อำเภอกุมภวาปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกุมภวาปี
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอกุมภวาปี
กุมภวาปีเมืองน้ำตาล อุทยานวานร
ดอนแก้วพุทธสถาน หนองหานสายธารแห่งชีวิต ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกุมภวาปี
อักษรโรมัน Amphoe Kumphawapi
จังหวัด อุดรธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 672.6 ตร.กม.
ประชากร 124,599 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 185.24 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4104
รหัสไปรษณีย์ 41110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
พิกัด 17°6′50″N 103°1′7″E / 17.11389°N 103.01861°E / 17.11389; 103.01861
หมายเลขโทรศัพท์ 0 42334466, 0 4233 2119
หมายเลขโทรสาร 0 42334466, 0 4233 211

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอกุมภวาปี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

ตำนานผาแดงนางไอ่ของกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี เคยมีฐานะเป็นเมือง จะตั้งเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากตำนานพื้นเมือง ผาแดง-นางไอ่ ได้กล่าวว่า เมืองกุมภวาปีมีมาแต่สมัยขอมเรืองอำนาจในดินแดนนี้มีชื่อเดิมว่า ชทีตานคร หรือ เพตานคร ปกครองโดยพญานาคที่ปลอมตัวขึ้นมาดูความงามของนางไอ่คำ ต่อมาเมืองชทีตานครได้ล่มจม เพราะเกิดศึกชิงนางไอ่คำขึ้น ระหว่างท้าวผาแดงแห่งเมืองเผาพงศ์ ภูเขาควาย ประเทศลาว กับท้าวพังคี บุตรพญานาค แห่งเมืองนาตาล ศีกครั้งนั้นทำให้เมืองชทีตานครล่มจนกลายเป็นหนองหาน อำเภอกุมภวาปี เท่าทุกวันนี้

เมื่อถึงปลายรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกลุ่มชนจากท้องที่ต่างๆ เช่นกลุ่มของนายชาญ นางเลา หมื่นประเสริฐ ต้นตระกูล ชาญนรา และกลุ่มของมหาเสนาต้น ตระกูล ฮามไสย์ เป็นต้น ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ำหนองหาน เนื่องจากอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ มีปลาชุกชุม ประชาชนจีงมีอาชีพปั้นหม้อดินเผา และจับปลาน้ำจืด หมู่บ้านนี้จึงมีชื่อว่า บ้านบึงหม้อ

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระวรฤทธิฤาไชย ผู้ครองเมืองได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานตราตั้งชื่อเมืองนี้ เป็นทางการว่า “กุมภวาปี” เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมาจากคำว่า “กุมภะ” แปลว่า หม้อ กับ “วาปี” แปลว่า หนองหรือบึง คำว่า “กุมภวาปี” นามนี้ จึงปรากฏหลักฐานตั้งแต่นั้นมา และจากการบันทึกการเสด็จการครวจราชการ ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ซึ่งได้มาตรวจราชการมณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ได้บันทึกเรื่องการเสด็จตรวจราชการและจัดพิมพ์ไว้ เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463 มีความตอนหนึ่งว่า “…ข้ามห้วยอ้ายเต้นถึงเขตรเมืองกุมภวาปี เมืองนี้ยกเอาบ้านบึงหม้อ ตั้งขึ้นเปนเมือง เมื่อรัชกาลที่ 5 พระวรฤทธิฤาไชยผู้ว่าราชการเมืองกุมภวาปี มารับ…” นอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยังได้เสด็จไปเที่ยวรอบหนองหาน และได้ทรงบันทึกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนองหาร(ปัจจุบันเขียน”หนองหาน”) ไว้ว่า “…หนองหารนี้มีชื่อเสียงมาในพงศาวดารเป็นบึงใหญ่กว้างมาก มีชาวบ้านตั้งหาปลาอยู่โดยรอบ ทางเดินรอบหนองหารประมาณสองวัน มีท่าลงหนองที่บ้านเชียงแหว ระยะทางห่างจากเมืองกุมภวาปี 200 เส้น มีเกาะในหนองหาน เรียกกันว่า “เกาะดอนแก้ว” มีหมู่บ้านและวัดบนเกาะนั้นด้วย น้ำหนองหารที่ไหลลงปาวไปตกลำพาชี เมืองกุมภวาปีมีราษฎรอยู่ประมาณ 6,000 คน มีชาวเมืองนครราชสีมา มาตั้งทำมาค้าขายอยู่หลายครัว…” (อ.ทองไสย์ โสภารัตน์)

