อำเภอโนนสะอาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอโนนสะอาด
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอโนนสะอาด
เมืองอ้อยหวาน แตงร้านใหญ่
ไหมพรมสวย รวยธรรมะ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอโนนสะอาด
อักษรโรมัน Amphoe Non Sa-at
จังหวัด อุดรธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 424.913 ตร.กม.
ประชากร 50,206 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 118.15 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4105
รหัสไปรษณีย์ 41240
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด เลขที่ 253 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
พิกัด 16°58′42″N 102°53′36″E / 16.97833°N 102.89333°E / 16.97833; 102.89333
โทรศัพท์ 0 4239 2677, 0 4239 2744
โทรสาร 0 4239 2677

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอโนนสะอาด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • อำเภอโนนสะอาด เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นท้องถิ่นที่ตั้งของเส้นทางแยกสำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ จะไปยังภาคอีสานตอนบน โดยเส้นทางจะเป็นเส้นทางแยกออกจากกันที่บ้านกุดดอกคำ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญในปัจจุบัน โดยเส้นทางอีกสายหนึ่งจะแยกไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่จังหวัด สกลนคร นครพนม ซึ่งเป็นชุมทางการเดินทางที่สำคัญในอดีต และยังคงสภาพเดิมให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยการตัดเส้นทางคมนาคมใหม่ โดยมีถนนมิตรภาพสายขอนแก่น – อุดรธานี ปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ – ๒๕๑๕ ทำให้การคมนาคมสะดวกสบาย ความเจริญรุ่งเรืองจึงขยายตัวมาสู่บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด ซึ่งแยกจากตำบล -โพธิ์ศรีสำราญ ซึ่งด้วยอิทธิพลของเส้นทางสายมิตรภาพ ทำให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือไทยอีสาน ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นคนพื้นเพจังหวัดอุดรธานี จะมีอยู่ไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด เกือบร้อยละ ๗๐ ของประชากรทั้งหมดของอำเภอโนนสะอาด โดยต่างอพยพ มาในลักษณะเพื่อการจับจองที่ดิน พร้อมทั้งตั้งรกรากการทำมาหากินหักร้างถางพง ทำไร่ ทำนา ปลูกสร้างบ้านเรือน ที่อยู่ ร้านค้าและโรงงานในเขตบ้านโนนสะอาด เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อความเจริญขยายตัวมาสู่บ้านโนนสะอาด มีผู้คนอพยพมาตั้งรกรากทำมาหากินที่บ้านโนนสะอาดเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ ประกอบกับอำเภอกุมภวาปี เป็นอำเภอใหญ่มีพื้นที่การปกครองของกว้างไกล ทางราชการจึงได้ยกฐานะเพื่อความเหมาะสมในการปกครองชุมชน และตั้งบ้านโนนสะอาด ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๗ ในครั้งแรกมี ๓ ตำบล คือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ และตำบลบุ่งแก้ว และอีก ๓ ปีต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะให้เป็นอำเภอโนนสะอาด เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๐
 • ก่อนจะกลายมาเป็นอำเภอโนนสะอาด จากสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงและยกฐานะแยกตัวออกจากอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด ได้มีการประชุมปรึกษาหารือจากกลุ่มชนหลายฝ่ายประกอบด้วยข้าราชการ พ่อค้า คหบดี พระภิกษุและประชาชน ว่า ควรจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดและหน่วยงานทางราชการ ณ ที่แห่งใดจึงจะเหมาะสม กอปรกับ นายไพรัช สมณะ ซึ่งเป็นพ่อค้าในตำบลโนนสะอาด ได้แสดงความจำนงด้วยจิตอันเป็นกุศล ได้ยกที่ดินส่วนตัวจำนวน ๔๓.๒ ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๖๔ ถนนมิตรภาพอุดร – ขอนแก่น ให้เป็นสมบัติของทางราชการ เพื่อจัดตั้งที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด และสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสะอาด ตลอดจนบ้านพักของข้าราชการบางส่วน ดังนั้น เมื่อทางราชการจัดงบประมาณก่อสร้างมาให้จึงได้ดำเนินการสร้างที่ว่าการอำเภอบนที่ดินผืนนี้ในเวลาต่อมา ลักษณะของพื้นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดเป็นเนินสูง ห่างจากตัวเมืองโนนสะอาด ประมาณ ๑ กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอโนนสะอาดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโนนสะอาดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน

1. โนนสะอาด (Non Sa-at) 9 หมู่บ้าน
2. บุ่งแก้ว (Bung Kaeo) 12 หมู่บ้าน
3. โพธิ์ศรีสำราญ (Pho Si Samran) 9 หมู่บ้าน
4. ทมนางาม (Thom Na Ngam) 10 หมู่บ้าน
5. หนองกุงศรี (Nong Kung Si) 11 หมู่บ้าน
6. โคกกลาง (Khok Klang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโนนสะอาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทมนางามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม มีพื้นที่34,585ไร่/55.33ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่2อำเภอคืออำเภอโนนสะอาดและอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานฯเช่น อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย บ่อน้ำผุด ถ้ำพระ ถ้ำจ้อง วัดถ้ำผาสวรรค์ ลานหินตั้ง จุดชมวิวผาตากซ่ง สะพานหิน ลานหินงาม3จังหวัด
 • สวนสัตว์ขอนแก่น/สวนสัตว์เขาสวนกวาง/อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ตั้งอยู่บนพื้นที่4,696ไร่ ครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคืออำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี(เมื่อวันที่9มกราคม2553ใช้ชื่อว่า"อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี"ตั้งแต่นั้นมา จนกระทั้งเมื่อวันที่26มิถุนายน2556 กรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น"สวนสัตว์ขอนแก่น"จนถึงปัจจุบัน)
 • น้ำตกนางริน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรุงศรี ถนน อบต.หนองกรุงศรี(บ้านนาเหล่า-น้ำตกนางริน) อำเภอโนนสะอาด
 • น้ำตกผาอินแปลง ถ้ำผาอินแปลง
 • พิพิธภัณฑ์-เจดีย์ หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม

ประชากร[แก้]

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 2542
4.70
4,689
1,007.65
1,569
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด 25..
43.00
3,905
-
4,181
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 2538
72.423
10,616
-
1,987
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ 2539
78.176
8,148
-
1,833
องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม 2521
72
6,932
-
1,515
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี 2475
62.484
8,113
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 25...
67.406
6,691
-
-
ทั้งหมด 424.913 49,094 117.13