อำเภอกุมภวาปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอกุมภวาปี
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอกุมภวาปี
กุมภวาปีเมืองน้ำตาล อุทยานวานร
ดอนแก้วพุทธสถาน หนองหานสายธารแห่งชีวิต ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอกุมภวาปี
อักษรโรมันAmphoe Kumphawapi
จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่672.6 ตร.กม.
ประชากร124,166 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น184.60 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4104
รหัสไปรษณีย์41110,41370(เฉพาะตำบลพันดอน ปะโค ผาสุก ผาสุก)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
พิกัด17°6′50″N 103°1′7″E / 17.11389°N 103.01861°E / 17.11389; 103.01861
โทรศัพท์0 42334466, 0 4233 2119
โทรสาร0 42334466, 0 4233 211
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอกุมภวาปี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์[แก้]

การตั้งถิ่นฐาน[แก้]

เมืองกุมภวาปีเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และได้พัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีการสำรวจ พบในท้องที่ต่างๆกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง บริเวณที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญได้แก่ บริเวณบ้านดอนแก้ว ซึ่งเป็นเกาะกลางหนองหานน้อยกุมภวาปีบริเวณบ้านตูมใต้ บ้านเมืองพรึก บ้านสี่แจ และบ้านกงพาน ซึ่งโบราณวัตถุส่วนใหญ่ จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ดินเผาและโลหะ จาการศึกษาของนักวิชาการด้านโบราณคดีได้สันนิษฐานไว้ว่า บริเวณแหล่งที่มีการสำรวจพบโบราณวัตถุเหล่านี้มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมแบบล่าสัตว์และทำกสิกรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์มีขนาดของชุมชนค่อนข้างใหญ่ มีการใช้โลหะ เหล็กและสำริด และมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ ที่ยู่บริเวณใกล้เคียงกันลักษณะพึ่งพาอาศัยและแลกเปลี่ยนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

สมัยก่อนประวัติศาสตร์[แก้]

เมืองกุมภวาปี มีชื่อปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องผาแดงนางไอ่ ในนาม เมืองเอกชะทีตาหรือทีตานคร อันถือเป็นเวรกรรมที่เป็นต้นเค้าของปรากฏชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวข้องในบริเวณหนองหานน้อยและลุ่มน้ำชีตอนบน ความในวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องผาแดงนางไอ่ นั้นกล่าวว่าเมืองทีตานครเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์เจ้าผู้ครองเมืองชื่อพญาขอม มีธิดาชื่อว่า ไอ่คำ เมื่อนางไอ่คำเจริญวัยได้มีเจ้าชายจากเมืองผาโพงชื่อ ท้าวผาแดง ได้มาติดพันเกี้ยวพาราสีหวังได้เป็นคู่ครอง

กาลต่อมาพญาขอมได้จัดงานบุญบั้งไฟของเมืองทีตานครนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงเมืองบาดาลเขตแดนของพญานาคทำให้ท้าวพังคี โอรสของพญานาคปลอมตัวมาเป็นกระรอกเผือกขึ้นมาเที่ยวชมงานพร้อมกับบริวาร ท้าวพังคีในร่างกระรอกเผือกได้แอบยลโฉมนางไอ่คำทางช่องหน้าต่าง เมื่อนางไอ่คำเห็นเข้าก็ปรารถนาอยากได้กระรอกเผือกไว้เชยชม จึงให้อำมาตย์ตามจับแต่ก็จับไม่ได้ ในที่สุดนายพรานประจำเมืองก็ใช้หน้าไม้ยิงกระรอกเผือกตายแล้วก็ชำแหละเนื้อกระรอกนำมาแบ่งปันประกอบอาหารกิน ด้วยแรงอธิษฐานของพังคีก่อนตายทำให้เนื้อกระรอกเผือกเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากมายกินกันทั่วเมืองก็ไม่หมดและขอให้คนที่ได้กินเนื้อจงตายตามไปด้วย

เมื่อท้าวพังคีตาย บริวารได้กลับไปบอกพญานาคบิดาของพังคี ทำให้พญานาคโกรธมากจึงสำแดงอิทธิฤทธิ์ทำให้เมืองทีตานครของพญาขอมถล่มจมดินกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งก็คือ หนองหานกุมภวาปีในปัจจุบัน ส่วนชาวเมืองที่กินเนื้อกระรอกเผือกก็ล้วนตายกันหมดรวมทั้งท้าวผาแดงและนางไอ่คำด้วย ยกเว้นบรรดาแม่หม้ายที่ไม่ได้รับแบ่งเนื้อกระรอกเผือกมากิน ทำให้บ้านเมืองของเขาไม่ถูกทำลายจึงเหลือเป็นเกาะกลางหนองหานที่เรียกกันว่า บ้านดอนแก้ว ในปัจจุบัน

สมัยประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ปรากฏเรื่องราวของเมืองกุมภวาปีในนิทานพื้นบ้านและในตำนานอุรังคธาตุแล้วได้มีคนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอยู่อาศัยอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากรอบๆ หนองหานน้อยมีท้องทุ่งที่กว้างใหญ่ มีป่าไม้แน่นหนา กลุ่มคนเหลานั้นจึงพากันสร้างเมืองที่มั่งคั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์กลางของชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่า บ้านบึงหม้อ

สมัยรัตนโกสินทร์[แก้]

 • ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครั้งสำคัญ บรรดาบ้านเมืองต่างๆ ในหัวเมืองลาวและทางภาคอีสาน ได้มีใบบอกไปกรุงเทพฯเพื่อขอตั้งขึ้นเป็นบ้านเมืองในพระราชอาณาจักรสยามและมีการเปลี่ยนชื่อบ้านนามเมืองให้ไพเราะขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทางราชสำนักจะพิจารณาชื่อจากภูมินามดั้งเดิมแล้วนำมาดัดแปลงชื่อเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกนามมงคลของบ้านเมือง แล้วจึงมีสารตราตั้งเมืองอนุญาตให้ตั้งเป็นบ้านเมืองที่สำคัญต่อไป บ้านบึงหม้อได้รับการตั้งชื่อนามมงคลจากราชสำนักกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2415 ว่า เมืองกุมภวาปี
 • ในปี พ.ศ. 2440 รัชการที่ 5 โปรดเกล้าฯให้กระทรวงมหาดไทย รวมเมืองกุมภวาปี หนองหาน หนองบัวลำภู และบ้านหมากแข้ง ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอุดรธานี เมืองกุมภวาปี จึงมีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นตรงต่อจังหวัดอุดรธานี โดยมีที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง(โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี-ปัจจุบัน) ตำบลพันดอน ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองเก่า” และมีพระประสิทธิสรรพกร(บุปผา สีหะไตร) เป็นนายอำเภอคนแรก แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบลใหญ่ คือ ตำบลปะโค ตำบลพันดอน ตำบลอุ่มจาน ตำบลตูมใต้ และตำบลแชแล มีกำนันตำบลต่างๆ ตามลำดับดังนี้
  • ตำบลปะโค ขุนปะโคคุณากร
  • ตำบลพันดอน ขุนพันดอนดิสาร
  • ตำบลอุ่มจาน ขุนอินทร์อุ่มจาน
  • ตำบลตูมใต้ ขุนตูมคามิน
  • ตำบลแชแล ขุนระบิลแชแล
 • พ.ศ. 2463 ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระวรฤทธิฤๅไชย จึงปรากฏหลักฐาน และจากการบันทึกการเสด็จการครวจราชการ ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ซึ่งได้มาตรวจราชการมณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ได้บันทึกเรื่องการเสด็จตรวจราชการและจัดพิมพ์ไว้ เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463 มีความตอนหนึ่งว่า “…ข้ามห้วยอ้ายเต้นถึงเขตรเมืองกุมภวาปี เมืองนี้ยกเอาบ้านบึงหม้อ ตั้งขึ้นเปนเมือง เมื่อรัชกาลที่ 5 พระวรฤทธิฤๅไชยผู้ว่าราชการเมืองกุมภวาปี มารับ…” นอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยังได้เสด็จไปเที่ยวรอบหนองหาน และได้ทรงบันทึกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนองหาร (ปัจจุบันเขียน”หนองหาน”) ไว้ว่า “…หนองหารนี้มีชื่อเสียงมาในพงศาวดารเป็นบึงใหญ่กว้างมาก มีชาวบ้านตั้งหาปลาอยู่โดยรอบ ทางเดินรอบหนองหารประมาณสองวัน มีท่าลงหนองที่บ้านเชียงแหว ระยะทางห่างจากเมืองกุมภวาปี 200 เส้น มีเกาะในหนองหาน เรียกกันว่า “เกาะดอนแก้ว” มีหมู่บ้านและวัดบนเกาะนั้นด้วย น้ำหนองหารที่ไหลลงปาวไปตกลำพาชี เมืองกุมภวาปีมีราษฎรอยู่ประมาณ 6,000 คน มีชาวเมืองนครราชสีมา มาตั้งทำมาค้าขายอยู่หลายครัว…”
 • ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2468-2472 ร.อ.อ.หลวงนิคมพรรณาเขต (เขียน สีหะอำไพ) นายอำเภอคนที่ 9 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกุมภวาปีจากบ้านน้ำฆ้อง มาตั้งที่บ้านดงเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เมืองใหม่” ตำบลตูมใต้ (ตำบลกุมภวาปี ในบัจจุบัน) โดยมีเหตุผล 4 ประการคือ
  • 1.เพราะที่ตั้งเมืองเก่าเป็นที่ลุ่ม ถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
  • 2.เพราะที่ตั้งเมืองใหม่ น้ำท่วมไม่ถึง ประกอบกับตั้งอยู่ริมน้ำปาว มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี
  • 3.เพราะที่ตั้งเมืองใหม่ เป็นศูนย์กลางของทุกตำบล เหมาะแก่การขยายชุมชนใหม่ในอนาคต
  • 4.เพื่อสร้างเมืองใหม่รองรับกับทางรถไฟสายใหม่ ที่แยกจากเส้นทางอุดรธานีผ่านบ้านดงเมือง สู่สกลนครและนครพนม
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลตูมใต้ ในท้องที่บางส่วนของตำบลตูมใต้ [1]
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลพันดอน ในท้องที่บางส่วนของตำบลพันดอน [2]
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2500 ตั้งตำบลโพธิ์ศรีสำราญ แยกออกจากตำบลปะโค [3]
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2501 ตั้งตำบลหนองหญ้าไชย แยกออกจากตำบลนายูง [4]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2507 ตั้งตำบลห้วยเกิ้ง แยกออกจากตำบลตูมใต้ และ ตั้งตำบลห้วยสามพาด แยกออกจากตำบลอุ่มจาน และ ตั้งตำบลเสอเพลอ แยกออกจากตำบลพันดอน [5]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2508 จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยเกิ้ง ในท้องที่บางส่วนของตำบลห้วยเกิ้ง [6]
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2509 จัดตั้งสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ ในท้องที่บางส่วนของตำบลโพธิศรีสำราญ [7]
 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลบ้านโปร่ง แยกออกจากตำบลจำปี และ ตั้งตำบลหนองกุงทับม้า แยกออกจากตำบลหนองหญ้าไซ และ ตั้งตำบลบุ่งแก้ว แยกออกจากตำบลสีออ [8]
 • พ.ศ. 2511 ได้ตั้ง กิ่งอำเภอศรีธาตุ ขึ้นกับอำเภอกุมภวาปี
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2511 ตั้งตำบลเวียงคำ แยกออกจากตำบลแชแล [9]
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2511 ได้โอนหมู่ 9 จากตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี ไปขึ้นกับตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี [10]
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลจำปี ในท้องที่บางส่วนของตำบลจำปี กิ่งอำเภอศรีธาตุ [11]
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2512 ตั้งตำบลโนนสะอาด แยกออกจากตำบลโพธิ์ศรีสำราญ [12]
 • วันที่ 20 มกราคม 2513 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ เป็น สุขาภิบาลโนนสะอาด [13]
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2515 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลพันดอน [14]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2516 ยกฐานะเป็น อำเภอศรีธาตุ [15]
 • วันที่ 4 กันยายน 2516 ตั้งตำบลแสงสว่าง แยกออกจากตำบลปะโค [16]
 • วันที่ 22 มกราคม 2517 แยกพื้นที่ตำบลโนนสะอาด ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ และตำบลบุ่งแก้ว อำเภอกุมภวาปี ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนสะอาด ขึ้นกับอำเภอกุมภวาปี [17]
 • วันที่ 12 เมษายน 2520 ยกฐานะเป็น อำเภอโนนสะอาด [18]
 • วันที่ 1 มกราคม 2524 แยกพื้นที่ตำบลหนองแสง และตำบลแสงสว่าง อำเภอกุมภวาปี ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองแสง [19]
 • วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลผาสุก แยกออกจากตำบลพันดอน [20]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลท่าลี่ แยกออกจากตำบลสีออ [21]
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2530 ยกฐานะเป็น อำเภอหนองแสง [22]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลหนองหว้า แยกออกจากตำบลห้วยเกิ้ง และ ตั้งตำบลกุมภวาปี แยกออกจากตำบลห้วยเกิ้ง [23]
 • วันที่ 11 มีนาคม 2540 ได้จัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี [24]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2540 แยกพื้นที่ตำบลนาม่วง ตำบลห้วยสามพาด และตำบลอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ขึ้นกับอำเภอกุมภวาปี [25]
 • วันที่ 11 กันยายน 2543 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลตูมใต้ เป็น เทศบาลตำบลกุมภวาปี [26]
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2550 ยกฐานะเป็น อำเภอประจักษ์ศิลปาคม [27]

ความหมายของชื่ออำเภอ[แก้]

คำว่า "กุมภวาปี" ได้ตั้งให้สอดคล้องกับความหมาย ซึ่งคำว่า “กุมภะ” แปลว่า หม้อ “วาปี” แปลว่า หนองหรือบึง จึงรวมกันเป็น "กุมภวาปี" นามนี้ จึงปรากฏหลักฐานตั้งแต่ในรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เกษตรกรรรม[แก้]

อำเภอกุมภวาปีมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 312,162 ไร่ ครอบครัวเกษตร จำนวน 15,826 ครอบครัว สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปอแก้ว และอื่นๆ

อุตสาหกรรม[แก้]

 1. โรงงานน้ำตาลเกษตรผล ตั้งอยู่ที่ บริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัด เลขที่9 หมู่ที่9 ถนนมิตรภาพ เทศาลตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กำลังการผลิต 1.7ล้าน ตัน/ปี ผลิตได้ 1.5ล้าน ตัน/ปี ต้องการรับผลผลิตเพิ่ม 200,000 ตัน/ปี (ผลิตน้ำตาลทรายขาว)[28]
 2. โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ บริษัทน้ำตาลกุมภวาปีจำกัด เลขที่73 หมู่ที่11 ถนนโพนทอง เทศาลตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กำลังการผลิต 1.65ล้าน ตัน/ปี ผลิตได้ 1.55ล้าน ตัน/ปี ต้องการรับผลผลิตเพิ่ม 100,000 ตัน/ปี (ผลิตน้ำตาลทรายขาว)[29]
 3. โรงงานน้ำตาลเอ็น.อี.อะโกร ตั้งอยู่ที่ บริษัทเอ็นอีอโกรอินดัสทรีจำกัด หมู่2 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กำลังการผลิต 30,000 ตัน/ปี ผลิตได้ 40,000 ตัน/ปี ต้องการรับผลผลิตเพิ่ม 10,000 ตัน/ปี (ผลิตน้ำตาลทรายแดง)[30]

ธนาคาร[แก้]

ธนาคารออมสิน

 • สาขากุมภวาปี

ธนาคารกรุงเทพ

 • สาขากุมภวาปี
 • สาขาเทสโก้ โลตัส กุมภวาปี

ธนาคารกสิกรไทย

 • สาขากุมภวาปี

ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาพันดอน เมืองเก่า

ธนาคารไทยพานิชย์

 • สาขากุมภวาปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • สาขากุมภวาปี
 • สาขาพันดอน

ห้างสรรพสินค้า[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกุมภวาปีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 174 หมู่บ้าน

1. ตูมใต้ (Tum Tai) 9 หมู่บ้าน 8. สีออ (Si O) 8 หมู่บ้าน
2. พันดอน (Phan Don) 20 หมู่บ้าน 9. ปะโค (Pa Kho) 17 หมู่บ้าน
3. เวียงคำ (Wiang Kham) 18 หมู่บ้าน 10. ผาสุก (Phasuk) 10 หมู่บ้าน
4. แชแล (Chaelae) 14 หมู่บ้าน 11. ท่าลี่ (Tha Li) 13 หมู่บ้าน
5. เชียงแหว (Chiang Wae) 13 หมู่บ้าน 12. กุมภวาปี (Kumphawapi) 14 หมู่บ้าน
6. ห้วยเกิ้ง (Huai Koeng) 8 หมู่บ้าน 13. หนองหว้า (Nong Wa) 11 หมู่บ้าน
7. เสอเพลอ (Soephloe) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกุมภวาปีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกุมภวาปี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุมภวาปี
 • เทศบาลตำบลพันดอน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพันดอน
 • เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเกิ้งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปะโค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะโคทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพันดอน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพันดอน)
 • เทศบาลตำบลเวียงคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงคำทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชียงแหว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงแหวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแชแล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแชแลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตูมใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสอเพลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีออทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสุกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุมภวาปี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุมภวาปี)

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

อำเภอกุมภวาปีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร 190 เมตร และ 170 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ประมาณ 672.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 412,452.13 ไร่

อาณาเขต[แก้]

อำเภอกุมภวาปีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับเนินสูงๆต่ำๆ ในพื้นที่เนินจะปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ปอ มันสัมปะหลัง ถั่ว ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ พื้นที่ราบใช้ปลูกข้าว พื้นที่ราบลุ่มใหญ่รอบบริเวณหนองหานกุมภวาปี เป็นเพาะปลูกข้าวหลัก ริมขอบหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปีใช้ เพาะปลูกไม่ได้ บางปีรอบบริวณหนองหานเกิดน้ำท่วมพื้นที่นาต่อกันหลายวันทำให้ต้นข้าวตาย ลำห้วยสาขาของแม่น้ำปาวเป็นแหล่งปลูกข้าวรองลงไป พื้นที่ร้อยละ ประมาณ 80 ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก และประโยชน์ทางเกษตรกรรม อื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ ชุมชนตลอดแนวลำน้ำปาวทำการประมงน้ำจืด สภาพป่าพอหลงเหลือ ให้เห็นบ้างแต่อยู่ในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมสภาพป่าเป็นป่าในเขตร้อนแต่ก็ถูกทำลายจนหลงเหลือสภาพป่าน้อยเต็มที

แหล่งน้ำ[แก้]

 • หนองหานกุมภวาปี
 • ลำน้ำปาว
 • ห้วยน้ำฆ้อง
 • ห้วยกองสี
 • ห้วยทราย
 • ห้วยนาชี
 • ห้วยดงแคน
 • ห้วยเกิ้ง
 • ห้วยบง
 • อ่างเก็บน้ำหนองปะโค
 • อ่างเก็บน้ำห้วยเกิ้ง

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม ฤดูฝนฝนตกชุกราวในเดือนกันยายน บางปีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและแห้ง หนาวจัดในเดือนธันวาคม ฤดูแล้งอากาศแล้งจัด ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชินชากับคนอีสานไปแล้ว

ข้อมูลภูมิอากาศของอำเภอกุมภวาปี
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.4
(97.5)
38.3
(100.9)
41.0
(105.8)
41.8
(107.2)
40.9
(105.6)
39.6
(103.3)
37.2
(99)
36.2
(97.2)
35.5
(95.9)
35.8
(96.4)
34.9
(94.8)
34.8
(94.6)
41.8
(107.2)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 29.2
(84.6)
31.6
(88.9)
34.2
(93.6)
35.4
(95.7)
33.7
(92.7)
32.5
(90.5)
32.2
(90)
31.5
(88.7)
31.3
(88.3)
31.1
(88)
30.1
(86.2)
28.7
(83.7)
31.79
(89.23)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.2
(72)
24.7
(76.5)
27.6
(81.7)
29.3
(84.7)
28.5
(83.3)
28.2
(82.8)
27.9
(82.2)
27.5
(81.5)
27.2
(81)
26.7
(80.1)
24.6
(76.3)
22.1
(71.8)
26.38
(79.48)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 15.8
(60.4)
18.6
(65.5)
21.7
(71.1)
24.1
(75.4)
24.7
(76.5)
25.0
(77)
24.7
(76.5)
24.5
(76.1)
24.1
(75.4)
22.9
(73.2)
19.8
(67.6)
16.2
(61.2)
21.84
(71.32)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 4.5
(40.1)
9.4
(48.9)
10.0
(50)
16.0
(60.8)
18.8
(65.8)
21.5
(70.7)
20.4
(68.7)
21.0
(69.8)
20.5
(68.9)
16.4
(61.5)
8.4
(47.1)
6.2
(43.2)
4.5
(40.1)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 6
(0.24)
19
(0.75)
36
(1.42)
83
(3.27)
220
(8.66)
231
(9.09)
222
(8.74)
276
(10.87)
254
(10)
84
(3.31)
9
(0.35)
3
(0.12)
1,443
(56.81)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 2 3 6 14 15 15 17 15 7 1 0 96
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[31]