ในปี พ.ศ. 2440 รัชการที่ 5 โปรดเกล้าฯให้กระทรวงมหาดไทย รวมเมืองกุมภวาปี หนองหาน หนองบัวลำภู และบ้านหมากแข้ง ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอุดรธานี เมืองกุมภวาปี จึงมีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นตรงต่อจังหวัดอุดรธานี โดยมีที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง(โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี-ปัจจุบัน) ตำบลพันดอน ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เมืองเก่า” และมีพระประสิทธิสรรพกร(บุปผา สีหะไตร) เป็นนายอำเภอคนแรก แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบลใหญ่ คือ ตำบลปะโค ตำบลพันดอน ตำบลอุ่มจาน ตำบลตูมใต้ และตำบลแชแล มีกำนันตำบลต่างๆ ตามลำดับดังนี้

 • ตำบลปะโค ขุนปะโคคุณากร
 • ตำบลพันดอน ขุนพันดอนดิสาร
 • ตำบลอุ่มจาน ขุนอินทร์อุ่มจาน
 • ตำบลตูมใต้ ขุนตูมคามิน
 • ตำบลแชแล ขุนระบิลแชแล

ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2468-2472 ร.อ.อ.หลวงนิคมพรรณาเขต (เขียน สีหะอำไพ)นายอำเภอคนที่ 9 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกุมภวาปีจากบ้านน้ำฆ้อง มาตั้งที่บ้านดงเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เมืองใหม่” ตำบลตูมใต้(ตำบลกุมภวาปี ในบัจจุบัน)[1]โดยมีเหตุผล 4 ประการคือ

 1. เพราะที่ตั้งเมืองเก่าเป็นที่ลุ่ม ถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
 2. เพราะที่ตั้งเมืองใหม่ น้ำท่วมไม่ถึง ประกอบกับตั้งอยู่ริมน้ำปาว มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี
 3. เพราะที่ตั้งเมืองใหม่ เป็นศูนย์กลางของทุกตำบล เหมาะแก่การขยายชุมชนใหม่ในอนาคต
 4. เพื่อสร้างเมืองใหม่รองรับกับทางรถไฟสายใหม่ ที่แยกจากเส้นทางอุดรธานีผ่านบ้านดงเมือง สู่สกลนครและนครพนม
 • ต่อมาเมืองกุมภวาปีได้เจริญได้แตกเมืองต่างๆออก ดังนี้
 1. แยกเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอศรีธาตุ ปี พ.ศ. 2511
 2. แยกเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอโนนสะอาด ปี พ.ศ. 2515
 3. แยกเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอวังสามหมอ ปี พ.ศ. 2518[2]
 4. แยกเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอหนองแสง ปี พ.ศ. 2522
 5. แยกเป็นกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ปี พ.ศ. 2540

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกุมภวาปีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกุมภวาปีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 174 หมู่บ้าน

1. ตูมใต้ (Tum Tai) 9 หมู่บ้าน 8. สีออ (Si O) 8 หมู่บ้าน
2. พันดอน (Phan Don) 20 หมู่บ้าน 9. ปะโค (Pa Kho) 17 หมู่บ้าน
3. เวียงคำ (Wiang Kham) 18 หมู่บ้าน 10. ผาสุก (Phasuk) 10 หมู่บ้าน
4. แชแล (Chaelae) 14 หมู่บ้าน 11. ท่าลี่ (Tha Li) 13 หมู่บ้าน
5. เชียงแหว (Chiang Wae) 13 หมู่บ้าน 12. กุมภวาปี (Kumphawapi) 14 หมู่บ้าน
6. ห้วยเกิ้ง (Huai Koeng) 8 หมู่บ้าน 13. หนองหว้า (Nong Wa) 11 หมู่บ้าน
7. เสอเพลอ (Soephloe) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกุมภวาปีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกุมภวาปี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุมภวาปี
 • เทศบาลตำบลพันดอน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพันดอน
 • เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเกิ้งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปะโค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะโคทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพันดอน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพันดอน)
 • เทศบาลตำบลเวียงคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงคำทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชียงแหว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงแหวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแชแล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแชแลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตูมใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสอเพลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีออทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสุกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุมภวาปี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุมภวาปี)

