วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Southeast Bangkok College
Logo SBC.png
ชื่อย่อ ซ.อ.บ. / SBC
คติพจน์ คุณวุฒิ คุณธรรม คุณค่า
สถาปนา 29 มีนาคม พ.ศ. 2542 (19 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
นายกสภาฯ ชนะ รุ่งแสง
ที่ตั้ง

วิทยาเขตบางนา
เลขที่ 298 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วิทยาเขตบางพลี
ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน ████ ม่วง ขาว
เพลง ถิ่นทอง
เว็บไซต์ www.southeast.ac.th

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (อังกฤษ: Southeast Bangkok College) มีที่ตั้งอยู่ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

ด้วยสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน อันมีคุณานุกูลต่อตระกูลคุณพ่อเพิ่มและคุณแม่ละออง รุ่งเรือง จนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่วชีวิตในเขตพื้นที่บางนา อันเป็นเขตชานมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร กอปรกับความตระหนักในคุณค่าของการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสูงเท่านั้น ที่ประชาชนชาวไทยควรได้รับจึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาสถาพรอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินและมวลมนุษยชาติ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 ซึ่งมี บริษัทอรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นอธิการบดี และนายชนะ รุ่งแสง เป็นนายกสภาวิทยาลัยถือกำเนินขึ้นมาด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และสมรรถนะระดับสากล ในระยะต่อมา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ดำเนินการขยายวิทยาเขต เพิ่มจากพื้นที่เดิม บางนา กรุงเทพมหานคร ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่พื้นที่ภาคอุตสาหกรรม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือวิทยาเขตบางพลี โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

เป็นรูปวงกลม ภายในสุดเป็นคบเพลิงมีรวงข้าวอยู่ 2 ด้าน ล้อมรอบด้วยวงกลมชั้นที่ 1 ในวงกลมชั้นที่ 1 นี้ จะมีวงกลมเล็กล้อมรอบอยู่ ถัดจากวงกลมชั้นที่ 1 เป็นวงกลมชั้นที่ 2 ภายในวงกลมชั้นที่ 2 จะมีชื่อของวิทยาลัยเป็นภาษาไทย “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก” อยู่ด้านบน และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE” อยู่ด้านล่าง สำหรับขอบริมสุดมีลักษณะเป็นลูกคลื่นล้อมรอบ

ความหมายตราสัญลักษณ์[แก้]

่คบเพลิง หมายถึง ปัญญาสว่างไสว ความก้าวหน้า และความมีชื่อเสียงขจรขจาย รวงข้าว หมายถึง การเตือนสติให้กับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้รำลึกว่า สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นท้องนา ปณิธานของท่านผู้เป็นเจ้าของจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย วงกลมเล็ก หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเสมือนวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เริ่มก่อตั้งและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจากโรงเรียนอรรถวิทย์ เป็นโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ และมาเป็นวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ คลื่นล้อมรอบ หมายถึง วิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

คือ สี ม่วง-ขาว มีความหมาย คือ สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน และความเพียรพยายาม สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์

สีประจำคณะ/หลักสูตร[แก้]

 • สีฟ้า คณะบริหารธรุกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สีขาว คณะนิติศาสตร์
 • สีเขียว คณะศิลปศาสตร์
 • สีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สีแดงเลือดหมู คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

เสลา ไม้ประจำวิทยาลัย

เสลา ด้วยชื่อที่เป็นไม้มงคล จึงถูกเชิญมาเป็นไม้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ก็เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาและความปรารถนาสูงสุดของผู้ก่อตั้ง ให้เป็นไม้ตัวแทนของสถาบัน ที่แสดงให้เป็นความงามความปราณีตบรรจงในทุกด้าน ความตั้งใจที่จะปั้นแต่งปฏิบัติภาระกิจ ประคับประคองศิษย์นักศึกษาทุกคนนับแต่ย่างเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ ให้ประสบความสำเร็จงามวิจิตรด้วยฝีมือคณาจารย์ผู้ชำนาญ เป็นผู้สอนชี้แนะเป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดเป็นช่างสลักเสลาฝีมือเยี่ยม จวบจนสำเร็จเป็นบัณฑิตเป็นกำลังสังคมที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยศาสตร์ทุกแขนง เทคโนโลยี ยอดเยี่ยมด้วยคุณความรู้ คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณค่าแก่สังคม เป็นงานสลักเสลาเกลากลึงด้วยมือที่ประณีตบรรจง นี้คือปรัชญาการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่สื่อโดย ต้นเสลาไม้มงคงประจำวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัย[แก้]

เพลงประจำวิทยาลัย จะใช้ในงานพิธีการและโอกาสต่างๆ มีทั้งหมด 3 เพลง ประกอบด้วย เพลง 1) มาร์ชSBC 2) ถิ่นทอง และ 3) อำลาอาลัย เป็นเพลงที่ใช้มาตั้งแต่มีการก่อตั้งวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
  • กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาตรี[แก้]

 • คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

วิทยาเขต[แก้]

ที่ตั้งวิทยาเขตบางนา[แก้]

เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0 2744 7356-65 โทรสาร 0 2398 1356

ที่ตั้งวิทยาเขตบางพลี[แก้]

เลขที่ 45/5 หมู่ 9 ซอยรุ่งเรือง ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2382 5620-4 โทรสาร 0 2174 5069

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก