมาศ ( บ้านพักครู )
  • บ้านเฟื่องฟ้า
  • บ้านอินทนิน
  • บ้านสายน้ำผึ้ง
  • บ้านพุดกรอง
  • บ้านพุทธชาด
  • บ้านราชพฤกษ์
  • บ้านบานบุรี
  • บ้านชวนชม
 • คุ้มขุนพล ( หอพักนักเรียนชาย )
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง
  • บ้านพักอาจารย์ 1 หลัง
  • กระทิงดำ
  • เสือดาว
  • สิงห์ผยอง
  • หงส์ขาว
  • เห่าไฟ
  • เอราวัณ
  • พิราบขาว
  • หอพิเศษ 1 2 3 4

อาคารอื่นๆและสนามกีฬา[แก้]

 • สนามกีฬา
  • สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม
  • สนามฟุตซอล 2 สนาม ( กลางแจ้ง )
  • สนามเปตอง 1 สนาม ( ในร่ม )
  • สนามกีฬาประเภทขว้างจักร 1 สนาม
 • อาคาร
 • สระน้ำ
  • สระน้ำเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 3 สระ
  • สระน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค 1 สระ

การเรียนการสอนและการสอบเข้าศึกษาต่อ[แก้]

โรงเรียนอุดรพัฒนาการมีแผนการเรียนเดียวคือแผนการเรียน วิทย์ - คณิต จนถึงปีการศึกษา 2560 เปิดจำนวน 7 แผนการศึกษาดังนี้

 • แผนการศึกษาปกติ
  • แผนการศึกษา Pre engineering ( วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ )
  • แผนการศึกษา Pre Health Science ( วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ )
  • แผนการศึกษา EIS ( English for Integrated Studies ) วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาจีน ( เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC )
 • แผนการศึกษาพิเศษ ( โครงการห้องเรียนกีฬาโดยความร่วมมือกับสถาบันพละศึกษา อุดรธานีและกระทรวงศึกษาธิการ)
  • แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ - กีฬา
  • แผนการศึกษาศิลป์ - กีฬา
 • การรับเข้าศึกษา [5]
  • โครงการนักเรียนทุนเพชรอุดรพัฒน์ รับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
  • โครงการปกติ รับประมาณเดือนมีนาคมโดยเป็นไปตามที่ สพฐ กำหนด
  • โครงการห้องเรียนกีฬา ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม
 • การสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนและจำนวนครูบุคลากร[แก้]

จำนวนผู้บริหารโรงเรียน ( ผู้อำนวยการโรงเรียน ) ที่ผ่านมามีทั้งหมด 5 ท่านปัจจุบัน นางธิดาวรรรณ นาคเสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
รายนามผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่ง สิ้นสุดปีที่ดำรงตำแหน่ง (พุทธศักราช)
นายวิไล รู้ปัญญา
หมายเหตุ:ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ดร.ยืนยง ไทยใจดี
พ.ศ. 2539
นายสดุดี คีรีวงก์
พ.ศ. 2539- พ.ศ. 2546
นายสุจินต์ ขาวแก้ว
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
นายธนันต์ พิสัยสวัสดิ์
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
นางรัศมี วุฒิเสน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559
นางธิดาวรรรณ นาคเสน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
นายสันทัศน์ หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1041680833&Area_CODE=101720[ลิงก์เสีย]
 2. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_mobec.php?School_ID=1041680833&Area_CODE=101720[ลิงก์เสีย]
 3. http://drive.google.com/folderview?id=0BxmTk5t61ZBeY1lGX2twZllQS3M&usp=sharing
 4. "เรือนอรชร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-07. สืบค้นเมื่อ 2016-07-19.
 5. https://drive.google.com/open?id=1wt14KRpKZgjamtvH0FxinP3T4MS_uo59
 6. http://www.theactkk.net/home/homenew1/DetailsNews.asp?TID=6883[ลิงก์เสีย]
 7. http://www.theactkk.net/home/homenew1/DetailsNews.asp?TID=6884[ลิงก์เสีย]
 8. http://www.dek-d.com/board/view/2769402/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]