ภูมิศาสตร์[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับเนินสูงๆต่ำๆ ในพื้นที่เนินจะปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ปอ มันสัมปะหลัง ถั่ว ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ พื้นที่ราบใช้ปลูกข้าว พื้นที่ราบลุ่มใหญ่รอบบริเวณหนองหานกุมภวาปี เป็นเพาะปลูกข้าวหลัก ริมขอบหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปีใช้ เพาะปลูกไม่ได้ บางปีรอบบริวณหนองหานเกิดน้ำท่วมพื้นที่นาต่อกันหลายวันทำให้ต้นข้าวตาย ลำห้วยสาขาของแม่น้ำปาวเป็นแหล่งปลูกข้าวรองลงไป พื้นที่ร้อยละ ประมาณ 80 ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก และประโยชน์ทางเกษตรกรรม อื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ ชุมชนตลอดแนวลำน้ำปาวทำการประมงน้ำจืด สภาพป่าพอหลงเหลือ ให้เห็นบ้างแต่อยู่ในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมสภาพป่าเป็นป่าในเขตร้อนแต่ก็ถูกทำลายจนหลงเหลือสภาพป่าน้อยเต็มที

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม ฤดูฝนฝนตกชุกราวในเดือนกันยายน บางปีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและแห้ง หนาวจัดในเดือนธันวาคม ฤดูแล้งอากาศแล้งจัด ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชินชากับคนอีสานไปแล้ว

ทรัพยากร[แก้]

 1. ทรัพยากรน้ำ มี หนองหาน เนื้อที่ 18.015 ไร่ ลำน้ำปาว
 2. ทรัพยากรป่าไม้ มีป่าสงวนแห่งชาติป่าทม - ป่าข่า พื้นที่ 68,125
 3. ป่าศรีธาตุ พื้นที่ 115.300 ไร่ , ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสำราญและป่าแสงสว่าง มีพื้นที่ 95,234 ไร่

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ทะเลบัวแดง
พระธาตุดอนแก้ว
พระมหาธาตุเทพจินดา
 • บึงหนองหาน Home Stay

ที่ตั้ง บ้านเดียม ตำบลเชียงแหว/บ้านโนนน้ำย้อย ตำบลแชแล

 • ทะเลบัวแดง บัวหลวง บึงหนองหาน

ที่ตั้ง บ้านเดียม ตำบลเชียงแหว

 • พระธาตุดอนแก้ว

ที่ตั้ง บ้านดอนแก้ว ตำบลกุมภวาปี

 • พระมหาธาตุเทพจินดา

ที่ตั้ง บ้านเดียม ตำบลแชแล

 • พระมหาธาตุบ้านแชแล

ที่ตั้ง บ้านแชแล ตำบลแชแล

 • วัดเกาะเกษวาริการาม

ที่ตั้ง ตำบลกุมภวาปี

 • พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง

ที่ตั้ง วัดโพธิ์ชัย ตำบลพันดอน

 • งานบุญบั้งไฟล้าน

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลกุมภวาปี

 • ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ

ที่ตั้ง ตำบลแชแล-เชียงแหว

 • งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ตั้ง สะพานลำน้ำปาว เทศบาลตำบลกุมภวาปี

 • สวนสาธารณะอำเภอกุมภวาปี (สวนลิง)

ที่ตั้ง ริมลำน้ำปาว เทศบาลตำบลกุมภวาปี

เทศกาลประเพณีประจำปี[แก้]

