โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ตราโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา รู้คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง
177 บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
พิกัด 17°20′40″N 102°46′25″E / 17.3444872°N 102.7736573°E / 17.3444872; 102.7736573
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Udonpattanakarn School
อักษรย่อ อ.พก. (UPK)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา วันที่ 18 พฤษภาคม 2538
รหัส 1041680833
ผู้อำนวยการ ธิดาวรรรณ นาคเสน
สี
เพลง เพลงประจำสถาบัน

เพลงมาร์ชอุดรพัฒนาการ

แดนรักร่มใจ

ลูกแสดเทา

เพลงในงานสานสัมพันธ์น้องพี่
รำวงร่มทองกวาว

เพลงอำลาสถาบัน
ทองกวาว]

โทรศัพท์ 042-123115
Email usename@upk.ac.th
เว็บไซต์

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 177 บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 ตั้งขึ้นตามนโยบายกรมสามัญศึกษาตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปลายประจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนต้นแบบเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันนางธิดาวรรรณ นาคเสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 มีผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี คือ นายวิไล รู้ปัญญา มาปฏิบัติหน้าที่บริหารโรงเรียน ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศซึ่งมีผู้อำนวยการคือ นางจริยา สารการ เป็นผู้ให้การสนับสนุน เมื่อกรมสามัญศึกษาอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอย่างเป็นทางการได้แต่งตั้ง ดร.ยืนยง ไทยใจดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร มาเป็นผู้บริหารคนแรกในตำแหน่งครูใหญ่

และต่อมาได้แต่งตั้ง นายสดุดี คีรีวงก์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร มารับตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงปี พ.ศ. 2546 ต่อมาปี พ.ศ. 2546 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ถึงปี พ.ศ. 2549 และในปีเดียวกันนั้น นายธนันต์ พิสัยสวัสดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2553 ต่อมาปี 2554 นางรัศมี วุฒิเสน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนปี 2559 ได้เกษียณอายุราชการ นางธิดาวรรรณ นาคเสน จึงรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนอุดรพัฒนาการมีอาคารเรียนทั้งหมด 8 อาคารเรียน ( กำลังดำเนินการก่อสร้าง 2 อาคาร ) และบ้านพักจำนวน 25 หลัง [1]ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2]

อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ[แก้]

 • อาคารอำนวยการ
  • ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ห้องบริหารงานวิชาการ
  • ห้องบริหารงานทั่วไป
  • ห้องการเงิน
  • ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนกลุ่มการเรียนด้านภาษาและการแนะแนว
  • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • อาคารสัตบรรณและห้องประชาสัมพันธ์
  • ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
  • ห้องประชุมหิรัญิกา
  • ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ห้องปฏิบัติการอาเซียน ( ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน )
  • ห้องประชาสัมพันธ์
  • ห้องประชุมสภานักเรียน
 • อาคารทศวรรษ ( สร้างเนื่องในงานครบรอบ ๑๐ ปีโรงเรียนอุดรพัฒนาการ )
  • ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
  • ห้องสเต็มศึกษา ( โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ) [3]
  • ROBOTROOM ( ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ )
  • ห้องสมุดโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  • ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งที่ 68
  • ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
 • อาคารไกลนุชและอาคารเรียนนาฎศิลป์
  • ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ห้องปฏิบัติการด้านนาฎศิลป์และดนตรี
 • อาคารทรงบาดาลพุดชมพูและบริเวณห้องพยาบาล
  • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
  • ลานปาริชาติ
  • ลานดุรงค์ไกรสร ( ปัจจุบันกำลังก็สร้างเป็นโรงอาหารแห่งใหม่ )
 • หอประชุมปีติมหาบารมี ๔๓
  • ห้องประชุมขนาดใหญ๋
 • โรงอาหาร
  • โรงอาหารแห่งแรก ( ชั้นใต้ดิน )
  • โรงอาหารแห่งที่สอง ( โรงอาหารใหม่ ) (โรงอาหารทองกวาว 59) บริเวณลานดุรงค์ไกรสร
 • อาคารปิติมหาบารมี 59
  • อาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • อาการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หอพักนักเรียน ( บ้านร่มพัฒน์ )[แก้]