ประชากร[แก้]

ชื่อ จำนวนหมู่บ้านที่ครอบคลุม จำนวนประชากร
(ธันวาคม พ.ศ. 2560)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม พ.ศ. 2560)
เทศบาลตำบลกุมภวาปี (เมืองใหม่)

10 หมู่บ้าน

8,497
4,387
เทศบาลตำบลพันดอน (เมืองเก่า)
6 หมู่บ้าน (หมู่ที่14 บางส่วน)
5,668
2,486
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
8 หมู่บ้าน
5,424
1,616
เทศบาลตำบลปะโค
17 หมู่บ้าน
11,304
3,277
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน

15 หมู่บ้าน (หมู่ที่14 บางส่วน)

11,742
3,169
เทศบาลตำบลเวียงคำ
18 หมู่บ้าน
10,496
3,068
เทศบาลตำบลเชียงแหว

13 หมู่บ้าน

8,633
2,252
เทศบาลตำบลหนองหว้า

11 หมู่บ้าน

8,072
1,959
เทศบาลตำบลแชแล

14 หมู่บ้าน

10,311
2,865
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
9 หมู่บ้าน
7,042
1,992
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
19 หมู่บ้าน
11,959
3,342
องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
8 หมู่บ้าน
4,546
1,138
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
10 หมู่บ้าน
6,379
1,793
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
14 หมู่บ้าน
9,775
2,506
องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
4 หมู่บ้าน
4,393
1,529
ทั้งหมด 174 124,214 37,379
สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรอำเภอกุมภวาปี
ปี (พ.ศ.) ประชากร
2551
125,193
2552
125,040
2553
125,095
2554
124,823
2555
125,036
2556
124,907
2557
125,090
2558
125,001
2559
124,599
2560
124,214

การคมนาคม[แก้]

อำเภอกุมภวาปีมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางรางที่สามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งในรูปแบบของการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า

ระยะทางจากอำเภอกุมภวาปีไปยังอำเภอต่างๆในจังหวัดอุดรธานี[แก้]

อำเภอ ระยะทาง
อำเภอกู่แก้ว 21 กิโลเมตร
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 28 กิโลเมตร
อำเภอโนนสะอาด 34 กิโลเมตร
อำเภอหนองแสง 34 กิโลเมตร
อำเภอศรีธาตุ 35 กิโลเมตร
อำเภอเมืองอุดรธานี 45 กิโลเมตร
อำเภอหนองหาน 47 กิโลเมตร
อำเภอไชยวาน 50 กิโลเมตร
อำเภอวังสามหมอ 53 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งฝน 57 กิโลเมตร
อำเภอพิบูลย์รักษ์ 60 กิโลเมตร
อำเภอเพ็ญ 76 กิโลเมตร
อำเภอหนองวัวซอ 80 กิโลเมตร
อำเภอกุดจับ 82 กิโลเมตร
อำเภอบ้านผือ 98 กิโลเมตร
อำเภอสร้างคอม 101 กิโลเมตร
อำเภอบ้านดุง 106 กิโลเมตร
อำเภอน้ำโสม 148 กิโลเมตร
อำเภอนายูง 161 กิโลเมตร

ระยะทางจากอำเภอกุมภวาปีไปยังจังหวัดใกล้เคียง[แก้]

จังหวัด ระยะทาง
จังหวัดขอนแก่น 88 กิโลเมตร
จังหวัดหนองบัวลำภู 92 กิโลเมตร
จังหวัดหนองคาย 106 กิโลเมตร
จังหวัดกาฬสินธุ์ 118 กิโลเมตร
จังหวัดสกลนคร 162 กิโลเมตร

ทางบก[แก้]

ไฟล์:บ.ข.ส.พันดอน.jpg
สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ เป็นเส้นทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ระยะทางถึงอำเภอกุมภวาปีประมาณ 549 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023 หรือ ถนนน้ำฆ้อง-วังสามหมอ เชื่อมระหว่างอำเภอกุมภวาปี–อำเภอวังสามหมอ โดยปลายทางที่อำเภอวังสามหมอ มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากถนนมิตรภาพจรดถึงถนนพังโคนพัฒนา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารในอำเภอกุมภวาปี มี 1 แห่ง ได้แก่
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ทาราง[แก้]

 • สถานีรถไฟกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำหรับทางรถไฟมีหลายขบวนด้วยกันและมีปลายทางที่อำเภอกุมภวาปีโดยตรง และขบวนรถที่ผ่านต่อไปยังจังหวัดหนองคายให้บริการทุกวัน อาทิเช่น สายกรุงเทพ–หนองคาย, กรุงเทพ–อุดรธานี, นครราชสีมา–หนองคาย, นครราชสีมา–อุดรธานี และในช่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์และปีใหม่ จะมีการเปิดเดินรถสายกรุงเทพ–อุดรธานี เพิ่มเติม

จากกรุงเทพ-กุมภวาปี

ลำดับ เลขขบวนรถ ประเภทรถ ออก ถึง
1 75 ด่วน 8:20 16:38
2 77 ด่วน 18:35 03:01
3 25 ด่วนพิเศษ CNR 20:00 05:23
4 133 เร็ว 20:45 06:55

เส้นทางคมนาคมทางบก[แก้]

ทางหลวงแผ่นดิน[แก้]

ทางหลวงชนบท[แก้]

ทางหลวงท้องถิ่น[แก้]

 • เทศบาลตำบลกุมภวาปี (เมืองใหม่)
  • ถนนรอบเมือง
  • ถนนแชแล
  • ถนนพันดอน
  • ถนนชมช่วย
  • ถนนอุ่มจาน
  • ถนนสุภาอัธวินิชย์
  • ถนน19 ศรัทธา
  • ถนนชวลิต
  • ถนนธนพิทักษ์
  • ถนนยิ้มประสิทธิ์
  • ถนนกุมภวาปี
  • ถนนเพชรดี
  • ถนนนายุง
 • เทศบาลตำบลพันดอน (เมืองเก่า)
  • ถนนนิคมพรรณนาเขต
  • ถนนสมสะกิด
  • ถนนวาปีพัฒนา
  • ถนนชนบทบำรุง
  • ถนนภูวดลบริรักษ์
  • ถนนบันเทิงทนุราษฎร์
  • ถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์
  • ถนนเจริญสวัสดิ
  • ถนนราษฎร์บำรุง
  • ถนนสมัครใจราษฎร์
  • ถนนอรุณธุรกิจ
  • ถนนประสิทธิ์สรรพการ.
  • ถนนทางเข้าบ้านกงพาน
  • ถนนพิศาลสารกิจ
  • ถนนสายธารพัฒนา
  • ถนนอุดมสามัคคี
  • ถนนวาปีอนุสรณ์
  • ถนนวาปีพิทักษ์

สะพาน[แก้]

