อำเภอกู่แก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอกู่แก้ว
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอกู่แก้ว
อ้อยดี ผ้าหมี่ขิด รวมจิตบุญเดือนหก
เสื่อกกมีชื่อ เลื่องลือปรางค์กู่แก้ว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกู่แก้ว
อักษรโรมัน Amphoe Ku Kaeo
จังหวัด อุดรธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 181.2 ตร.กม.
ประชากร 22,183 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 122.42 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4124
รหัสไปรษณีย์ 41130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
พิกัด 17°10′20″N 103°9′11″E / 17.17222°N 103.15306°E / 17.17222; 103.15306
โทรศัพท์ 0 4225 6145-6
โทรสาร 0 4225 6146

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กู่แก้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกู่แก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอกู่แก้วเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองหาน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอกู่แก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอกู่แก้ว โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

ในครั้งแรกนั้นทางจังหวัดอุดรธานีจะใช้ชื่อว่า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี โดยได้ทำการประชาพิจารณ์ต่อคนในพื้นที่ ซึ่งคนในพื้นที่ได้เสนอให้ใช้ชื่ออำเภอกู่แก้ว เนื่องจากว่าเป็นชื่อเดียวกันกับปรางค์กู่แก้วซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของอำเภอและของจังหวัดอุดรธานี โดยทางจังหวัดเห็นว่าเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่จึงได้ใช้ชื่อตามที่ประชาชนเสนอมาคือ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของอำเภอกู่แก้ว

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกู่แก้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านจีต (Ban Chit) 8 หมู่บ้าน
2. โนนทองอินทร์ (Non Thong In) 8 หมู่บ้าน
3. ค้อใหญ่ (Kho Yai) 6 หมู่บ้าน
4. คอนสาย (Khon Sai) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกู่แก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกู่แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านจีตทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลคอนสาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอนสายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนทองอินทร์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลค้อใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอกู่แก้ว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 26. 26 พฤษภาคม 2537.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.