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอกุมภวาปี
 • งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลกุมภวาปี (หลังออกพรรษา 1 สัปดาห์ของทุกปี)ในปี2557 กำหนดจัดงานในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลำน้ำปาว มีกิจกรรมชมการแข่งขันออกเรือเป็นเรือโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศ และเรือแต่งแบบภาคกลาง มีมหรสพสมโภชตลอดงาน
 • งานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ช่วงเดือน ธันวาคม - เดือน กุมภาพันธ์

ประชากร[แก้]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรอำเภอกุมภวาปี
ปี (พ.ศ.) ประชากร
2551
125,193
2552
125,040
2553
125,095
2554
124,823
2555
125,036
2556
125,090
2557
125,010
2558
125,001
2559
124,599
ชื่อ จำนวนหมู่บ้านที่ครอบคลุม จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2559)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2559)
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
10 หมู่บ้าน
8,667
4,345
เทศบาลตำบลพันดอน
6 หมู่บ้าน (หมู่ที่14 บางส่วน)
5,703
2,470
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
8 หมู่บ้าน
5,449
1,590
เทศบาลตำบลปะโค
17 หมู่บ้าน
11,311
3,042
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
15 หมู่บ้าน (หมู่ที่14 บางส่วน)
11,756
3,130
เทศบาลตำบลเวียงคำ
18 หมู่บ้าน
10,511
3,020
เทศบาลตำบลเชียงแหว
13 หมู่บ้าน
8,690
2,215
เทศบาลตำบลหนองหว้า
11 หมู่บ้าน
8,046
1,936
เทศบาลตำบลแชแล
14 หมู่บ้าน
10,368
2,830
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
9 หมู่บ้าน
7,015
1,952
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
19 หมู่บ้าน
11,940
3,304
องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
8 หมู่บ้าน
4,582
1,122
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
10 หมู่บ้าน
6,415
1,770
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
14 หมู่บ้าน
9,777
2,468
องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
4 หมู่บ้าน
4,369
1,494
ทั้งหมด 174 124,599 36,688

การคมนาคม[แก้]

สถานีรถไฟกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกุมภวาปี

ทางรถยนต์[แก้]

ทางรถประจำทาง[แก้]

 • โดยท่านเดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน(บ.ข.ส.กุมภวาปี) จากนั้นต่อรถสอแถวหรือรถสามล้อเข้าไปยังอำเภอกุมภวาปี โดยระยะทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารถึงอำเภอกุมภวาปีเพียง 9 กิโลเมตรเท่านั้น โดยอัตราค่าโดยสารรถสองแถวเพียง 10 บาทเท่านั้นเอง

ทาราง[แก้]

 • จากสถานีหัวลำโพงสามารถลงได้ที่สถานีกุมภวาปี(ตั้งที่ ตำบลพันดอน) แล้วต่อรถสองแถวมายังตัวอำเภอกุมภวาปี โดยระยะทาง 8 กิโลเมตร

ทางอากาศ[แก้]

 • โดยท่านเดินทางจากสนามบินที่กรุงเทพมหานครมายังอำเภอกุมภวาปี มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จะมี 3 เที่ยวบินทุกวัน เมื่อท่านเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วท่านก็ต่อรถจากท่าอากาศยานมาที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่1 เพื่อขึ้นรถประจำทางสายวังสามหมอ - อุดรธานี หรืออีกเส้นทางหนึ่งท่านมาขึ้นรถสองแถว สายกุมภวาปี - อุดรธานี (จะอยู่ตรงข้าง กศน.อุดรธานี) ก็ได้เหมือนกันโดยที่อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ 30 บาท

การศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ[แก้]

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา[แก้]

ประเภทรัฐบาล

ประเภทเอกชน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20[แก้]

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี[แก้]

 • โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
 • โรงเรียนพันดอนวิทยา

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2[แก้]