 • สะพานลำน้ำปาว สร้างข้ามลำน้ำปาว ตั้งอยู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2023 เทศบาลตำบลกุมภวาปี

การศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.png มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
Stou 001.gif มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา[แก้]

ตราสัญลักษณ์ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาล
50px วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของเอกชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี.jpg วิทยาลัยเทคโนอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20[แก้]

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา
1 1041680845 โรงเรียนกุมภวาปี เลขที่ - หมู่ที่ 3 บ้านดงเมือง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 1 พฤศจิกายน 2491
2 1041680852 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ เลขที่ - หมู่ที่ 19 บ้านผือ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 พ.ศ. 2535
3 1041680847 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ เลขที่ 203 หมู่ 11 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 4 พฤศจิกายน 2525
4 1041680851 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 41370 พ.ศ. 2538
5 1041680850 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม เลขที่ - หมู่ที่ 7 บ้านหนองแดง ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี 41110 13 มกราคม 2536
6 1041680846 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร เลขที่ 58 หมู่ที่ 8 บ้านโนนวัฒนา อำเภอกุมภวาปี 41110 3 เมษายน 2519

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี[แก้]

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ เลขที่ - หมู่ที่ - ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 . มัธยมต้น-มัธยมปลาย
2 โรงเรียนพันดอนวิทยา เลขที่ 222 หมู่ 7 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 มัธยมต้น-มัธยมปลาย

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2[แก้]

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1041680132 โรงเรียนบ้านปอ หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปอ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 8 กรกฎาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา
2 1041680186 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) หมู่ที่ 9 บ้านดงเมือง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 17 พฤษภาคม 2475 อนุบาล-ประถมศึกษา
3 1041680187 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) หมู่ที่ 11 บ้านท่าเปลือย ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 16 สิงหาคม 2488 อนุบาล-ประถมศึกษา
4 1041680189 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์สง่า ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 29 พฤศจิกายน 2442 อนุบาล-ประถมศึกษา
5 1041680190 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 1 พฤศจิกายน 2485 อนุบาล-ประถมศึกษา
6 1041680149 โรงเรียนบ้านเชียงแหว หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี 41110 17 ตุลาคม 2465 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
7 1041680189 โรงเรียนบ้านเซียบ หมู่ที่ 9 บ้านเซียบ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี 41110 11 กรกฎาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา
8 1041680151 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหมากบ้า ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี 41110 พ.ศ. 2476 อนุบาล-ประถมศึกษา
9 1041680152 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 6 บ้านสวนมอญ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี 41110 13 พฤษภาคม 2506 อนุบาล-ประถมศึกษา
10 1041680153 โรงเรียนบ้านเดียม หมู่ที่ 5 บ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี 41110 06 สิงหาคม 2494 อนุบาล-ประถมศึกษา
11 1041680154 โรงเรียนนกขะบา หมู่ที่ 4 บ้านนกขะบา ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี 41110 20 มิถุนายน 2548 อนุบาล-ประถมศึกษา
12 1041680155 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง หมู่ที่ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 29 พฤศจิกายน 2442 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
13 1041680156 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก หมู่ที่ 3 บ้านเมืองพรึก ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 09 พฤษภาคม 2500 อนุบาล-ประถมศึกษา
14 1041680157 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง หมู่ที่ 8 บ้านเหล่ากกโพธิ์ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 01 มิถุนายน 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
15 1041680158 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 31 พฤษภาคม 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
16 1041680159 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย หมู่ที่ 6 บ้านยางหล่อ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 29 เมษายน 2510 อนุบาล-ประถมศึกษา
17 1041680160 โรงเรียนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 10 บ้านดอนเงิน ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี 41110 1 มีนาคม 2465 อนุบาล-ประถมศึกษา
18 1041680175 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกองสี ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี 41110 16 สิงหาคม 2494 อนุบาล-ประถมศึกษา
19 1041680176 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสีเสียด ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี 41110 พ.ศ. 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
20 1041680139 โรงเรียนบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 5 บ้านโนนจำปา ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี 41110 21 มิถุนายน 2524 อนุบาล-ประถมศึกษา
21 1041680188 โรงเรียนบ้านตูม หมู่ที่ 2 บ้านตูมกลาง ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี 41110 25 ตุลาคม 2465 อนุบาล-ประถมศึกษา
22 1041680191 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี 41110 11 ตุลาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา
22 1041680119 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 1 พฤษภาคม 2482 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
23 1041680120 โรงเรียนบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแร่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 10 ตุลาคม 2501 อนุบาล-ประถมศึกษา
24 1041680121 โรงเรียนบ้านหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหมากจันทน์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 15 พฤษภาคม 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
25 1041680122 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ หมู่ที่ 1 บ้านนาเพ็ญ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 พ.ศ. 2501 อนุบาล-ประถมศึกษา
26 1041680123 โรงเรียนบ้านกุดยาง หมู่ที่ 12 บ้านแสงสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 01 กรกฎาคม 2482 อนุบาล-ประถมศึกษา
27 1041680124 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี 41110 พ.ศ. 2520 อนุบาล-ประถมศึกษา
28 1041680133 โรงเรียนบ้านปะโค หมู่ที่ 1 บ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 41370 1 มิถุนายน 2469 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
29 1041680134 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งหมากลาน ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 41370 12 กันยายน 2479 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30 1041680135 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 41370 21 เมษายน 2490 อนุบาล-ประถมศึกษา
31 1041680136 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 41370 04 เมษายน 2520 อนุบาล-ประถมศึกษา
32 1041680137 โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 41370 9 พฤษภาคม 2483 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
33 1041680138 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย หมู่ที่ 10 บ้านเกิ้งน้อย ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 41370 02 พฤษภาคม 2509 อนุบาล-ประถมศึกษา
34 1041680145 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี 41370 12 กรกฎาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา
35 1041680146 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง หมู่ที่ 4 บ้านสร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี 41370 11 พฤษภาคม 2482 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
36 1041680147 โรงเรียนบ้านสี่แจ หมู่ที่ 3 บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี 41370 01 พฤษภาคม 2482 อนุบาล-ประถมศึกษา
37 1041680148 โรงเรียนบ้านดงเรือง หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี 41370 26 พฤษภาคม 2484 อนุบาล-ประถมศึกษา
38 1041680177 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี หมู่ที่ 15 บ้านน้ำฆ้อง ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 พ.ศ. 2464 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39 1041680178 โรงเรียนบ้านกงพาน หมู่ที่ 8 บ้านกงพาน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 29 พฤศจิกายน 2499 อนุบาล-ประถมศึกษา
40 1041680185 โรงเรียนบ้านพันดอน หมู่ที่ 1 บ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 14 เมษายน 2465 อนุบาล-ประถมศึกษา
41 1041680183 โรงเรียนบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 21 มิถุนายน 2517 อนุบาล-ประถมศึกษา
42 1041680184 โรงเรียนบ้านดงแคน หมู่ที่ 11 บ้านดงแคน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 03 พฤษภาคม 2522 อนุบาล-ประถมศึกษา
43 1041680179 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม หมู่ที่ 7 บ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 05 มิถุนายน 2519 อนุบาล-ประถมศึกษา
44 1041680180 โรงเรียนบ้านวาปี หมู่ที่ 4 บ้านวาปี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 1 สิงหาคม 2504 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
44 1041680181 โรงเรียนบ้านผือ หมู่ที่ 6 บ้านผือ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 13 กรกฎาคม 2504 อนุบาล-ประถมศึกษา
45 1041680182 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง หมู่ที่ 14 บ้านหนองศรีเจริญ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี 41370 08 มิถุนายน 2485 อนุบาล-ประถมศึกษา
46 1041680163 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ หมู่ที่ 5 บ้านสวนมอน ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 29 พฤษภาคม 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
47 1041680164 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย หมู่ที่ 8 บ้านโนนเห็น ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 28 ตุลาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา
48 1041680165 โรงเรียนบ้านคำไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านคำไผ่ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 16 พฤษภาคม 2504 อนุบาล-ประถมศึกษา
49 1041680166 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 13 พฤษภาคม 2517 อนุบาล-ประถมศึกษา
50 1041680167 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม หมู่ที่ 6 บ้านหินฮาว ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 28 พฤศจิกายน 1958 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
51 1041680168 โรงเรียนบ้านนาแบก หมู่ที่ 1 บ้านนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 1 พฤศจิกายน 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
52 1041680161 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา หมู่ที่ 2 บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 30 พฤษภาคม 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
53 1041680162 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี 41110 1 พฤษภาคม 2482 อนุบาล-ประถมศึกษา
54 1041680125 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านสีออ ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี 41110 11 ตุลาคม 2476 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
55 1041680127 โรงเรียนบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกวาง ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี 41110 02 มิถุนายน 2505 อนุบาล-ประถมศึกษา
56 1041680143 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร หมู่ที่ 3 บ้านเหล่ากล้วย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 41370 19 กันยายน 2519 อนุบาล-ประถมศึกษา
57 1041680144 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา หมู่ที่ 15 บ้านโคกศรีสำราญ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 41370 14 กรกฎาคม 2503 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
58 1041680140 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ หมู่ที่ 1 บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 41370 26 มิถุนายน 2462 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
59 1041680141 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านเสอเพลอ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 41370 19 สิงหาคม 2502 อนุบาล-ประถมศึกษา
60 1041680142 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ หมู่ที่ 5 บ้านทองอินทร์ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี 41370 20 พฤษภาคม 2488 อนุบาล-ประถมศึกษา
61 1041680130 โรงเรียนบ้านท่าสัง หมู่ที่ 5 บ้านท่าสัง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 5 พฤษภาคม 2484 อนุบาล-ประถมศึกษา
62 1041680131 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า หมู่ที่ 3 บ้านโนนมะข่า ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 9 ตุลาคม 2476 อนุบาล-ประถมศึกษา
63 1041680172 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหี้ย ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 01 พฤษภาคม 2485 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
64 1041680173 โรงเรียนบ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 08 กันยายน 2475 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65 1041680174 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 14 สิงหาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา
66 1041680192 โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 4 พฤษภาคม 2500 อนุบาล-ประถมศึกษา
67 1041680129 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยบง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี 41110 1 พฤษภาคม 2480 อนุบาล-ประถมศึกษา
68 1041680169 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง" หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์นิมิต ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี 41110 01 พฤษภาคม 2482 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
69 1041680170 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี หมู่ที่ 1 บ้านโคกผักหวาน ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี 41110 6 กรกฎาคม 2503 อนุบาล-ประถมศึกษา