 • คุ้มศรอนงค์ ( หอพักนักเรียนหญิง )
  • เรือนศรีจุฬาลักษณ์ ( ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ) 1 หลัง
  • ภัตตาคารชาวหอ ( โรงอาหารนักเรียนหอพัก ) 1 หลัง
  • บ้านพักครูหญิงรวม 6 หลัง
  • บ้านดอกแก้ว
  • บ้านทานตะวัน
  • บ้านทองอุไร
  • บ้านเทียนหยด
  • บ้านพวงแสด
  • บ้านปาริชาติ
  • บ้านเบญจมาศ ( บ้านพักครู )
  • บ้านเฟื่องฟ้า
  • บ้านอินทนิน
  • บ้านสายน้ำผึ้ง
  • บ้านพุดกรอง
  • บ้านพุทธชาด
  • บ้านราชพฤกษ์
  • บ้านบานบุรี
  • บ้านชวนชม
 • คุ้มขุนพล ( หอพักนักเรียนชาย )
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง
  • บ้านพักอาจารย์ 1 หลัง
  • กระทิงดำ
  • เสือดาว
  • สิงห์ผยอง
  • หงส์ขาว
  • เห่าไฟ
  • เอราวัณ
  • พิราบขาว
  • หอพิเศษ 1 2 3 4

อาคารอื่นๆและสนามกีฬา[แก้]

 • สนามกีฬา
  • สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม
  • สนามฟุตซอล 2 สนาม ( กลางแจ้ง )
  • สนามเปตอง 1 สนาม ( ในร่ม )
  • สนามกีฬาประเภทขว้างจักร 1 สนาม
 • อาคาร
 • สระน้ำ
  • สระน้ำเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 3 สระ
  • สระน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค 1 สระ

การเรียนการสอนและการสอบเข้าศึกษาต่อ[แก้]

โรงเรียนอุดรพัฒนาการมีแผนการเรียนเดียวคือแผนการเรียน วิทย์ - คณิต จนถึงปีการศึกษา 2560 เปิดจำนวน 7 แผนการศึกษาดังนี้

 • แผนการศึกษาปกติ
  • แผนการศึกษา Pre engineering ( วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ )
  • แผนการศึกษา Pre Health Science ( วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ )
  • แผนการศึกษา EIS ( English for Integrated Studies ) วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาจีน ( เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC )
 • แผนการศึกษาพิเศษ ( โครงการห้องเรียนกีฬาโดยความร่วมมือกับสถาบันพละศึกษา อุดรธานีและกระทรวงศึกษาธิการ)
  • แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ - กีฬา
  • แผนการศึกษาศิลป์ - กีฬา
 • การรับเข้าศึกษา [5]
  • โครงการนักเรียนทุนเพชรอุดรพัฒน์ รับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
  • โครงการปกติ รับประมาณเดือนมีนาคมโดยเป็นไปตามที่ สพฐ กำหนด
  • โครงการห้องเรียนกีฬา ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม
 • การสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนและจำนวนครูบุคลากร[แก้]

จำนวนผู้บริหารโรงเรียน ( ผู้อำนวยการโรงเรียน ) ที่ผ่านมามีทั้งหมด 5 ท่านปัจจุบัน นางธิดาวรรรณ นาคเสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
รายนามผู้บริหารโรงเรียน สิ้นสุดปีที่ดำรงตำแหน่ง (พุทธศักราช)
นายวิไล รู้ปัญญา
หมายเหตุ:ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ดร.ยืนยง ไทยใจดี
พ.ศ. 2539
นายสดุดี คีรีวงก์
พ.ศ. 2539- พ.ศ. 2546
นายสุจินต์ ขาวแก้ว
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
นายธนันต์ พิสัยสวัสดิ์
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
นางรัศมี วุฒิเสน
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559
นางธิดาวรรรณ นาคเสน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]