 • โรงเรียนบ้านปอ
 • โรงเรียนบ้านดงลิง(ดงลิงวิทยา)
 • โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
 • โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
 • โรงเรียนบ้านเชียงแหว
 • โรงเรียนบ้านเซียบ
 • โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
 • โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
 • โรงเรียนบ้านเดียม
 • โรงเรียนบ้านนกขะบา
 • โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
 • โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
 • โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
 • โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
 • โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
 • โรงเรียนบ้านดอนเงิน
 • โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
 • โรงเรียนบ้านโนนสิมมา
 • โรงเรียนบ้านโนนจำปา
 • โรงเรียนบ้านตูม
 • โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
 • โรงเรียนบ้านท่าแร่
 • โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
 • โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
 • โรงเรียนบ้านกุดยาง
 • โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านปะโค
 • โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
 • โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
 • โรงเรียนบ้านดงน้อย
 • โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
 • โรงเรียนบ้านสี่แจ
 • โรงเรียนบ้านดงเรือง
 • โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
 • โรงเรียนบ้านกงพาน
 • โรงเรียนบ้านพันดอน
 • โรงเรียนบ้านคำเจริญ
 • โรงเรียนบ้านดงแคน
 • โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
 • โรงเรียนบ้านวาปี
 • โรงเรียนบ้านผือ
 • โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
 • โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ
 • โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย
 • โรงเรียนบ้านคำไผ่
 • โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง
 • โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
 • โรงเรียนบ้านนาแบก
 • โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
 • โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา
 • โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
 • โรงเรียนบ้านหนองแดง
 • โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
 • โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
 • โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
 • โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
 • โรงเรียนบ้านท่าสัง
 • โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
 • โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง
 • โรงเรียนบ้านกุดจิก
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า
 • โรงเรียนบ้านหนองแวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
 • โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง"
 • โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี

สังกัดเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี
 • โรงเรียนเทพปัญญา
 • โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2

สถานพยาบาล[แก้]

โรงพยาบาลกุมภวาปี

มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้

 • โรงพยาบาลแม่ข่าย ขนาด 120 เตียง จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลกุมภวาปี)
 • โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง)
 • สถานีอนามัย จำนวน 17 แห่ง
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 71 คน
 • อาสาสมัครสาธารณสุข 2,240 คน

สถานที่ราชการ และหน่วยงานสำคัญ[แก้]

 • โรงพยาบาลกุมภวาปี
 • โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
 • สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุมภวาปี
 • ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี
 • สำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี
 • สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
 • สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 • สำนักงานเทศบาลตำบลปะโค
 • สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงแหว
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแชแล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขากุมภวาปี
 • สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
 • สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี
 • ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดขอนแก่น สาขาอุดรธานี
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุมภาวปี
 • สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
 • หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดรธานี หน่วยบริการกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน
 • ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110 (ตำบลกุมภวาปี เชียงแหว แชแล ตูมใต้ ท่าลี่ เวียงคำ สี่ออ หนองหว้า ห้วยเกิ้ง ของอำเภอกุมภวาปี ตำบลนาม่วง ห้วยสามพาด อุ่มจาน ของอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)
 • ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370 (ตำบลพันดอน ปะโค ผาสุก เสอเพลอ)
 • สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
 • ศูนย์บริการลูกค้า TOT
 • สหกรณ์การเกษตรกุมภวาปี จำกัด
 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี
 • สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอกุมภวาปี
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
 • สำนักงานป่าไม้อำเภอกุมภวาปี
 • ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกุมภวาปี

สถาบันการเงิน[แก้]

ด้านการค้า[แก้]

ห้างสรรพสินค้า[แก้]

เทสโก้ โลตัส

 • ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
 • สาขากุมภวาปี
 • เอ็กซ์เพรส
 • สาขาตลาดกุมภวาปี
 • สาขาปะโค
 • สาขาหนองหว้า

ห้างค้าปลีก-ส่ง[แก้]

 • ห้างเซฟพลัส
 • ร้านวาวาซุปเปอร์2559

ตลาดสด[แก้]

 • ตลาดสดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
 • ตลาดสดเทศบาลตำบลพันดอน

ศาลเจ้าและสถานธรรมในพื้นที่[แก้]

 • ศาลเจ้า ปู่ - ย่า บ้านน้ำฆ้อง
 • มูลนิธิประชาพัฒนาธรรมกุมภวาปี

วัดราษฏร์ในอำเภอกุมภวาปี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์ของชาวอำเภอกุมภวาปี

อ้างอิง[แก้]