สังกัดเอกชน[แก้]

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี เลขที่ 466 หมู่ที่10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 16 พฤษภาคม 2541 อนุบาล-ประถมศึกษา
2 โรงเรียนเทพปัญญา เลขที่ 78 ถนนอุ่มจาน ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 อนุบาล-ประถมศึกษา
3 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ ถนนโพนทอง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี 41110 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 เลขที่ 128 ถนนมิตรภาพ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี 41110

วัฒนธรรม[แก้]

สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่ากุมภวาปี[แก้]

 • ย่านตลาดเมืองเก่า ตั้งอยู่บ้านน้ำฆ้อง ตำบลพันดอน
 • ย่านตลาดตึกไม้ ตั้งอยู่ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี (ถูกไฟไหม้เมื่อปี 2559 ทั้งย่าน)
 • หอระฆังไม้วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียงคำ
 • โรงหนังกุมภวาปี หรือ โรงภาพยนตร์เสริมสุข ตั้งอยู่ถนนสุภาอัธวินิชย์ ตำบลกุมภวาปี

ประเพณีท้องถิ่น[แก้]

 • งานประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแข่งขันในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี ณ ลำน้ำปาว บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าปู่ย่า ตำบลกุมภวาปี ซึ่งชาวอำเภอกุมภวาปีภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยจารึกถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือรุ่นใหญ่ และเรือรุ่นเล็กทั่วไป
 • ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์บ้านดอนแก้วและสงกรานต์ย้อนยุคเมืองเก่า
  • ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว จัดขึ้นที่วัดมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี
  • งานสงกรานต์วัดจอมศรี บ้านน้ำฆ้อง จัดขึ้นที่ จัดขึ้นที่วัดจอมศรี บ้านน้ำฆ้อง หมู่ที่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
 • งานบุญบั้งไฟแสน จัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม ของทุกปี จัดขึ้นที่สวนธรรมชาติเทศบาลตำบลกุมภวาปี และวัดศรีนคราราม
 • ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ของทุกปี จัดขึ้นที่ลำน้ำปาวเทศบาลตำบลกุมภวาปี

สถานที่สำคัญ[แก้]

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒธรรม[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สา ตั้งอยู่ที่วัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์) ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • พระมหาธาตุเทพจินดา หรือ พระธาตุบ้านเดียม ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุเทพจินดา บ้านเดียม หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • พระธาตุจอมศรี (พระธาตุแชแล) ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมศรี บ้านแชแล หมู่ 1 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วัดสำคัญ[แก้]

 • วัดศรีนคราราม ตั้งอยู่ที่ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดสว่างโยมาลัย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 172 บ้านท่าเปลือย ถนนริมปาว หมู่ที่ 11 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดจอมศรี ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำฆ้อง หมู่ที่ 16 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดทุ่งสว่างปะโค ตั้งอยู่ที่ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดโพธิ์ชัย (พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง) ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บ้านกงพาน หมู่ที่ 8,13 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดเกาะเกษวาริการาม ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดธาตุจอมศรี ตั้งอยู่ที่บ้านแชแล หมู่ 1 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดสุรพิมพาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์สง่า ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • วัดศรีธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านนาเพ็ญ หมู่ที่ 1,13 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพักผ่อน[แก้]

 • ทะเลบัวแดง หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุมภวาปี ตำบลแชแล ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี และตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • สวนธรรมชาติ หรือ สวนลิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านดงเมือง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ลำน้ำปาว ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • หนองแคน ตั้งอยู่ที่ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • หนองปะโค หรือ ล่องแพหนองปะโค ตั้งอยู่ที่ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ท่าเรือบ้านแชแล ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนน้ำย้อย ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อุทยาน วนอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า[แก้]

 • อุทยานสะพานหิน ตั้งอยู่ที่บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี และบ้านทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 • วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตั้งอยู่ที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทม ป่าข่า และป่าสงวนแห่งชาติป่าโพธิ์สำราญ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด และตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ป่าทมงาม ป่าข่า ตั้งอยู่ที่ วนอุทยานภูเขาสวนกวาง บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การเรียนรู้[แก้]

 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ ถนนยิ้มประสิทธิ์ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร บ้านนาดี-สร้างบง ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านโป่งคอม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ตลาด[แก้]

 • ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
 • ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน

ศูนย์กีฬา[แก้]

 • ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

สถานพยาบาล[แก้]

มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้

 • โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 120 เตียง จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลกุมภวาปี)
 • โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง)
 • สถานีอนามัย จำนวน 17 แห่ง
 • ร้านขายยา 24 แห่ง
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 71 คน
 • อาสาสมัครสาธารณสุข 2,240 คน

สถานที่ราชการ และหน่วยงานสำคัญ[แก้]

ศาลเจ้าและสถานธรรมในพื้นที่[แก้]

 • มูลนิธิประชาพัฒนาธรรมกุมภวาปี
 • หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดรธานี หน่วยบริการกุมภวาปี
 • ศาลเจ้า ปู่ - ย่า บ้านน้ำฆ้อง (เมืองเก่า)
 • ศาลเจ้า ปู่ - ย่า บ้านดงเมืองบริเวณลำน้ำปาว (เมืองใหม่)
 • ศาลเจ้าพ่อพิมูน ชุมชนห้วยเกิ้ง
 • คริสตจักรชีวิตใหม่กุมภวาปี
 • คริสตจักรกุมภวาปี
 • คริสตจักรศูนย์ชีวิตคริสเตียนอุดรธานี
 • คริสตจักรพระคุณกุดยาง
 • คริสจักรยโฮวายีเร
 • คริสตจักรนำพระพรโคกผักหวาน
 • หมวดคริสเตียนเหล่าสวรรค์
 • มัสยิดดารุสสลาม

วัดราษฏร์ในอำเภอกุมภวาปี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • เทศบาลตำบลกุมภวาปี
 • เทศบาลตำบลพันดอน
  • วัดพิศิษฐ์ภมราราม
  • วัดโพธิ์ชัย
  • วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
  • วัดลำดวนสุริยวาส
  • วัดดอนสวรรค์ (ส)
  • วัดเทพารักษ์ (ส)
 • เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
  • วัดจินดาราษฎร์บำรุง (ส)
  • วัดโพธิ์สว่างโสกคูณ
  • วัดทุ่งศรีนวล (ส)
  • วัดสระแก้ว
  • วัดโพธิ์นิมิต
  • วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง
  • วัดป่าทรงธรรม
  • วัดพิศิษฐ์ภมราราม
  • วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
  • วัดลำดวนสุริยวาส
  • วัดราสีสุนทราวาส
  • วัดโพธิ์ชัย
  • วัดดอนสวรรค์ (ส)
  • วัดเทพารักษ์ (ส)
  • วัดสมณวิหาร
 • เทศบาลตำบลปะโค
  • วัดคำมัง
  • วัดทุ่งสว่างปะโค
  • วัดโพธิ์ศรีสำราญ
  • วัดป่าโนนนิเวศน์ (ส)
  • วัดศรีบุญเรือง (ส)
  • วัดเกาะผดุงชาติ (ส)
  • วัดเกาะศีรษะเกตุ (ส)
  • วัดพิมพ์สวำงอารมณ์ (ส)
  • วัดศรีมงคล (ส)
  • วัดสว่างนาทม (ส)
  • วัดสุราลัย (ส)
 • เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
  • วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง
  • วัดป่าทรงธรรม
  • วัดพิศิษฐ์ภมราราม
  • วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
  • วัดลำดวนสุริยวาส
  • วัดราสีสุนทราวาส
  • วัดโพธิ์ชัย
  • วัดดอนสวรรค์ (ส)
  • วัดเทพารักษ์ (ส)
  • วัดสมณวิหาร
 • เทศบาลตำบลเวียงคำ
  • วัดศรีบุญเรือง
  • วัดบัวระพา
  • วัดโนนงาม
  • วัดเกาะเกษวาริการาม
  • วัดวิมลธรรมาราม (ส)
  • วัดศรีสว่างวนาราม (ส)
  • วัดแสงสว่างวนาราม (ส)
  • วัดศรีธาตุป่ายาง
  • วัดท่าหนองเทา
  • วัดสว่างโนนตูม
  • วัดอุดมหนองแดง
  • วัดอัมพวันวาริการาม
  • วัดสว่างโนนตูม
 • เทศบาลตำบลหนองหว้า
  • วัดบูรพา
  • วัดศรีมงคล (ส)
  • วัดศิริพุทธาวาส (ส)
  • วัดศรีชมภู
  • วัดสว่างอารมณ์
  • วัดสว่างโนนยอ (ส)
  • วัดโคกศรีสว่าง (ส)
  • วัดสว่างกุดจิก (ส)
  • วัดทุ่งสว่าง
  • วัดเทพสุวรรณาราม (ส)
 • เทศบาลตำบลเชียงแหว
  • วัดเจติยรัตน์
  • วัดทุ่งสว่าง
  • วัดมหาธาตุเทพจินดา
  • วัดสมศรีสะอาด
  • วัดดอนยาง
  • วัดสวนมอญธรรมาราม
  • วัดโนนธาตุเจติยาราม
  • วัดโนนหินแห่
  • วัดโนนสูง
  • วัดโนนศรีไพรวัน (ส)
  • วัดป่าพระแมวธรรมาราม
  • วัดสว่างหายโศก
  • วัดศรีแก้ว
  • วัดป่าอัมพวันโพธาราม (ส)
  • วัดโพธิ์ตาก (ส)
  • วัดโพธิ์ศรีสำราญ (ส)
  • วัดทุ่งสว่างโนนแก
 • เทศบาลตำบลแชแล
  • วัดโพธิ์ไทรทอง (ส)
  • วัดธาตุจอมศรี
  • วัดโนนท่าราษฎร์คงคา
  • วัดโพธิ์สว่าง
  • วัดโนนน้ำย้อย (ส)
  • วัดสว่างบัวระพา (ส)
  • วัดนครศรีสว่าง
  • วัดโพธิ์ศรีสว่าง
  • วัดนรวาสคงคา (ส)
  • วัดโนนหินลาด (ส)
  • วัดศรีมงคล (ส)
  • ที่พักสงฆ์ดอนหลวง
  • วัดโพธินันทาวาส (ส)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
  • วัดสว่างโยมาลัย
  • วัดโนนสะอาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
  • วัดศรีมงคล
  • วัดศรีสุข
  • วัดสว่างหนองหอย
  • วัดอุดมหนองแดง
  • วัดสว่างโนนเลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
  • วัดบูรพา
  • วัดดอนจันทน์
  • วัดศรีธาตุ
  • วัดโพธิ์ศรีสง่า (ส)
  • วัดศรีมณีรัตนาราม (ส)
  • วัดราษฎร์สามัคคี (ส)
  • วัดสว่างโนนสวรรค์
  • วัดสว่างนาทัน (ส)
  • วัดจอมทอง (ท)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
  • วัดเวฬุวันธาราม (ส)
  • วัดโพธิ์ศรีสว่าง
  • วัดเทพสุรินทร
  • วัดโพธิ์สระ
  • วัดสามัคคีวนาราม (ส)
  • วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม (ส)
  • วัดศิริสุสานโนนนิเวศน์ (ส)
  • วัดปุญญาธิการาม (ส)
  • วัดโสภณานิการาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
  • วัดโนนพระ
  • วัดดอนสวรรค์
  • วัดจตุขันธ์ทันตราวาส (บ้านสี่แจ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
  • วัดโนนพระ
  • วัดสุวรรณประดิษฐ์
  • วัดใหม่สงเปลือย
  • วัดจันทน์ประสิทธิ์ (ส)
  • วัดดาวดึงสาราม (ส)
  • วัดศิริมงคล (ส)
  • วัดหนองนาคำ
  • วัดศิริชัยเจริญ
  • วัดอมรินทราราม
  • วัดสวนมอญ (ส)
  • วัดสามัคคีศรีสมพร (ส)
  • วัดสุวรรณาราม (ส)
  • วัดอนุราษฎร์โสการาม (ส)

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • เทศบาลตำบลพันดอน
  • วัดป่าอุดมสามัคคี
  • วัดจอมศรี
  • วัดสุทัศน์
  • วัดสมณวิหาร
  • วัดศรีวัฒนาวาปี
 • เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
  • วัดป่าตอสัมพันธมิตร
 • เทศบาลตำบลปะโค
  • วัดป่าปิยธรรม
  • วัดป่าวิเวกเวฬุวัน (ส)
 • เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
  • วัดป่าอุดมสามัคคี
  • วัดสุทัศน์
  • วัดป่าสาระธรรม
  • วัดศรีวัฒนาวาปี
 • เทศบาลตำบลเวียงคำ
  • วัดท่าม่วงน้อย
  • วัดสวนมอน
  • วัดโป่งคอม
  • วัดป่าใหม่ไทยบ้านตาด
  • วัดป่าบ้านเวียงคำ
  • ที่พักสงฆ์วัดป่าบ้านคำเลาศรีสมพร
 • เทศบาลตำบลหนองหว้า
  • วัดป่าทรงธรรม
  • วัดป่าวิปัสสนาราม
  • วัดป่าศิริสุวรรณาราม
  • วัดพระธาตุหนองหมัด
  • วัดป่ามงคลธรรม
 • เทศบาลตำบลเชียงแหว
  • วัดป่าบ้านสวนมอญ (ส)
  • วัดป่าเทพโพธิ์ทอง
 • เทศบาลตำบลแชแล
  • วัดศรีชมพู
  • วัดป่ามัชฌิมวงค์รตนาราม
  • วัดจันทิมายาราม
  • วัดป่าศรีดอนเงิน
  • วัดป่ายางหล่อ
  • วัดป่าทรายแก้วรังสี
  • ที่พักสงฆ์ถ้ำเสือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
  • วัดมหาธาตุเจดีย์
  • วัดสุรพิมพาราม
  • วัดป่าอรัญวิเวก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
  • วัดดอนมะพลับ (สำนักสงฆ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
  • วัดป่าจันทน์ศีลคุณราม
  • วัดป่าทรงธรรม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
  • วัดป่าหนองแสงตอ
  • วัดป่าดอยเต่า (ท)
  • วัดป่าโนนน้ำเที่ยง
  • วัดป่าบ้านโนนจำปา
  • วัดป่าโนนนิเวศ
  • วัดป่าบุรินทราวาส
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
  • วัดเรืองศรี
  • วัดสระศรีทวีปุญญาราม
  • วัดป่าศาลาทอง
  • วัดสามพาดพัฒนาราม
  • วัดป่าบ้านนาดี
  • วัดศรีสมภรณาราม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
  • วัดโพนาราม

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

พระภิกษุ[แก้]

วงการกีฬา[แก้]

นักร้อง/นักดนตรี/นักแสดง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): 53–54. 17 กันยายน 2498.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (45 ง): 35–36. 30 พฤษภาคม 2499.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองขอนแก่น และกิ่งอำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ, อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย, อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี, อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม, อำเภอกบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, อำเภอลำปลายมาศ และกิ่งอำเภอกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร และอำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสังขะ และอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์, อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, อำเภอพิบูลย์มังสาหาร และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (107 ง): 2901–2928. 17 ธันวาคม 2500.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กับอำเภอกุมภวาปี และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (107 ง): 3052–3061. 16 ธันวาคม 2501.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านดุง อำเภอโนนสัง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (29 ง): 884–898. 31 มีนาคม 2507.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (66 ง): 2126–2127. 17 สิงหาคม 2508.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (102 ง): 3359–3360. 15 พฤศจิกายน 2509.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293–1330. 25 เมษายน 2510.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี และกิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (53 ง): 1652–1663. 11 มิถุนายน 2511.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (98 ง): 3115–3117. 29 ตุลาคม 2511.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลจำปี กิ่งอำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (58 ง): 2016–2017. 24 มิถุนายน 2512.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (73 ง): 2401–2409. 5 สิงหาคม 2512.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสุขาภิบาลโนนสอาด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (4 ง): 119. 20 มกราคม 2513.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (198 ง): 3066–3067. 26 ธันวาคม 2515.
 15. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาพนม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแม่อาย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอหนองพอก อำเภอละอุ่น อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอศรีธาตุ พ.ศ. 2516" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (75 ก): 32–36. 28 มิถุนายน 2516.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่นแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (112 ง): 2773–2279. 4 กันยายน 2516.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (9 ง): 185. 22 มกราคม 2517.
 18. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (31 ก): 326–330. 12 เมษายน 2520.
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองแสง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (1 ง): 5. 1 มกราคม 2524.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (45 ง): 1073–1076. 30 มีนาคม 2525.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอวังสามหมอ และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): 162–184. 10 ตุลาคม 2529.
 22. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอนามน อำเภอพระยืน อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอจะแนะ อำเภอหนองหงส์ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอเกาะยาว อำเภอแกดำ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอควนโดน อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง และอำเภอตาลสุม พ.ศ. ๒๕๓๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (278 ก): 33–37. 31 ธันวาคม 2530.
 23. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): 153–186. 15 กันยายน 2532.
 24. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (20 ง): 7. 11 มีนาคม 2540.
 25. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (51 ง พิเศษ): 23. 25 มิถุนายน 2540.
 26. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลตูมใต้ เป็นเทศบาลตำบลกุมภวาปี พ.ศ. ๒๕๔๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (84 ก): 1–2. 11 มีนาคม 2540.
 27. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
 28. ผลผลิตโรงงานน้ำตาลเกษตรผล
 29. ผลผลิตโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี
 30. ผลผลิตโรงงานน้ำตาลทรายแดง
 31. "Climate Normals for Udon Thani". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556. Check date values in: |accessdate= (help)